Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές BioMarin Pharmaceutical Inc - BMRN CFD

115.52
0%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.28
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Biomarin Pharmaceutical Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 116.5
Άνοιγμα* 114.71
Μεταβολή 1 έτους* 29.7%
Εύρος ημέρας* 114.02 - 116.5
Εύρος 52 εβδ. 70.73-117.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.38M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 31.13M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.44B
Αναλογία P/E 292.17
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 185.85M
Έσοδα 2.01B
EPS 0.39
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.38
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 116.50 2.14 1.87% 114.36 116.68 113.19
Jan 31, 2023 115.12 1.18 1.04% 113.94 115.38 113.94
Jan 30, 2023 114.47 -1.80 -1.55% 116.27 116.93 114.14
Jan 27, 2023 116.79 1.47 1.27% 115.32 117.56 115.32
Jan 26, 2023 116.58 1.07 0.93% 115.51 116.94 114.46
Jan 25, 2023 115.45 1.60 1.41% 113.85 116.29 113.84
Jan 24, 2023 113.39 3.30 3.00% 110.09 113.79 110.09
Jan 23, 2023 110.98 1.71 1.56% 109.27 111.38 108.74
Jan 20, 2023 110.47 1.35 1.24% 109.12 110.86 108.49
Jan 19, 2023 108.78 -1.10 -1.00% 109.88 109.96 108.60
Jan 18, 2023 110.28 -0.81 -0.73% 111.09 111.73 110.15
Jan 17, 2023 111.36 0.36 0.32% 111.00 112.79 109.88
Jan 13, 2023 112.27 1.12 1.01% 111.15 114.58 110.75
Jan 12, 2023 112.91 2.89 2.63% 110.02 113.43 108.97
Jan 11, 2023 110.68 -0.47 -0.42% 111.15 112.46 108.79
Jan 10, 2023 110.79 3.99 3.74% 106.80 111.79 106.11
Jan 9, 2023 106.58 -2.13 -1.96% 108.71 109.86 105.28
Jan 6, 2023 108.31 2.12 2.00% 106.19 109.07 106.19
Jan 5, 2023 106.45 0.13 0.12% 106.32 107.38 105.31
Jan 4, 2023 106.40 3.08 2.98% 103.32 106.76 101.39

BioMarin Pharmaceutical Inc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1116.85 1313.65 1491.21 1704.05 1860.45 1846.28
Έσοδα 1116.85 1313.65 1491.21 1704.05 1860.45 1846.28
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 209.62 241.786 315.264 359.466 524.272 470.515
Ακαθάριστο Εισόδημα 907.234 1071.86 1175.95 1344.58 1336.18 1375.76
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1920.28 1328.35 1614.74 1804.51 1897.22 1928.62
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 472.976 565.167 610.014 675.665 737.784 760.923
Έρευνα & Ανάπτυξη 661.905 610.753 696.328 715.007 628.116 628.793
Depreciation / Amortization 30.2 36.2 30.3 53.5 62.2 61.9
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 3.617 -10.831 -5.661 5.259 -0.115 -1.548
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 599.118 -125 -50 -25 -59.495 0
Other Operating Expenses, Total -57.153 10.271 18.491 20.608 4.458 8.033
Λειτουργικά Έσοδα -803.429 -14.7 -123.524 -100.457 -36.765 -82.341
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -32.55 -29.145 -21.386 -1.299 -12.705 -4.855
Άλλο, Καθαρό 4.929 7.97 2.205 6.945 7.148 11.846
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -831.05 -35.875 -142.705 -94.811 -42.322 -75.35
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -630.21 -74.742 -77.211 -23.848 4.561 -68
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -630.21 -74.742 -77.211 -23.848 4.561 -68
Καθαρά Κέρδη -630.21 -117.042 -77.211 -23.848 859.1 -64.08
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -630.21 -74.742 -77.211 -23.848 4.561 -68
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -630.21 -117.042 -77.211 -23.848 859.1 -64.08
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -630.21 -117.042 -77.211 -23.848 859.1 -64.08
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 165.985 174.427 177.061 179.039 191.678 182.852
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.79679 -0.4285 -0.43607 -0.1332 0.0238 -0.37189
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.45063 -0.89431 -0.61962 -0.22396 -0.17796 -0.37189
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -42.3 0 854.539 3.92
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 486.03 501.693 408.742 449.81 519.359
Έσοδα 486.03 501.693 408.742 449.81 519.359
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 120.166 127.062 103.537 119.75 116.965
Ακαθάριστο Εισόδημα 365.864 374.631 305.205 330.06 402.394
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 460.944 490.021 461.961 515.69 382.032
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 174.318 184.161 183.333 217.563 194.619
Έρευνα & Ανάπτυξη 148.725 161.107 157.869 161.092 160.836
Depreciation / Amortization 15.4 15.5 15.4 15.6 15.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 -108
Other Operating Expenses, Total 2.335 2.191 1.822 1.685 2.012
Λειτουργικά Έσοδα 25.086 11.672 -53.219 -65.88 137.327
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.716 0.479 -1.866 -0.752 -1.986
Άλλο, Καθαρό 0.858 2.005 8.925 0.058 -1.154
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 23.228 14.156 -46.16 -66.574 134.187
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17.371 12.941 -36.494 -61.818 120.798
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 17.371 12.941 -36.494 -61.818 120.798
Καθαρά Κέρδη 17.371 12.941 -36.494 -57.898 120.798
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 17.371 12.941 -36.494 -61.818 120.798
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 17.371 12.941 -36.494 -57.898 120.798
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 17.371 12.941 -36.494 -57.898 120.798
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 184.365 185.427 183.214 183.56 194.886
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.09422 0.06979 -0.19919 -0.33677 0.61984
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.09422 0.06979 -0.19919 -0.33677 0.12096
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 3.92
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1421.79 2207.14 2056.22 1942.14 2342.22 2274.39
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 789.677 1395.97 1084.31 753.807 1065.39 1013.88
Μετρητά & Ισοδύναμα 408.33 598.028 493.982 437.446 649.158 587.276
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 381.347 797.94 590.326 316.361 416.228 426.599
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 215.28 261.365 342.633 377.404 448.351 373.399
Accounts Receivable - Trade, Net 215.28 261.365 342.633 377.404 448.351 373.399
Total Inventory 355.126 475.775 530.871 680.275 698.548 776.669
Other Current Assets, Total 61.708 74.036 98.403 130.657 129.934 110.442
Total Assets 4023.69 4633.12 4427.13 4690.04 5848.02 6003.33
Property/Plant/Equipment, Total - Net 798.768 896.7 948.682 1070.3 1089.58 1081.88
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1141.36 1303.43 1421.32 1619.4 1725.18 1802.45
Accumulated Depreciation, Total -342.594 -406.734 -472.635 -549.1 -635.595 -720.574
Goodwill, Net 197.039 197.039 197.039 197.039 196.199 196.199
Intangibles, Net 553.78 517.51 491.808 456.58 417.271 388.652
Long Term Investments 572.711 385.785 235.864 411.978 285.473 507.793
Other Long Term Assets, Total 479.601 428.947 497.52 611.997 1517.28 1554.42
Total Current Liabilities 439.31 816.518 523.241 932.503 492.548 539.822
Payable/Accrued 198.53 161.652 208.119 240.981 191.429 193.003
Accrued Expenses 158.926 201.601 213.03 287.878 266.254 277.059
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 22.478 360.949 0 365.131 2.865 2.266
Other Current Liabilities, Total 59.376 92.316 102.092 38.513 32 67.494
Total Liabilities 1257.42 1824.46 1459.19 1567.66 1742.02 1732.58
Total Long Term Debt 660.761 813.521 830.417 492.946 1079.15 1081.04
Long Term Debt 660.761 813.521 830.417 486.238 1075.15 1079.08
Deferred Income Tax 0
Other Liabilities, Total 157.344 194.423 105.53 142.209 170.319 111.726
Total Equity 2766.27 2808.66 2967.94 3122.38 4106 4270.74
Common Stock 0.173 0.176 0.178 0.18 0.182 0.184
Additional Paid-In Capital 4288.11 4483.22 4669.93 4832.71 4993.41 5191.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1520.51 -1637.55 -1694.13 -1720.71 -861.609 -925.689
Other Equity, Total -1.505 -34.463 -6.113 6.638 -29.867 6.116
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4023.69 4633.12 4427.13 4690.04 5848.02 6003.33
Total Common Shares Outstanding 172.648 175.844 178.253 179.838 181.741 183.913
Unrealized Gain (Loss) -2.722 -1.917 3.565 3.889 -1.373
Capital Lease Obligations 6.708 4.006 1.96
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2288.77 2357.84 2311.57 2274.39 2394.02
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1087.49 1123.4 1079.48 1013.88 1056.24
Μετρητά & Ισοδύναμα 667.313 641.533 617.143 587.276 605.44
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 420.178 481.864 462.333 426.599 450.798
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 396.097 424.419 374.937 373.399 430.147
Accounts Receivable - Trade, Net 396.097 424.419 374.937 373.399 430.147
Total Inventory 713.929 710.975 749.406 776.669 786.356
Other Current Assets, Total 91.249 99.046 107.751 110.442 121.283
Total Assets 5805.05 5898.5 5977.48 6003.33 6062.71
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1022.47 1026.58 1024.79 1035.46 1039.54
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1679.77 1704.7 1724.7 1756.04 1780.71
Accumulated Depreciation, Total -657.296 -678.126 -699.915 -720.574 -741.167
Goodwill, Net 196.199 196.199 196.199 196.199 196.199
Intangibles, Net 405.903 394.298 388.487 388.652 374.251
Long Term Investments 321.127 350.237 466.618 507.793 462.827
Other Long Term Assets, Total 1570.58 1573.35 1589.81 1600.83 1595.86
Total Current Liabilities 430.035 443.344 514.898 539.822 490.418
Payable/Accrued 165.001 176.073 203.321 203.467 187.81
Accrued Expenses 209.203 207.005 241.535 268.861 214.435
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 55.831 60.266 70.042 67.494 88.173
Total Liabilities 1643.04 1656.93 1711.33 1732.58 1671.39
Total Long Term Debt 1076.13 1077.11 1078.09 1079.08 1080.06
Long Term Debt 1076.13 1077.11 1078.09 1079.08 1080.06
Other Liabilities, Total 136.881 136.471 118.335 113.686 100.913
Total Equity 4162.01 4241.57 4266.15 4270.74 4391.31
Common Stock 0.183 0.183 0.184 0.184 0.185
Additional Paid-In Capital 5010.62 5083.83 5133.74 5191.5 5206.29
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -844.238 -831.297 -867.791 -925.689 -804.891
Unrealized Gain (Loss) 2.387 1.821 1.218 -1.373 -9.264
Other Equity, Total -6.941 -12.967 -1.204 6.116 -1.002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5805.05 5898.5 5977.48 6003.33 6062.71
Total Common Shares Outstanding 182.671 183.322 183.567 183.913 184.902
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -630.21 -117.042 -77.211 -23.848 859.1 -64.08
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -227.837 -8.757 20.208 48.262 85.365 304.536
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 96.912 87.861 95.671 105.3 105.172 108.039
Deferred Taxes -228.054 44.464 -68.378 -82.76 -888.907 -15.608
Μη Χρηματικά Στοιχεία 693.791 69.923 119.546 150.662 234.417 210.151
Cash Taxes Paid 95.857 23.895 16.676 9.726 8.977 18.153
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8.643 8.544 11.623 8.552 12.178 10.395
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -160.276 -93.963 -49.42 -101.092 -224.417 66.034
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -484.047 -305.459 264.351 -31.026 -53.621 -366.313
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -148.38 -199.219 -144.62 -163.406 -137.519 -119.225
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -335.667 -106.24 408.971 132.38 83.898 -247.088
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 727.108 507.145 -388.007 -74.674 181.118 -0.048
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -60.057 -35.427 -80.542 -101.198 -44.638 -46.203
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 787.165 60.859 67.488 31.611 21.913 49.194
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.934 -3.231 -0.598 0.902 -1.15 -0.057
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 11.29 189.698 -104.046 -56.536 211.712 -61.882
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 481.713 -374.953 -5.087 203.843 -3.039
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 17.371 30.312 -6.182 -64.08 120.798
Cash From Operating Activities 113.512 196.296 293.356 304.536 -45.431
Cash From Operating Activities 27.983 55.214 82.053 108.039 27.343
Deferred Taxes 3.335 1.204 -12.02 -15.608 4.8
Non-Cash Items 56.553 111.414 163.355 210.151 -61.68
Cash Taxes Paid 2.998 10.159 15.531 18.153 1.316
Cash Interest Paid 1.465 5.195 6.673 10.395 1.422
Changes in Working Capital 8.27 -1.848 66.15 66.034 -136.692
Cash From Investing Activities -70.788 -191.045 -310.892 -366.313 87.782
Capital Expenditures -28.254 -54.506 -74.866 -119.225 -30.675
Other Investing Cash Flow Items, Total -42.534 -136.539 -236.026 -247.088 118.457
Cash From Financing Activities -24.364 -13.413 -14.444 -0.048 -25.28
Financing Cash Flow Items -29.097 -39.112 -44.829 -46.203 -32.949
Issuance (Retirement) of Stock, Net 5.817 27.64 32.877 49.194 8.235
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.084 -1.941 -2.492 -3.039 -0.566
Foreign Exchange Effects -0.205 0.537 -0.035 -0.057 1.093
Net Change in Cash 18.155 -7.625 -32.015 -61.882 18.164
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 9.4838 17625505 -52980 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.1613 17026106 263453 2022-09-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 7.9494 14773963 -233100 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3137 9875458 113895 2022-09-30 LOW
Baker Bros. Advisors LP Hedge Fund 4.1004 7620494 0 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.0607 5688259 129970 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.8402 5278438 -117928 2022-09-30 LOW
Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 2.7437 5099164 46571 2022-09-30 MED
Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.6563 4936740 1394 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.2221 4129724 -71509 2022-09-30 LOW
Avoro Capital Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9131 3555555 271555 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.353 2514523 42707 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2642 2349540 223693 2021-12-31 LOW
Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 1.2583 2338529 -227551 2022-12-31 LOW
Barclays Bank PLC Investment Advisor 1.1309 2101767 182659 2022-09-30 MED
Palo Alto Investors LP Hedge Fund 1.0634 1976265 -85108 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.0085 1874272 348269 2022-09-30 HIGH
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.9306 1729432 1607478 2022-09-30 HIGH
OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.924 1717310 17600 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7732 1437057 -102057 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

BioMarin Company profile

Σχετικά με την BioMarin Pharmaceutical Inc

Η BioMarin Pharmaceutical Inc είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η εταιρεία αναπτύσσει και εμπορεύεται θεραπείες για άτομα με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή σπάνιες ασθένειες και ιατρικές καταστάσεις. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από εμπορικά προϊόντα και πολλαπλά κλινικά και προκλινικά υποψήφια προϊόντα για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Τα εμπορικά προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Aldurazyme (λαρονιδάση), Brineura (cerliponase alfa), Kuvan (σαπροπτερίνη διυδροχλωρική), Naglazyme (γκαλσουλφάση), Palynziq (pegvaliase-pqpz), Vimizim (ελοσουλφάση άλφα) και Voxzogo (βοσοριτίδη). Ο αγωγός της Εταιρείας περιλαμβάνει το Valoctocogene Roxaparvovec για τη σοβαρή αιμορροφιλία Α, το Vosoritide για την αχονδροπλασία, το BMN 307 για τη φαινυλκετονουρία (PKU) και το BMN 331 για το κληρονομικό αγγειοοίδημα (HAE).

Industry: Biopharmaceuticals

105 Digital Dr
NOVATO
CALIFORNIA 94949
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.42 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00325

BTC/USD

23,914.10 Price
+0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

76.43 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,614.00 Price
+1.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0174%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0068%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου