Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Bellway PLC - BWY CFD

  24.43
  0.16%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 11:00

  Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.16
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02529 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.81)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02529%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003373 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003373%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Bellway PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 24.35
  Άνοιγμα* 24.63
  Μεταβολή 1 έτους* 4.5%
  Εύρος ημέρας* 24.25 - 24.63
  Εύρος 52 εβδ. 19.03-27.34
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 655.50K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.37M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.13B
  Αναλογία P/E 8.86
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 119.45M
  Έσοδα 3.41B
  EPS 2.96
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.33537
  Beta 1.98
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 18, 2024 24.35 -0.16 -0.65% 24.51 24.79 24.35
  Apr 17, 2024 24.21 -0.28 -1.14% 24.49 24.95 24.21
  Apr 16, 2024 24.63 -0.06 -0.24% 24.69 24.95 24.53
  Apr 15, 2024 25.35 0.36 1.44% 24.99 25.73 24.97
  Apr 12, 2024 25.13 0.18 0.72% 24.95 25.81 24.95
  Apr 11, 2024 25.57 -0.26 -1.01% 25.83 25.93 25.25
  Apr 10, 2024 25.61 0.12 0.47% 25.49 26.23 25.41
  Apr 9, 2024 25.19 -0.40 -1.56% 25.59 25.81 25.19
  Apr 8, 2024 25.87 0.40 1.57% 25.47 26.01 25.47
  Apr 5, 2024 25.77 -0.30 -1.15% 26.07 26.19 25.61
  Apr 4, 2024 26.13 0.42 1.63% 25.71 26.17 25.69
  Apr 3, 2024 25.85 0.26 1.02% 25.59 25.89 25.49
  Apr 2, 2024 25.89 -0.48 -1.82% 26.37 26.61 25.69
  Mar 28, 2024 26.63 0.38 1.45% 26.25 26.69 26.23
  Mar 27, 2024 25.97 -0.68 -2.55% 26.65 26.71 25.97
  Mar 26, 2024 26.41 0.46 1.77% 25.95 26.87 25.51
  Mar 25, 2024 26.11 -0.40 -1.51% 26.51 26.73 26.03
  Mar 22, 2024 26.77 0.26 0.98% 26.51 26.95 26.51
  Mar 21, 2024 27.01 0.26 0.97% 26.75 27.05 26.39
  Mar 20, 2024 26.15 -0.46 -1.73% 26.61 26.85 26.15

  Bellway PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Bellway PLC
  Bellway PLC

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, June 11, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Bellway PLC Trading Statement Release
  Bellway PLC Trading Statement Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, August 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  GB

  Γεγονός

  Bellway PLC Trading Statement Release
  Bellway PLC Trading Statement Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 3406.6 3536.8 3122.5 2225.4 3213.24
  Έσοδα 3406.6 3536.8 3122.5 2225.4 3213.24
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2719.3 2749.8 2470.2 1803.2 2423.06
  Ακαθάριστο Εισόδημα 687.3 787 652.3 422.2 790.181
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2901.3 3227.8 2642.8 1976.3 2538.34
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 142.2 134 120.1 97.4 109.685
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 38.6 344.2 52.2 72.6
  Λειτουργικά Έσοδα 505.3 309 479.7 249.1 674.905
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.9 3.4 5.2 -5.5 -4.524
  Άλλο, Καθαρό -21.4 -8.2 -5.9 -6.9 -7.79
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 483 304.2 479 236.7 662.591
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 365 242.6 390.7 192.9 538.554
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 365 242.6 390.7 192.9 538.554
  Καθαρά Κέρδη 365 242.6 390.7 192.9 538.554
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 365 242.6 390.7 192.9 538.554
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 365 242.6 390.7 192.9 538.554
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 365 242.6 390.7 192.9 538.554
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 123.194 123.644 123.718 123.595 123.412
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.9628 1.96209 3.158 1.56074 4.36388
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.4 1.4 1.175 0.5 1.504
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.19958 4.18218 3.65914 2.25979 4.36391
  Other Operating Expenses, Total 1.2 -0.2 0.3 3.1 5.591
  Jul 2023 Jan 2023 Jul 2022 Jan 2022 Jul 2021
  Συνολικά έσοδα 1597.3 1809.3 1756.8 1780 1402
  Έσοδα 1597.3 1809.3 1756.8 1780 1402
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1299.3 1420 1367.3 1382.5 1107.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 298 389.3 389.5 397.5 294.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1406.7 1494.6 1760.4 1467.4 1199.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 70.9 71.3 68.7 65.3 60.6
  Other Operating Expenses, Total 0.9 0.3 -0.2 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 190.6 314.7 -3.6 312.6 202.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.7 -0.2 5.5 -2.1 -0.9
  Άλλο, Καθαρό -12.8 -8.6 -5.3 -2.9 -2.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 177.1 305.9 -3.4 307.6 198.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 135 230 -7.8 250.4 161.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 135 230 -7.8 250.4 161.5
  Καθαρά Κέρδη 135 230 -7.8 250.4 161.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 135 230 -7.8 250.4 161.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 135 230 -7.8 250.4 161.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 135 230 -7.8 250.4 161.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 122.816 123.572 123.144 123.785 123.825
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.0992 1.86126 -0.06334 2.02287 1.30426
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.95 0.45 0.95 0.45 0.825
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.32016 1.87952 1.65002 2.15176 1.60629
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 35.6 3 324.6 19.6 31.5
  Ρύθμιση Αραίωσης
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5034.7 4913.5 4574.7 3984.3 3806.68
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 362 375.3 460.3 51.4 201.241
  Μετρητά & Ισοδύναμα 362 375.3 460.3 51.4 201.241
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 79.9 106.7 75.1 64.8 120.009
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 34.6 47.5 17 32.3 60.963
  Συνολικό Απόθεμα 4575.6 4423.6 4032.2 3863 3477.58
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.2 7.9 7.1 5.1 7.849
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5114.1 4985.1 4676.8 4083.6 3889.86
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31.7 34.2 35.7 36.7 29.791
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 59 58.1 57.6 57.6 46.069
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -27.3 -23.9 -21.9 -20.9 -16.278
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 43.5 30.2 55.3 60.8 49.902
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.2 7.2 11.1 1.8 3.482
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1005.5 971 1072.1 955.8 869.269
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 306.2 284 324.3 273 328.525
  Δεδουλευμένα Έξοδα 154.7 154.8 138.7 97.4 141.862
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 50 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 541.5 529.3 606.2 532.4 395.833
  Σύνολο Οφειλών 1652.5 1617.3 1389 1089.6 968.683
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 141.9 144.3 144.3 14.1 11.923
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.2 8.9 8.2 2.6 2.199
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 498.9 493.1 164.4 117.1 85.292
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3461.6 3367.8 3287.8 2994 2921.17
  Κοινή Μετοχή 15 15.4 15.4 15.4 15.395
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 182 182 179.8 178.4 175.754
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3264.6 3170.4 3092.6 2800.2 2730.02
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5114.1 4985.1 4676.8 4083.6 3889.86
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 120.559 123.486 123.396 123.346 123.168
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.1 2.9 2.9 3 3.049
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 11.9 14.3 14.3 14.1 11.923
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 130 130 130
  Jul 2023 Jan 2023 Jul 2022 Jan 2022 Jul 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5034.7 4979.4 4913.5 4523.6 4574.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 362 422.5 375.3 325.8 460.3
  Μετρητά & Ισοδύναμα 362 422.5 375.3 325.8 460.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 97.1 139.6 114.6 114.7 82.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 88.3 139.6 114.6 114.7 82.2
  Συνολικό Απόθεμα 4575.6 4417.3 4423.6 4083.1 4032.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5114.1 5051.7 4985.1 4620.6 4676.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 31.7 33.4 34.2 35 35.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 43.5 34.8 30.2 52 55.3
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.2 4.1 7.2 10 11.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1005.5 897.8 971 843.6 1072.1
  Payable/Accrued 900.8 825.8 930.2 797.1 1041.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 104.7 72 40.8 46.5 31
  Σύνολο Οφειλών 1652.5 1570.3 1617.3 1190.8 1389
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 130 130 130 130 130
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.2 7.1 8.9 7.9 8.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 510.8 535.4 507.4 209.3 178.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3461.6 3481.4 3367.8 3429.8 3287.8
  Κοινή Μετοχή 15 15.4 15.4 15.4 15.4
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 182 182 182 180 179.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3264.6 3284 3170.4 3234.4 3092.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5114.1 5051.7 4985.1 4620.6 4676.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 120.559 123.487 123.486 123.402 123.396
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 130 130 130 130 130
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 242.6 390.7 192.9 538.554 519.905
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 45 432.5 -57.9 291.924 253.995
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6.1 6.5 6.3 5.757 1.855
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 395 136.6 128.6 138.003 135.353
  Cash Taxes Paid 63.8 84.1 107.7 119.311 116.128
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.8 3 6 7.829 5.472
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -598.7 -101.3 -385.7 -390.39 -403.118
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 35.3 5.6 -17.8 -8.878 -10.755
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.5 -3.3 -8.3 -5.126 -3.921
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 35.8 8.9 -9.5 -3.752 -6.834
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -165.3 -29.2 -74.1 -180.798 -190.212
  Total Cash Dividends Paid -157.2 -104.7 -123.1 -178.865 -162.647
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5.2 -1.1 2.7 1.605 2.435
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.9 76.6 46.3 -3.538 -30
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -85 408.9 -149.8 102.248 53.028
  Jan 2023 Jul 2022 Jan 2022 Jul 2021 Jan 2021
  Net income/Starting Line 230 242.6 250.4 390.7 229.2
  Cash From Operating Activities 168.4 45 -34.6 432.5 386.7
  Cash From Operating Activities 2.9 6.1 3.2 6.5 3.1
  Non-Cash Items 123.8 395 76 136.6 70.4
  Cash Taxes Paid 72.8 63.8 55.1 84.1 40.7
  Cash Interest Paid 3.8 5.8 3 3 0.9
  Changes in Working Capital -188.3 -598.7 -364.2 -101.3 84
  Cash From Investing Activities -2.4 35.3 3.4 5.6 24.1
  Capital Expenditures -1.3 -0.5 -1.5 -3.3 -3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1.1 35.8 4.9 8.9 27.1
  Cash From Financing Activities -118.8 -165.3 -103.3 -29.2 -115.8
  Total Cash Dividends Paid -117 -157.2 -101.8 -104.7 -61.6
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -5.2 0.2 -1.1 -2.4
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.8 -2.9 -1.7 76.6 -51.8
  Net Change in Cash 47.2 -85 -134.5 408.9 295

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Bellway Company profile

  Σχετικά με την Bellway PLC

  Η Bellway p.l.c. είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και την πώληση κατοικιών, από διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου έως οικογενειακές κατοικίες πέντε υπνοδωματίων, καθώς και με την παροχή κοινωνικής στέγασης σε στεγαστικές ενώσεις. Τα εμπορικά σήματα της εταιρείας περιλαμβάνουν την Bellway, την Ashberry και την Bellway London. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περίπου 22 τμήματα που καλύπτουν κέντρα σε όλη την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Οι θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Bellway Homes Limited, Bellway Housing Trust Limited, Bellway Properties Limited, Bellway (Services) Limited και Litrose Investments Limited. Η μάρκα Ashberry χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερες περιοχές, όπου η διάταξη της περιοχής και η ζήτηση της αγοράς δικαιολογούν δύο σημεία πώλησης. Η επωνυμία Bellway London καλύπτει όλες τις αναπτύξεις της σε δήμους του Λονδίνου και προαστιακές πόλεις και τα ακίνητά της κυμαίνονται από διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου έως κατοικίες τεσσάρων υπνοδωματίων.

  Industry: Homebuilding (NEC)

  Seaton Burn House
  Dudley Lane
  NEWCASTLE UPON TYNE
  NORTHUMBERLAND NE13 6BE
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου