Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Becton Dickinson - BDX CFD

  233.48
  1.57%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.24
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Becton Dickinson and Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 237.33
  Άνοιγμα* 236.23
  Μεταβολή 1 έτους* -6.37%
  Εύρος ημέρας* 233.37 - 236.23
  Εύρος 52 εβδ. 228.62-287.32
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.30M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 68.51B
  Αναλογία P/E 46.09
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 290.11M
  Έσοδα 19.37B
  EPS 5.12
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.60908
  Beta 0.51
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 31, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 233.61 -2.53 -1.07% 236.14 236.73 233.13
  Dec 4, 2023 237.33 1.29 0.55% 236.04 238.47 235.38
  Dec 1, 2023 238.11 2.66 1.13% 235.45 238.40 234.54
  Nov 30, 2023 235.89 0.26 0.11% 235.63 236.86 234.21
  Nov 29, 2023 235.53 -0.90 -0.38% 236.43 238.66 235.17
  Nov 28, 2023 237.08 0.03 0.01% 237.05 239.75 236.66
  Nov 27, 2023 238.67 1.03 0.43% 237.64 240.29 237.23
  Nov 24, 2023 238.69 1.74 0.73% 236.95 238.72 235.63
  Nov 22, 2023 236.62 0.85 0.36% 235.77 237.63 235.60
  Nov 21, 2023 235.96 2.19 0.94% 233.77 237.00 233.77
  Nov 20, 2023 233.39 2.78 1.21% 230.61 234.45 229.13
  Nov 17, 2023 233.10 -1.88 -0.80% 234.98 235.79 232.51
  Nov 16, 2023 234.97 1.64 0.70% 233.33 236.42 233.33
  Nov 15, 2023 233.57 1.62 0.70% 231.95 235.12 231.23
  Nov 14, 2023 233.17 -2.73 -1.16% 235.90 237.22 232.47
  Nov 13, 2023 235.26 1.73 0.74% 233.53 237.17 231.16
  Nov 10, 2023 234.04 1.26 0.54% 232.78 235.03 230.76
  Nov 9, 2023 231.94 -4.06 -1.72% 236.00 239.09 228.70
  Nov 8, 2023 255.86 1.13 0.44% 254.73 256.81 253.60
  Nov 7, 2023 255.89 -1.49 -0.58% 257.38 258.37 255.61

  Becton Dickinson Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, December 7, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Becton Dickinson and Co
  Becton Dickinson and Co

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Becton Dickinson and Co
  Becton Dickinson and Co

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, December 11, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Becton Dickinson and Co To Present At BD Innovate Series
  Becton Dickinson and Co To Present At BD Innovate Series

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, January 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  18:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Becton Dickinson and Co Annual Shareholders Meeting
  Becton Dickinson and Co Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, January 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Becton Dickinson and Co Earnings Release
  Q1 2024 Becton Dickinson and Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 18870 19131 16074 17290 15983
  Έσοδα 18870 19131 16074 17290 15983
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10267 10444 8934 9002 8714
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8603 8687 7140 8288 7269
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16579 17059 15170 15554 14490
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4709 4719 4185 4382 4146
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1256 1279 1039 1062 1004
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 329 255 649 454 626
  Λειτουργικά Έσοδα 2291 2072 904 1736 1493
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -491 -373 -501 -626 -359
  Άλλο, Καθαρό -17 -7 11 66 39
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1783 1692 414 1176 1173
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1635 1604 352 1183 951
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1635 1604 352 1183 951
  Καθαρά Κέρδη 1779 2092 874 1233 311
  Total Adjustments to Net Income -90 -90 -107 -151 -152
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1545 1514 245 1032 799
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1689 2002 767 1082 159
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1689 2002 767 1082 159
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 287.364 292.089 282.402 274.775 264.621
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.37646 5.18335 0.86756 3.7558 3.01941
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.48 3.32 3.16 3.08 3
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.7972 8.60354 6.30307 6.54954 4.98943
  Other Operating Expenses, Total 18 362 363 654 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 144 488 522 50 -640
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 4878 4821 4586 4761 4641
  Έσοδα 4878 4821 4586 4761 4641
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2778 2586 2453 2684 2574
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2100 2235 2133 2077 2067
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4329 4193 4001 4294 4106
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1190 1205 1187 1182 1149
  Έρευνα & Ανάπτυξη 306 337 313 300 315
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 70 65 50 106 68
  Other Operating Expenses, Total -15 0 -2 22
  Λειτουργικά Έσοδα 549 628 585 467 535
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -95 -108 -96 -38 -98
  Άλλο, Καθαρό 17 9 -8 -109 -16
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 471 529 481 320 421
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 407 461 509 287 390
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 407 461 509 287 390
  Καθαρά Κέρδη 407 461 509 287 360
  Total Adjustments to Net Income -15 -23 -23 -22 -22
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 392 438 486 265 368
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 392 438 486 265 338
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 392 438 486 265 338
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 287.944 285.645 285.34 287.163 287.297
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.36138 1.53337 1.70323 0.92282 1.2809
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.91 0.91 0.91 0.87 0.87
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.38241 2.13552 2.30953 1.55371 1.64526
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0 -30
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8676 8141 8838 8969 6664
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1424 1014 2295 2845 566
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1416 1006 2283 2825 536
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8 8 12 20 30
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2534 2191 2497 2398 2345
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2534 2191 2497 2398 2345
  Συνολικό Απόθεμα 3273 3224 2866 2743 2579
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1380 1559 1072 891 1119
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 65 153 108 92 55
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 52780 52934 53866 54012 51765
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6557 6012 6393 5923 5659
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 13578 12415 12942 11919 11128
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7021 -6402 -6549 -5996 -5469
  Υπεραξία, Καθαρό 24522 24621 23901 23620 23376
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10948 12310 12783 13813 14978
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2077 1850 1951 1687 1088
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6641 7811 6626 5836 5655
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 230 500 5 10
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1141 1949 0 702 1299
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 140 157 176 143 140
  Σύνολο Οφειλών 26984 27652 30189 30247 30684
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14738 13886 17110 17224 18081
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14738 13886 17110 17224 18081
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4582 5052 5225 5753 5676
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1023 903 1228 1434 1272
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25796 25282 23677 23765 21081
  Κοινή Μετοχή 371 365 365 365 347
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 19720 19553 19272 19270 16270
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15535 15157 13826 12791 12913
  Treasury Stock - Common -8305 -8330 -7723 -6138 -6190
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1525 -1465 -2065 -2525 -2261
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 52780 52934 53866 54012 51765
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 290.392 283.357 284.476 290.017 270.427
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1641 1699 1793 1355 1092
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3719 3776 4157 3631 3114
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 2 2 2 2
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8676 8588 9587 8175 8141
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1424 931 1987 612 1014
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1416 923 1981 612 1006
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8 8 6 0 8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2534 2414 2413 2282 2191
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2534 2414 2413 2282 2191
  Συνολικό Απόθεμα 3273 3588 3656 3604 3224
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1380 1282 1444 1545 1559
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 65 373 87 132 153
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 52780 53017 54394 53129 52934
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6557 6474 6356 6247 6012
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 13578 13475 13204 12926 12415
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7021 -7002 -6848 -6679 -6402
  Υπεραξία, Καθαρό 24522 24584 24780 24763 24621
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10948 11313 11677 11990 12310
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2077 2058 1994 1954 1850
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6641 6878 7304 7625 7811
  Payable/Accrued 5021 5090 5437
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 279 595 595 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1141 1577 1619 1593 2179
  Σύνολο Οφειλών 26984 27080 28703 27657 27652
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14738 14926 16010 14268 13886
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14738 14926 16010 14268 13886
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4582 4373 4471 4862 5052
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1023 903 918 902 903
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25796 25937 25691 25472 25282
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 2 2 2
  Κοινή Μετοχή 371 371 365 365 365
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 19720 19681 19639 19590 19553
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15535 15691 15563 15384 15157
  Treasury Stock - Common -8305 -8321 -8327 -8333 -8330
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1525 -1485 -1551 -1536 -1465
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 52780 53017 54394 53129 52934
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 290.392 290.108 284.015 283.902 283.357
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1641 1699
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3719 3776
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 140 1 157
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1779 2092 874 1233 311
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2634 4646 3539 3330 2865
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2229 2230 2115 2253 1978
  Deferred Taxes -120 -301 -308 -381 -240
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 252 262 316 -75 19
  Cash Taxes Paid 532 671 523 536 235
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 390 474 515 658 674
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1506 363 542 300 797
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3231 -1880 -1232 -741 -15733
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -973 -1194 -769 -957 -895
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2258 -686 -463 216 -14838
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -591 -3306 22 -3223 -58
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1069 -265 -140 -204 -221
  Total Cash Dividends Paid -1082 -1048 -995 -984 -927
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -500 -1750 2917 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -78 -243 -1760 -2035 1090
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -45 15 -3 -12 -17
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1233 -525 2326 -646 -12943
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 969 509 1779 1491 1131
  Cash From Operating Activities 584 399 2634 1662 1118
  Cash From Operating Activities 1130 567 2229 1648 1094
  Deferred Taxes -325 -118 -120 -99 -53
  Non-Cash Items 145 89 252 192 259
  Changes in Working Capital -1335 -648 -1506 -1570 -1313
  Cash From Investing Activities -524 -291 -3231 -1226 -990
  Capital Expenditures -389 -208 -973 -658 -405
  Other Investing Cash Flow Items, Total -135 -83 -2258 -568 -585
  Cash From Financing Activities 835 -534 -591 -42 804
  Financing Cash Flow Items -100 -90 1069 1075 1347
  Total Cash Dividends Paid -563 -281 -1082 -812 -541
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1498 -163 -78 -305 -2
  Foreign Exchange Effects 14 11 -45 -26 -4
  Net Change in Cash 909 -415 -1233 368 928
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -500 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7165 25287263 42505 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9084 14239708 -421216 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 4.7471 13771640 -683381 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3993 12762618 76244 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.3296 9659461 -166969 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 2.2153 6426727 419599 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.1513 6241133 922344 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7699 5134645 113425 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.4838 4304771 117227 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 1.2635 3665394 7400 2023-06-30 LOW
  Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 1.1281 3272825 2252468 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0498 3045524 101073 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0396 3015976 17177 2023-06-30 LOW
  Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 1.0186 2955144 33067 2023-06-30 LOW
  Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9703 2814820 110582 2023-06-30 LOW
  Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9555 2771897 -155685 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9453 2742422 275366 2022-12-31 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.9374 2719577 162029 2023-06-30 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.9068 2630737 42680 2023-06-30 LOW
  Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8849 2567287 -147108 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Becton Company profile

  Σχετικά με την Becton Dickinson

  Η Becton, Dickinson and Company (BD) είναι μια παγκόσμια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας που ασχολείται με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση μιας σειράς ιατρικών προμηθειών, συσκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και διαγνωστικών προϊόντων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών επιχειρηματικών τομέων: BD Medical, BD Life Sciences και BD Interventional. Ο τομέας BD Medical παράγει μια σειρά από ιατρικές τεχνολογίες και συσκευές που χρησιμοποιούνται για να συμβάλλουν στη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε μια σειρά από περιβάλλοντα. Η BD Medical αποτελείται από διάφορες επιχειρηματικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων χορήγησης φαρμάκων, των λύσεων διαχείρισης φαρμάκων, της φροντίδας διαβήτη και των φαρμακευτικών συστημάτων. Ο τομέας BD Life Sciences παρέχει προϊόντα για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά διαγνωστικών δειγμάτων, καθώς και όργανα και συστήματα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μιας σειράς μολυσματικών ασθενειών, λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και καρκίνων. Ο τομέας BD Interventional παρέχει προϊόντα αγγειακής, ουρολογικής, ογκολογικής και χειρουργικής εξειδίκευσης.

  Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

  One Becton Drive
  FRANKLIN LAKES
  NEW JERSEY 07417-1880
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου