Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Boeing - BA CFD

201.93
0.57%
1.84
Χαμηλό: 200.48
Υψηλό: 204.43
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.84
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Boeing Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 200.78
Άνοιγμα* 200.78
Μεταβολή 1 έτους* 65.02%
Εύρος ημέρας* 200.48 - 204.43
Εύρος 52 εβδ. 113.02-221.33
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.00M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 114.80M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 122.50B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 601.59M
Έσοδα 70.54B
EPS -6.93
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.43
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 201.93 1.45 0.72% 200.48 204.69 200.48
May 25, 2023 200.78 3.79 1.92% 196.99 201.57 196.48
May 24, 2023 198.93 -3.00 -1.49% 201.93 201.94 196.94
May 23, 2023 202.68 -2.78 -1.35% 205.46 207.34 201.93
May 22, 2023 205.94 1.26 0.62% 204.68 206.80 203.75
May 19, 2023 205.13 -1.79 -0.87% 206.92 208.18 204.53
May 18, 2023 207.23 0.30 0.14% 206.93 208.04 203.97
May 17, 2023 206.48 4.80 2.38% 201.68 208.48 199.92
May 16, 2023 200.82 0.90 0.45% 199.92 202.18 199.77
May 15, 2023 202.37 1.68 0.84% 200.69 203.23 198.53
May 12, 2023 200.22 -1.01 -0.50% 201.23 202.93 198.42
May 11, 2023 201.82 2.60 1.31% 199.22 202.45 197.98
May 10, 2023 200.82 0.29 0.14% 200.53 203.38 198.16
May 9, 2023 201.62 4.84 2.46% 196.78 204.52 196.23
May 8, 2023 197.21 -1.52 -0.76% 198.73 199.47 196.33
May 5, 2023 197.99 1.46 0.74% 196.53 198.96 196.32
May 4, 2023 197.48 -3.15 -1.57% 200.63 201.40 193.19
May 3, 2023 200.68 -2.59 -1.27% 203.27 206.01 200.07
May 2, 2023 202.83 -0.80 -0.39% 203.63 203.99 200.01
May 1, 2023 203.54 -2.39 -1.16% 205.93 208.38 203.43

Boeing Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

US

Γεγονός

Boeing Co at Sanford C Bernstein Strategic Decisions Conference
Boeing Co at Sanford C Bernstein Strategic Decisions Conference

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Boeing Co Earnings Release
Q2 2023 Boeing Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 24, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Boeing Co Earnings Release
Q3 2023 Boeing Co Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 66608 62286 58656 84818 101127
Έσοδα 66608 62286 58656 84818 101127
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 63106 59269 63843 72093 81490
Ακαθάριστο Εισόδημα 3502 3017 -5187 12725 19637
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 70155 65188 71423 86793 89140
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4187 4157 4817 3909 4567
Έρευνα & Ανάπτυξη 2852 2249 2476 3219 3269
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 16 -210 -9 4 -111
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6 -277 296 7568 -75
Λειτουργικά Έσοδα -3547 -2902 -12767 -1975 11987
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2533 -2682 -2156 -722 -474
Άλλο, Καθαρό 1058 551 447 438 91
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5022 -5033 -14476 -2259 11604
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5058 -4287 -13116 -636 10460
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4940 -4199 -13048 -636 10460
Καθαρά Κέρδη -4935 -4202 -11873 -636 10460
Total Adjustments to Net Income 0 -7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4940 -4199 -13048 -636 10453
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4935 -4202 -11873 -636 10453
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4935 -4202 -11873 -636 10453
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 594.9 587.6 568.6 566 585.5
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.30392 -7.14602 -22.9476 -1.12367 17.8531
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 8.22 6.84
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.27273 -5.06305 -15.7583 8.31625 17.7376
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5 -3 1175
Δικαίωμα Μειοψηφίας 118 88 68
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 17921 19980 15956 16681 13991
Έσοδα 17921 19980 15956 16681 13991
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15998 18124 16778 14559 13638
Ακαθάριστο Εισόδημα 1923 1856 -822 2122 353
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18070 20333 18755 15907 15153
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1304 1430 1226 668 863
Έρευνα & Ανάπτυξη 741 794 727 698 633
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 27 -11 24 -17 20
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -4 0 -1 -1
Λειτουργικά Έσοδα -149 -353 -2799 774 -1162
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -649 -632 -621 -650 -637
Άλλο, Καθαρό 302 336 288 253 181
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -496 -649 -3132 377 -1618
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -425 -668 -3308 160 -1242
Δικαίωμα Μειοψηφίας 11 29 33 33 23
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -414 -639 -3275 193 -1219
Καθαρά Κέρδη -414 -634 -3275 193 -1219
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -414 -639 -3275 193 -1219
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -414 -634 -3275 193 -1219
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -414 -634 -3275 193 -1219
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 602.5 597.6 596.3 596.4 591.7
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.68714 -1.06928 -5.4922 0.32361 -2.06017
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.13046 -0.57221 -5.00495 0.59687 -1.43291
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 109523 108666 121642 102229 87830
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17220 16244 25590 10030 8564
Μετρητά & Ισοδύναμα 14614 8052 7752 9485 7637
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2606 8192 17838 545 927
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11305 11378 10051 12471 14364
Accounts Receivable - Trade, Net 11151 11261 9950 12309 13904
Total Inventory 78151 78823 81715 76622 62567
Total Assets 137100 138552 152136 133625 117359
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12001 12355 13072 13684 12645
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33443 32893 33579 33026 31213
Accumulated Depreciation, Total -21442 -20538 -20507 -19342 -18568
Goodwill, Net 8057 8068 8081 8060 7840
Intangibles, Net 1362 1587 2114 3338 3429
Long Term Investments 983 975 1016 1092 1087
Note Receivable - Long Term 1450 1695 1936 2380 2662
Other Long Term Assets, Total 3724 5206 4275 2842 1866
Total Current Liabilities 90052 81992 87280 97312 81590
Accounts Payable 10200 9261 12928 15553 12916
Accrued Expenses 21581 18450 22128 20921 13051
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 6109 1895
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5190 1296 1693 1231 1295
Other Current Liabilities, Total 53081 52985 50531 53498 52433
Total Liabilities 152983 153551 170452 142242 117020
Total Long Term Debt 51811 56806 61890 19962 10657
Long Term Debt 51670 56687 61662 19795 10551
Capital Lease Obligations 141 119 228 167 106
Deferred Income Tax 230 218 1010 413 1736
Minority Interest 35 153 241 317 71
Other Liabilities, Total 10855 14382 20031 24238 22966
Total Equity -15883 -14999 -18316 -8617 339
Common Stock 5061 5061 5061 5061 5061
Additional Paid-In Capital 9947 9052 7787 6745 6768
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 29473 34408 38610 50644 55941
Treasury Stock - Common -50814 -51861 -52641 -54914 -52348
Unrealized Gain (Loss) 1 1 1 0
Other Equity, Total -9550 -11660 -17134 -16154 -15083
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 137100 138552 152136 133625 117359
Total Common Shares Outstanding 597.59 588.917 582.32 562.909 567.641
Other Current Assets, Total 2847 2221 4286 3106 2335
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 108811 109523 109251 106000 106012
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14767 17220 14257 11448 12282
Μετρητά & Ισοδύναμα 10812 14614 13494 10090 7409
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3955 2606 763 1358 4873
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12684 11305 12144 12549 11555
Accounts Receivable - Trade, Net 12551 11151 11989 12390 11398
Total Inventory 78503 78151 79777 79917 79819
Other Current Assets, Total 2857 2847 3073 2086 2356
Total Assets 136347 137100 137558 135479 135801
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10493 10550 10508 10617 10755
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 32185 31992 31716 31588 31514
Accumulated Depreciation, Total -21692 -21442 -21208 -20971 -20759
Goodwill, Net 8063 8057 8045 8055 8065
Intangibles, Net 1252 1362 1474 1567 1468
Long Term Investments 969 983 979 981 992
Note Receivable - Long Term 1372 1450 1513 1542 1580
Other Long Term Assets, Total 5387 5175 5788 6717 6929
Total Current Liabilities 93510 90052 89618 84799 81692
Accounts Payable 10274 10200 9793 9575 8779
Accrued Expenses 20812 21581 21217 17752 17864
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 7926 5190 5431 5406 2591
Other Current Liabilities, Total 54498 53081 53177 52066 52458
Total Liabilities 151855 152983 155257 150367 151199
Total Long Term Debt 47465 51811 51788 51794 55150
Long Term Debt 47465 51811 51788 51794 55150
Deferred Income Tax 194 230 230 38 158
Minority Interest 24 35 64 97 130
Other Liabilities, Total 10662 10855 13557 13639 14069
Total Equity -15508 -15883 -17699 -14888 -15398
Common Stock 5061 5061 5061 5061 5061
Additional Paid-In Capital 10298 9947 9705 9475 9295
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 29059 29473 30107 33382 33189
Treasury Stock - Common -50376 -50814 -51054 -51319 -51573
Unrealized Gain (Loss) -1 1 1
Other Equity, Total -9550 -9550 -11517 -11488 -11371
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 136347 137100 137558 135479 135801
Total Common Shares Outstanding 601.277 597.59 595.622 593.451 591.375
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -5053 -4290 -11941 -636 10460
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3512 -3416 -18410 -2446 15322
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1979 2144 2246 2271 2114
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2447 5707 8620 548 464
Cash Taxes Paid 1317 1480 37 837 1326
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2572 2583 1925 973 616
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4139 -6977 -17335 -4629 2284
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 4370 9324 -18366 -1530 -4621
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1222 -980 -1303 -1961 -1791
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 5592 10304 -17063 431 -2830
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1266 -5600 34955 5739 -11722
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -40 -66 -173 -256 -222
Total Cash Dividends Paid -1158 -4630 -3946
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 50 42 36 -2593 -8919
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1276 -5576 36250 13218 1365
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -73 -39 85 -5 -53
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6543 269 -1736 1758 -1074
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -425 -5053 -4390 -1082 -1242
Cash From Operating Activities -318 3512 55 -3135 -3216
Cash From Operating Activities 457 1979 1477 984 486
Non-Cash Items 819 2447 1959 1336 826
Changes in Working Capital -1169 4139 1009 -4373 -3286
Cash From Investing Activities -1823 4370 6521 6231 2965
Capital Expenditures -468 -1222 -896 -612 -349
Other Investing Cash Flow Items, Total -1355 5592 7417 6843 3314
Cash From Financing Activities -1680 -1266 -1016 -998 -396
Financing Cash Flow Items -42 -40 -36 -34 -32
Issuance (Retirement) of Stock, Net 44 50 39 34 30
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1682 -1276 -1019 -998 -394
Foreign Exchange Effects 10 -73 -134 -71 -3
Net Change in Cash -3811 6543 5426 2027 -650
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.7441 46587863 776059 2023-03-31 LOW
Newport Trust Company Bank and Trust 6.7542 40633046 -3634917 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5653 27464357 2753938 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3259 26024046 -482409 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.2294 19428132 -116462 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 2.8995 17443429 3564032 2023-03-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9224 11565147 -385169 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.8168 10929970 2832185 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6471 9908984 224280 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.9332 5613839 1791367 2023-03-31 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.8684 5224515 456254 2023-03-31 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.7247 4359740 3837422 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7234 4351891 -264064 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6281 3778562 943365 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5707 3433340 -16688 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5102 3069583 10263 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4614 2775504 46143 2023-03-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.4309 2592100 2370800 2023-03-31 HIGH
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.4139 2490037 2250822 2023-03-31 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.3948 2375316 24100 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Boeing Company profile

Σχετικά με την Boeing

Η Boeing Company είναι μια εταιρεία αεροδιαστημικής. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τα εμπορικά αεροπλάνα (BCA), την άμυνα, το διάστημα και την ασφάλεια (BDS), τις παγκόσμιες υπηρεσίες (BGS) και την Boeing Capital (BCC). Ο τομέας BCA αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται εμπορικά αεριωθούμενα αεροσκάφη και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στόλου, κυρίως στην εμπορική αεροπορική βιομηχανία. Τα εμπορικά αεροσκάφη τζετ που παράγει περιλαμβάνουν το μοντέλο 737 στενής ατράκτου και τα μοντέλα 747, 767, 777 και 787 ευρείας ατράκτου. Ο τομέας BDS ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την τροποποίηση επανδρωμένων και μη επανδρωμένων στρατιωτικών αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων για χτύπημα, επιτήρηση και κινητικότητα. Τα κύρια προϊόντα της περιλαμβάνουν τα στρατιωτικά αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας, όπως το F/A-18E/F Super Hornet, τα προγράμματα F-15, τα προγράμματα P-8, το δεξαμενόπλοιο KC-46A και το T-7A Red Hawk. Ο τομέας BGS παρέχει υπηρεσίες σε εμπορικούς και αμυντικούς πελάτες. Το τμήμα BCC διευκολύνει, οργανώνει, δομεί και παρέχει επιλεκτικές λύσεις χρηματοδότησης για τους πελάτες της.

Industry: Commercial Aircraft Manufacturing

929 Long Bridge Drive
ARLINGTON
VIRGINIA 22202
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

BTC/USD

27,133.15 Price
+1.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου