Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Boxlight Corporation - BOXL CFD

  0.782
  1.16%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.067
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.01
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.773
  Άνοιγμα* 0.791
  Μεταβολή 1 έτους* 33.16%
  Εύρος ημέρας* 0.781 - 0.791
  Εύρος 52 εβδ. 0.82-6.06
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 68.51K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.14M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.12M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.61M
  Έσοδα 180.72M
  EPS -2.62
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.36
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 0.773 -0.002 -0.26% 0.775 0.800 0.771
  Feb 23, 2024 0.737 -0.034 -4.41% 0.771 0.806 0.737
  Feb 22, 2024 0.781 -0.030 -3.70% 0.811 0.813 0.776
  Feb 21, 2024 0.811 0.000 0.00% 0.811 0.821 0.797
  Feb 20, 2024 0.799 -0.027 -3.27% 0.826 0.831 0.799
  Feb 16, 2024 0.822 0.011 1.36% 0.811 0.841 0.811
  Feb 15, 2024 0.845 0.014 1.68% 0.831 0.851 0.793
  Feb 14, 2024 0.805 0.029 3.74% 0.776 0.821 0.764
  Feb 13, 2024 0.814 -0.023 -2.75% 0.837 0.841 0.776
  Feb 12, 2024 0.848 0.045 5.60% 0.803 0.864 0.803
  Feb 9, 2024 0.803 -0.002 -0.25% 0.805 0.835 0.784
  Feb 8, 2024 0.779 -0.023 -2.87% 0.802 0.816 0.779
  Feb 7, 2024 0.808 0.009 1.13% 0.799 0.842 0.799
  Feb 6, 2024 0.798 -0.023 -2.80% 0.821 0.841 0.777
  Feb 5, 2024 0.815 -0.046 -5.34% 0.861 0.884 0.815
  Feb 2, 2024 0.854 -0.011 -1.27% 0.865 0.865 0.826
  Feb 1, 2024 0.856 -0.005 -0.58% 0.861 0.876 0.821
  Jan 31, 2024 0.854 -0.047 -5.22% 0.901 0.901 0.844
  Jan 30, 2024 0.877 0.012 1.39% 0.865 0.886 0.845
  Jan 29, 2024 0.865 -0.056 -6.08% 0.921 0.921 0.838

  Boxlight Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:05

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Boxlight Corp Earnings Release
  Q4 2023 Boxlight Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Boxlight Corp Earnings Release
  Q1 2024 Boxlight Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 22, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Boxlight Corp Annual Shareholders Meeting
  Boxlight Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 221.781 185.177 54.891 33.0304 37.8413
  Έσοδα 221.781 185.177 54.891 33.0304 37.8413
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 156.913 138.652 45.023 24.0886 29.1881
  Ακαθάριστο Εισόδημα 64.868 46.525 9.868 8.94172 8.65317
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 217.876 192.28 67.599 41.0893 44.8378
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 59.337 47.27 21.157 15.7712 14.9781
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.482 1.826 1.419 1.22948 0.67165
  Λειτουργικά Έσοδα 3.905 -7.103 -12.708 -8.05895 -6.99656
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.332 -3.369 -4.394 -1.4308 -0.24943
  Άλλο, Καθαρό -0.267 -0.02 0.129 0.08767 0.06811
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.694 -10.492 -16.973 -9.40208 -7.17788
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.743 -13.802 -16.152 -9.40208 -7.17788
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.743 -13.802 -16.152 -9.40208 -7.17788
  Καθαρά Κέρδη -3.743 -13.802 -16.152 -9.40208 -7.17788
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.012 -14.704 -16.49 -9.40208 -7.17788
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.012 -14.704 -16.49 -9.40208 -7.17788
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.012 -14.704 -16.49 -9.40208 -7.17788
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.64413 7.35613 5.27475 1.33618 1.24026
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.57982 -1.99888 -3.12621 -7.03656 -5.78742
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.64418 -1.59842 -3.05733 -7.03656 -5.78742
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Total Adjustments to Net Income -1.269 -0.902 -0.338
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.856 4.532
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 47.052 41.189 42.814 68.736 59.628
  Έσοδα 47.052 41.189 42.814 68.736 59.628
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 29.224 26.041 28.416 47.716 42.794
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17.828 15.148 14.398 21.02 16.834
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 44.792 41.593 44.337 62.385 57.087
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.227 14.731 14.623 13.952 15.304
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.525 0.597 0.617 0.604 0.649
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.184 0.224 0.681 0.113 -1.66
  Λειτουργικά Έσοδα 2.26 -0.404 -1.523 6.351 2.541
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.788 -2.447 -0.858 -2.598 -2.414
  Άλλο, Καθαρό -0.028 -0.022 -0.063 -0.128 -0.06
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.556 -2.873 -2.444 3.625 0.067
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.811 -2.924 -2.018 3.105 0.026
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.811 -2.924 -2.018 3.105 0.026
  Καθαρά Κέρδη -0.811 -2.924 -2.018 3.105 0.026
  Total Adjustments to Net Income -0.317 -0.317 -0.317 -0.317 -0.317
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.128 -3.241 -2.335 2.788 -0.291
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.128 -3.241 -2.335 2.788 -0.291
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.128 -3.241 -2.335 2.788 -0.291
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.385 9.36638 9.27975 11.1967 8.2275
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.12019 -0.34603 -0.25162 0.249 -0.03537
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13294 -0.33048 -0.20392 0.25765 -0.16651
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 111.244 108.546 61.403 9.92265 9.96466
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.591 17.938 13.46 1.17299 0.90146
  Μετρητά 14.591 17.938 13.46 1.17299 0.90146
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 31.009 29.573 20.869 3.66506 3.63473
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 31.009 29.573 20.869 3.66506 3.63473
  Συνολικό Απόθεμα 58.211 51.591 20.913 3.31886 4.21432
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7.433 9.444 6.161 1.76574 1.21416
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 195.395 201.436 139.953 20.4689 21.2672
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.083 1.073 0.562 0.2074 0.22641
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6.851 1.365 0.694 0.2947 0.29108
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.768 -0.292 -0.132 -0.0873 -0.06468
  Υπεραξία, Καθαρό 25.092 26.037 22.742 4.72355 4.72355
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 52.579 65.532 55.157 5.5591 6.35227
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.397 0.248 0.089 0.05619 0.0003
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 48.475 54.748 40.392 17.2079 12.5628
  Payable/Accrued 36.566 33.638 16.123 9.75278 7.89274
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.37733
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.845 9.804 16.817 4.90461 2.30623
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.166 11.306 7.452 2.55048 1.98653
  Σύνολο Οφειλών 114.993 119.626 66.61 21.1165 13.2991
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 43.778 42.137 7.831 1.30937 0.328
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 43.778 42.137 7.831 1.30937 0.328
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 18.06 14.292 10.485 2.5993 0.4083
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 80.402 81.81 73.343 -0.64765 7.96806
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 28.509 28.509 28.876 0.00002 0.00003
  Κοινή Μετοχή 0.007 0.006 0.005 0.00117 0.00102
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 117.843 110.867 86.768 30.7358 27.2799
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -65.043 -61.3 -47.498 -31.3464 -19.2063
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.914 3.728 5.192 -0.03822 -0.10664
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 195.395 201.436 139.953 20.4689 21.2672
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.33959 7.97774 6.66794 1.46234 1.27205
  Total Preferred Shares Outstanding 0.16797 0.16797 0.16797 0.16797 0.25
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4.68 8.449 7.902
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.898
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 111.077 101.046 96.881 111.244 131.654
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.415 15.588 11.274 14.591 21.952
  Μετρητά 18.415 15.588 11.274 14.591 21.952
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 40.421 37.635 33.549 31.009 51.254
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 40.421 37.635 33.549 31.009 51.254
  Συνολικό Απόθεμα 44.142 37.809 44.675 58.211 49.435
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.099 10.014 7.383 7.433 9.013
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 180.372 182.313 179.562 195.395 214.499
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.928 5.101 5.516 6.083 6.045
  Υπεραξία, Καθαρό 11.969 25.47 25.307 25.092 24.524
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 46.547 49.869 51.228 52.579 51.913
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.851 0.827 0.63 0.397 0.363
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 49.645 36.252 35.255 48.475 69.38
  Payable/Accrued 35.988 21.108 23.17 36.566 48.41
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.022 3.807 0.848 0.845 9.224
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.065 9.638 9.409 9.166 9.979
  Σύνολο Οφειλών 121.221 102.912 101.292 114.993 139.23
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 43.355 43.369 43.561 43.778 44.056
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 43.355 43.369 43.561 43.778 44.056
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 5.584 5.571 4.552 4.68 8.036
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.637 17.72 17.924 18.06 17.758
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 59.151 79.401 78.27 80.402 75.269
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 28.509 28.509 28.509 28.509 28.509
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.007 0.007 0.007
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 118.733 118.379 118.153 117.843 117.499
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -86.604 -68.854 -68.043 -65.043 -63.025
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.488 1.366 -0.356 -0.914 -7.721
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 180.372 182.313 179.562 195.395 214.499
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 9.60536 9.46549 9.38483 9.33959 9.26544
  Total Preferred Shares Outstanding 0.16797 0.16797 0.16797 0.16797 0.16797
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6.851
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.768
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.57 1.699 1.828 1.898 1.767
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -3.743 -13.802 -16.152 -9.40208 -7.17788
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.19 -2.33 -4.664 -4.26345 -3.77482
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.129 7.175 2.608 0.90899 0.8857
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.538 11.961 5.733 1.21708 1.79499
  Cash Taxes Paid 1.615 1.497 0.542 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8.342 1.476 2.316 1.77272 0.80869
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.958 -8.452 4.624 3.01256 0.72238
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.206 -34.008 -45.318 0.00665 0.9002
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -33.723 -45.053 0.01026 0.9002
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -5.126 41.148 65.578 4.45994 1.78189
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -3.824 -0.02 -0.23661 0.0001
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 4.784 0.428 42.718 0.42
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -8.641 45.813 23.218 4.69655 1.36178
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.795 -0.332 -3.309 0.0684 -0.01613
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3.347 4.478 12.287 0.27154 -1.10887
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.206 -0.285 -0.265 -0.00361 0
  Deferred Taxes -3.776 0.788 -1.477
  Total Cash Dividends Paid -1.269 -1.269 -0.338
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -2.924 -3.743 -1.725 -4.829 -4.856
  Cash From Operating Activities -1.903 1.19 0.5 -6.876 -5.423
  Cash From Operating Activities 2.263 9.129 6.818 4.587 2.321
  Deferred Taxes -0.121 -3.776 -0.654 -0.719 -0.377
  Non-Cash Items 1.695 2.538 2.971 1.503 0.763
  Cash Taxes Paid 0.052 1.615 1.615 -0.215 0.15
  Cash Interest Paid 1.975 8.342 7.346 3.731 1.718
  Changes in Working Capital -2.816 -2.958 -6.91 -7.418 -3.274
  Cash From Investing Activities -0.081 -1.206 -1.06 -0.659 -0.526
  Capital Expenditures -0.081 -1.206 -1.06 -0.659 -0.526
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0 0
  Cash From Financing Activities -0.987 -5.126 4.44 0.621 -0.912
  Total Cash Dividends Paid -0.317 -1.269 -0.952 -0.631 -0.317
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 4.784 4.77 0.057 0.03
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.67 -8.641 0.622 1.195 -0.625
  Foreign Exchange Effects -0.346 1.795 0.134 0.596 0.188
  Net Change in Cash -3.317 -3.347 4.014 -6.318 -6.673
  Financing Cash Flow Items 0 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9955 283569 2 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1399 107909 -18795 2023-06-30 LOW
  Pope (Michael Ross) Individual Investor 1.108 104891 -171 2023-07-14 MED
  Bard Associates Inc. Investment Advisor 0.9221 87291 -307 2023-06-30 LOW
  Elliott (James Mark) Individual Investor 0.7541 71388 35176 2023-08-25 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7051 66745 6 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5529 52344 11057 2023-06-30 HIGH
  Amos (Charles P) Individual Investor 0.5445 51542 35176 2023-08-25 LOW
  Jackson (Roger wayne) Individual Investor 0.5436 51463 35176 2023-08-25 LOW
  Kuo (Tiffany) Individual Investor 0.5393 51056 35176 2023-08-25 LOW
  Long Focus Capital Management LLC Hedge Fund 0.5282 50000 0 2023-06-30 MED
  Nance (Henry) Individual Investor 0.5153 48784 17367 2023-08-31 LOW
  Crew (Rudolph F) Individual Investor 0.5136 48619 35176 2023-08-25
  Perritt Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.4622 43750 0 2023-06-30 LOW
  Starkey (Mark) Individual Investor 0.448 42408 -735 2023-09-27
  Marklew (Shaun) Individual Investor 0.4248 40217 -735 2023-09-27
  Strang (Dale W.) Individual Investor 0.4186 39625 35176 2023-08-25 HIGH
  Foley (Patrick) Individual Investor 0.3299 31229 -754 2022-06-25 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2888 27337 0 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1498 14177 14177 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Boxlight Corporation Company profile

  Σχετικά με την Boxlight Corporation

  Η Boxlight Corporation (Boxlight) είναι πάροχος διαδραστικών τεχνολογικών λύσεων για σχολεία, εκπαίδευση, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς διαδραστικούς χώρους με τα εμπορικά σήματα Clevertouch και Mimio. Η εταιρεία αναπτύσσει, πωλεί και συντηρεί την ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων, η οποία περιλαμβάνει διαδραστικές οθόνες, λογισμικό συνεργασίας, υποστηρικτικά αξεσουάρ, επαγγελματικές υπηρεσίες, λύσεις ήχου και επικοινωνίας πανεπιστημίων. Η Boxlight διανέμει επίσης προϊόντα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ρομποτικής και κωδικοποίησης, της λύσης τρισδιάστατης εκτύπωσης και του φορητού εργαστηρίου επιστήμης. Τα προϊόντα της ενσωματώνονται στη σουίτα λογισμικού της Boxlight, η οποία παρέχει εργαλεία για τη δημιουργία και την παράδοση παρουσιάσεων, την αξιολόγηση και τη συνεργασία. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών συντήρησης υλικού, εγκατάστασης προϊόντων, εκπαίδευσης, συντήρησης λογισμικού και συνδρομητικών υπηρεσιών. Τα προϊόντα της πωλούνται σε περίπου 72 χώρες και το λογισμικό της είναι διαθέσιμο σε 32 γλώσσες.

  Industry: Electronic Equipment & Parts (NEC)

  2750 Premier Parkway,
  Suite 900
  DULUTH
  GEORGIA 30097
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου