Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές PhenomeX Inc. - CELL CFD

  0.9967
  0.31%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0031
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Bruker Cellular Analysis Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.9936
  Άνοιγμα* 0.9957
  Μεταβολή 1 έτους* -67.03%
  Εύρος ημέρας* 0.9956 - 0.9971
  Εύρος 52 εβδ. 0.38-4.12
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.95M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.38M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 97.32M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 98.98M
  Έσοδα 71.82M
  EPS -1.54
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 6, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 0.9967 0.0010 0.10% 0.9957 0.9971 0.9956
  Sep 28, 2023 0.9936 0.0010 0.10% 0.9926 0.9971 0.9915
  Sep 27, 2023 0.9916 0.0015 0.15% 0.9901 0.9919 0.9901
  Sep 26, 2023 0.9915 0.0008 0.08% 0.9907 0.9919 0.9901
  Sep 25, 2023 0.9909 0.0021 0.21% 0.9888 0.9953 0.9888
  Sep 22, 2023 0.9890 0.0003 0.03% 0.9887 0.9892 0.9866
  Sep 21, 2023 0.9886 -0.0001 -0.01% 0.9887 0.9943 0.9861
  Sep 20, 2023 0.9887 0.0000 0.00% 0.9887 0.9902 0.9885
  Sep 19, 2023 0.9887 0.0041 0.42% 0.9846 0.9899 0.9845
  Sep 18, 2023 0.9847 0.0011 0.11% 0.9836 0.9946 0.9836
  Sep 15, 2023 0.9857 0.0021 0.21% 0.9836 0.9913 0.9819
  Sep 14, 2023 0.9817 0.0000 0.00% 0.9817 0.9838 0.9816
  Sep 13, 2023 0.9818 0.0002 0.02% 0.9816 0.9873 0.9807
  Sep 12, 2023 0.9820 -0.0016 -0.16% 0.9836 0.9836 0.9797
  Sep 11, 2023 0.9804 -0.0012 -0.12% 0.9816 0.9840 0.9796
  Sep 8, 2023 0.9811 -0.0007 -0.07% 0.9818 0.9838 0.9806
  Sep 7, 2023 0.9818 0.0007 0.07% 0.9811 0.9839 0.9807
  Sep 6, 2023 0.9827 0.0041 0.42% 0.9786 0.9851 0.9786
  Sep 5, 2023 0.9806 0.0128 1.32% 0.9678 0.9883 0.9593
  Sep 1, 2023 0.9687 0.0100 1.04% 0.9587 0.9741 0.9587

  PhenomeX Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 78.595 85.388 64.303 56.693 31.299
  Έσοδα 78.595 85.388 64.303 56.693 31.299
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24.814 28.837 19.748 13.217 8.181
  Ακαθάριστο Εισόδημα 53.781 56.551 44.555 43.476 23.118
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 176.649 156.177 104.697 73.23 52.458
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 95.115 68.787 37.709 21.599 15.2
  Έρευνα & Ανάπτυξη 53.207 58.553 47.24 38.414 29.077
  Λειτουργικά Έσοδα -98.054 -70.789 -40.394 -16.537 -21.159
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.114 -0.99 -1.098 -0.516 -1.332
  Άλλο, Καθαρό 0.082 -1.18 -0.777
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -97.94 -71.779 -41.41 -18.233 -23.268
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -98.04 -71.724 -41.584 -18.302 -23.337
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -98.04 -71.724 -41.584 -18.302 -23.337
  Καθαρά Κέρδη -98.04 -71.724 -41.584 -18.302 -23.337
  Total Adjustments to Net Income 0 -1.735 -3.198 -3.198
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -98.04 -71.724 -43.319 -21.5 -26.535
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -98.04 -71.724 -43.319 -21.5 -26.535
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -98.04 -71.724 -43.319 -21.5 -26.535
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 68.8686 66.7071 64.4863 61.6439 61.6439
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.42358 -1.07521 -0.67176 -0.34878 -0.43046
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.39042 -1.07423 -0.65664 -0.34034 -0.42307
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3.513
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 14.062 18.516 17.841 21.398 19.15
  Έσοδα 14.062 18.516 17.841 21.398 19.15
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.019 5.088 5.838 6.373 6.224
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6.043 13.428 12.003 15.025 12.926
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59.469 41.146 47.539 42.934 44.697
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.258 26.547 30.768 26.525 20.295
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9.342 8.421 8.478 8.978 18.178
  Λειτουργικά Έσοδα -45.407 -22.63 -29.698 -21.536 -25.547
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.938 0.443 0.451 -0.008 -0.196
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -50.194 -23.399 -29.247 -21.544 -25.743
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -50.245 -23.419 -29.301 -21.566 -25.747
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -50.245 -23.419 -29.301 -21.566 -25.747
  Καθαρά Κέρδη -50.245 -23.419 -29.301 -21.566 -25.747
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -50.245 -23.419 -29.301 -21.566 -25.747
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -50.245 -23.419 -29.301 -21.566 -25.747
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -50.245 -23.419 -29.301 -21.566 -25.747
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 98.9008 75.7598 71.3996 68.3841 67.9857
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.50803 -0.30912 -0.41038 -0.31537 -0.37871
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40386 -0.29977 -0.38803 -0.30531 -0.37871
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15.85 1.09 2.455 1.058
  Άλλο, Καθαρό -3.849 -1.212
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 176.952 230.57 265.569 105.347 118.995
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 132.774 178.096 233.408 81.033 99.617
  Μετρητά & Ισοδύναμα 86.522 178.096 233.408 81.033 99.617
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.817 27.678 14.249 14.568 12.369
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 19.817 27.678 14.249 14.568 12.369
  Συνολικό Απόθεμα 18.861 14.547 11.047 7.181 2.866
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.475 7.305 4.464 2.565 4.143
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 226.094 287.253 299.658 131.009 133.819
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 47.173 54.052 31.262 24.257 14.104
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 76.397 75.85 47.6 36.424 24.065
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -29.224 -21.798 -16.338 -12.167 -9.961
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.42 1.561 2.827 1.405 0.72
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 45.49 32.751 28.968 24.919 15.348
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.092 8.198 3.491 3.239 2.702
  Δεδουλευμένα Έξοδα 19.721 11.287 7.938 5.266 2.509
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 4.966 0 11.594 5.765 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.711 13.266 5.945 10.649 10.137
  Σύνολο Οφειλών 84.039 79.037 54.877 47.226 36.188
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.86 19.762 8.301 14.062 19.763
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14.86 19.762 8.301 14.062 19.763
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 23.689 26.524 17.608 8.245 1.077
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 142.055 208.216 244.781 83.783 97.631
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 224.769 224.769
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 503.708 471.82 436.662 9.314 4.86
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -361.648 -263.608 -191.884 -150.3 -131.998
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 226.094 287.253 299.658 131.009 133.819
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 72.1691 67.5955 64.4863 61.6439 61.6439
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.025 2.944 2.401
  Κοινή Μετοχή 0.004 0.004 0.003
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.549 1.07
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46.252
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.009
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 131.642 176.952 180.961 192.47 208.364
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 51.606 132.774 134.715 152.385 164.674
  Μετρητά & Ισοδύναμα 51.606 86.522 120.64 143.024 164.674
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 25.486 19.817 21.557 17.58 19.617
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 25.486 19.817 21.557 17.58 19.617
  Συνολικό Απόθεμα 45.539 18.861 15.706 15.664 15.665
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.534 2.025 2.414 0.399 1.64
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.477 3.475 6.569 6.442 6.768
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 300.561 226.094 234.884 248.706 265.857
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 61.291 47.173 51.822 53.839 55.238
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 99.542 76.397 79.405 79.605 78.681
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -38.251 -29.224 -27.583 -25.766 -23.443
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.514 0.549 0.681 0.996 0.571
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 71.796 1.42 1.42 1.401 1.684
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 47.442 45.49 34.38 29.138 27.711
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17.051 10.092 7.921 8.499 8.015
  Δεδουλευμένα Έξοδα 17.856 19.721 14.819 11.285 9.275
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 4.966 2.483 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 12.535 10.711 9.157 9.354 10.421
  Σύνολο Οφειλών 142.821 84.039 76.701 74.29 72.656
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 68.886 14.86 17.327 19.794 19.778
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 68.886 14.86 17.327 19.794 19.778
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 26.493 23.689 24.994 25.358 25.167
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 157.74 142.055 158.183 174.416 193.201
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 542.805 503.708 490.544 485.212 478.231
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -385.067 -361.648 -332.347 -310.781 -285.034
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 300.561 226.094 234.884 248.706 265.857
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 98.7449 72.1691 68.575 68.2739 67.8201
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 46.252 14.075 9.361
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.003 -0.009 -0.018 -0.019
  Υπεραξία, Καθαρό 12.246
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 23.072
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -98.04 -71.724 -41.584 -18.302 -23.337
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -47.539 -53.128 -35.852 -10.533 -13.535
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.004 5.598 5.102 4.842 4.197
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 28.042 24.354 12.848 7.492 3.913
  Cash Taxes Paid 0.037 0.003 0.108 0.109 0.001
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.563 0.969 1.368 1.361 1.761
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 13.455 -11.356 -12.218 -4.565 1.692
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -53.982 -15.825 -3.289 -9.073 -8.418
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -8.076 -15.825 -3.289 -8.423 -7.418
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -45.906 0 0 -0.65 -1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 9.677 13.641 191.516 1.022 95.557
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.3 -2.65 0 -0.273
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9.677 13.941 194.166 1.022 94.962
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 0 0.868
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -91.844 -55.312 152.375 -18.584 73.604
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -23.419 -98.04 -68.739 -47.173 -21.426
  Cash From Operating Activities -19.553 -47.539 -37.503 -20.588 -10.069
  Cash From Operating Activities 2.1 9.004 6.58 4.431 1.944
  Non-Cash Items 7.217 28.042 20.302 14.305 6.367
  Cash Interest Paid 0.439 0.563 0.422 0.278 0.137
  Changes in Working Capital -5.451 13.455 4.354 7.849 3.046
  Cash From Investing Activities 5.735 -53.982 -21.775 -16.13 -4.375
  Capital Expenditures -0.414 -8.076 -7.732 -6.758 -4.375
  Cash From Financing Activities 48.995 9.677 1.552 1.376 1.022
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.195 9.677 1.552 1.376 1.022
  Net Change in Cash 35.177 -91.844 -57.726 -35.342 -13.422
  Cash Taxes Paid 0.019 0.037 0.01 0
  Financing Cash Flow Items -1.2 0 0 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total 6.149 -45.906 -14.043 -9.372
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 50 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Berkeley Lights, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Berkeley Lights, Inc.

  Η Berkeley Lights, Inc. είναι μια εταιρεία ψηφιακής κυτταρικής βιολογίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της ταχείας ανάπτυξης και εμπορίας βιοθεραπευτικών και άλλων προϊόντων που βασίζονται σε κύτταρα. Η πλατφόρμα Berkeley Lights της Εταιρείας καταγράφει βαθιές φαινοτυπικές, λειτουργικές και γονοτυπικές πληροφορίες για δεκάδες χιλιάδες μεμονωμένα κύτταρα παράλληλα και μπορεί επίσης να παρέχει τη ζωντανή βιολογία που επιθυμούν οι πελάτες με τη μορφή των καλύτερων κυττάρων. Η πλατφόρμα Berkeley Lights είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη, end-to-end λύση, η οποία αποτελείται από αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ OptoSelect και των κιτ αντιδραστηρίων της, προηγμένα συστήματα αυτοματισμού και προηγμένο λογισμικό εφαρμογών και ροής εργασιών. Η πλατφόρμα της εταιρείας αξιοποιεί την τεχνολογία της OptoElectro Positioning (OEP), η οποία παρέχει ντετερμινιστική τοποθέτηση ζωντανών μεμονωμένων κυττάρων και άλλων μικροαντικειμένων με τη χρήση φωτός. Τα προϊόντα λογισμικού της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα Cell Analysis Suite (CAS), Workflow Runner/Builder, Assay Analyzer, Image Analyzer και PrimeSeq.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  5858 Horton Street
  Suite 320
  EMERYVILLE
  CALIFORNIA 94608
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.43
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου