Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Basf SE - BASd CFD

46.33
0.58%
0.15
Χαμηλό: 46.3
Υψηλό: 46.68
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019974 %
Charges from borrowed part ($-0.80)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019974%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.002248 %
Charges from borrowed part ($-0.09)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.002248%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Germany
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

BASF SE ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 46.6
Άνοιγμα* 46.35
Μεταβολή 1 έτους* -11.41%
Εύρος ημέρας* 46.3 - 46.68
Εύρος 52 εβδ. 37.90-54.04
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.39M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 54.38M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 41.52B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 892.64M
Έσοδα 84.24B
EPS -0.24
Μέρισμα (Απόδοση %) 7.3197
Beta 1.31
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 7, 2023 46.33 0.42 0.91% 45.91 46.73 45.91
Jun 6, 2023 46.60 0.06 0.13% 46.54 46.73 45.86
Jun 5, 2023 46.40 -0.55 -1.17% 46.95 47.08 46.26
Jun 2, 2023 46.82 1.63 3.61% 45.19 47.06 45.14
Jun 1, 2023 44.74 0.11 0.25% 44.63 45.10 44.34
May 31, 2023 44.41 -0.80 -1.77% 45.21 45.51 44.36
May 30, 2023 45.91 -0.72 -1.54% 46.63 46.82 45.81
May 29, 2023 46.61 -0.38 -0.81% 46.99 47.15 46.46
May 26, 2023 46.83 0.75 1.63% 46.08 46.86 45.75
May 25, 2023 45.87 -0.42 -0.91% 46.29 46.36 45.38
May 24, 2023 46.30 -0.76 -1.61% 47.06 47.06 46.05
May 23, 2023 47.38 0.29 0.62% 47.09 47.56 46.96
May 22, 2023 47.18 -0.46 -0.97% 47.64 47.69 47.09
May 19, 2023 47.59 0.01 0.02% 47.58 48.02 47.46
May 18, 2023 47.37 0.94 2.02% 46.43 47.72 46.43
May 17, 2023 46.91 0.48 1.03% 46.43 47.21 46.43
May 16, 2023 47.07 -0.35 -0.74% 47.42 47.58 46.86
May 15, 2023 47.71 0.31 0.65% 47.40 47.80 47.18
May 12, 2023 47.06 0.10 0.21% 46.96 47.16 46.69
May 11, 2023 47.01 -0.22 -0.47% 47.23 47.53 46.71

Basf SE Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, July 28, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

DE

Γεγονός

Q2 2023 BASF SE Earnings Call
Q2 2023 BASF SE Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

07:00

Χώρα

DE

Γεγονός

Q3 2023 BASF SE Earnings Release
Q3 2023 BASF SE Earnings Release

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

DE

Γεγονός

Q3 2023 BASF SE Earnings Call
Q3 2023 BASF SE Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 87327 78598 59149 59316 60220
Έσοδα 87327 78598 59149 59316 60220
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 66260 58801 44040 43061 42914
Ακαθάριστο Εισόδημα 21067 19797 15109 16255 17306
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 87104 70910 59374 55097 54246
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11128 9897 8772 9270 9093
Έρευνα & Ανάπτυξη 2298 2216 2086 2158 1994
Depreciation / Amortization 409 135 2968 426 72
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -450 -604 -65 -64 -488
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6543 321 832 -127 361
Other Operating Expenses, Total 916 144 741 373 300
Λειτουργικά Έσοδα 223 7688 -225 4219 5974
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 975 -78 -1252 -624 -375
Άλλο, Καθαρό -8 -162 -85 -293 -366
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1190 7448 -1562 3302 5233
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -391 6018 -1471 2546 4116
Δικαίωμα Μειοψηφίας -236 -459 15 -70 -272
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -627 5559 -1456 2476 3844
Καθαρά Κέρδη -627 5523 -1060 8421 4707
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -627 5559 -1456 2476 3844
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -627 5523 -1060 8421 4707
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -627 5523 -1060 8421 4707
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 901.754 918.479 918.479 918.479 918.479
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.69531 6.0524 -1.58523 2.69576 4.18518
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.52701 6.54152 1.66661 2.65211 4.80518
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -36 396 5945 863
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 19991 19324 21946 22975 23083
Έσοδα 19991 19324 21946 22975 23083
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14744 14982 17062 17135 17081
Ακαθάριστο Εισόδημα 5247 4342 4884 5840 6002
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18124 23895 21167 20625 21400
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2597 2807 2879 2861 2586
Έρευνα & Ανάπτυξη 538 617 545 567 569
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -80 -77 -76 -101 -132
Other Operating Expenses, Total 325 876 242 163 194
Λειτουργικά Έσοδα 1867 -4571 779 2350 1683
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 63 -122 497 335 226
Άλλο, Καθαρό 0 108 -37 -27 -31
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1930 -4585 1239 2658 1878
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1604 -4843 952 2179 1321
Δικαίωμα Μειοψηφίας -42 -4 -42 -91 -100
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1562 -4847 910 2088 1221
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 1562 -4847 910 2088 1221
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1562 -4847 909 2088 1221
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1562 -4847 909 2088 1221
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1562 -4847 909 2088 1221
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 893.002 914.9 897.372 907.99 912.885
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.74916 -5.29785 1.01296 2.29958 1.33752
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 3.4 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.80965 -1.98568 1.4993 2.28875 2.21284
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4690 515 0 1102
Total Adjustments to Net Income -1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 37422 35051 29868 30990 43221
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2748 2832 4537 2871 2644
Μετρητά & Ισοδύναμα 2516 2624 4330 2427 2300
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 232 208 207 444 344
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17409 16573 13468 12178 13329
Accounts Receivable - Trade, Net 12055 11942 9466 9093 10665
Total Inventory 16028 13868 10010 11223 12166
Prepaid Expenses 285 327 257 310 251
Other Current Assets, Total 952 1451 1596 4408 14831
Total Assets 84472 87383 80292 86950 86556
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22967 21553 19647 21792 20780
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 75146 71029 66015 65508 63008
Accumulated Depreciation, Total -52181 -49477 -46368 -43716 -42228
Goodwill, Net 7696 7520 6959 8105 9211
Intangibles, Net 5577 5979 6186 6420 7343
Long Term Investments 8121 12958 13334 15644 2773
Other Long Term Assets, Total 2689 4322 4298 3999 3228
Total Current Liabilities 20440 20081 16280 16604 23329
Accounts Payable 8434 7826 5291 5087 5122
Accrued Expenses 1675 2018 856 1374 1587
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4173 3754 3729 3743 5509
Other Current Liabilities, Total 6158 6483 6404 6400 11111
Total Liabilities 44899 46591 46564 45453 51502
Total Long Term Debt 16330 14842 16845 16054 15423
Long Term Debt 15171 13764 15819 15015 15332
Capital Lease Obligations 1159 1078 1026 1039 91
Deferred Income Tax 1543 1499 1447 2280 1787
Minority Interest 1350 1289 670 853 1055
Other Liabilities, Total 5236 8880 11322 9662 9908
Total Equity 39573 40792 33728 41497 35054
Common Stock 1144 1176 1176 1176 1176
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 38600 43471 41026 45171 39817
Other Equity, Total -171 -3855 -8474 -4850 -5939
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 84472 87383 80292 86950 86556
Total Common Shares Outstanding 893.855 918.479 918.479 918.479 918.479
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 39138 37422 42435 43351 42726
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2786 2748 3385 3987 4703
Μετρητά & Ισοδύναμα 2562 2516 3183 3780 4494
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 224 232 202 207 209
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20274 18646 21910 23158 22270
Accounts Receivable - Trade, Net 14251 12055 14543 15774 15348
Total Inventory 16079 16028 17140 15986 14847
Other Current Assets, Total -1 0 220 906
Total Assets 86139 84472 97030 96972 93983
Property/Plant/Equipment, Total - Net 22887 22967 22969 22254 21779
Intangibles, Net 13022 13273 14046 13772 13536
Long Term Investments 8605 8121 13915 14347 11537
Note Receivable - Long Term 1568 1810 2895 1727 1811
Other Long Term Assets, Total 919 879 770 1521 2594
Total Current Liabilities 19694 20440 24714 26633 25093
Accounts Payable 7244 8434 8595 9068 8987
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3797 3844 6621 7922 5939
Other Current Liabilities, Total 8653 8009 9498 9460 10167
Total Liabilities 45446 44899 49423 52025 52843
Total Long Term Debt 16809 15171 15707 15611 15015
Long Term Debt 16809 15171 15707 15611 15015
Deferred Income Tax 1307 1543 1418 1392 1394
Minority Interest 1367 1350 1493 1426 1415
Other Liabilities, Total 6269 6395 6091 6963 9926
Total Equity 40693 39573 47607 44947 41140
Common Stock 1142 1144 1176 1176 1176
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 40092 38600 43311 42635 43873
Other Equity, Total -541 -171 3120 1136 -3909
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 86139 84472 97030 96972 93983
Total Common Shares Outstanding 892.637 893.855 918.479 918.479 918.479
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 74342
Accumulated Depreciation, Total -52089
Accrued Expenses 153 183
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -627 5523 -1060 8421 4707
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7703 7238 5421 7494 7939
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4200 3687 6751 4218 3750
Μη Χρηματικά Στοιχεία 4767 -398 122 -6575 12
Cash Taxes Paid 1514 1707 595 1280 1981
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 353 318 341 480 393
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -637 -1574 -392 1430 -530
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3778 -2622 -1904 -1190 -11804
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4375 -3532 -3129 -3824 -3894
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 597 910 1225 2634 -7910
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4013 -6457 -1556 -6405 -52
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -176 -281 -108 -125 -174
Total Cash Dividends Paid -3072 -3031 -3031 -2939 -2847
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1331 0 3 1 3
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 566 -3145 1580 -3342 2966
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -19 131 -81 37 -59
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -107 -1710 1880 -64 -3976
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1562 -627 4220 3311 1221
Cash From Operating Activities -1016 7703 3240 937 -290
Cash From Operating Activities 944 4200 2930 1970 924
Changes in Working Capital -3522 4130 -3910 -4344 -2435
Cash From Investing Activities -703 -3778 -1899 -1218 -579
Capital Expenditures -867 -4375 -2501 -1495 -603
Other Investing Cash Flow Items, Total 164 597 602 277 24
Cash From Financing Activities 1808 -4013 -889 1299 2685
Total Cash Dividends Paid 0 -3072 -3208 -3191 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -70 -1331 -1308 -1075 -820
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1878 566 3627 5565 3504
Net Change in Cash 89 -107 452 1018 1816
Foreign Exchange Effects -19
Financing Cash Flow Items -176 1
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.4289 48526809 0 2023-01-24 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9579 26439145 214080 2023-04-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.7258 15426363 486430 2022-12-31 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.1939 10671671 245550 2023-04-30 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.9565 8549884 249100 2023-04-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8269 7391651 -2936924 2023-04-30 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6717 6004164 -2874 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6063 5419858 30089 2023-04-30 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 0.599 5354465 -182830 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.565 5050467 30329 2023-04-30 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.5097 4555967 8282 2023-04-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.5093 4552643 -1565292 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3816 3411205 16920 2023-04-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.357 3191169 19393 2023-05-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.324 2895916 284467 2023-04-13 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2877 2571669 -49606 2023-04-30 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2601 2324628 -8973 2023-04-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.2556 2284335 28317 2023-03-31 LOW
DWS International GmbH Investment Advisor 0.2547 2276455 -7358 2023-04-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.2424 2167104 0 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Basf Company profile

Σχετικά με την Basf SE

Η BASF SE είναι μια χημική εταιρεία με έδρα τη Γερμανία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω έξι τομέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα Χημικά, τα Υλικά, τις Βιομηχανικές Λύσεις, τις Τεχνολογίες Επιφανειών, τη Διατροφή & Φροντίδα και τις Γεωργικές Λύσεις. Ο τομέας Χημικά αποτελείται από τους τομείς Πετροχημικά και Ενδιάμεσα προϊόντα. Ο τομέας Υλικά αποτελείται από τους τομείς Υλικά Επιδόσεων και Μονομερή. Ο τομέας Βιομηχανικών Λύσεων αποτελείται από τους τομείς Dispersions & Pigments και Performance Chemicals. Ο τομέας Surface Technologies αποτελείται από τους τομείς Catalysts και Coatings. Ο τομέας Nutrition & Care αποτελείται από τους τομείς Care Chemicals και Nutrition & Health. Ο τομέας Agricultural Solutions αποτελείται από το τμήμα Agricultural Solutions, το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή προϊόντων φυτοπροστασίας και σπόρων.

Industry: Diversified Chemicals

Carl-Bosch-Str. 38
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
RHEINLAND-PFALZ 67056
DE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.53 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,441.40 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.52 Price
-0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00399

US100

14,254.40 Price
-0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου