Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Blackbaud - BLKB CFD

58.29
0.34%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 58.12
Άνοιγμα* 57.62
Μεταβολή 1 έτους* -1.15%
Εύρος ημέρας* 57.49 - 58.33
Εύρος 52 εβδ. 43.54-70.98
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 180.17K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.97M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.29B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 53.10M
Έσοδα 1.03B
EPS -0.62
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.14
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 58.29 0.14 0.24% 58.15 58.40 57.30
Jun 28, 2022 58.12 -2.62 -4.31% 60.74 61.39 57.92
Jun 27, 2022 60.49 1.96 3.35% 58.53 60.73 58.53
Jun 24, 2022 59.81 2.21 3.84% 57.60 59.86 57.55
Jun 23, 2022 57.51 3.02 5.54% 54.49 57.80 54.49
Jun 22, 2022 55.57 1.03 1.89% 54.54 56.07 54.48
Jun 21, 2022 55.58 -0.03 -0.05% 55.61 56.81 54.95
Jun 17, 2022 54.97 1.49 2.79% 53.48 55.11 53.15
Jun 16, 2022 53.38 0.23 0.43% 53.15 54.99 52.79
Jun 15, 2022 56.71 2.75 5.10% 53.96 58.13 53.96
Jun 14, 2022 56.03 2.05 3.80% 53.98 56.94 53.98
Jun 13, 2022 55.59 -1.86 -3.24% 57.45 59.17 55.46
Jun 10, 2022 59.95 2.44 4.24% 57.51 60.51 56.97
Jun 9, 2022 60.05 -0.75 -1.23% 60.80 61.84 59.54
Jun 8, 2022 61.36 -0.59 -0.95% 61.95 63.57 61.19
Jun 7, 2022 64.31 3.86 6.39% 60.45 64.49 60.42
Jun 6, 2022 62.47 -2.10 -3.25% 64.57 64.84 61.72
Jun 3, 2022 64.58 1.56 2.48% 63.02 65.31 62.42
Jun 2, 2022 65.28 4.65 7.67% 60.63 65.33 60.61
Jun 1, 2022 63.66 2.83 4.65% 60.83 64.45 60.83

Blackbaud Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 731.642 788.487 848.606 900.423 913.219 927.74
Έσοδα 731.642 788.487 848.606 900.423 913.219 927.74
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 339.22 361.904 381.742 418.424 428.065 443.195
Ακαθάριστο Εισόδημα 392.422 426.583 466.864 481.999 485.154 484.545
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 663.418 720.608 789.189 873.278 875.976 902.834
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 231.488 264.429 299.202 337.566 340.614 328.976
Έρευνα & Ανάπτυξη 89.87 89.911 98.811 106.164 100.146 124.573
Depreciation / Amortization 2.84 3.271 4.844 5.316 2.915 2.227
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 1.093 4.59 5.808 4.236 3.863
Λειτουργικά Έσοδα 68.224 67.879 59.417 27.145 37.243 24.906
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.002 -10.642 -13.89 -17.816 -15.627 -17.611
Άλλο, Καθαρό -0.872 1.104 -0.905 1.256 -0.002 -0.212
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 57.35 58.341 44.622 10.585 21.614 7.083
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 45.404 53.633 44.841 11.908 7.717 5.698
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 45.404 53.633 44.841 11.908 7.717 5.698
Καθαρά Κέρδη 45.404 73.633 44.841 11.908 7.717 5.698
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 45.404 53.633 44.841 11.908 7.717 5.698
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 45.404 73.633 44.841 11.908 7.717 5.698
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 45.404 73.633 44.841 11.908 7.717 5.698
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.3165 47.7757 48.0451 48.3123 48.6963 48.2304
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.95958 1.1226 0.93331 0.24648 0.15847 0.11814
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.48 0.48 0.48 0.48
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.08172 1.40725 1.14558 0.45782 0.64968 0.28932
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 20
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 219.191 229.44 231.218 247.891 257.124
Έσοδα 219.191 229.44 231.218 247.891 257.124
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 103.385 108.07 107.681 124.059 123.362
Ακαθάριστο Εισόδημα 115.806 121.37 123.537 123.832 133.762
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 212.547 216.397 219.372 254.518 263.103
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 79.38 77.46 79.436 92.7 98.978
Έρευνα & Ανάπτυξη 29.179 30.222 31.566 33.606 39.952
Depreciation / Amortization 0.549 0.567 0.558 0.553 0.811
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.054 0.078 0.131 3.6 0
Λειτουργικά Έσοδα 6.644 13.043 11.846 -6.627 -5.979
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.962 -4.977 -3.921 -3.751 -7.599
Άλλο, Καθαρό -1.162 0.41 0.78 -0.24 1.121
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.52 8.476 8.705 -10.618 -12.457
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.164 6.731 6.188 -7.057 -10.407
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.164 6.731 6.188 -7.057 -10.407
Καθαρά Κέρδη -0.164 6.731 6.188 -7.057 -10.407
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.164 6.731 6.188 -7.057 -10.407
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.164 6.731 6.188 -7.057 -10.407
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.164 6.731 6.188 -7.057 -10.407
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.3632 48.4449 48.2741 46.985 51.1997
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00346 0.13894 0.12818 -0.1502 -0.20326
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.011 0.15825 0.14631 -0.05197 -0.20834
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 507.919 799.367 597.982 734.539 819.06 850.971
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.902 32.135 31.886 32.695 36.504 55.146
Μετρητά & Ισοδύναμα 16.902 29.83 30.866 31.81 35.75 55.146
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 93.043 110.899 94.564 96.474 108.001 113.132
Accounts Receivable - Trade, Net 88.932 98.815 90.756 95.101 105.789 108.169
Prepaid Expenses -3.021 45.989 43.621 59.885 65.336 86.077
Other Current Assets, Total 400.995 610.344 427.911 545.485 609.219 596.616
Total Assets 1310.21 1797.85 1615.31 1992.96 2044.73 2971.62
Property/Plant/Equipment, Total - Net 87.851 96.341 115.13 241.248 239.675 286.688
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 201.296 269.612 383.028 362.568 420.24
Accumulated Depreciation, Total -113.445 -154.482 -141.78 -122.893 -133.552
Goodwill, Net 438.24 530.249 545.213 634.088 635.854 1058.64
Intangibles, Net 253.676 314.651 291.617 317.895 277.506 698.052
Other Long Term Assets, Total 22.524 57.238 65.363 65.193 72.639 77.266
Total Current Liabilities 680.116 974.611 805.655 988.837 1013.4 1109.63
Accounts Payable 23.274 24.693 34.538 47.676 27.836 22.067
Accrued Expenses 36.754 44.23 29.828 56.012 26.777 62.606
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.375 8.576 7.5 7.5 12.84 18.697
Other Current Liabilities, Total 615.713 897.112 733.789 877.649 945.951 1006.26
Total Liabilities 1062.67 1461.56 1241.52 1596.2 1618.58 2254.56
Total Long Term Debt 338.018 429.648 379.624 459.6 518.193 937.483
Long Term Debt 338.018 429.648 379.624 459.6 518.193 937.483
Deferred Income Tax 29.558 48.023 44.291 44.594 54.086 148.465
Other Liabilities, Total 14.973 9.275 11.952 103.168 32.901 58.977
Total Equity 247.545 336.289 373.783 396.764 426.15 717.06
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.058 0.059 0.059 0.06 0.061 0.066
Additional Paid-In Capital 310.452 351.042 399.241 457.804 544.963 968.927
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 152.729 225.029 246.477 234.855 236.714 242.456
Treasury Stock - Common -215.237 -239.199 -266.884 -290.665 -353.091 -500.911
Other Equity, Total -0.457 -0.642 -5.11 -5.29 -2.497 6.522
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1310.21 1797.85 1615.31 1992.96 2044.73 2971.62
Total Common Shares Outstanding 47.5056 48.076 48.5671 49.1397 48.8504 51.9829
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.305 1.02 0.885 0.754
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 465.284 691.008 457.981 850.971 507.112
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.753 28.288 27.591 55.146 33.786
Μετρητά & Ισοδύναμα 27.753 28.288 27.591 55.146 33.786
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 93.424 131.713 119.724 113.132 103.37
Accounts Receivable - Trade, Net 90.993 124.849 112.175 108.169 97.315
Prepaid Expenses 86.098 94.379 92.261 86.077 90.362
Other Current Assets, Total 258.009 436.628 218.405 596.616 279.594
Total Assets 1684.34 1903.36 1654.94 2971.62 2628.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 125.179 127.544 122.998 286.688 291.249
Goodwill, Net 637.113 637.51 635.912 1058.64 1056.79
Intangibles, Net 382.742 376.634 368.354 698.052 683.348
Other Long Term Assets, Total 74.022 70.666 69.699 77.266 90.194
Total Current Liabilities 646.134 877.627 660.126 1109.63 758.932
Accounts Payable 35.274 30.605 38.388 22.067 39.49
Accrued Expenses 29.233 41.36 37.61 62.606 33.386
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.875 12.911 12.948 18.697 18.116
Other Current Liabilities, Total 568.752 792.751 571.18 1006.26 667.94
Total Liabilities 1268.18 1498.09 1258.11 2254.56 1923.65
Total Long Term Debt 537.924 531.973 514.418 937.483 963.109
Long Term Debt 537.924 531.973 514.418 937.483 963.109
Deferred Income Tax 54.444 56.227 56.144 148.465 144.59
Other Liabilities, Total 29.678 32.261 27.419 58.977 57.016
Total Equity 416.16 405.274 396.837 717.06 705.05
Common Stock 0.062 0.062 0.062 0.066 0.068
Additional Paid-In Capital 574.958 605.486 634.406 968.927 993.223
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 236.56 243.312 249.506 242.456 232.049
Treasury Stock - Common -399.583 -449.877 -490.456 -500.911 -535.585
Other Equity, Total 4.163 6.291 3.319 6.522 15.295
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1684.34 1903.36 1654.94 2971.62 2628.7
Total Common Shares Outstanding 48.8343 48.8812 48.3145 51.9829 52.9422
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 45.404 73.633 44.841 11.908 7.717 5.698
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 153.628 176.29 201.385 182.477 147.955 213.661
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 70.491 73.948 79.566 85.693 92.735 82.41
Deferred Taxes 5.415 -17.814 -0.619 -3.6 8.837 -2.429
Μη Χρηματικά Στοιχεία 36.462 53.659 54.004 73.016 104.226 143.889
Cash Taxes Paid 1.34 5.613 -7.138 0.383 3.563 10.073
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9.608 10.614 15.261 19.926 15.716 16.386
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.144 -7.136 23.593 15.46 -65.56 -15.907
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -47.43 -184.88 -97.791 -167.219 -71.847 -471.273
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -44.053 -38.553 -52.348 -58.366 -71.847 -52.153
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.377 -146.327 -45.443 -108.853 0 -419.12
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8.546 278.641 -291.908 111.213 -10.679 264.108
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 80.624 206.314 -217.031 55.313 35.341 -56.705
Total Cash Dividends Paid -22.811 -23.069 -23.312 -23.607 -5.96 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.016 0.015 0.011 0.007 -40.997 -108.416
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -66.375 95.381 -51.576 79.5 0.937 429.229
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2.622 -0.55 -2.014 0.978 2.245 0.297
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 100.274 269.501 -190.328 127.449 67.674 6.793
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -0.164 6.567 12.755 5.698 -10.407
Cash From Operating Activities 30.103 99.922 169.788 213.661 24.504
Cash From Operating Activities 20.461 40.742 60.484 82.41 25.545
Deferred Taxes -1.142 0.276 0.4 -2.429 -7.431
Non-Cash Items 32.62 66.006 98.179 143.889 30.23
Changes in Working Capital -21.672 -13.669 -2.03 -15.907 -13.433
Cash From Investing Activities -12.772 -25.99 -37.993 -471.273 -36.934
Capital Expenditures -12.772 -25.99 -37.993 -52.153 -16.949
Cash From Financing Activities -379.619 -257.038 -533.148 264.108 -325.448
Financing Cash Flow Items -372.586 -213.787 -431.823 -56.705 -351.083
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -28.066 -58.074 -98.353 -108.416 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 21.033 14.823 -2.972 429.229 25.635
Foreign Exchange Effects 0.23 0.992 0.097 0.297 -0.504
Net Change in Cash -362.058 -182.114 -401.256 6.793 -338.382
Other Investing Cash Flow Items, Total -419.12 -19.985
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Clearlake Capital Partners, LLC Private Equity 18.3659 9751837 0 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.5968 5095648 79258 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 9.0684 4815068 -77264 2022-09-30 LOW
Atlanta Capital Management Company, L.L.C. Investment Advisor 6.695 3554869 -37520 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 5.274 2800380 -69299 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.8653 1521426 18061 2022-09-30 LOW
Hawk Ridge Capital Management LP Hedge Fund 2.7859 1479265 1479265 2022-09-30 MED
P2 Capital Partners, LLC Hedge Fund 2.5752 1367345 653774 2022-09-30 MED
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.1148 1122916 -3431 2022-09-30 LOW
Champlain Investment Partners, LLC Investment Advisor 1.8706 993215 -12950 2022-09-30 LOW
Greenhouse Funds LLLP Hedge Fund 1.7995 955500 86023 2022-09-30 MED
Van Berkom & Associates Inc. Investment Advisor 1.7622 935672 -53376 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5925 845555 40198 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5616 829189 5752 2022-09-30 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.5614 829074 -19609 2022-09-30 LOW
Indaba Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.45 769891 210837 2022-09-30 MED
Geneva Capital Management LLC Investment Advisor 1.3293 705820 25955 2022-09-30 LOW
Palisade Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0632 564507 102168 2022-09-30
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9914 526402 -13714 2022-09-30 LOW
American Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.9743 517353 -123469 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Blackbaud Company profile

Σχετικά με την Blackbaud

Η Blackbaud, Inc. είναι μια εταιρεία λογισμικού cloud που προσφέρει λύσεις cloud και on-premises. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει τα Blackbaud Peer-to-Peer Fundraising, Payment Terminal, Blackbaud Altru και Blackbaud Merchant Services. Η Εταιρεία παρέχει λύσεις λογισμικού σε περιβάλλοντα cloud και hosted- παροχή υπηρεσιών πληρωμών και άλλων συναλλαγών- παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού και παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υλοποίησης, παροχής συμβουλών, κατάρτισης, ανάλυσης και άλλων υπηρεσιών. Εξυπηρετεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία Κ12, οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, κοινότητες πίστης, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες και μεμονωμένους φορείς αλλαγής.

Industry: Software (NEC)

65 Fairchild Street
CHARLESTON
SOUTH CAROLINA 29492
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.64 Price
+0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1046%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0738%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,702.10 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0186%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

78.47 Price
+0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
-0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00262

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου