Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BlueScope Steel Limited - BSLau CFD

  23.39
  5.55%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.17
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 22.16
  Άνοιγμα* 22.27
  Μεταβολή 1 έτους* 19.8%
  Εύρος ημέρας* 22.27 - 23.46
  Εύρος 52 εβδ. 14.75-22.43
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.94M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 38.17M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.96B
  Αναλογία P/E 3.03
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 469.09M
  Έσοδα 19.03B
  EPS 5.65
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.04082
  Beta 1.55
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 23.38 0.28 1.21% 23.10 23.38 22.90
  Feb 22, 2024 23.11 0.78 3.49% 22.33 23.12 22.26
  Feb 21, 2024 22.34 0.04 0.18% 22.30 22.54 21.79
  Feb 20, 2024 22.30 0.30 1.36% 22.00 22.40 21.96
  Feb 19, 2024 21.99 -0.29 -1.30% 22.28 22.36 21.68
  Feb 18, 2024 22.29 0.04 0.18% 22.25 22.40 21.75
  Feb 16, 2024 22.57 0.31 1.39% 22.26 22.65 22.22
  Feb 15, 2024 22.26 0.57 2.63% 21.69 22.34 21.54
  Feb 14, 2024 21.68 0.20 0.93% 21.48 21.79 21.46
  Feb 13, 2024 21.48 -0.48 -2.19% 21.96 21.97 21.30
  Feb 12, 2024 21.97 0.56 2.62% 21.41 22.05 21.41
  Feb 11, 2024 21.41 -0.05 -0.23% 21.46 21.63 21.22
  Feb 9, 2024 21.73 -0.79 -3.51% 22.52 22.56 21.71
  Feb 8, 2024 22.50 -0.56 -2.43% 23.06 23.07 22.39
  Feb 7, 2024 23.07 -0.18 -0.77% 23.25 23.39 22.75
  Feb 6, 2024 23.25 0.21 0.91% 23.04 23.45 23.00
  Feb 5, 2024 23.03 -0.04 -0.17% 23.07 23.26 22.76
  Feb 4, 2024 23.07 0.03 0.13% 23.04 23.14 22.91
  Feb 2, 2024 23.26 -0.12 -0.51% 23.38 23.45 23.08
  Feb 1, 2024 23.38 0.03 0.13% 23.35 23.48 23.19

  BlueScope Steel Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 18242.5 19029.9 12902.2 11324.2 12573.1
  Έσοδα 18242.5 19029.9 12902.2 11324.2 12573.1
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13929.4 12896.3 9211.3 8714.7 9224.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4313.1 6133.6 3690.9 2609.5 3349
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16871.3 15317.3 11242.4 11050.5 11291.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1722.7 1549.2 1336.2 1322.8 1374.6
  Depreciation / Amortization 658.3 549.5 487.8 534.6 413.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 49.7 -35.3 1.6 186.2 -4
  Other Operating Expenses, Total 482.2 331 180.9 270.1 257.3
  Λειτουργικά Έσοδα 1371.2 3712.6 1659.8 273.7 1281.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.4 -22.9 -28 -62.1 -13.1
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 4.2 10 9 4.5
  Άλλο, Καθαρό 92.6 92.8 43.8 35.7 34.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1444.4 3786.7 1685.6 256.3 1307.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1092.7 2980 1297.5 128.3 1013.5
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -89.3 -172.9 -114.2 -27 5.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1003.4 2807.1 1183.3 101.3 1019.2
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 5.8 3 10 -4.8 -3.4
  Καθαρά Κέρδη 1009.2 2810.1 1193.3 96.5 1015.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1003.4 2807.1 1183.3 101.3 1019.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1009.2 2810.1 1193.3 96.5 1015.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1009.2 2810.1 1193.3 96.5 1015.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 467.593 495.464 508.144 511.521 541.61
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.14588 5.66559 2.32867 0.19804 1.8818
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.31 0.14 0.14
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.35378 5.64161 2.29504 0.40345 1.86963
  Έρευνα & Ανάπτυξη 29 26.6 24.6 22.1 26.1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 8884.9 9357.6 9593.7 9436.2 7070.8
  Έσοδα 8884.9 9357.6 9593.7 9436.2 7070.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6758.1 7171.3 6805.7 6090.6 4859.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2126.8 2186.3 2788 3345.6 2211.2
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8277.2 8594.1 8077.5 7239.8 5890.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 838.5 884.2 799.4 749.8 683.2
  Depreciation / Amortization 337.2 321.1 292.6 256.9 245.9
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 50.3 -0.6 -35.3 0 -11.8
  Other Operating Expenses, Total 293.1 218.1 215.1 142.5 113.4
  Λειτουργικά Έσοδα 607.7 763.5 1516.2 2196.4 1180.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.8 -7.6 -23 0.1 -13.5
  Gain (Loss) on Sale of Assets -0.4 0.4 3.4 0.8 -1.6
  Άλλο, Καθαρό 37.1 55.5 65.4 27.4 30
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 632.6 811.8 1562 2224.7 1195.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 455.8 636.9 1234.5 1745.5 930.7
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -49.3 -40 -69.3 -103.6 -71.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 406.5 596.9 1165.2 1641.9 859.5
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3.8 2 1.4 1.6 3.5
  Καθαρά Κέρδη 410.3 598.9 1166.6 1643.5 863
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 406.5 596.9 1165.2 1641.9 859.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 410.3 598.9 1166.6 1643.5 863
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 410.3 598.9 1166.6 1643.5 863
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 465.053 470.134 487.613 503.315 508.111
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.87409 1.26964 2.3896 3.26217 1.69156
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.0501 1.2945 2.35313 3.27371 1.68022
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6757.8 7864.2 6138.8 4592.9 5078.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1489.8 1682.7 1961.9 1399.5 1644.5
  Μετρητά 1487.3 1680.7 1960.2 1398 1643
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.5 2 1.7 1.5 1.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1908.4 2176.6 1640.4 1101.3 1224.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1767.5 2033.1 1528.3 1018.8 1124
  Συνολικό Απόθεμα 3141 3679.4 2318.2 1921.6 2056.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 218.6 325.5 218.3 170.5 152.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15935.1 16610.5 13149 11560.3 11696.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6029.1 5684.7 4879.8 4513.3 4147.5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16796.7 15890.7 14762.5 14358.8 13076
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10767.6 -10206 -9882.7 -9845.5 -8928.5
  Υπεραξία, Καθαρό 1899 1800 1183.4 1293.6 1269
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 824.1 802.5 466.9 506.3 530.8
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 168.4 170.4 137.2 105.2 115.1
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 37.8 38.7 42 52.1 34.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 218.9 250 300.9 496.9 520.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3474.4 4743.1 3281 2541 2897
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1747.5 2151.2 1735.7 1238.4 1556.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 581.1 700.9 476.9 142.8 165.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.1 7.6 0.8 0 1.1
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 171.2 705.5 168.2 218.6 211.1
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 973.5 1177.9 899.4 941.2 962.3
  Σύνολο Οφειλών 5467.7 6828 5519.4 5017.2 4832.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 614.2 602.5 994.8 1101.8 739.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 181.4 166.6 548.8 662.8 631
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 432.8 435.9 446 439 108.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 532.8 533.9 258.6 167.6 182.1
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 563.3 665.6 530.8 496.5 477.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 283 282.9 454.2 710.3 536.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10467.4 9782.5 7629.6 6543.1 6864.1
  Κοινή Μετοχή 2710.5 2987.7 3650.8 3634.7 3832.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 7206.3 6405.5 3909.2 2627.6 2733.4
  Unrealized Gain (Loss) 165.2 168.8 165.2 161 169.6
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 422.9 250.2 -94.7 119.8 128.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15935.1 16610.5 13149 11560.3 11696.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 453.408 469.085 503.806 502.633 516.463
  Treasury Stock - Common -37.5 -29.7 -0.9
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6757.8 6935.7 7864.2 7292.3 6138.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1489.8 1919.6 1682.7 1903.6 1961.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1489.8 1919.6 1682.7 1903.6 1961.9
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1908.4 1562.2 2176.6 1835.5 1640.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1908.4 1562.2 2176.6 1835.5 1640.4
  Συνολικό Απόθεμα 3141 3198.5 3679.4 3293.9 2318.2
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 218.6 255.4 325.5 259.3 218.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 15935.1 15918.1 16610.5 14797.3 13149
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6029.1 5858.1 5684.7 5209.4 4879.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2723.1 2700.7 2602.5 1880.2 1650.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 168.4 160.5 170.4 165.8 137.2
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 37.8 38.9 38.7 42.2 42
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 218.9 224.2 250 207.4 300.9
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3474.4 3502.8 4743.1 3527.3 3281
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2176.8 1925.1 2677.5 2245.7 2185.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 172.3 676.7 713.1 229.1 169
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1125.3 901 1352.5 1052.5 926.2
  Σύνολο Οφειλών 5467.7 5667.2 6828 5882.1 5519.4
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 614.2 636.8 602.5 978.6 994.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 181.4 196.6 166.6 570.7 548.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 432.8 440.2 435.9 407.9 446
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 532.8 568.6 533.9 342.2 258.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 563.3 676 665.6 646.7 530.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 283 283 282.9 387.3 454.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10467.4 10250.9 9782.5 8915.2 7629.6
  Κοινή Μετοχή 2710.5 2875.3 2987.7 3354.8 3649.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 7794.4 7401.5 6824.5 5563 3979.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 15935.1 15918.1 16610.5 14797.3 13149
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 453.408 462.426 469.085 490.091 503.806
  Treasury Stock - Common -37.5 -25.9 -29.7 -2.6
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2472 1658.2 817.9 1682.3 1140.7
  Cash Receipts 19270.1 12887 11804.9 13275.4 11924.8
  Cash Payments -16354.7 -11129.7 -10891.4 -11390.9 -10647.3
  Cash Taxes Paid -417.9 -68.8 -74 -189.5 -66.4
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -70.4 -68.3 -79.1 -56.5 -104.7
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 44.9 38 57.5 43.8 34.3
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1759.8 -757.4 -570.3 -388.2 -380.4
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -763.7 -760.4 -579.8 -378.2 -409.9
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -996.1 3 9.5 -10 29.5
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1051.5 -295.9 -483.8 -606 -581.5
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -65.3 -27.4 -15.5 -47 -64.9
  Total Cash Dividends Paid -344 -70.5 -71.5 -75.8 -61.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -638.1 0 -228.5 -502 -300.3
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -4.1 -198 -168.3 18.8 -154.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 53.3 -43.3 -7.7 12.3 12.3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -286 561.6 -243.9 700.4 191.1
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 1105.5 2472 1072.7 1658.2 565.7
  Cash Receipts 10507.8 19270.1 9628 12887 6017.7
  Cash Payments -9162.9 -16354.7 -8277.8 -11129.7 -5408.7
  Cash Taxes Paid -256.1 -417.9 -260.8 -68.8 -29.5
  Cash Interest Paid -39.9 -70.4 -37 -68.3 -35.2
  Changes in Working Capital 56.6 44.9 20.3 38 21.4
  Cash From Investing Activities -519.5 -1759.8 -670.1 -757.4 -298.5
  Capital Expenditures -353.8 -763.7 -385.1 -760.4 -300.6
  Other Investing Cash Flow Items, Total -165.7 -996.1 -285 3 2.1
  Cash From Financing Activities -345.5 -1051.5 -495.6 -295.9 -118.3
  Financing Cash Flow Items -39.8 -65.3 1.6 -27.4 1.9
  Total Cash Dividends Paid -117.2 -344 -221.6 -70.5 -40.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -119.9 -638.1 -284.9 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -68.6 -4.1 9.3 -198 -79.9
  Foreign Exchange Effects 2.8 53.3 34.8 -43.3 -53.8
  Net Change in Cash 243.3 -286 -58.2 561.6 95.1
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.1161 23111109 0 2023-07-28 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.4716 15682555 0 2023-07-28 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7107 12244986 103566 2023-10-19 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9904 8991429 -44572 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8116 8183586 1069688 2022-12-31 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.5235 6882032 -41943 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5079 6811586 -3550 2023-10-19 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.9527 4303596 0 2023-07-28 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9039 4083186 0 2023-07-28 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7523 3398393 -168 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6939 3134370 0 2023-07-28 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.5231 2363244 453939 2022-09-30 LOW
  Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.486 2195266 2001352 2022-12-31 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4465 2017054 0 2023-09-30 LOW
  MLC Asset Management Investment Advisor 0.4093 1848904 -1456 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3925 1773233 6660 2023-09-30 LOW
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.3809 1720433 0 2023-09-30 LOW
  Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.3618 1634393 -501191 2023-01-31 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.3102 1401394 847 2023-09-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.3042 1374225 -4464 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Iron, Steel Mills & Foundries

  Level 24, 181 William Street
  MELBOURNE
  VICTORIA 3000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου