Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Becle, S.A.B. de C.V. - BCCLF CFD

2.15
0.47%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.15
Άνοιγμα* 2.15
Μεταβολή 1 έτους* -2.27%
Εύρος ημέρας* 2.15 - 2.16
Εύρος 52 εβδ. 35.03-52.08
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.92M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 27.74M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 164.49B
Αναλογία P/E 28.14
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.59B
Έσοδα 45.73B
EPS 1.64
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.82006
Beta 0.57
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 2.15 0.00 0.00% 2.15 2.16 2.15
Jun 28, 2022 2.15 -0.01 -0.46% 2.16 2.16 2.15
Jun 24, 2022 2.08 0.00 0.00% 2.08 2.08 2.08
Jun 23, 2022 2.19 0.00 0.00% 2.19 2.20 2.19
Jun 21, 2022 2.08 0.00 0.00% 2.08 2.08 2.08
Jun 17, 2022 2.03 0.00 0.00% 2.03 2.03 2.03
Jun 16, 2022 2.01 0.00 0.00% 2.01 2.01 2.01
Jun 14, 2022 2.06 0.00 0.00% 2.06 2.06 2.06
Jun 13, 2022 2.08 -0.05 -2.35% 2.13 2.13 2.08
May 5, 2022 2.36 0.00 0.00% 2.36 2.36 2.36
May 4, 2022 2.53 0.15 6.30% 2.38 2.53 2.38
May 2, 2022 2.38 0.00 0.00% 2.38 2.38 2.38
Apr 25, 2022 2.28 0.00 0.00% 2.28 2.28 2.28
Apr 20, 2022 2.41 0.00 0.00% 2.41 2.41 2.41
Apr 19, 2022 2.30 0.12 5.50% 2.18 2.30 2.18
Apr 8, 2022 2.31 0.00 0.00% 2.31 2.31 2.31
Apr 7, 2022 2.21 -0.02 -0.90% 2.23 2.23 2.21
Apr 6, 2022 2.23 0.00 0.00% 2.23 2.23 2.23
Mar 31, 2022 2.42 0.19 8.52% 2.23 2.45 2.23
Mar 30, 2022 2.43 0.05 2.10% 2.38 2.43 2.38

Becle, S.A.B. de C.V. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 39419.4 35036.1 29704.8 28158.2 25957.9
Έσοδα 39419.4 35036.1 29704.8 28158.2 25957.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18145.2 16790.1 14039.1 11974.9 9836.67
Ακαθάριστο Εισόδημα 21274.2 18246 15665.6 16183.3 16121.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 32298.2 28143.5 24294.6 22615.3 19222.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14207.9 11445 10415.3 10580.7 9184.49
Other Operating Expenses, Total -54.92 -91.595 -159.79 59.625 201.224
Λειτουργικά Έσοδα 7121.2 6892.61 5410.14 5542.94 6735.56
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -213.596 -38.407 -262.769 -396.467 -780.315
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 6907.61 6854.21 5147.37 5146.47 5955.24
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 5033.86 5152.04 3717.85 4033 5197.49
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 5019.73 5146.02 3712.02 4024.88 5193.19
Καθαρά Κέρδη 5019.73 5146.02 3712.02 4024.88 5193.19
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 5019.73 5146.02 3712.02 4024.88 5193.19
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 5019.73 5146.02 3712.02 4024.88 5193.19
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 5019.73 5146.02 3712.02 4024.88 5193.19
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3591.18 3591.18 3585.79 3583.77 3515.11
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.3978 1.43296 1.0352 1.12308 1.47739
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.3978 1.43296 1.0352 1.12308 1.47739
Δικαίωμα Μειοψηφίας -14.131 -6.024 -5.831 -8.121 -4.304
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.43039 0.3081 0.5473 0.508
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 9067.56 13128 9592.49 9530.91 7168.01
Έσοδα 9067.56 13128 9592.49 9530.91 7168.01
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4090.12 5843.11 4516.87 4460.01 3325.24
Ακαθάριστο Εισόδημα 4977.44 7284.88 5075.63 5070.9 3842.77
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7084.99 11031.2 7682.05 8100.42 5484.56
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 877.559 1118.59 798.511 800.458 773.339
Other Operating Expenses, Total 2117.31 4069.47 2366.67 2839.96 1385.98
Λειτουργικά Έσοδα 1982.58 2096.83 1910.44 1430.48 1683.45
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -74.324 138.243 -112.122 -224.335 -15.381
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1908.25 2235.07 1798.32 1206.15 1668.07
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1354.86 1576.19 1330.76 892.549 1234.37
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.993 2.94 -7.25 -10.486 0.666
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1350.87 1579.12 1323.51 882.063 1235.04
Καθαρά Κέρδη 1350.87 1579.12 1323.51 882.063 1235.04
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1350.87 1579.12 1323.51 882.063 1235.04
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1350.87 1579.12 1323.51 882.063 1235.04
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1350.87 1579.12 1323.51 882.063 1235.04
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3554.91 3590.19 3577.04 3528.25 3632.47
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38 0.43984 0.37 0.25 0.34
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.43039 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.38 0.43984 0.37 0.25 0.34
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 38159.2 31627 31650.1 31228.5 36597.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12791.3 7646.32 9628.17 12027.9 19995.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 12791.3 7646.32 9628.17 12027.9 19995.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11264.1 11186.6 10817.6 10233.7 8503.56
Accounts Receivable - Trade, Net 10284.2 9213.71 9294.94 8536.42 7259.53
Total Inventory 13027 11485.7 10353.5 8162.35 7418.99
Prepaid Expenses 1076.84 804.562
Other Current Assets, Total 1308.38 850.902 679.098
Total Assets 95539.6 81581.7 70724.9 66711.4 64932.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20092.9 17416.7 11710.2 5506.31 5280.48
Goodwill, Net 6991.77 6891.07 6253.09 6353.74 6274.19
Intangibles, Net 20627.7 15447.3 14230 14663.7 11364.9
Long Term Investments 648.351 1579.77 267.131 311.397 92.955
Other Long Term Assets, Total 9019.61 8619.89 6614.46 8647.78 5322.6
Total Current Liabilities 12157.5 8707.65 6687.42 5091.65 5103.02
Accounts Payable 4664.73 3062.44 2182.72 2642.78 2106.05
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 787.853 617.268 445.582 48.182 48.311
Other Current Liabilities, Total 6704.94 5027.94 4059.12 2391.34 2934.32
Total Liabilities 37189 26915.2 22205.4 18906.4 18001.4
Total Long Term Debt 20335.5 11750.9 11047.5 9745.01 9780.52
Long Term Debt 18495.3 9907.08 9344.66 9745.01 9780.52
Deferred Income Tax 3770.08 5743.19 4089.09 3567.75 2820.41
Minority Interest 92.774 78.644 72.62 66.789 54.078
Other Liabilities, Total 833.166 634.815 308.747 435.161 243.395
Total Equity 58350.5 54666.4 48519.6 47805 46931.2
Common Stock 11283.6 11283.6 11514.5 11622.6 28049
Additional Paid-In Capital 14486.6 14486.6 15364.9 16426.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 26392.7 28896.2 21640.2 14587.6 18882.3
Other Equity, Total 6187.66 5168.45
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 95539.6 81581.7 70724.9 66711.4 64932.7
Total Common Shares Outstanding 3591.18 3591.18 3619.64 3582.91 3590.77
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13904.5 10195.5 1322.47 7298.07
Accumulated Depreciation, Total -3734.97 -3250.81 -2573.87
Accrued Expenses 9.345 14.344
Capital Lease Obligations 1840.18 1843.87 1702.82
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35219.9 38159.2 31460 31100.5 33693.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10326.6 12791.3 6968.24 7046.43 11266.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 10326.6 12791.3 6968.24 7046.43 10953.2
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 313.727
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9586.57 11264.1 9979.98 9443.27 8955
Accounts Receivable - Trade, Net 8376.95 10284.2 8929.42 8050.86 7570.58
Total Inventory 14192.4 13027 13345.4 13696.2 12460.4
Prepaid Expenses 1114.45 1076.84 1166.37 914.605 1011.41
Total Assets 91324.3 95539.6 86509.1 84677.5 85656.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20478.1 20092.9 18649.5 17475.6 18271.8
Goodwill, Net 6625.85 6991.77 6978.29 6937.14 7152.93
Intangibles, Net 19822.6 20627.7 20517.5 20104.9 15850.4
Long Term Investments 659.812 648.351 186.861 182.189 1636.15
Other Long Term Assets, Total 8517.94 9019.61 8716.99 8877.2 9051.87
Total Current Liabilities 9356.65 12157.5 11032.1 11489.3 10253.5
Accounts Payable 4006.18 4664.73 3659.18 3496.85 3369.77
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 656.844 787.853 278.807 305.671 496.938
Other Current Liabilities, Total 4693.62 6704.94 7094.14 7686.77 6386.75
Total Liabilities 33322.2 37189 29975 29840.4 29024.2
Total Long Term Debt 19881.5 20335.5 11941.4 11664.6 12082.7
Long Term Debt 17994.4 18495.3 10096.1 9842.13 10236.8
Capital Lease Obligations 1887.07 1840.18 1845.26 1822.45 1845.92
Deferred Income Tax 3301.32 3770.08 6239.11 5938.98 5926.3
Minority Interest 96.767 92.774 95.714 88.464 77.978
Other Liabilities, Total 685.978 833.166 666.642 659.047 683.781
Total Equity 58002.1 58350.5 56534.1 54837.2 56632.7
Common Stock 11283.6 11283.6 11283.6 11283.6 11283.6
Additional Paid-In Capital 14486.6 14486.6 14486.6 14486.6 14486.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 27836.8 26392.7 24813.4 23478 24143.5
Other Equity, Total 4395.05 6187.66 5950.44 5588.93 6718.94
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 91324.3 95539.6 86509.1 84677.5 85656.9
Total Common Shares Outstanding 3591.18 3591.18 3591.18 3591.18 3591.18
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6907.61 6854.21 5147.37 5146.47 5955.24
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4338.99 3758.97 2369.19 -175.962 2424.99
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 816.969 714.459 685.425 530.688 435.015
Μη Χρηματικά Στοιχεία -533.811 -287.352 77.632 324.32 -205.319
Cash Taxes Paid 2864.02 1028.2 460.548 1122.67 1677.29
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 405.613 640.184 721.79 624.784 490.142
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2851.78 -3522.34 -3541.24 -6177.44 -3759.95
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5657.03 -5069.79 -1758.03 -5247.99 -1154.56
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5250.15 -3636.12 -2227.29 -999.991 -1066.01
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -406.886 -1433.68 469.265 -4248 -88.551
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5984.53 -1318.39 -2609.42 -2481.51 13069.5
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -346.945 -496.518 -551.436 -431.687 15894.7
Total Cash Dividends Paid -1545.61 -543.535 -1962.22 -1819.12 -2599.72
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 114.98 155.278 -230.702 -225.537
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 7877.08 -393.32 -251.045
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5144.96 -1981.85 -2399.76 -7967.96 14867.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 478.48 647.366 -401.499 -62.494 527.845
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1354.86 6907.61 3457.68 2126.92 1234.37
Cash From Operating Activities -1465.86 4338.99 3008.39 1024.23 686.216
Cash From Operating Activities 208.123 816.969 597.79 397.213 197.088
Non-Cash Items 109.363 -533.811 1089.59 452.703 346.548
Cash Taxes Paid 1081.68 2864.02 1065.95 795.323 408.634
Cash Interest Paid 37.908 405.613 307.376 268.755 43.216
Changes in Working Capital -3138.21 -2851.78 -2136.66 -1952.61 -1091.79
Cash From Investing Activities -575.701 -5657.03 -4559.98 -4016.05 -502.737
Capital Expenditures -570.306 -5250.15 -4436.01 -3878.71 -520.819
Other Investing Cash Flow Items, Total -5.395 -406.886 -123.978 -137.342 18.082
Cash From Financing Activities -199.423 5984.53 890.657 2525.3 2944.39
Financing Cash Flow Items -18.058 -346.945 -262.388 -237.131 -25.134
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -181.365 7877.08 2698.65 2762.43 2969.52
Foreign Exchange Effects -223.725 478.48 -17.139 -133.373 178.972
Net Change in Cash -2464.71 5144.96 -678.074 -599.891 3306.84
Total Cash Dividends Paid -1545.61 -1545.61

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Becle, S.A.B. de C.V. Company profile

Σχετικά με την Becle, S.A.B. de C.V.

Η Becle SAB de CV είναι μια εταιρεία με έδρα το Μεξικό που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ποτών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παραγωγή, εμφιάλωση, εμπορία και διανομή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών. Η προσφορά της περιλαμβάνει διάφορα είδη τεκίλας που διανέμονται με το δικό της εμπορικό σήμα Jose Cuervo, μη αλκοολούχα ποτά, έτοιμα προς κατανάλωση ποτά, καθώς και άλλα αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά που διανέμονται με εμπορικά σήματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Three Olives, Hangar 1, Stranahan's, Bushmills και Boodles. Η αλυσίδα διανομής της περιλαμβάνει δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και άλλες χώρες. Επιπλέον, η Εταιρεία ασχολείται με την καλλιέργεια και την επεξεργασία της μπλε αγαύης. Η Εταιρεία διαθέτει διάφορες θυγατρικές εταιρείες, όπως η Tequila Cuervo la Rojena SA de CV, η Casa Cuervo SA de CV και η Azul Agricultra y Servicios SA de CV.

Industry: Distilleries

Guillermo Gonzalez Camarena No. 800-4
Santa Fe
ALVARO OBREGON
MEXICO, D.F. 01210
MX

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,836.15 Price
+1.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

XRP/USD

0.45 Price
-1.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00402

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου