Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές BAIC Motor Corporation Limited - 1958 CFD

  2.37
  3.49%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.024571 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.67)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.024571%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.002653 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.50)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.002653%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  BAIC Motor Corp Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.29
  Άνοιγμα* 2.28
  Μεταβολή 1 έτους* 16.92%
  Εύρος ημέρας* 2.28 - 2.37
  Εύρος 52 εβδ. 1.67-2.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.37M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 139.01M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 17.79B
  Αναλογία P/E 3.40
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 8.02B
  Έσοδα 220.64B
  EPS 0.65
  Μέρισμα (Απόδοση %) 8.37838
  Beta 0.95
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 24, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 2.37 0.11 4.87% 2.26 2.37 2.26
  Sep 21, 2023 2.29 -0.05 -2.14% 2.34 2.36 2.28
  Sep 20, 2023 2.34 0.04 1.74% 2.30 2.34 2.30
  Sep 19, 2023 2.32 0.00 0.00% 2.32 2.33 2.29
  Sep 18, 2023 2.32 0.03 1.31% 2.29 2.35 2.28
  Sep 15, 2023 2.29 0.08 3.62% 2.21 2.35 2.21
  Sep 14, 2023 2.16 -0.02 -0.92% 2.18 2.19 2.14
  Sep 13, 2023 2.15 -0.03 -1.38% 2.18 2.21 2.15
  Sep 12, 2023 2.18 -0.01 -0.46% 2.19 2.21 2.17
  Sep 11, 2023 2.20 0.02 0.92% 2.18 2.22 2.16
  Sep 7, 2023 2.18 0.02 0.93% 2.16 2.22 2.16
  Sep 6, 2023 2.18 0.02 0.93% 2.16 2.25 2.16
  Sep 5, 2023 2.16 -0.04 -1.82% 2.20 2.21 2.15
  Sep 4, 2023 2.21 0.03 1.38% 2.18 2.23 2.14
  Aug 31, 2023 2.14 0.02 0.94% 2.12 2.15 2.09
  Aug 30, 2023 2.11 -0.05 -2.31% 2.16 2.19 2.10
  Aug 29, 2023 2.17 0.21 10.71% 1.96 2.19 1.96
  Aug 28, 2023 1.85 -0.05 -2.63% 1.90 1.92 1.85
  Aug 25, 2023 1.85 0.01 0.54% 1.84 1.86 1.83
  Aug 24, 2023 1.85 0.02 1.09% 1.83 1.86 1.82

  BAIC Motor Corporation Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, October 24, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  CN

  Γεγονός

  Q3 2023 BAIC Motor Corp Ltd Earnings Release
  Q3 2023 BAIC Motor Corp Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 190463 175916 176973 175410 151920
  Έσοδα 190463 175916 176973 175410 151920
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 148128 138272 134833 137776 114914
  Ακαθάριστο Εισόδημα 42334.2 37643.2 42139.9 37633.7 37006.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 164454 151956 154628 152779 131292
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15980.7 15325.7 17841.2 16424.9 16106.5
  Depreciation / Amortization 534.012 784.872 1452.31 1183.81 895.157
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -404.365 -604.311 825.535 -396.564 685.539
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 547.545 111.735 436.785 344.097 64.651
  Other Operating Expenses, Total -332.59 -1934.95 -760.556 -2553.64 -1373.24
  Λειτουργικά Έσοδα 26008.9 23960.1 22344.7 22631.1 20628
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1118.12 -918.387 -1738.25 -239.289 748.881
  Άλλο, Καθαρό -161.555 -121.275 -176.512 -236.633 -202.072
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 24729.2 22920.5 20429.9 22155.2 21174.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 16335.3 15151.5 12955.2 15157.3 14271.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -12138.7 -11293.3 -10926.3 -10161 -9841.87
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 4196.6 3858.18 2028.81 4996.28 4429.46
  Καθαρά Κέρδη 4196.6 3858.18 2028.81 4996.28 4429.46
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 4196.6 3858.18 1916.81 4884.28 4429.46
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 4196.6 3858.18 1916.81 4884.28 4429.46
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 4196.6 3858.18 1916.81 4884.28 4317.46
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34 7875.34
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.52357 0.48135 0.23914 0.60937 0.54823
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.16427 0.15278 0.08156 0.16632 0.18946
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5687 0.49056 0.2737 0.63874 0.55376
  Ρύθμιση Αραίωσης -112
  Total Adjustments to Net Income 0 -112 -112
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 99047.1 106784 83678.6 85540.5 90375.2
  Έσοδα 99047.1 106784 83678.6 85540.5 90375.2
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 78481 83009.7 65118.7 69222.3 69050.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 20566.1 23774.3 18559.9 16318.2 21325
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 86461.9 92238.7 72215 75557.9 76397.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7918.38 9443.78 7070.95 7530.73 8579.89
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 298.218 388.322 86.234 -37.547 125.038
  Other Operating Expenses, Total -235.672 -603.034 -60.932 -1157.51 -1357.51
  Λειτουργικά Έσοδα 12585.2 14545.2 11463.7 9982.53 13977.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.065 -1261.53 -18.146 -640.995 -398.667
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12579.1 13283.7 11445.5 9341.53 13579
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8551.3 8692.25 7643.05 5968.68 9182.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5705.59 -6653.95 -5484.75 -4868.57 -6424.73
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2845.72 2038.3 2158.3 1100.11 2758.06
  Καθαρά Κέρδη 2845.72 2038.3 2158.3 1100.11 2758.06
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2845.72 2038.3 2158.3 1100.11 2758.06
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2845.72 2038.3 2158.3 1100.11 2758.06
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2845.72 2038.3 2158.3 1100.11 2758.06
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.35503 0.2543 0.26927 0.13725 0.3441
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.16427 0 0.15278 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.38083 0.2916 0.27682 0.13426 0.35908
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 82454.8 86635.8 94999.2 98828.1 81759.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 37227 40968.6 48146.2 50231.4 35389.9
  Μετρητά 23640 16946.6 12552.5 17636.8 11148.9
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13587 24022 35593.8 32594.6 24241
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17033.6 22080.6 23990.7 25575.2 25493.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 14641.1 16148.9 17481.9 19048.9 17476.1
  Συνολικό Απόθεμα 26311.7 21290.6 20682.3 20583.1 19428.6
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1870.77 2248.05 2041.11 2426.09 1447.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 173375 180844 193703 196393 172034
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 49086.1 50573.1 50428.9 48758.1 43217.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 90207.8 85849.2 80161.5 72170.8 61870.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -41121.7 -35276.1 -29732.6 -23412.7 -18652.5
  Υπεραξία, Καθαρό 901.945 901.945 901.945 901.945 901.945
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 9572.31 10114.6 11557.2 12145.2 12221.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14953.3 15388.5 16193.2 17217.3 17928.4
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16406.9 17230.4 19622.7 18542.5 16005.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 79347.3 91978.1 105273 106790 80426.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 29869.1 39615.7 48017.1 45443.9 38632.9
  Payable/Accrued 903.375 1949.77 2569.32 1752.61 341.81
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2994.1 4451.42 5302.5 5340.73 5332.29
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11838.1 14777.8 11830.2 14353.2 8955.96
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 33742.6 31183.4 37553.8 39899.6 27163.2
  Σύνολο Οφειλών 118879 128262 142616 146386 123619
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8749.93 7687.74 8780.37 9892.32 14907.3
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8580.4 7632.68 8721.15 9815.28 14907.3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 16.208 21.273 26.423 731.315 758.006
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 24440.3 22304.3 22506.4 22367.7 20822.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6324.91 6270.19 6029.37 6604.7 6704.86
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 54496.8 52582.8 51087.5 50007.1 48415.5
  Κοινή Μετοχή 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 47002.8 44088.6 40873.5 40399.9 38359.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -54.85 -145.696 2022.37 2033.72 2041.05
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 173375 180844 193703 196393 172034
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.704 47.894 138.848 12.416
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 169.525 55.062 59.22 77.045
  Unrealized Gain (Loss) -466.511 624.471 176.256 -441.91
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 82454.8 85096.9 86635.8 91857.7 94999.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 37227 37871.7 40968.6 49821.4 48146.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 37227 37871.7 40968.6 49821.4 48146.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 18051.4 19959.4 22742.5 19894.3 24965.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 14812.2 17080.3 15969.6 14146 17383.9
  Συνολικό Απόθεμα 26311.7 23608.4 21290.6 20696.1 20682.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 864.662 3657.48 1634.09 1445.82 1205.58
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 173375 177474 180844 190467 193703
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 49086.1 49698.2 50573.1 50920.8 50428.9
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10474.3 10907.3 11016.5 11887.8 12459.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14953.3 16175.7 15388.5 16971.7 16193.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 16406.9 15595.6 17230.4 18828.6 19622.7
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 79347.3 87519.7 91978.1 94718.3 105273
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 29869.1 37223.3 39615.7 40905.4 48017.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11838.1 12864.2 14777.8 16000.4 11830.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 37640.1 37432.1 37584.6 37812.5 45425.6
  Σύνολο Οφειλών 118879 124223 128262 137935 142616
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8749.93 7407.17 7687.74 8232.44 8780.37
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8580.4 7217.59 7632.68 8158.71 8721.15
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 169.525 189.571 55.062 73.729 59.22
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 16.208 18.692 21.273 23.863 26.423
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 24440.3 23222.1 22304.3 28876.9 22506.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6324.91 6055.11 6270.19 6083.17 6029.37
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 54496.8 53251.1 52582.8 52532.1 51087.5
  Κοινή Μετοχή 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 46481.4 45235.7 44567.4 44516.8 41074
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0 1998.16
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 173375 177474 180844 190467 193703
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34 8015.34
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 24729.2 22920.5 20429.9 22155.2 21174.9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 18654.1 12903 26007.6 35823.9 21733.4
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8956.47 9470.74 9064.24 7457.27 7144.95
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1994.14 1224.73 2655.36 -227.588 0.942
  Cash Taxes Paid 8817.06 5912.72 10529 7722.63 9879.44
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 520.129 853.431 814.806 895.262 915.885
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -17025.8 -20713 -6141.91 6439 -6587.36
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7857.08 -7770.52 -11540.5 -30004.9 -9532.43
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6225.33 -8445.48 -11595.7 -11417 -8735.35
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1631.75 674.966 55.289 -18587.9 -797.074
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -14680.6 -12141 -16646 7696.97 -13700.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10177.4 -13452 -11357.1 -8405.38 -7768.19
  Total Cash Dividends Paid -1282.45 -641.227 -1362.61 -1522.91 -801.533
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2653.07
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3220.7 1952.25 -3926.28 17625.3 -7783.51
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 141.971 -169.084 93.721 72.768 64.179
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3741.61 -7177.63 -2085.1 13588.8 -1435.02
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 18654.1 9058.45 12903 4259.5 26007.6
  Cash Taxes Paid 8817.06 3749.72 5912.72 4057.06 10529
  Cash Interest Paid 520.129 227.146 853.431 503.733 814.806
  Changes in Working Capital 18654.1 9058.45 12903 4259.5 26007.6
  Cash From Investing Activities -7857.08 -4856.4 -7770.52 -3986.96 -11540.5
  Capital Expenditures -6225.33 -3914.07 -8445.48 -4316.52 -11595.7
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1631.75 -942.33 674.966 329.561 55.289
  Cash From Financing Activities -14680.6 -7226.38 -12141 1469.58 -16646
  Financing Cash Flow Items -10177.4 -4624.3 -13452 -2112 -11357.1
  Total Cash Dividends Paid -1282.45 -641.227 -1362.61
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3220.7 -2602.08 1952.25 3581.58 -3926.28
  Foreign Exchange Effects 141.971 -72.619 -169.084 -66.944 93.721
  Net Change in Cash -3741.61 -3096.95 -7177.63 1675.18 -2085.1
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Mercedes Benz Group AG Corporation 30.3813 765818182 0 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8518 71884983 -1641500 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7161 43258000 0 2023-07-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.6536 41682970 647155 2023-07-31 LOW
  Bankinter, S.A. (Madrid) Bank and Trust 1.2073 30433000 30433000 2022-12-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.15 28988212 6351687 2022-12-31 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8799 22180000 275000 2023-07-31 LOW
  HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.8517 21468196 241500 2022-11-30 LOW
  Templeton Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.7935 20000771 0 2023-07-31 LOW
  Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.513 12930500 4756000 2022-06-30 LOW
  Franklin Templeton International Services SARL Investment Advisor 0.3792 9559000 0 2023-03-31 LOW
  Union Investment Luxembourg S.A. Investment Advisor 0.3765 9489468 9489468 2022-09-30 LOW
  Research Affiliates, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.3301 8321000 0 2023-03-31 MED
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.2186 5509816 20500 2023-07-31 MED
  Niche Asset Management Limited Investment Advisor 0.2031 5120000 -1420000 2023-07-31 HIGH
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.1991 5017929 0 2023-06-30 LOW
  AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1955 4928500 0 2023-03-31 LOW
  Lingohr & Partner Asset Management GmbH Investment Advisor 0.1834 4624000 0 2023-04-30 LOW
  California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.1743 4393733 -530000 2022-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1697 4278500 274000 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  BAIC Motor Company profile

  Σχετικά με την BAIC Motor Corporation Limited

  Η BAIC Motor Corporation Limited ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και τις πωλήσεις επιβατικών οχημάτων, κινητήρων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ("ΛΔΚ"). Η εταιρεία λειτουργεί τις δραστηριότητές της μέσω δύο τομέων. Ο τομέας "Επιβατικά οχήματα της Beijing Motor" ασχολείται με την κατασκευή και τις πωλήσεις επιβατικών οχημάτων μάρκας BAIC και την παροχή άλλων συναφών υπηρεσιών. Ο τομέας Passenger Vehicles of Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (Beijing Benz) ασχολούνται κυρίως με την κατασκευή και τις πωλήσεις οχημάτων μάρκας Beijing Benz και την παροχή συναφών υπηρεσιών.

  Industry: Automobiles & Multi Utility Vehicles

  順義區雙河大街99號
  BEIJING
  BEIJING 101300
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου