Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Baloise Holding AG - BALN CFD

  142.5
  0.07%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:20

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.015664 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-2.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.015664%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.006558 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-1.25)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.006558%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα CHF
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Switzerland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Baloise Holding AG ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 142.6
  Άνοιγμα* 142.1
  Μεταβολή 1 έτους* -8.97%
  Εύρος ημέρας* 142 - 142.7
  Εύρος 52 εβδ. 126.00-158.90
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 96.08K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.80M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.16B
  Αναλογία P/E 13.03
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 45.28M
  Έσοδα 6.83B
  EPS 10.31
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.50595
  Beta 1.12
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 142.6 1.3 0.92% 141.3 143.1 140.5
  Feb 29, 2024 142.6 1.5 1.06% 141.1 143.2 141.1
  Feb 28, 2024 141.5 -0.4 -0.28% 141.9 142.8 139.7
  Feb 27, 2024 141.7 1.0 0.71% 140.7 142.2 140.7
  Feb 26, 2024 142.3 0.4 0.28% 141.9 142.8 141.1
  Feb 23, 2024 142.9 2.9 2.07% 140.0 143.3 140.0
  Feb 22, 2024 140.9 -1.8 -1.26% 142.7 143.3 140.5
  Feb 21, 2024 142.5 -0.9 -0.63% 143.4 144.1 142.3
  Feb 20, 2024 143.7 1.6 1.13% 142.1 144.2 141.1
  Feb 19, 2024 143.1 0.4 0.28% 142.7 143.4 140.7
  Feb 16, 2024 142.1 -0.6 -0.42% 142.7 144.1 141.8
  Feb 15, 2024 142.6 1.3 0.92% 141.3 143.2 140.7
  Feb 14, 2024 141.7 1.4 1.00% 140.3 141.8 140.3
  Feb 13, 2024 140.9 0.9 0.64% 140.0 141.7 140.0
  Feb 12, 2024 140.5 2.2 1.59% 138.3 140.6 137.3
  Feb 9, 2024 137.8 0.1 0.07% 137.7 138.1 136.7
  Feb 8, 2024 135.8 -3.0 -2.16% 138.8 139.5 135.8
  Feb 7, 2024 138.5 0.8 0.58% 137.7 139.6 137.7
  Feb 6, 2024 139.1 -0.4 -0.29% 139.5 140.3 138.5
  Feb 5, 2024 139.5 1.1 0.79% 138.4 139.5 138.4

  Baloise Holding AG Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  06:00

  Χώρα

  CH

  Γεγονός

  Full Year 2023 Baloise Holding AG Earnings Release
  Full Year 2023 Baloise Holding AG Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  CH

  Γεγονός

  Full Year 2023 Baloise Holding AG Earnings Call
  Full Year 2023 Baloise Holding AG Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  CH

  Γεγονός

  Baloise Holding AG Annual Shareholders Meeting
  Baloise Holding AG Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 7657.5 9020.6 8251.6 9317.4 7529.9
  Other Revenue, Total 1553.7 -1216.2 -284.5 -1394.4 802.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6952.2 8298.1 7648.7 8593.5 6792.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 867 856.7 831.6 816 810.8
  Depreciation / Amortization 91.9 102 98.2 90.8 67.2
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 15.2 20.1 23.7 25.7 27.5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6 -0.5 -1.4 -31.5 -1.3
  Other Operating Expenses, Total 205.7 195.7 202.2 207.8 -56.3
  Λειτουργικά Έσοδα 705.3 722.5 602.9 723.9 737.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.4 -24.7 -34.3 -37.7 -39.9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 682.9 697.9 568.6 686.2 697.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 544.5 583.3 428.3 689.5 522.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 3.5 5.1 6.1 4.7 0.3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 548 588.4 434.4 694.2 523.2
  Καθαρά Κέρδη 548 588.4 434.4 694.2 523.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 548 588.4 434.3 694.2 523.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 548 588.4 434.3 694.2 523.2
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 548 588.4 434.3 694.2 523.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.1968 45.1009 45.1137 46.2966 47.041
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 12.1248 13.0463 9.62679 14.9946 11.1222
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 7.4 7 6.4 6.4 6
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 12.2306 13.0371 9.60342 14.5524 11.1015
  Total Premiums Earned 6921.7 7220.2 6885.2 7455.8 6658.5
  Net Investment Income 1171.4 1172.4 1249.8 1279.3 1120.7
  Realized Gains (Losses) -1989.3 1844.2 401.1 1976.7 -1051.4
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 5169.8 6468.5 5913.1 6930.1 5408.7
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 596.6 655.6 581.3 554.6 535.8
  Total Adjustments to Net Income -0.1
  Άλλο, Καθαρό 0.1
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2871.3 3522.7 2874.8 3935.6 5065.2
  Other Revenue, Total -1356.4 -14.7 5290.2 -273.4 -942.8
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2604.1 3171.2 2577.4 3578.6 4699.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 432.1 435 421.7
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 27.3 4.3 5.4 1.8 6.5
  Other Operating Expenses, Total 335.1 159.9 306.2 141.8 147.4
  Λειτουργικά Έσοδα 267.2 351.5 297.4 357 365.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.5 -11.6 -10.8 -10.6 -14.1
  Άλλο, Καθαρό -0.1 0.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 252.7 339.8 286.6 346.5 351.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 203.6 258.9 213.7 283 300.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.1 2 0.9 3 2.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 205.7 260.9 214.6 286 302.4
  Καθαρά Κέρδη 205.7 260.9 214.6 286 302.4
  Total Adjustments to Net Income 0.2 0.1 -0.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 205.7 260.9 214.8 286.1 302.3
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 205.7 260.9 214.8 286.1 302.3
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 205.7 260.9 214.8 286.1 302.3
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.2903 45.2166 45.2145 45.1294 45.0723
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.54181 5.77 4.75069 6.33955 6.707
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 7.4 0 7 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.56138 5.77 4.8249 6.33955 6.707
  Total Premiums Earned 2750.9 2969.7 2750.3 3085.4 4134.8
  Net Investment Income 626.5 576 591.3 567.2 597.2
  Realized Gains (Losses) 850.3 -8.3 -5757 556.4 1276
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 2240.6 2276.4 2261.3 2670.4 3798.1
  Amort. Of Policy Acquisition Costs 298.5 329.6 326
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.1 4.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3370.8 4073.5 4004 3988 4036.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 77994.6 89979 88364.5 87017.8 80854.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 594.6 419.5 466.2 362.8 318.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 926.3 962.9 839.6 801.6
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -506.9 -496.6 -476.8 -483.3
  Υπεραξία, Καθαρό 99.9 103.1 80.6 78.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 237.4 1080.5 1052.3 954.1 962.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 71089.9 81013 79307.2 78302.4 72434.5
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 665.9 338 342.7 354.4 386.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 489 79.6 95.6 103.7 80.8
  Other Assets, Total 1547 2425 2477.8 2372.9 2123.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 29.9 747.3 611.6 743.7 743.3
  Σύνολο Οφειλών 74589.4 82693.9 81380.8 80303.8 74884.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2609.4 2425.7 2363.3 2368 1744.5
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2609.4 2399.2 2324.4 2325 1744.5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 380.6 1002 1000.4 938.5 907.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 12.2 14.8 2 1.6 37.6
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 21736.5 1190.2 1655.1 1570.8 1506.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3405.2 7285.1 6983.7 6714 5970.6
  Κοινή Μετοχή 4.6 4.6 4.9 4.9 4.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3472.2 7186.5 7353.2 7194.1 6772.8
  Treasury Stock - Common -71.6 -84.9 -578 -481.8 -291.8
  Unrealized Gain (Loss) 178.9 203.7 -3.2 -515.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 77994.6 89979 88364.5 87017.8 80854.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 45.2544 45.1513 45.0495 45.5614 46.5819
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.1 0.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 26.5 38.9 43
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3491.8 3370.8 4086.6 4073.5 4430.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 78361.9 77994.6 83730.8 89979 91732
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 647.4 594.6 400.7 419.5 446.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 233.3 237.4 1346.6 1180.4 1230.9
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 71358 71089.9 74153.3 81013 82066.1
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 768 665.9 349.7 338 540
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 364.7 489 468.2 79.6 269.5
  Other Assets, Total 1498.7 1547 2350.9 2425 2141.8
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 29.6 29.9 903.9 747.3 703.3
  Σύνολο Οφειλών 75092.4 74589.4 78724.6 82693.9 84648.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2394.4 2609.4 2622.9 2425.7 2482.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2394.4 2609.4 2622.9 2425.7 2482.1
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 399.4 380.6 640.8 1002 974.2
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 10.8 12.2 14.8 14.8 17.7
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22269 21736.5 1232.9 1190.2 1601.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3269.5 3405.2 5006.2 7285.1 7083.1
  Κοινή Μετοχή 4.6 4.6 4.6 4.6 4.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3332.4 3472.2 7162.3 7186.5 7384.1
  Treasury Stock - Common -67.5 -71.6 -82 -84.9 -580.9
  Unrealized Gain (Loss) -2078.6 178.9 275.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 78361.9 77994.6 83730.8 89979 91732
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 45.2806 45.2544 45.1723 45.1513 45.0333
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.1 -0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 682.9 697.9 568.6 686.2 697.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -388 477 80.8 444.8 1132.6
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 41.5 46 46.9 47.1 32.2
  Amortization 56.7 56 50.2 43.7 34.8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -49 137.4 -245.3 -38.1 -344.9
  Cash Taxes Paid 74.7 95.7 106.9 121 136.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14.8 23.5 21.9 23.8 27.5
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1120.1 -460.3 -339.6 -294.1 712.9
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -74.3 -94.3 382.9 -472.6 -142.4
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -45.9 -49.4 -71.3 -82 -83.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -28.4 -44.9 454.2 -390.6 -59
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -155.8 -238.9 -431.5 52.9 -441.7
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -21.1 -25.8 -37.1 -38.7 -44.2
  Total Cash Dividends Paid -316.5 -288.4 -287.4 -278.6 -264
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9.2 13.6 -89.8 -192.6 -133.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 172.6 61.7 -17.2 562.8 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -85.2 -74.3 -16.3 -73.2 -63.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -703.3 69.5 15.9 -48.1 484.6
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Net income/Starting Line 682.9 343.1 697.9 351.4 568.6
  Cash From Operating Activities -388 258.1 477 625.2 80.8
  Cash From Operating Activities 98.2 43.9 102 48.5 97.1
  Non-Cash Items -49 26 137.4 2.5 -245.3
  Cash Taxes Paid 74.7 46.6 95.7 53.9 106.9
  Cash Interest Paid 14.8 8.8 23.5 10.1 21.9
  Changes in Working Capital -1120.1 -154.9 -460.3 222.8 -339.6
  Cash From Investing Activities -74.3 -45.7 -94.3 -38.3 382.9
  Capital Expenditures -45.9 -16.8 -49.4 -21 -71.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -28.4 -28.9 -44.9 -17.3 454.2
  Cash From Financing Activities -155.8 -136.6 -238.9 -186.7 -431.5
  Financing Cash Flow Items -21.1 -11.4 -25.8 -11.2 -37.1
  Total Cash Dividends Paid -316.5 -316.5 -288.4 -288.4 -287.4
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.2 -2.5 13.6 -5.3 -89.8
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 172.6 193.8 61.7 118.2 -17.2
  Foreign Exchange Effects -85.2 -62.7 -74.3 26.4 -16.3
  Net Change in Cash -703.3 13.1 69.5 426.6 15.9
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.4616 3417418 0 2022-12-31 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 4.0667 1862547 0 2022-12-31 LOW
  UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 3.3056 1513979 -96421 2022-12-31 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 3.1975 1464438 0 2022-12-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.0728 1407363 -8375 2023-03-13 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9159 1335483 4937 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.542 1164249 2311 2023-09-30 LOW
  Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 1.9528 894400 3313 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2002 549696 5283 2023-09-30 LOW
  Bank Vontobel AG (Private Banking) Bank and Trust 1.1205 513200 -1000 2023-07-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7889 361300 0 2023-08-31 LOW
  zCapital AG Investment Advisor 0.7061 323400 -15400 2023-08-31 LOW
  UBS Asset Management Switzerland AG Investment Advisor 0.6558 300368 5466 2023-06-30 LOW
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6345 290621 -3934 2023-06-30 LOW
  Mirabaud Asset Management AG Investment Advisor 0.5945 272300 0 2023-07-31 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5715 261768 46 2023-09-30 LOW
  Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.5599 256443 0 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management (Switzerland) AG Investment Advisor 0.3337 152821 -2000 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3125 143114 -4913 2023-09-30 LOW
  ÖKOWORLD LUX S.A. Investment Advisor 0.3057 140000 90000 2022-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Baloise Company profile

  Σχετικά με την Baloise Holding AG

  Η Baloise Holding AG είναι μια εταιρεία με έδρα την Ελβετία που προσφέρει λύσεις ασφάλισης και συνταξιοδότησης σε ιδιώτες και εταιρείες. Η εταιρεία συνδυάζει ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες και δραστηριοποιείται στην Ελβετία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Η Εταιρεία διαφοροποιεί τις δραστηριότητές της στους επιχειρηματικούς τομείς Non-life, Life, Asset Management & Banking και Other Activities. Ο τομέας Nonlife περιλαμβάνει ασφαλίσεις ατυχημάτων και υγείας, καθώς και προϊόντα των τομέων αστικής ευθύνης, αυτοκινήτου, περιουσίας και ναυτιλίας. Ο τομέας Ζωής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ασφαλίσεις που σχηματίζουν κεφάλαιο και καλύψεις κινδύνων. Ο λειτουργικός τομέας Asset Management & Banking περιλαμβάνει τομείς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα, καθώς και τον πραγματικό τραπεζικό τομέα. Ο τομέας Άλλες Δραστηριότητες περιλαμβάνει εταιρείες επενδύσεων σε μετοχές, εταιρείες ακινήτων και εταιρείες χρηματοδότησης.

  Industry: Multiline Insurance & Brokers (NEC)

  Aeschengraben 21
  BASEL
  BASEL-STADT 4001
  CH

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου