Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Brambles Limited - BXBau CFD

  14.930
  1.15%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Thursday at 05:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.070
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 14.73
  Άνοιγμα* 14.83
  Μεταβολή 1 έτους* 15.01%
  Εύρος ημέρας* 14.75 - 14.9
  Εύρος 52 εβδ. 9.26-13.13
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.40M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 90.84M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.32B
  Αναλογία P/E 19.43
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.39B
  Έσοδα 8.36B
  EPS 0.60
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.74979
  Beta 0.71
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 28, 2024 14.800 -0.030 -0.20% 14.830 14.860 14.750
  Feb 27, 2024 14.820 0.170 1.16% 14.650 14.860 14.650
  Feb 26, 2024 14.641 -0.119 -0.81% 14.760 14.790 14.581
  Feb 25, 2024 14.770 -0.249 -1.66% 15.019 15.060 14.760
  Feb 23, 2024 15.180 0.021 0.14% 15.159 15.239 14.860
  Feb 22, 2024 15.150 -0.019 -0.13% 15.169 15.868 15.030
  Feb 21, 2024 15.170 -0.079 -0.52% 15.249 15.259 15.000
  Feb 20, 2024 15.259 -0.010 -0.07% 15.269 15.369 15.190
  Feb 19, 2024 15.269 -0.030 -0.20% 15.299 15.369 15.209
  Feb 18, 2024 15.299 0.040 0.26% 15.259 15.349 15.259
  Feb 16, 2024 15.259 -0.020 -0.13% 15.279 15.279 15.160
  Feb 15, 2024 15.269 0.210 1.39% 15.059 15.369 14.960
  Feb 14, 2024 15.050 0.130 0.87% 14.920 15.140 14.840
  Feb 13, 2024 14.920 -0.150 -1.00% 15.070 15.100 14.880
  Feb 12, 2024 15.060 -0.010 -0.07% 15.070 15.120 14.980
  Feb 11, 2024 15.080 0.080 0.53% 15.000 15.110 14.980
  Feb 9, 2024 15.090 0.071 0.47% 15.019 15.150 15.010
  Feb 8, 2024 15.010 -0.019 -0.13% 15.029 15.100 14.900
  Feb 7, 2024 15.020 0.280 1.90% 14.740 15.060 14.710
  Feb 6, 2024 14.740 0.049 0.33% 14.691 14.780 14.341

  Brambles Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 6076.8 5519.8 5209.8 4717.9 4595.3
  Έσοδα 6076.8 5519.8 5209.8 4717.9 4595.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3175.1 2986.1 2698.1 2439 2419.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2901.7 2533.7 2511.7 2278.9 2176.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5028.5 4611.8 4330.5 3918.5 3854.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1042 911.5 881.5 782.9 820.4
  Depreciation / Amortization 730.1 679.5 665 607.7 484.3
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 6.5 3.8 5 -6 -1.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 35.3 22 54.6
  Other Operating Expenses, Total 39.5 8.9 80.9 94.9 77.1
  Λειτουργικά Έσοδα 1048.3 908 879.3 799.4 740.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -113.6 -85.4 -85.3 -81.6 -89.7
  Άλλο, Καθαρό -0.5 -0.9 -0.3 0.8 1.2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 934.2 821.7 793.7 718.6 652.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 647.1 573.8 535 508 454.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 647.1 573.8 535 508 454.1
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 56.2 19.5 -8.9 -60 1013.6
  Καθαρά Κέρδη 703.3 593.3 526.1 448 1467.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 647.1 573.8 535 508 454.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 703.3 593.3 526.1 448 1467.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 703.3 593.3 526.1 448 1467.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1394.2 1421.2 1480.2 1553.4 1598.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.46414 0.40374 0.36144 0.32702 0.28408
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.395 0.3231 0.20485 0.1789 0.20358
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.48168 0.41455 0.36144 0.33977 0.3315
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 3145.3 2931.5 2773.1 2746.7 2644.3
  Έσοδα 3145.3 2931.5 2773.1 2746.7 2644.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1626 1549.1 1549 1437.1 1427.3
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1519.3 1382.4 1224.1 1309.6 1217
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2633.4 2395.1 2346.6 2265.2 2230
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 560.5 481.5 469.1 442.4 464.7
  Depreciation / Amortization 379.2 350.9 345.2 334.3 337
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 2.8 3.7 3.4 0.4 2.1
  Other Operating Expenses, Total 42 -2.5 -42.1 51 -1.1
  Λειτουργικά Έσοδα 511.9 536.4 426.5 481.5 414.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -64.4 -49.7 -44.4 -41.9 -43
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 447.5 486.7 382.1 439.6 371.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 312.6 334.5 268 305.8 239.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 312.6 334.5 268 305.8 239.8
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 59.6 -3.4 20.8 -1.3 -7.3
  Καθαρά Κέρδη 372.2 331.1 288.8 304.5 232.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 312.6 334.5 268 305.8 239.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 372.2 331.1 288.8 304.5 232.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 372.2 331.1 288.8 304.5 232.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1396.5 1391.9 1406.2 1436.2 1463.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.22385 0.24032 0.19058 0.21292 0.16388
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2183 0.1767 0.3231 0.1506 0.10677
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2353 0.24644 0.20156 0.21292 0.16388
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 22.9 12.4 22 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1444.9 1321.6 1478.3 1686.2 2992.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 160.7 158.2 408.5 805.9 2102.5
  Μετρητά 139.3 148.1 378.4 204.7 357.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.6 411.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1147.9 1009 899.9 726.3 777.6
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 900.6 783.3 751.2 642.7 691.8
  Συνολικό Απόθεμα 83.9 94.5 79.5 67.5 59.8
  Προπληρωθέντα Εξοδα 50 56.3 86.2 74.4 46.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.4 3.6 4.2 12.1 6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8718.5 7931.7 7496.1 7083.2 7730.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6699.7 6143.5 5541.3 5008.1 4313.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9449.8 8673.4 8035.5 7337.9 6456.9
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2750.1 -2529.9 -2494.2 -2329.8 -2143.7
  Υπεραξία, Καθαρό 187.5 184.1 207.8 192.5 220.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 53.8 59.4 63.4 67.1 65.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 156.9 44.6 53.9
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 21.2 49.6 23.6 23.3 52.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 154.5 128.9 127.8 106 85.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2988.4 2237 2006.9 1506.3 1872.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 626.1 549.7 510.5 438.4 420.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 362.6 307 295.1 227.3 228.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4.1 2.3 1.5 0 0.9
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 668.2 191.4 178.4 149.1 555.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1327.4 1186.6 1021.4 691.5 666.9
  Σύνολο Οφειλών 5848.5 5480.6 4814.8 4326.8 3922.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2212 2681.8 2283.2 2368.6 1643.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1592.8 2108.4 1718.1 1777.2 1643.4
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 619.2 573.4 565.1 591.4 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 556.5 483 408.9 338.1 353.1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 91.6 78.8 115.8 113.8 53.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2870 2451.1 2681.3 2756.4 3808.2
  Κοινή Μετοχή 4531.6 4505.8 4924.8 5427.2 6187.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1141.8 -1541.5 -1897.6 -2140.7 -1993
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -519.8 -513.2 -345.9 -530.1 -386.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8718.5 7931.7 7496.1 7083.2 7730.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1389.3 1386.16 1441.17 1505.03 1588.76
  Μετρητά & Ισοδύναμα 21.4 10.1 30.1 532.6 1333.6
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1444.9 1492 1321.6 1296.7 1478.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 160.7 187.8 158.2 194 408.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 160.7 187.8 158.2 194 408.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1126.4 1016.6 978.5 912.2 887.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1126.4 1016.6 978.5 912.2 887.3
  Συνολικό Απόθεμα 83.9 91.6 94.5 91.9 79.5
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 73.9 196 90.4 98.6 103
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8718.5 8353.5 7931.7 7553.7 7496.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6699.7 6427.2 6143.5 5796.1 5541.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 241.3 240.2 243.5 259.4 271.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 21.2 7.6 49.6 22.4 23.6
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 154.5 145 128.9 129 127.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2988.4 2157 2237 2021.4 2006.9
  Payable/Accrued 2074.9 1824.5 1860.1 1717.2 1643.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 672.3 128.6 193.7 191.8 179.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 241.2 203.9 183.2 112.4 183.9
  Σύνολο Οφειλών 5848.5 5734.8 5480.6 5048.8 4814.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2212 2959 2681.8 2481.9 2283.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1592.8 2377.9 2108.4 1931.1 1718.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 619.2 581.1 573.4 550.8 565.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 556.5 520.2 483 450.2 408.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 91.6 98.6 78.8 95.3 115.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2870 2618.7 2451.1 2504.9 2681.3
  Κοινή Μετοχή 4531.6 4520.8 4505.8 4669 4924.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1661.6 -1902.1 -2054.7 -2164.1 -2243.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8718.5 8353.5 7931.7 7553.7 7496.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1389.3 1388.16 1386.16 1407.77 1441.17
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 156.9 41.5 44.6 50.1 53.9
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1585.8 1554 1386.9 1338.4 1423
  Cash Receipts 6358.9 5972.6 5446.8 6332.2 6582.4
  Cash Payments -4489 -4147.5 -3786.2 -4675.9 -4847.2
  Cash Taxes Paid -203.5 -187.6 -178.2 -230.5 -211.9
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -83.6 -87.1 -112.7 -92.7 -115.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3 3.6 17.2 5.3 14.9
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1499.6 -957 -940.7 1266.2 -770.2
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1672.1 -1093.3 -1029.1 -1230 -1157.9
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 172.5 136.3 88.4 2496.2 387.7
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -329.1 -1005.7 -1342.6 -1083.5 -566.3
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -49 63.3 239.8 -446 26.6
  Total Cash Dividends Paid -304.8 -280.8 -473.9 -328.1 -352
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -443.9 -523.1 -645.4 -53.9 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 468.6 -265.1 -463.1 -255.5 -240.9
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -8.2 78.4 -56.7 -2 -27.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -251.1 -330.3 -953.1 1519.1 58.6
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 852.9 1585.8 724.9 1554 719.8
  Cash Receipts 3406.1 6358.9 3172.9 5972.6 2891.8
  Cash Payments -2386.8 -4489 -2289.9 -4147.5 -2046.3
  Cash Taxes Paid -116.6 -203.5 -119.8 -187.6 -86.9
  Cash Interest Paid -53.7 -83.6 -40.5 -87.1 -41
  Changes in Working Capital 3.9 3 2.2 3.6 2.2
  Cash From Investing Activities -845.2 -1499.6 -718.2 -957 -445.5
  Capital Expenditures -934.3 -1672.1 -794.3 -1093.3 -502.8
  Other Investing Cash Flow Items, Total 89.1 172.5 76.1 136.3 57.3
  Cash From Financing Activities 33 -329.1 -215.3 -1005.7 -534.9
  Financing Cash Flow Items 8.9 -49 -10.5 63.3 -56.3
  Total Cash Dividends Paid -154.4 -304.8 -154.8 -280.8 -132.5
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -443.9 -273.3 -523.1 -286.4
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 178.5 468.6 223.3 -265.1 -59.7
  Foreign Exchange Effects -0.3 -8.2 -7.4 78.4 83.1
  Net Change in Cash 40.4 -251.1 -216 -330.3 -177.5
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0016 69541291 0 2023-08-18 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.595 49984474 0 2023-08-18 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.2742 45524275 0 2023-08-18 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3839 33145847 0 2023-08-18 LOW
  Impax Asset Management Ltd. Investment Advisor 1.7865 24838985 -614027 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.683 23399867 1568131 2022-12-31 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.5705 21836208 3845336 2023-08-18 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4841 20634509 153444 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.3323 18523879 0 2023-08-18 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2154 16899430 0 2023-08-18 LOW
  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7696 10701024 -21157 2023-09-30 MED
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.759 10553254 0 2023-08-18 LOW
  Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.7547 10493942 -35726 2023-09-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.6787 9436487 1561998 2023-08-18 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6299 8757401 383000 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6234 8667295 160 2023-09-30 LOW
  SEB Investment Management AB Investment Advisor 0.5696 7919886 298195 2023-09-30 LOW
  BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.5288 7352871 -405982 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4879 6783911 0 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4681 6508084 38329 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Wood Container & Packaging

  Level 29, 255 George Street
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0109%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0219%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0439%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου