Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Bendigo and Adelaide Bank Limited - BENau CFD

  9.75
  0.31%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Fri: 00:00 - 06:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.72
  Άνοιγμα* 9.64
  Μεταβολή 1 έτους* 10.05%
  Εύρος ημέρας* 9.64 - 9.81
  Εύρος 52 εβδ. 7.71-10.83
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.28M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 40.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.15B
  Αναλογία P/E 11.69
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 563.08M
  Έσοδα 1.75B
  EPS 0.78
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.837
  Beta 1.38
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 9.75 0.12 1.25% 9.63 9.81 9.63
  Apr 11, 2024 9.71 -0.04 -0.41% 9.75 9.81 9.70
  Apr 10, 2024 9.94 -0.13 -1.29% 10.07 10.09 9.93
  Apr 9, 2024 10.10 0.06 0.60% 10.04 10.14 10.04
  Apr 8, 2024 10.03 -0.09 -0.89% 10.12 10.16 10.03
  Apr 5, 2024 10.04 -0.09 -0.89% 10.13 10.13 10.01
  Apr 4, 2024 10.13 -0.16 -1.55% 10.29 10.30 10.11
  Apr 3, 2024 10.30 0.03 0.29% 10.27 10.34 10.21
  Apr 2, 2024 10.28 0.01 0.10% 10.27 10.33 10.17
  Apr 1, 2024 10.28 0.09 0.88% 10.19 10.28 10.16
  Mar 28, 2024 10.22 0.14 1.39% 10.08 10.22 10.07
  Mar 27, 2024 10.08 0.12 1.20% 9.96 10.09 9.95
  Mar 26, 2024 9.97 -0.04 -0.40% 10.01 10.06 9.95
  Mar 25, 2024 10.02 0.04 0.40% 9.98 10.02 9.96
  Mar 24, 2024 9.99 -0.03 -0.30% 10.02 10.05 9.99
  Mar 22, 2024 9.88 0.00 0.00% 9.88 9.91 9.84
  Mar 21, 2024 9.89 -0.12 -1.20% 10.01 10.02 9.89
  Mar 20, 2024 10.02 0.06 0.60% 9.96 10.11 9.95
  Mar 19, 2024 9.97 0.08 0.81% 9.89 10.01 9.89
  Mar 18, 2024 9.89 0.10 1.02% 9.79 9.91 9.78

  Bendigo and Adelaide Bank Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 724.8 701.4 753.7 286.1 552
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 497 488.1 524 192.8 376.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 497 488.1 524 192.8 376.8
  Καθαρά Κέρδη 497 488.1 524 192.8 376.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 497 488.1 524 192.8 376.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 497 488.1 524 192.8 376.8
  Ρύθμιση Αραίωσης 27 15.9 19.1 20.6 25
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 524 504 543.1 213.4 401.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 661.966 649.602 657.142 605.381 576.616
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.79158 0.77586 0.82646 0.35251 0.69682
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.61 0.53 0.545 0.31 0.7
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.87404 0.78229 0.8327 0.46215 0.70156
  Interest Income, Bank 3406.8 1749.1 1867.3 2270.2 2639.5
  Total Interest Expense 1766 332.3 444.8 936.4 1353.7
  Net Interest Income 1640.8 1416.8 1422.5 1333.8 1285.8
  Loan Loss Provision 33.6 -27.2 18 168.5 50.3
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 1607.2 1444 1404.5 1165.3 1235.5
  Non-Interest Income, Bank 279.5 293.7 382.9 300.6 305.8
  Non-Interest Expense, Bank -1161.9 -1036.3 -1033.7 -1179.8 -989.3
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 360.9 363.9 243 458.4 405.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 248 249 166.8 321.3 280.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 248 249 166.8 321.3 280.1
  Καθαρά Κέρδη 248 249 166.8 321.3 280.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 248 249 166.8 321.3 280.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 248 249 166.8 321.3 280.1
  Ρύθμιση Αραίωσης 14.5 12.5 8.1 7.8 10.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 262.5 261.5 174.9 329.1 290.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 662.966 660.967 651.902 647.301 649.986
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.39595 0.39563 0.26829 0.50842 0.44678
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.32 0.29 0.265 0.265 0.265
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.45005 0.39563 0.26829 0.50842 0.44678
  Interest Income, Bank 1908.1 1498.7 872 877.1 901.3
  Total Interest Expense 1078.1 687.9 181.9 150.4 185.2
  Net Interest Income 830 810.8 690.1 726.7 716.1
  Loan Loss Provision 28 5.6 -9.4 -17.8 -1.5
  Net Interest Income after Loan Loss Provision 802 805.2 699.5 744.5 717.6
  Non-Interest Income, Bank 182.5 121.8 121.7 239.2 204.7
  Non-Interest Expense, Bank -623.6 -563.1 -578.2 -525.3 -516.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 98479.7 95243.7 86577.2 76008.9 72435.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 166.2 179.6 205.9 252.3 63.1
  Υπεραξία, Καθαρό 1527.5 1527.5 1437.5 1440.3 1440.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 314.4 280.8 111.9 124.3 245.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 13.8 14.5 9.7 5.4 9.3
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 71.2 48.6 42.2 88.3 5.3
  Other Assets, Total 584.6 362.8 412.6 349.1 436.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 287.2 31.3 51.1 105.9 171.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα 294.8 290.7 254 260 299.3
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 10
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 40.8 50.6 44.2 0 6.4
  Σύνολο Οφειλών 91629 88531.8 80223.7 70210.7 66803.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13325 13218 5161.2 5286.4 5022.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13209.2 13069.1 4980.9 5065 5022.2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 180.1 178.5 182.2 230.7 277
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6850.7 6711.9 6353.5 5798.2 5631.6
  Κοινή Μετοχή 5242.9 5222.5 5053.1 4909.3 4575.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1679.5 1488 1284.5 905.6 1059
  ESOP Debt Guarantee -2.4 -3 -3.6 -4.3 -5.4
  Unrealized Gain (Loss) -57.7 -45.5 10.4 1.2 1.5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -11.6 49.9 9.1 -13.6 0.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 98479.7 95243.7 86577.2 76008.9 72435.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 565.896 563.077 545.51 530.779 491.575
  Total Preferred Shares Outstanding
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 115.8 148.9 180.3 221.4 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 98479.7 96647.1 95243.7 90782.4 86577.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 166.2 171.2 179.6 185.9 205.9
  Υπεραξία, Καθαρό 1527.5 1527.5 1527.5 1527.5 1437.5
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 314.4 317.6 280.8 179 111.9
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 13.8 13.2 14.5 14.5 9.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 71.2 60.5 48.6 0 42.2
  Other Assets, Total 584.6 480 362.8 440.2 412.6
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 734.2 597.2 492.4 486.1 501.8
  Σύνολο Οφειλών 91629 89837.5 88531.8 84093.3 80223.7
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 13209.2 12469.7 13069.1 5336.2 4980.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 13209.2 12469.7 13069.1 5336.2 4980.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 143.7 132.2 157 149.5 165.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6850.7 6809.6 6711.9 6689.1 6353.5
  Κοινή Μετοχή 5242.9 5242.8 5222.5 5184.7 5053.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1610.2 1569.5 1492.4 1507.8 1304
  ESOP Debt Guarantee -2.4 -2.7 -3 -3.4 -3.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 98479.7 96647.1 95243.7 90782.4 86577.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 565.896 565.667 563.077 561.479 545.51
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 40.8 45.3 50.6 26.6 44.2
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.8
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3249.9 6134.6 357.4 206 351.6
  Cash Receipts 257.6 250.4 257 280.4 284.8
  Cash Payments -1065.8 -1043.1 -956.7 -1000.1 -998.4
  Cash Taxes Paid -195.3 -134 -183 -205.9 -175.2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -351.1 -503.7 -1005.9 -1361.4 -1379.9
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1895.3 7565 2246 2493 2620.3
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 9.7 3.6 -46.7 -36.6 -29.1
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -14.5 -21 -37.3 -16.2 -18.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 24.2 24.6 -9.4 -20.4 -10.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -293.9 -235.4 -51.2 -315.3 -200.6
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.6 0.5 -3.2 1.2 -5.1
  Total Cash Dividends Paid -213.7 -105.3 -277.4 -288.7 -251.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -8.7 -471.5 294.8 0 55.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -72.1 340.9 -65.4 -27.8 0.5
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3534.1 5902.8 259.5 -145.9 121.9
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 4709.2 -3249.9 2656.6 6134.6 3380.9
  Cash Receipts 125.2 257.6 129.3 250.4 125.8
  Cash Payments -589.6 -1065.8 -546.8 -1043.1 -577.5
  Cash Taxes Paid -134.1 -195.3 -117.1 -134 -81.1
  Cash Interest Paid -524.3 -351.1 -187.9 -503.7 -299.7
  Changes in Working Capital 5832 -1895.3 3379.1 7565 4213.4
  Cash From Investing Activities -9.6 9.7 1.5 3.6 0.3
  Capital Expenditures -10.1 -14.5 -5.5 -21 -7
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.5 24.2 7 24.6 7.3
  Cash From Financing Activities -158.4 -293.9 -164.8 -235.4 68.4
  Financing Cash Flow Items 0.3 0.6 0.1 0.5 -5.3
  Total Cash Dividends Paid -128.6 -213.7 -106 -105.3 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -8.7 -8.5 -471.5 -295.3
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -30.1 -72.1 -50.4 340.9 369
  Net Change in Cash 4541.2 -3534.1 2493.3 5902.8 3449.6

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Corporate Banks

  The Bendigo Centre
  BENDIGO
  VICTORIA 3550
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου