Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Beacon Lighting Group Limited - BLXau CFD

  2.7949
  0.34%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.1002
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.8045
  Άνοιγμα* 2.8336
  Μεταβολή 1 έτους* 45.42%
  Εύρος ημέρας* 2.7554 - 2.8538
  Εύρος 52 εβδ. 1.66-3.39
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 77.29K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.64M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 457.81M
  Αναλογία P/E 11.24
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 223.32M
  Έσοδα 304.79M
  EPS 0.18
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.53659
  Beta 1.90
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 2.7949 -0.0197 -0.70% 2.8146 2.8146 2.7554
  Feb 29, 2024 2.8047 0.0000 0.00% 2.8047 2.8441 2.7554
  Feb 28, 2024 2.8046 0.0786 2.88% 2.7260 2.8832 2.6962
  Feb 27, 2024 2.7162 0.0000 0.00% 2.7162 2.7556 2.6864
  Feb 26, 2024 2.7062 -0.0395 -1.44% 2.7457 2.7850 2.6864
  Feb 25, 2024 2.7358 -0.0095 -0.35% 2.7453 2.7949 2.7357
  Feb 23, 2024 2.7161 -0.0099 -0.36% 2.7260 2.7457 2.7160
  Feb 22, 2024 2.7161 -0.1082 -3.83% 2.8243 2.8638 2.7161
  Feb 21, 2024 2.8144 0.0688 2.51% 2.7456 2.8343 2.6373
  Feb 20, 2024 2.7455 0.0983 3.71% 2.6472 2.7752 2.5673
  Feb 19, 2024 2.6570 0.0002 0.01% 2.6568 2.7062 2.5779
  Feb 18, 2024 2.6766 -0.0789 -2.86% 2.7555 2.7947 2.6766
  Feb 16, 2024 2.6570 -0.0491 -1.81% 2.7061 2.7260 2.6077
  Feb 15, 2024 2.7160 0.0491 1.84% 2.6669 2.8343 2.5869
  Feb 14, 2024 2.6570 0.0737 2.85% 2.5833 2.6965 2.5389
  Feb 13, 2024 2.5487 0.1475 6.14% 2.4012 2.6079 2.4012
  Feb 12, 2024 2.3716 -0.0100 -0.42% 2.3816 2.4308 2.3716
  Feb 11, 2024 2.3814 0.0101 0.43% 2.3713 2.3816 2.3713
  Feb 9, 2024 2.3616 0.0096 0.41% 2.3520 2.4110 2.3321
  Feb 8, 2024 2.3322 -0.0296 -1.25% 2.3618 2.3914 2.3322

  Beacon Lighting Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 312.444 304.793 289.314 252.549 247.679
  Έσοδα 312.444 304.793 289.314 252.549 247.679
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 100.622 93.931 91.344 91.475 88.592
  Ακαθάριστο Εισόδημα 211.822 210.862 197.97 161.074 159.087
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 258.187 241.496 229.994 222.517 222.87
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 157.565 147.565 138.65 131.042 134.278
  Λειτουργικά Έσοδα 54.257 63.297 59.32 30.032 24.809
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.165 -5.376 -5.744 -6.179 -1.971
  Άλλο, Καθαρό 0.09 0.108 0.182 8.034 0.28
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 48.182 58.029 53.758 31.887 23.118
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 33.643 40.726 37.658 22.225 16.044
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 33.643 40.726 37.658 22.225 16.044
  Καθαρά Κέρδη 33.643 40.726 37.658 22.225 16.044
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 33.643 40.726 37.658 22.225 16.044
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 33.643 40.726 37.658 22.225 16.044
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 33.643 40.726 37.658 22.225 16.044
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 223.599 223.321 222.319 219.877 217.774
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15046 0.18236 0.16939 0.10108 0.07367
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.083 0.093 0.088 0.05 0.0455
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15035 0.18244 0.16721 0.10108 0.07442
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 147.506 164.938 153.26 151.533 137.57
  Έσοδα 147.506 164.938 153.26 151.533 137.57
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 47.994 52.628 48.587 45.344 43.602
  Ακαθάριστο Εισόδημα 99.512 112.31 104.673 106.189 93.968
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 126.141 132.046 124.946 116.55 112.76
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 78.147 79.418 76.359 71.206 69.158
  Λειτουργικά Έσοδα 21.365 32.892 28.314 34.983 24.81
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.425 -2.927 -2.707 -2.84 -2.876
  Άλλο, Καθαρό 0.141 0.136 0.13 0.149 0.039
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 18.081 30.101 25.737 32.292 21.973
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12.573 21.07 18.159 22.567 15.494
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.573 21.07 18.159 22.567 15.494
  Καθαρά Κέρδη 12.573 21.07 18.159 22.567 15.494
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.573 21.07 18.159 22.567 15.494
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.573 21.07 18.159 22.567 15.494
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12.573 21.07 18.159 22.567 15.494
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 223.762 223.436 223.428 223.215 222.554
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05619 0.0943 0.08127 0.1011 0.06962
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0.043 0.05 0.043 0.046
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.05608 0.0943 0.08127 0.1011 0.06743
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 133.116 131.762 110.891 118.054 101.333
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.682 27.996 33.83 44.856 18.305
  Μετρητά 20.682 27.996 33.83 43.566 17.034
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 1.29 1.271
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.2 8.591 7.788 8.62 12.053
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 9.444 7.905 7.063 8.257 11.729
  Συνολικό Απόθεμα 96.936 93.094 67.936 63.082 68.698
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.177 1.751 1.337 1.496 2.277
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.121 0.33 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 332.919 322.545 290.025 267.214 164.822
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 152.761 144.143 135.998 121.566 46.009
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 191.745 177.839 165.64 148.008 68.938
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -38.984 -33.696 -29.642 -26.442 -22.929
  Υπεραξία, Καθαρό 13.628 13.578 13.578 12.773 11.446
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.301 12.884 13.944 14.641 5.834
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 78.88 88.867 79.21 75.987 58.302
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.237 22.059 16.385 16.404 12.736
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.271 7.215 7.121 6.27 6.079
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 18.617 17.197 31.054
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 46.176 46.279 25.079 23.242 0.426
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.196 13.314 12.008 12.874 8.007
  Σύνολο Οφειλών 183.823 188.41 177.829 180.246 81.642
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 103.206 97.742 97.68 103.276 22.446
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3 0 0 13.2 18.944
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 100.206 97.742 97.68 90.076 3.502
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.737 1.801 0.939 0.983 0.894
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 149.096 134.135 112.196 86.968 83.18
  Κοινή Μετοχή 74.468 72.312 72.312 70.258 68.229
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 73.447 60.448 39.27 16.594 15.066
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 1.535 1.637 0.722 0.027 0.077
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 332.919 322.545 290.025 267.214 164.822
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 224.596 223.321 223.321 221.538 219.215
  Treasury Stock - Common -0.354 -0.262 -0.108 0.089 -0.192
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 19.993 20.038 15.454
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 133.116 146.041 131.762 127.395 110.891
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.682 26.457 27.996 34.169 33.83
  Μετρητά & Ισοδύναμα 34.169 33.83
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.2 9.318 8.591 8.32 7.788
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 13.2 9.318 8.591 8.32 7.788
  Συνολικό Απόθεμα 96.936 107.074 93.094 83.438 67.936
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.121 3.192 0.33 1.468 1.337
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 332.919 338.983 322.545 318.886 290.025
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 152.761 144.92 144.143 144.918 135.998
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 191.745 181.243 177.839 176.22 165.64
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -38.984 -36.323 -33.696 -31.302 -29.642
  Υπεραξία, Καθαρό 13.628 13.578 13.578 13.578 13.578
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 19.993 20.193 20.038 19.548 15.454
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 13.301 14.121 12.884 13.297 13.944
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 78.88 98.644 88.867 91.886 79.21
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.237 20.529 22.059 25.144 16.385
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.271 7.215 7.376 7.121
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 18.617
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 46.176 57.198 46.279 46.719 25.079
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11.196 20.917 13.314 12.647 12.008
  Σύνολο Οφειλών 183.823 194.894 188.41 194.312 177.829
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 103.206 94.479 97.742 101.523 97.68
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 100.206 94.479 97.742 101.523 97.68
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1.737 1.771 1.801 0.903 0.939
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 149.096 144.089 134.135 124.574 112.196
  Κοινή Μετοχή 74.468 72.312 72.312 72.312 72.312
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 74.628 71.777 61.823 52.262 39.884
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 332.919 338.983 322.545 318.886 290.025
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 224.596 223.321 223.321 223.321 223.321
  Μετρητά 20.682 26.457 27.996
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.177 1.751
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.409 61.222 55.351 12.748 15.543
  Cash Receipts 333.41 318.869 280.953 269.876 259.833
  Cash Payments -258.06 -234.302 -212.381 -247.766 -236.36
  Cash Taxes Paid -17.348 -17.615 -7.306 -7.393 -6.37
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -5.764 -5.744 -6.179 -2.014 -1.603
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.171 0.014 0.264 0.045 0.043
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -14.127 -24.551 20.358 -21.276 -5.851
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.604 -7.911 -6.328 -20.146 -5.075
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4.523 -16.64 26.686 -1.13 -0.776
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -44.116 -47.697 -49.158 16.162 -11.946
  Total Cash Dividends Paid -19.876 -12.642 -8.081 -8.447 -8.008
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -24.24 -35.055 -41.077 24.609 -3.938
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.834 -11.026 26.551 7.634 -2.254
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 18.649 52.409 31.062 61.222 38.698
  Cash Receipts 178.797 333.41 165.813 318.869 168.921
  Cash Payments -149.248 -258.06 -121.995 -234.302 -119.942
  Cash Taxes Paid -7.923 -17.348 -9.875 -17.615 -7.557
  Cash Interest Paid -3.068 -5.764 -2.889 -5.744 -2.868
  Changes in Working Capital 0.091 0.171 0.008 0.014 0.144
  Cash From Investing Activities -5.257 -14.127 -10.388 -24.551 -9.068
  Capital Expenditures -5.343 -9.604 -6.188 -7.911 -3.506
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.086 -4.523 -4.2 -16.64 -5.562
  Cash From Financing Activities -14.931 -44.116 -20.335 -47.697 -23.586
  Total Cash Dividends Paid -11.166 -19.876 -10.273 -12.642 -3.263
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.915 -24.24 -10.062 -35.055 -20.323
  Foreign Exchange Effects 0 -0.2
  Net Change in Cash -1.539 -5.834 0.339 -11.026 5.844
  Financing Cash Flow Items -0.85
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 6.5399 14779409 -3315040 2023-05-16 MED
  Reliable Business Co. Ltd. Corporation 0.8254 1865268 114869 2023-07-14 LOW
  KJA Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.3464 782739 0 2023-07-14 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3092 698645 339 2023-09-30 LOW
  Banjo Superannuation Fund Pty. Ltd. Corporation 0.2867 648000 55000 2023-07-14 LOW
  Blue Boat Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.2832 640000 140000 2023-07-14 LOW
  Certane Ct Pty. Ltd. Corporation 0.2706 611442 283406 2023-07-14 LOW
  D & G Ritchie Super Pty. Ltd. Corporation 0.2213 500000 0 2023-07-14 LOW
  Carinda Pty. Ltd. Corporation 0.2115 478000 0 2023-07-14 LOW
  Campbell (Alistair) Individual Investor 0.2008 453775 20000 2023-07-14 LOW
  Bretton Pty. Ltd. Corporation 0.1659 375000 375000 2023-07-14 LOW
  Wode (Wayne Francis) Individual Investor 0.156 352526 52526 2023-07-14 LOW
  Osborne (Neil Anthony) Individual Investor 0.1328 300000 0 2023-06-26 LOW
  Barr (James Eric) Individual Investor 0.1106 250000 0 2023-06-26 LOW
  Robinson (Ian) Individual Investor 0.1073 242535 0 2023-06-26 LOW
  Martens (Barry) Individual Investor 0.0647 146220 0 2022-06-26
  Speirs (David) Individual Investor 0.0509 115022 0 2022-06-26
  Robinson (Glen) Individual Investor 0.0401 90645 0 2023-06-26 LOW
  Robinson (Prue) Individual Investor 0.0377 85132 0 2023-06-26 LOW
  Robinson (Valerie) Individual Investor 0.0339 76563 0 2023-06-26 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Home Improvement Products & Services Retailers (NEC)

  5 Bastow Pl
  MULGRAVE
  VICTORIA 3170
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου