Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Baxter International - BAX CFD

41.26
1.79%
0.14
Χαμηλό: 40.61
Υψηλό: 42.24
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Baxter International Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 42.01
Άνοιγμα* 42.24
Μεταβολή 1 έτους* -41.72%
Εύρος ημέρας* 40.61 - 42.24
Εύρος 52 εβδ. 37.35-73.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.06M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 122.11M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.32B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 505.85M
Έσοδα 15.06B
EPS -4.89
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.75273
Beta 0.57
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 8, 2023 41.26 -0.85 -2.02% 42.11 42.31 40.55
Jun 7, 2023 42.01 1.25 3.07% 40.76 42.16 40.70
Jun 6, 2023 40.89 -0.39 -0.94% 41.28 41.45 40.79
Jun 5, 2023 41.61 0.37 0.90% 41.24 41.68 40.98
Jun 2, 2023 41.26 -0.06 -0.15% 41.32 41.56 40.66
Jun 1, 2023 41.06 0.77 1.91% 40.29 41.28 40.05
May 31, 2023 40.64 0.73 1.83% 39.91 40.86 39.72
May 30, 2023 40.27 -0.38 -0.93% 40.65 41.02 40.16
May 26, 2023 41.22 -0.10 -0.24% 41.32 41.54 40.80
May 25, 2023 41.28 -0.07 -0.17% 41.35 41.49 40.76
May 24, 2023 42.07 0.05 0.12% 42.02 42.34 41.71
May 23, 2023 42.44 0.12 0.28% 42.32 43.18 42.10
May 22, 2023 42.52 -0.21 -0.49% 42.73 43.07 42.37
May 19, 2023 42.92 -0.03 -0.07% 42.95 43.31 42.64
May 18, 2023 42.97 0.47 1.11% 42.50 43.02 42.30
May 17, 2023 42.72 0.06 0.14% 42.66 43.16 42.42
May 16, 2023 42.95 0.59 1.39% 42.36 43.62 42.28
May 15, 2023 42.63 0.19 0.45% 42.44 43.08 42.13
May 12, 2023 42.41 -0.69 -1.60% 43.10 43.45 42.19
May 11, 2023 43.30 -0.25 -0.57% 43.55 43.78 42.97

Baxter International Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, July 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Baxter International Inc Earnings Release
Q2 2023 Baxter International Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Baxter International Inc Earnings Release
Q3 2023 Baxter International Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 15113 12784 11673 11362 11099
Έσοδα 15113 12784 11673 11362 11099
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9690 7626 7038 6541 6305
Ακαθάριστο Εισόδημα 5423 5158 4635 4821 4794
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17207 11129 10213 10345 9492
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3609 2619 2357 2397 2387
Έρευνα & Ανάπτυξη 602 529 496 508 599
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3306 355 322 899 210
Other Operating Expenses, Total -9
Λειτουργικά Έσοδα -2094 1655 1460 1017 1607
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -400 -170 -170 -124 -28
Άλλο, Καθαρό 141 -8 2 77 38
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2353 1477 1292 970 1617
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2421 1295 1110 817 1345
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2433 1284 1102 807 1345
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 194 201
Καθαρά Κέρδη -2433 1284 1102 1001 1546
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2433 1284 1102 807 1345
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2433 1284 1102 1001 1546
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2433 1284 1102 1001 1546
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 504 508 517 519 546
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.82738 2.52756 2.13153 1.55491 2.46337
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.15 1.085 0.955 0.85 0.73
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.10317 3.0315 2.60928 2.84008 2.4359
Δικαίωμα Μειοψηφίας -12 -11 -8 -10 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 3649 3887 3773 3746 3707
Έσοδα 3649 3887 3773 3746 3707
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2300 2418 2626 2289 2357
Ακαθάριστο Εισόδημα 1349 1469 1147 1457 1350
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3463 3696 6572 3395 3544
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 774 986 782 817 790
Έρευνα & Ανάπτυξη 157 153 148 148 149
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 180 139 2958 60 153
Λειτουργικά Έσοδα 186 191 -2799 351 163
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -126 -153 -172 -66 -96
Άλλο, Καθαρό 10 186 5 10 27
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 70 224 -2966 295 94
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 45 185 -2934 255 73
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -4 -3 -3 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 44 181 -2937 252 71
Καθαρά Κέρδη 44 181 -2937 252 71
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 44 181 -2937 252 71
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 44 181 -2937 252 71
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 44 181 -2937 252 71
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 507 507 504 508 509
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08679 0.357 -5.82738 0.49606 0.13949
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.41026 0.50296 0.43849 0.5315 0.62672
Depreciation / Amortization 52 58 81 95
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8011 8872 8411 7503 5959
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1718 2951 3730 3335 1838
Μετρητά & Ισοδύναμα 1718 2951 3730 3335 1838
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2752 2713 2077 1896 1840
Accounts Receivable - Trade, Net 2752 2713 2077 1896 1840
Total Inventory 2718 2453 1916 1653 1667
Prepaid Expenses 424 365 346 230 210
Other Current Assets, Total 399 390 342 389 404
Total Assets 28287 33521 20019 18193 15720
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5529 5808 5325 5120 4530
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11971 12358 11874 11268 10333
Accumulated Depreciation, Total -6442 -6550 -6549 -6148 -5803
Goodwill, Net 6843 9836 3217 3030 3002
Intangibles, Net 6793 7792 1671 1471 1410
Other Long Term Assets, Total 653 835 1038 762 599
Total Current Liabilities 4745 4236 3333 3230 2814
Accounts Payable 1139 1246 1043 892 998
Payable/Accrued 571 638 704
Accrued Expenses 1801 2087 1053 961 900
Notes Payable/Short Term Debt 299 301 0 226 2
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1105 210 406 315 2
Other Current Liabilities, Total 401 392 260 198 208
Total Liabilities 22454 24444 11330 10311 7876
Total Long Term Debt 15232 17149 5786 4809 3481
Long Term Debt 15170 17081 5722 4755 3481
Deferred Income Tax 698 962 143 192 215
Minority Interest 62 44 37 30 22
Other Liabilities, Total 1717 2053 2031 2050 1344
Total Equity 5833 9077 8689 7882 7844
Common Stock 683 683 683 683 683
Additional Paid-In Capital 6322 6197 6043 5955 5898
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 14050 17065 16328 15718 15075
Treasury Stock - Common -11389 -11488 -11051 -10764 -9989
Other Equity, Total -3833 -3380 -3314 -3710 -3823
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 28287 33521 20019 18193 15720
Total Common Shares Outstanding 504.432 501.615 504.915 506.155 512.999
Note Receivable - Long Term 211 224 222 231 176
Long Term Investments 247 154 135 76 44
Capital Lease Obligations 62 68 64 54
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8099 8011 7810 7882 8173
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1673 1718 1601 1852 2294
Μετρητά & Ισοδύναμα 1673 1718 1601 1852 2294
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2639 2659 2555 2473 2471
Accounts Receivable - Trade, Net 2639 2659 2555 2473 2471
Total Inventory 2922 2718 2675 2663 2548
Prepaid Expenses 861 912 976 890 855
Other Current Assets, Total 4 4 3 4 5
Total Assets 28291 28287 27965 31831 32716
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5554 5529 5345 5542 5723
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11622 11421 11084 11504 11757
Accumulated Depreciation, Total -6622 -6442 -6285 -6528 -6643
Goodwill, Net 6868 6843 6639 9644 9816
Intangibles, Net 6640 6793 6927 7459 7693
Other Long Term Assets, Total 1011 1111 1244 1304 1311
Total Current Liabilities 4760 4745 3708 3916 3890
Accounts Payable 1290 1139 1234 1282 1223
Accrued Expenses 2157 2202 2195 2226 2258
Notes Payable/Short Term Debt 50 299 275 200 200
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1103 1105 4 208 209
Total Liabilities 22412 22454 22430 22972 23641
Total Long Term Debt 15278 15232 16153 16278 16765
Long Term Debt 15278 15232 16153 16278 16765
Minority Interest 62 62 44 44 44
Other Liabilities, Total 2312 2415 2525 2734 2942
Total Equity 5879 5833 5535 8859 9075
Common Stock 683 683 683 683 683
Additional Paid-In Capital 6312 6322 6297 6253 6207
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13947 14050 14015 17099 16994
Treasury Stock - Common -11324 -11389 -11406 -11409 -11422
Other Equity, Total -3739 -3833 -4054 -3767 -3387
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 28291 28287 27965 31831 32716
Total Common Shares Outstanding 505.836 504.432 504.044 503.807 503.437
Note Receivable - Long Term 119
Other Current Liabilities, Total 160
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2421 1295 1110 1011 1546
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1211 2222 1868 2104 2017
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1403 890 823 789 771
Deferred Taxes -225 -146 -88 -310 -263
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3477 344 295 1039 211
Cash Taxes Paid 330 282 249 294 301
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 355 145 137 103 94
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1023 -161 -272 -425 -248
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -931 -11200 -1179 -1100 -916
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -679 -743 -709 -696 -659
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -252 -10457 -470 -404 -257
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1438 8245 -345 498 -2603
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -61 -138 -52 -48 -33
Total Cash Dividends Paid -573 -530 -473 -423 -376
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 95 -413 -298 -914 -2194
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -899 9326 478 1883 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -76 -47 57 -5 -63
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1234 -780 401 1497 -1565
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 45 -2421 -2606 328 73
Cash From Operating Activities 479 1211 772 482 208
Cash From Operating Activities 319 1403 1069 735 380
Deferred Taxes -50 -225 -174 -87 -55
Non-Cash Items 35 3477 3365 64 34
Changes in Working Capital 130 -1023 -882 -558 -224
Cash From Investing Activities -170 -931 -675 -491 -304
Capital Expenditures -172 -679 -479 -311 -140
Other Investing Cash Flow Items, Total 2 -252 -196 -180 -164
Cash From Financing Activities -372 -1438 -1319 -1017 -548
Financing Cash Flow Items -10 -61 -51 -30 -25
Total Cash Dividends Paid -146 -573 -427 -281 -140
Issuance (Retirement) of Stock, Net 36 95 82 88 66
Issuance (Retirement) of Debt, Net -252 -899 -923 -794 -449
Foreign Exchange Effects 18 -76 -130 -74 -13
Net Change in Cash -45 -1234 -1352 -1100 -657
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.9709 60554683 11083859 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4583 27610959 452915 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2077 21284408 -212345 2023-03-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5746 18082159 8186853 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.9578 9903377 2132589 2023-03-31 HIGH
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.8235 9224199 1449983 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7735 8971166 170213 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.6831 8513989 8512295 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 1.5794 7989246 -17797773 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4706 7439184 1748181 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.4243 7204767 114267 2023-03-31 MED
State Farm Insurance Companies Insurance Company 1.3548 6853390 0 2023-03-31 LOW
Generation Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3165 6659564 -4222750 2023-03-31 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1821 5979786 3271267 2023-03-31 HIGH
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1403 5768387 1338203 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.058 5351665 2242199 2023-03-31 HIGH
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.017 5144535 2302815 2023-03-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0063 5090367 -97615 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9582 4847098 636287 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.9343 4726213 3483763 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Baxter Company profile

Σχετικά με την Baxter International

Η Baxter International Inc. μέσω των θυγατρικών της, παρέχει ένα χαρτοφυλάκιο βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Americas (Βόρεια και Νότια Αμερική), EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και APAC (Ασία-Ειρηνικός) και Hillrom. Οι τομείς Americas, EMEA και APAC παρέχουν ένα χαρτοφυλάκιο βασικών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών οξείας και χρόνιας αιμοκάθαρσης, αποστειρωμένων ενδοφλέβιων διαλυμάτων, συστημάτων και συσκευών έγχυσης, θεραπειών παρεντερικής διατροφής, εισπνεόμενων αναισθητικών, γενόσημων ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων χειρουργικού αιμοστατικού και σφραγιστικών. Ο τομέας Hillrom παρέχει ψηφιακές και συνδεδεμένες λύσεις φροντίδας και εργαλεία συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων έξυπνων κρεβατιών, τεχνολογιών παρακολούθησης και διάγνωσης ασθενών, συσκευών αναπνευστικής υγείας και προηγμένου εξοπλισμού για τον χειρουργικό χώρο. Τα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιούνται από νοσοκομεία, κέντρα νεφρικής αιμοκάθαρσης, οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης, γραφεία γιατρών και από ασθενείς στο σπίτι υπό την επίβλεψη γιατρού.

Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

Df2-1W
One Baxter Pkwy
DEERFIELD
ILLINOIS 60015
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00452

Oil - Crude

70.92 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,963.11 Price
-0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,518.95 Price
-0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου