Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BKI Investment Company - BKIau CFD

  1.7116
  0.58%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0268
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.7216
  Άνοιγμα* 1.7216
  Μεταβολή 1 έτους* -3.63%
  Εύρος ημέρας* 1.7066 - 1.7315
  Εύρος 52 εβδ. 1.55-1.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 199.71K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.44M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.32B
  Αναλογία P/E 12.98
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 743.08M
  Έσοδα 106.10M
  EPS 0.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.05099
  Beta 0.76
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 17, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 1.7116 -0.0149 -0.86% 1.7265 1.7415 1.7066
  Feb 25, 2024 1.7216 -0.0050 -0.29% 1.7266 1.7266 1.7166
  Feb 23, 2024 1.7266 0.0050 0.29% 1.7216 1.7266 1.7166
  Feb 22, 2024 1.7266 0.0100 0.58% 1.7166 1.7266 1.7016
  Feb 21, 2024 1.7116 -0.0100 -0.58% 1.7216 1.7216 1.7016
  Feb 20, 2024 1.7216 -0.0050 -0.29% 1.7266 1.7315 1.7166
  Feb 19, 2024 1.7265 -0.0150 -0.86% 1.7415 1.7415 1.7166
  Feb 18, 2024 1.7365 -0.0050 -0.29% 1.7415 1.7465 1.7365
  Feb 16, 2024 1.7365 -0.0050 -0.29% 1.7415 1.7465 1.7315
  Feb 15, 2024 1.7415 0.0050 0.29% 1.7365 1.7415 1.7315
  Feb 14, 2024 1.7415 0.0000 0.00% 1.7415 1.7515 1.7365
  Feb 13, 2024 1.7365 -0.0100 -0.57% 1.7465 1.7515 1.7365
  Feb 12, 2024 1.7515 0.0000 0.00% 1.7515 1.7515 1.7415
  Feb 11, 2024 1.7465 -0.0100 -0.57% 1.7565 1.7565 1.7465
  Feb 9, 2024 1.7515 0.0000 0.00% 1.7515 1.7615 1.7415
  Feb 8, 2024 1.7515 0.0100 0.57% 1.7415 1.7565 1.7365
  Feb 7, 2024 1.7465 -0.0100 -0.57% 1.7565 1.7565 1.7266
  Feb 6, 2024 1.7565 0.0000 0.00% 1.7565 1.7565 1.7515
  Feb 5, 2024 1.7565 -0.0049 -0.28% 1.7614 1.7665 1.7515
  Feb 4, 2024 1.7615 -0.0050 -0.28% 1.7665 1.7765 1.7515

  BKI Investment Company Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 77.751 106.103 41.176 53.914 82.231
  Έσοδα 77.751 106.103 41.176 53.914 82.231
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.354 1.32 1.167 1.188 1.194
  Ακαθάριστο Εισόδημα 76.397 104.783 40.009 52.726 81.037
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.416 2.139 1.979 2.034 2.047
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.062 0.819 0.812 0.846 0.853
  Depreciation / Amortization
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα 75.335 103.964 39.197 51.88 80.184
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 75.335 103.964 39.197 51.88 80.184
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 70.066 100.799 36.645 48.622 74.7
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 70.066 100.799 36.645 48.622 74.7
  Καθαρά Κέρδη 70.066 100.799 36.645 48.622 74.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 70.066 100.799 36.645 48.622 74.7
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 70.066 100.799 36.645 48.622 74.7
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 70.066 100.799 36.645 48.622 74.7
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 749.691 741.249 737.798 733.696 728.234
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09346 0.13599 0.04967 0.06627 0.10258
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.077 0.0715 0.05 0.05945 0.07325
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.09346 0.13599 0.04967 0.06627 0.10258
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 38.072 39.679 47.638 58.465 24.47
  Έσοδα 38.072 39.679 47.638 58.465 24.47
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.694 0.66 0.666 0.654 0.61
  Ακαθάριστο Εισόδημα 37.378 39.019 46.972 57.811 23.86
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.213 1.203 1.025 1.114 0.962
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.519 0.543 0.359 0.46 0.352
  Λειτουργικά Έσοδα 36.859 38.476 46.613 57.351 23.508
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 36.859 38.476 46.613 57.351 23.508
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 33.282 36.784 45.08 55.719 21.723
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33.282 36.784 45.08 55.719 21.723
  Καθαρά Κέρδη 33.282 36.784 45.08 55.719 21.723
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 33.282 36.784 45.08 55.719 21.723
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 33.282 36.784 45.08 55.719 21.723
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 33.282 36.784 45.08 55.719 21.723
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 754.572 744.81 742.276 740.222 738.58
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04411 0.04939 0.06073 0.07527 0.02941
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0.037 0.0365 0.035 0.03
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04411 0.04939 0.06073 0.07527 0.02941
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 115.863 80.781 76.763 59.414 98.044
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 105.222 72.078 40.606 48.29 88.856
  Μετρητά 105.222 72.078 40.606 48.29 65.856
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 23
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.589 8.645 36.105 11.079 9.165
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.784 8.417 7.465 10.655 8.949
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.052 0.058 0.052 0.045 0.023
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1398.36 1244.7 1287.36 1110.63 1254.85
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.001 0.001 0.001 0.001
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1275.19 1156.09 1194.99 1025.47 1136.57
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.306 7.836 15.601 25.744 20.23
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4.535 0.27 11.553 2.75 1.579
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.307 0.27 10.363 0.312 0.307
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.228 0 1.19 2.438 1.272
  Σύνολο Οφειλών 97.298 73.125 114.967 62.726 99.419
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 92.763 72.855 103.414 59.976 97.84
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1301.06 1171.58 1172.39 1047.91 1155.43
  Κοινή Μετοχή 1016.81 935.766 929.185 924.13 916.233
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 284.25 235.813 13.623 -6.88 18.701
  Unrealized Gain (Loss) 229.584 130.657 220.494
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1398.36 1244.7 1287.36 1110.63 1254.85
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 791.783 743.075 739.003 735.514 730.688
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 115.863 56.063 80.781 65.45 76.763
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 105.222 51.122 72.078 61.535 40.606
  Μετρητά 105.222 51.122 72.078 61.535 40.606
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.589 4.886 8.645 3.859 36.105
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.589 4.886 8.594 3.452 36.105
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.052 0.055 0.058 0.056 0.052
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1398.36 1322.57 1244.7 1328.78 1287.36
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1275.19 1260.78 1156.09 1253.96 1194.99
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.306 5.73 7.836 9.366 15.601
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4.535 2.18 0.27 0.394 11.553
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.307 0.268 0.27 0.394 10.363
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.228 1.912 0 0 1.19
  Σύνολο Οφειλών 97.298 94.979 73.125 104.849 114.967
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 92.763 92.799 72.855 104.455 103.414
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1301.06 1227.59 1171.58 1223.93 1172.39
  Κοινή Μετοχή 1016.81 940.107 935.766 932.018 929.185
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 284.25 287.483 235.813 57.773 13.623
  Unrealized Gain (Loss) 234.136 229.584
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1398.36 1322.57 1244.7 1328.78 1287.36
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 791.783 745.649 743.075 740.756 739.003
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 100.166 38.081 48.926 71.374 48.122
  Cash Receipts 0
  Cash Payments -2.1 -1.703 -2.045 -2.893 -1.084
  Cash Taxes Paid -3.032 -2.628 -1.234 -1.154 -0.873
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 105.298 42.412 52.205 75.421 50.079
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -23.475 -11.64 -36.452 -104.174 -22.98
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -23.475 -11.64 -36.452 -104.174 -22.98
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -45.219 -34.125 -53.04 -55.914 111.455
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Total Cash Dividends Paid -45.203 -34.104 -53.014 -55.883 -38.937
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.016 -0.021 -0.026 -0.031 150.392
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 31.472 -7.684 -40.566 -88.714 136.597
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 43.322 100.166 59.285 38.081 -1.169
  Cash Payments -1.202 -2.1 -1.078 -1.703 -0.915
  Cash Taxes Paid 1.137 -3.032 -2.232 -2.628 -1.772
  Changes in Working Capital 43.387 105.298 62.595 42.412 1.518
  Cash From Investing Activities -34.062 -23.475 -19.016 -11.64 -10.165
  Capital Expenditures 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total -34.062 -23.475 -19.016 -11.64 -10.165
  Cash From Financing Activities -30.216 -45.219 -19.34 -34.125 -21.292
  Total Cash Dividends Paid -30.202 -45.203 -19.329 -34.104 -21.28
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.014 -0.016 -0.011 -0.021 -0.012
  Net Change in Cash -20.956 31.472 20.929 -7.684 -32.626
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 8.0385 64534868 1223866 2023-06-30 LOW
  Millner (Robert Dobson) Individual Investor 1.4336 11509197 12149 2023-08-29 LOW
  Huntley (Ian Thomas) Individual Investor 1.4076 11300452 0 2023-06-30 LOW
  Robertson (Timothy Frank) Individual Investor 0.4882 3919611 2258247 2023-06-30 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.4428 3555149 795175 2023-06-30 LOW
  Hall (David Capp) Individual Investor 0.38 3050899 0 2023-06-30 LOW
  I.R. Mcdonald Pty. Ltd. Corporation 0.3737 3000000 0 2023-06-30 LOW
  John E Gill Trading Pty. Ltd. Corporation 0.2869 2302950 18073 2023-06-30 LOW
  Fennybentley Pty. Ltd. Corporation 0.2841 2281044 481044 2023-06-30 LOW
  Donald Cant Pty. Ltd. Corporation 0.2761 2216771 18073 2023-06-30 LOW
  TN Phillips Investments Pty. Ltd. Corporation 0.2729 2190624 131662 2023-06-30 LOW
  Snow foundation Ltd. Corporation 0.2607 2092700 0 2023-06-30 LOW
  K.C. Perks Investments Pty. Ltd. Corporation 0.2556 2052296 48073 2023-06-30 LOW
  Jeanneau Cloud Nine Pty. Ltd. Corporation 0.2265 1818073 -851539 2023-06-30 LOW
  Payne (Alexander James) Individual Investor 0.0683 548073 0 2023-06-30 LOW
  Clarke (Jacqueline Ann) Individual Investor 0.0118 95053 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

  L 14 151 Clarence St
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου