Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Bigtincan Holdings Limited - BTHau CFD

0.393
1.26%
0.009
Χαμηλό: 0.393
Υψηλό: 0.403
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Wed: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Thu: 00:00 - 05:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.009
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020904 %
Charges from borrowed part ($-0.84)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020904%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.001014 %
Charges from borrowed part ($-0.04)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.001014%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.398
Άνοιγμα* 0.398
Μεταβολή 1 έτους* -55.88%
Εύρος ημέρας* 0.393 - 0.403
Εύρος 52 εβδ. 0.43-1.11
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 448.14K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.68M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 403.22M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 552.35M
Έσοδα 108.03M
EPS -0.05
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.01
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 0.393 0.000 0.00% 0.393 0.403 0.393
Mar 30, 2023 0.393 -0.015 -3.68% 0.408 0.408 0.393
Mar 29, 2023 0.403 0.016 4.13% 0.387 0.403 0.378
Mar 28, 2023 0.378 -0.025 -6.20% 0.403 0.403 0.373
Mar 27, 2023 0.403 -0.010 -2.42% 0.413 0.413 0.388
Mar 26, 2023 0.413 0.000 0.00% 0.413 0.413 0.408
Mar 24, 2023 0.413 0.005 1.23% 0.408 0.418 0.408
Mar 23, 2023 0.408 -0.015 -3.55% 0.423 0.423 0.408
Mar 22, 2023 0.423 -0.015 -3.42% 0.438 0.443 0.418
Mar 21, 2023 0.438 0.005 1.15% 0.433 0.438 0.428
Mar 20, 2023 0.433 -0.010 -2.26% 0.443 0.448 0.418
Mar 19, 2023 0.443 -0.005 -1.12% 0.448 0.448 0.443
Mar 17, 2023 0.448 -0.010 -2.18% 0.458 0.458 0.448
Mar 16, 2023 0.458 0.010 2.23% 0.448 0.458 0.443
Mar 15, 2023 0.453 -0.010 -2.16% 0.463 0.463 0.448
Mar 14, 2023 0.458 0.010 2.23% 0.448 0.463 0.443
Mar 13, 2023 0.443 -0.010 -2.21% 0.453 0.458 0.438
Mar 12, 2023 0.453 0.000 0.00% 0.453 0.453 0.443
Mar 10, 2023 0.453 0.000 0.00% 0.453 0.458 0.448
Mar 9, 2023 0.458 -0.005 -1.08% 0.463 0.473 0.448

Bigtincan Holdings Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 108.033 43.874 31.006 19.882 13.143
Έσοδα 108.033 43.874 31.006 19.882 13.143
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.181 6.634 4.772 2.426 2.247
Ακαθάριστο Εισόδημα 94.852 37.24 26.234 17.456 10.896
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 140.063 58.23 43.194 23.957 20.219
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 86.368 30.932 21.982 16.608 12.549
Έρευνα & Ανάπτυξη 31.221 17.593 12.807 6.366 6.581
Other Operating Expenses, Total -0.08 -0.804 -0.595 -1.931 -1.158
Λειτουργικά Έσοδα -32.03 -14.356 -12.188 -4.075 -7.076
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 9.324 -0.715 0.039 0.641 0.611
Άλλο, Καθαρό 0.343 0.041 0.017 -0.565 -0.094
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22.363 -15.03 -12.132 -3.999 -6.559
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Καθαρά Κέρδη -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.151 -13.89 -12.206 -4.085 -6.641
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 430.257 330.397 310.343 233.896 187.574
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04916 -0.04204 -0.03933 -0.01747 -0.0354
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.035 -0.03442 -0.03473 0.0083 -0.0354
Depreciation / Amortization 2.033 0.488
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 9.373 3.875 2.195
Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 62.166 45.867 24.939 18.935
Έσοδα 62.166 45.867 24.939 18.935
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.532 6.649 3.801 2.833
Ακαθάριστο Εισόδημα 55.634 39.218 21.138 16.102
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 82.49 57.573 31.904 26.326
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 56.519 29.849 18.2117 20.2523
Depreciation / Amortization 1.121
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.477 8.273 1.5153 2.1197
Other Operating Expenses, Total -0.057 -0.023 -1.925 0
Λειτουργικά Έσοδα -20.324 -11.706 -6.965 -7.391
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.939 1.197 0.727 -1.455
Άλλο, Καθαρό 0.531 0 0.024 0.03
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.854 -10.509 -6.214 -8.816
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Καθαρά Κέρδη -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.626 -10.525 -6.014 -7.876
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 433.115 427.399 350.45 310.343
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02453 -0.02463 -0.01716 -0.02538
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02232 -0.01204 -0.01435 -0.02094
Έρευνα & Ανάπτυξη 18.019 12.825 10.301
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
SQN Investors LP Hedge Fund 12.3408 74940121 0 2022-12-15 MED
Regal Partners Limited Investment Advisor 11.7405 71294638 11982163 2023-03-23 LOW
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 9.1872 55789281 0 2022-09-20 LOW
MA Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8774 29618355 2055187 2023-03-01 LOW
Keane (David) Individual Investor 3.9041 23707658 1200000 2022-06-30 LOW
Jensen/Cohen Holdings Pty. Ltd. Corporation 1.2884 7823875 -1000000 2022-09-20
Southern Cross Venture Partners Pty Ltd. Venture Capital 1.0989 6673164 -252404 2021-09-18
Aotearoa Investment Company Pty. Ltd. Corporation 0.7954 4830014 0 2022-09-20
Pendal Group Limited Investment Advisor 0.5675 3446353 144761 2022-02-28 LOW
Seven Canyons Advisors, LLC Hedge Fund 0.3636 2207800 0 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2832 1719982 0 2023-02-28 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.1647 1000106 25929 2023-02-28 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1283 778894 9326 2023-02-28 LOW
Stevenson (Wayne) Individual Investor 0.0858 520959 16667 2023-01-25
Amos (Thomas Robert) Individual Investor 0.0738 448297 16667 2023-01-25 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0153 92799 6525 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Mobile Application Software

lvl 6, 338 Pitt Street
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

28,525.20 Price
+1.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου