Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Berkshire Grey, Inc. - BGRY CFD

1.3677
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0146
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.3677
Άνοιγμα* 1.3677
Μεταβολή 1 έτους* -62.63%
Εύρος ημέρας* 1.3677 - 1.3677
Εύρος 52 εβδ. 0.51-3.12
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.52M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 37.33M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 332.17M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 239.05M
Έσοδα 76.13M
EPS -0.49
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 1.3677 0.0000 0.00% 1.3677 1.3677 1.3677
Mar 30, 2023 1.3677 0.0000 0.00% 1.3677 1.3677 1.3677
Mar 29, 2023 1.3677 0.0000 0.00% 1.3677 1.3677 1.3677
Mar 28, 2023 1.3577 0.0000 0.00% 1.3577 1.3677 1.3577
Mar 27, 2023 1.3577 0.0000 0.00% 1.3577 1.3577 1.3577
Mar 24, 2023 1.1281 -0.0299 -2.58% 1.1580 1.1680 1.1081
Mar 23, 2023 1.1780 0.0399 3.51% 1.1381 1.1980 1.1381
Mar 22, 2023 1.1580 -0.0500 -4.14% 1.2080 1.2379 1.1481
Mar 21, 2023 1.1780 0.0200 1.73% 1.1580 1.2180 1.0981
Mar 20, 2023 1.1481 0.0400 3.61% 1.1081 1.1880 1.0782
Mar 17, 2023 1.1081 0.1597 16.84% 0.9484 1.2080 0.9483
Mar 16, 2023 0.9783 0.0399 4.25% 0.9384 1.0083 0.9284
Mar 15, 2023 0.9683 -0.0400 -3.97% 1.0083 1.0382 0.9307
Mar 14, 2023 1.0582 0.0694 7.02% 0.9888 1.0782 0.9888
Mar 13, 2023 0.9983 0.0689 7.41% 0.9294 1.0282 0.8785
Mar 10, 2023 0.9797 -0.1085 -9.97% 1.0882 1.0882 0.9583
Mar 9, 2023 1.1381 -0.0898 -7.31% 1.2279 1.2579 1.1381
Mar 8, 2023 1.2379 0.0000 0.00% 1.2379 1.2479 1.2080
Mar 7, 2023 1.2479 -0.1098 -8.09% 1.3577 1.3577 1.2479
Mar 6, 2023 1.3677 0.0699 5.39% 1.2978 1.3777 1.2978

Berkshire Grey, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 50.852 34.835 7.972
Έσοδα 50.852 34.835 7.972
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 59.099 32.009 9.974
Ακαθάριστο Εισόδημα -8.247 2.826 -2.002
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 215.191 96.66 58.203
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 92.273 28.845 20.424
Έρευνα & Ανάπτυξη 63.819 35.806 27.805
Λειτουργικά Έσοδα -164.339 -61.825 -50.231
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 11.093 0.28 0.579
Άλλο, Καθαρό -0.076 3.907 0.142
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -153.322 -57.638 -49.51
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -153.38 -57.643 -49.509
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -153.38 -57.643 -49.509
Καθαρά Κέρδη -153.38 -57.643 -49.509
Total Adjustments to Net Income -0.002
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -153.38 -57.643 -49.511
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -153.38 -57.643 -49.511
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -153.38 -57.643 -49.511
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 231.178 229.685 229.685
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.66347 -0.25097 -0.21556
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.66347 -0.25097 -0.21556
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 23.597 23.448 5.492 23.59 18.794
Έσοδα 23.597 23.448 5.492 23.59 18.794
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24.811 26.411 6.696 27.618 21.543
Ακαθάριστο Εισόδημα -1.214 -2.963 -1.204 -4.028 -2.749
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 51.384 54.907 36.19 64.578 65.748
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.16 9.569 9.151 18.938 26.46
Έρευνα & Ανάπτυξη 17.413 18.927 20.343 18.022 17.745
Λειτουργικά Έσοδα -27.787 -31.459 -30.698 -40.988 -46.954
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.93 2.561 7.19 4.58 6.499
Άλλο, Καθαρό -0.012 -0.05 -0.048 -0.019 -0.017
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -26.869 -28.948 -23.556 -36.427 -40.472
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -26.882 -28.984 -23.566 -36.445 -40.5
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.882 -28.984 -23.566 -36.445 -40.5
Καθαρά Κέρδη -26.882 -28.984 -23.566 -36.445 -40.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.882 -28.984 -23.566 -36.445 -40.5
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.882 -28.984 -23.566 -36.445 -40.5
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.882 -28.984 -23.566 -36.445 -40.5
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 234.681 233.094 231.991 239.671 228.347
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11455 -0.12434 -0.10158 -0.15206 -0.17736
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11455 -0.12434 -0.10158 -0.15206 -0.17736
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 204.926 115.764 182.213
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 171.089 93.857 159.298
Μετρητά & Ισοδύναμα 171.089 93.857 159.298
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.291 16.752 0.565
Accounts Receivable - Trade, Net 13.291 16.752 0.565
Total Inventory 2.641 0.758 0.403
Prepaid Expenses 5.138 0.804 0.752
Other Current Assets, Total 12.767 3.593 21.195
Total Assets 216.684 126.389 184.118
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10.874 9.403 1.691
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 15.219 11.086 2.368
Accumulated Depreciation, Total -4.345 -1.683 -0.677
Other Long Term Assets, Total 0.884 1.222 0.214
Total Current Liabilities 41.787 35.012 36.294
Accounts Payable 6.766 1.681 1.239
Accrued Expenses 15.659 7.771 4.346
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 19.362 25.56 30.709
Total Liabilities 72.453 37.069 40.706
Total Long Term Debt 0 0 0
Other Liabilities, Total 30.666 2.057 4.412
Total Equity 144.231 89.32 143.412
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 223.442 223.442
Common Stock 0.024 0.003 0.003
Additional Paid-In Capital 449.307 17.578 14.028
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -305.084 -151.704 -94.061
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 216.684 126.389 184.118
Total Common Shares Outstanding 231.178 229.685 229.685
Other Equity, Total -0.016 0.001
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 190.11 204.926 233.212 76.219 91.471
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 139.581 171.089 203.135 52.83 81.71
Μετρητά & Ισοδύναμα 139.581 171.089 203.135 52.83 81.71
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.253 13.291 7.778 2.669 2.577
Accounts Receivable - Trade, Net 15.253 13.291 7.778 2.669 2.577
Total Inventory 3.89 2.641 3.461 2.719 0.979
Prepaid Expenses 4.641 5.138 6.831 2.537 2.785
Other Current Assets, Total 26.745 12.767 12.007 15.464 3.42
Total Assets 209.386 216.684 244.684 89.6 104.123
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.565 10.874 10.327 10.466 10.298
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 22.651 15.219 13.902 13.303 12.48
Accumulated Depreciation, Total -5.086 -4.345 -3.575 -2.837 -2.182
Other Long Term Assets, Total 1.711 0.884 1.145 2.915 2.354
Total Current Liabilities 58.787 41.787 36.877 41.697 29.971
Accounts Payable 7.184 6.766 4.677 5.412 2.436
Accrued Expenses 15.132 15.659 17.922 12.339 5.76
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 36.471 19.362 14.278 23.946 21.775
Total Liabilities 82.791 72.453 75.926 65.064 58.049
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 24.004 30.666 39.049 23.367 28.078
Total Equity 126.595 144.231 168.758 24.536 46.074
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 223.442 223.442
Common Stock 0.024 0.024 0.023 0.003 0.003
Additional Paid-In Capital 455.244 449.307 437.379 29.237 19.021
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -328.65 -305.084 -268.639 -228.141 -196.387
Other Equity, Total -0.023 -0.016 -0.005 -0.005 -0.005
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 209.386 216.684 244.684 89.6 104.123
Total Common Shares Outstanding 232.475 231.178 229.685 229.685 229.685
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -153.38 -57.643 -49.511
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -114.058 -55.974 -28.821
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.745 1.006 0.312
Deferred Taxes -4.228 17.505 -2.992
Μη Χρηματικά Στοιχεία 38.873 2.104 11.893
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.932 -18.946 11.477
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4.069 -8.718 -1.818
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.069 -8.718 -1.818
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 195.191 0.226 167.589
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 195.191 0.226 167.589
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 76.973 -64.47 136.95
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.091 -0.004
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -23.566 -153.38 -116.935 -76.437 -44.683
Cash From Operating Activities -32.238 -114.058 -81.372 -39.34 -11.216
Cash From Operating Activities 0.76 2.745 1.972 1.217 0.546
Deferred Taxes -13.552 -4.228 -6.128 -9.912 0.558
Non-Cash Items -8.976 38.873 37.013 29.54 24.2
Changes in Working Capital 13.096 1.932 2.706 16.252 8.163
Cash From Investing Activities -0.046 -4.069 -2.754 -2.139 -1.194
Capital Expenditures -0.046 -4.069 -2.754 -2.139 -1.194
Cash From Financing Activities 0.822 195.191 193.463 0.495 0.278
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.822 195.191 193.463 0.495 0.278
Foreign Exchange Effects -0.046 -0.091 -0.059 -0.043 -0.015
Net Change in Cash -31.508 76.973 109.278 -41.027 -12.147
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
SB Global Advisers Ltd Investment Advisor 27.6994 65567317 0 2023-03-24 LOW
VK Services, LLC Investment Advisor 23.8975 56567914 0 2022-12-31 LOW
New Enterprise Associates (NEA) Venture Capital 16.1307 38183023 -43598 2022-12-31 LOW
Canaan Partners Venture Capital 5.9796 14154207 0 2022-12-31 LOW
Johnson (Steven Jay) Individual Investor 2.5261 5979435 -1 2022-04-25 LOW
Wagner (Thomas Anderson) Individual Investor 1.9897 4709752 0 2022-04-25 LOW
RAAC Management, L.L.C. Corporation 1.578 3735333 0 2022-04-25 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1359 2688735 -139865 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9141 2163824 66881 2022-12-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.9129 2160897 -238948 2022-12-31 LOW
SVB Wealth LLC Investment Advisor 0.7123 1686067 0 2022-12-31 LOW
GoldenTree Asset Management, LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.564 1335000 0 2022-12-31 MED
Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 0.5175 1224987 0 2022-12-31 LOW
Congress Wealth Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4578 1083625 218859 2022-12-31 LOW
Bordeaux Wealth Advisors, LLC Investment Advisor 0.4185 990728 0 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3817 903531 -9274 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2942 696389 7100 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.2112 500000 100000 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.1711 405036 227229 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.142 336200 217900 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Berkshire Grey, Inc. Company profile

Σχετικά με την Berkshire Grey, Inc.

Η Berkshire Grey, Inc, πρώην Revolution Acceleration Acquisition Corp, είναι εταιρεία ρομποτικής. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις λογισμικού και υλικού που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Παρέχει τις λύσεις της για την αυτοματοποίηση αποθηκών και κέντρων εκπλήρωσης logistics. Βοηθά τους πελάτες της παρέχοντας τεχνολογία που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική για την αυτοματοποίηση της εκπλήρωσης, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λειτουργιών logistics. Οι λύσεις της μεταμορφώνουν τις λειτουργίες συλλογής, συσκευασίας, μετακίνησης, αποθήκευσης, οργάνωσης και ταξινόμησης για επιχειρήσεις που εξυπηρετούν συνδεδεμένους καταναλωτές. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται οι λιανοπωλητές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το παντοπωλείο ευκολίας, τα logistics τρίτων (3PL) και τα logistics δεμάτων και συσκευασιών. Οι τεχνολογίες της περιλαμβάνουν τη ρομποτική συλλογή, το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, την κινητή ρομποτική και την ηλεκτρομηχανική. Οι λύσεις της επιτρέπουν την επιλογή, τη συσκευασία και την αποστολή παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου και τη διαχείριση των μονάδων διατήρησης αποθεμάτων (SKU) άλλων λύσεων. Βοηθά στην αυτοματοποίηση της συλλογής αντικειμένων και της συσκευασίας τους σε πακέτα αποστολής για την εκτέλεση παραγγελιών.

Industry: Industrial Machinery & Equipment (NEC)

140 South Road
Nw 10Th Floor
01730

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,465.60 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου