Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Berkshire Hathaway Inc. - BRKb CFD

303.98
0.67%
0.23
Χαμηλό: 303.62
Υψηλό: 304.72
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Berkshire Hathaway Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 302.12
Άνοιγμα* 304.27
Μεταβολή 1 έτους* -15.19%
Εύρος ημέρας* 303.62 - 304.72
Εύρος 52 εβδ. 393.01K-544.39K
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4,870.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 91.41K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 662.46B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.46M
Έσοδα 302.09B
EPS -15.47K
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 302.12 1.93 0.64% 300.19 302.63 298.77
Mar 27, 2023 301.95 1.28 0.43% 300.67 303.09 298.85
Mar 24, 2023 298.71 4.27 1.45% 294.44 299.38 293.25
Mar 23, 2023 297.79 -2.15 -0.72% 299.94 301.93 296.11
Mar 22, 2023 299.51 -3.02 -1.00% 302.53 306.93 299.51
Mar 21, 2023 303.49 -0.92 -0.30% 304.41 305.45 302.10
Mar 20, 2023 300.84 5.34 1.81% 295.50 301.37 294.94
Mar 17, 2023 293.50 -5.54 -1.85% 299.04 300.94 292.10
Mar 16, 2023 301.82 6.87 2.33% 294.95 304.30 294.94
Mar 15, 2023 297.22 -1.58 -0.53% 298.80 300.44 294.80
Mar 14, 2023 305.35 0.44 0.14% 304.91 307.45 301.45
Mar 13, 2023 302.61 3.15 1.05% 299.46 306.44 299.46
Mar 10, 2023 303.45 0.57 0.19% 302.88 306.53 301.72
Mar 9, 2023 304.68 -5.26 -1.70% 309.94 313.03 303.79
Mar 8, 2023 311.12 0.86 0.28% 310.26 312.58 308.99
Mar 7, 2023 310.99 -4.94 -1.56% 315.93 316.31 310.09
Mar 6, 2023 316.85 4.18 1.34% 312.67 317.18 312.21
Mar 3, 2023 312.34 4.46 1.45% 307.88 312.52 307.88
Mar 2, 2023 307.53 4.31 1.42% 303.22 308.00 301.37
Mar 1, 2023 304.52 2.39 0.79% 302.13 305.51 301.93

Berkshire Hathaway Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 302089 276203 245579 254616 247837
Έσοδα 302089 276203 245579 254616 247837
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 237787 215315 191930 198418 193228
Ακαθάριστο Εισόδημα 64302 60888 53649 56198 54609
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 266629 243945 231289 225703 219214
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19506 18843 19809 19322 18238
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4352 4172 4083 3961 3853
Other Operating Expenses, Total 4984 5615 4796 4002 3895
Λειτουργικά Έσοδα 35460 32258 14290 28913 28623
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -66036 79428 41403 73783 -24622
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -30576 111686 55693 102696 4001
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -22058 90807 43253 81792 4020
Δικαίωμα Μειοψηφίας -761 -1012 -732 -375 -301
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -22819 89795 42521 81417 3719
Καθαρά Κέρδη -22819 89795 42521 81417 4021
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -22819 89795 42521 81417 3719
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -22819 89795 42521 81417 4021
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -22819 89795 42521 81417 4021
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.46888 1.51018 1.59447 1.63395 1.6438
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -15535 59459.8 26667.8 49828.5 2262.45
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -15535 59459.8 31865.4 49828.5 2262.45
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 302
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 10671
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 78165 76934 76180 70810 71907
Έσοδα 78165 76934 76180 70810 71907
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 61687 61547 58598 55955 56226
Ακαθάριστο Εισόδημα 16478 15387 17582 14855 15681
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 71232 68027 64974 62396 63592
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7425 4068 3762 4251 4999
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 1139 1092 1087 1034 990
Other Operating Expenses, Total 981 1320 1527 1156 1377
Λειτουργικά Έσοδα 6933 8907 11206 8414 8315
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 15278 -13024 -66688 -1602 40638
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22211 -4117 -55482 6812 48953
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 18321 -2588 -43376 5585 39898
Δικαίωμα Μειοψηφίας -157 -100 -379 -125 -252
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 18164 -2688 -43755 5460 39646
Καθαρά Κέρδη 18164 -2688 -43755 5460 39646
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 18164 -2688 -43755 5460 39646
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18164 -2688 -43755 5460 39646
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18164 -2688 -43755 5460 39646
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.46336 1.46695 1.47058 1.4747 1.48518
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 12412.5 -1832.38 -29753.6 3702.44 26694.4
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 12412.5 -1832.38 -29753.6 3702.44 26694.4
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 88184 47990 64175 30361 31583
Μετρητά & Ισοδύναμα 88184 47990 64175 30361 31583
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 39565 35852 35835 35230 32923
Accounts Receivable - Trade, Net 15819 13947 14886 15533 14887
Total Inventory 20954 19208 19852 19069 17366
Total Assets 958784 873729 817729 707794 702095
Property/Plant/Equipment, Total - Net 191282 187017 180282 166706 158219
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 274737 263930 248841 229879 214247
Accumulated Depreciation, Total -83455 -76913 -68559 -63173 -56028
Goodwill, Net 73875 73734 81882 81025 81258
Intangibles, Net 29637 30684 31646 32148 33182
Long Term Investments 443063 409183 348039 291486 297288
Note Receivable - Long Term 20751 19201 17527 16280 13748
Other Long Term Assets, Total 11161 12847 14204 14104 15278
Other Assets, Total 40312 38013 24287 21385 21250
Payable/Accrued 46072 44503 36361 37075 35821
Notes Payable/Short Term Debt 2351 3348 4686 4373 6320
Other Current Liabilities, Total 23030 21119 19806 18416 15911
Total Liabilities 452585 430565 392938 359091 353799
Total Long Term Debt 111911 113547 98682 93117 96267
Long Term Debt 111911 113547 98682 93117 96267
Deferred Income Tax 89679 73261 65823 50503 56182
Minority Interest 8731 8172 3772 3797 3658
Other Liabilities, Total 170811 166615 157926 151810 139640
Total Equity 506199 443164 424791 348703 348296
Common Stock 8 8 8 8 8
Additional Paid-In Capital 35592 35626 35658 35707 35694
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 534421 444626 402493 321112 255786
Treasury Stock - Common -59795 -32853 -8125 -3109 -1763
Unrealized Gain (Loss) 369 536 481 370 62093
Other Equity, Total -4396 -4779 -5724 -5385 -3522
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 958784 873729 817729 707794 702095
Total Common Shares Outstanding 1.48173 1.54846 1.62957 1.64549 1.64932
Accrued Expenses 5882
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39113 88184 69989 42298 60054
Μετρητά & Ισοδύναμα 39113 88184 69989 42298 60054
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 43055 39565 41601 40273 39052
Accounts Receivable - Trade, Net 17152 15819 16494 16043 15362
Total Inventory 22572 20954 20191 19393 18886
Total Assets 969506 958784 920758 912493 884393
Property/Plant/Equipment, Total - Net 191760 191282 188875 188311 187356
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 278098 274737 271133 268832 266036
Accumulated Depreciation, Total -86338 -83455 -82258 -80521 -78680
Goodwill, Net 73822 73875 73770 73758 73695
Intangibles, Net 29343 29637 29805 30033 30385
Long Term Investments 496997 443063 424731 446704 404042
Note Receivable - Long Term 21265 20751 20397 19900 19449
Other Long Term Assets, Total 10946 11161 12138 12374 12595
Other Assets, Total 40633 40312 39261 39449 38879
Payable/Accrued 46005 46072 47132 45544 43693
Notes Payable/Short Term Debt 2155 2351 2265 2922 3488
Other Current Liabilities, Total 25368 23512 25239 23732 27840
Total Liabilities 461365 452585 448278 442084 436406
Total Long Term Debt 117506 111911 112700 112301 111043
Long Term Debt 117506 111911 112700 112301 111043
Deferred Income Tax 91114 90243 82248 81577 76392
Minority Interest 8724 8731 8595 8391 8189
Other Liabilities, Total 170493 169765 170099 167617 165761
Total Equity 508141 506199 472480 470409 447987
Common Stock 8 8 8 8 8
Additional Paid-In Capital 35586 35592 35603 35635 35630
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 539881 534421 494775 484431 456337
Treasury Stock - Common -62906 -59795 -53072 -45446 -39418
Unrealized Gain (Loss) 183 369 410 478 469
Other Equity, Total -4611 -4396 -5244 -4697 -5039
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 969506 958784 920758 912493 884393
Total Common Shares Outstanding 1.47516 1.48173 1.49746 1.51566 1.53009
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 90807 43253 81792 4322 45353
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 39421 39773 38687 37400 45728
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10718 10596 10064 9779 9188
Μη Χρηματικά Στοιχεία -80973 -29642 -72377 25112 -952
Cash Taxes Paid 5412 5001 5415 4354 3286
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4389 4007 3890 3978 4088
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 18869 15566 19208 -1813 -7861
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 29392 -37757 -5621 -32849 -41009
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -13276 -13012 -15979 -14537 -11708
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 42668 -24745 10358 -18312 -29301
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -28508 -18344 730 -5812 -1398
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -695 -429 -497 -343 -121
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -752 6791 6077 -4123 -1277
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5 92 25 -140 248
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 40310 -16236 33821 -1401 3569
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -27061 -24706 -4850 -1346
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 5585 90807 50909 40265 11840
Cash From Operating Activities 6829 39421 31626 19559 9306
Cash From Operating Activities 2703 10718 8013 5345 2673
Non-Cash Items 774 -80973 -37952 -32351 -5436
Cash Taxes Paid 336 5412 4002 2508 256
Cash Interest Paid 1073 4389 3375 2279 1140
Changes in Working Capital -2233 18869 10656 6300 229
Cash From Investing Activities -58566 29392 12081 -11433 11196
Capital Expenditures -3090 -13276 -9244 -5663 -2519
Other Investing Cash Flow Items, Total -55476 42668 21325 -5770 13715
Cash From Financing Activities 2643 -28508 -21364 -13578 -8349
Financing Cash Flow Items -367 -695 -755 -339 -132
Issuance (Retirement) of Stock, Net -3180 -27061 -20192 -12560 -6580
Issuance (Retirement) of Debt, Net 6190 -752 -417 -679 -1637
Foreign Exchange Effects 50 5 -98 -112 -61
Net Change in Cash -49044 40310 22245 -5564 12092
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.6079 137710656 1207501 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.8013 75311825 614436 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.5438 71968594 369887 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4107 31295688 401406 2022-12-31 LOW
Bill & Melinda Gates Foundation Trust Endowment Fund 1.9019 24689845 -5000000 2022-12-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8904 11558715 72941 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.8161 10594842 67771 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.7396 9600784 19302 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7371 9568361 277960 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.655 8503502 2285174 2022-12-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6164 8001553 53064 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.574 7451423 -116338 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5486 7121383 -557114 2022-12-31 LOW
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.5452 7078008 489916 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5363 6961890 74098 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5351 6946719 63969 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.5142 6675162 4225248 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.4958 6436663 104259 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.4951 6427613 -199037 2022-12-31 LOW
H&H International Investment, LLC Investment Advisor 0.4849 6294465 -194796 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Berkshire Hathaway Company profile

Σχετικά με την Berkshire Hathaway Inc.

Η Berkshire Hathaway Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που κατέχει θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ενέργειας, των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου. Στους τομείς της περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η GEICO, η Berkshire Hathaway Primary Group και η Berkshire Hathaway Reinsurance Group- η Burlington Northern Santa Fe, LLC, η οποία ασχολείται με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος- η Berkshire Hathaway Energy, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου- η μεταποίηση, η οποία περιλαμβάνει κατασκευαστές διαφόρων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών, καταναλωτικών και οικοδομικών προϊόντων, McLane Company, η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική διανομή ειδών παντοπωλείου και μη τροφίμων- Υπηρεσίες και λιανικό εμπόριο, που περιλαμβάνει παρόχους διαφόρων υπηρεσιών, όπως προγράμματα κοινής ιδιοκτησίας αεροσκαφών, εκπαίδευση πιλότων αεροσκαφών, διανομή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και διάφορες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσωπειών αυτοκινήτων και μίσθωσης επίπλων.

Industry: Consumer Goods Conglomerates

3555 Farnam St
OMAHA
NEBRASKA 68131
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,967.57 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.55 Price
+5.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00500

US100

12,811.80 Price
+1.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

28,320.15 Price
+3.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου