Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Autogrill SPA - AGL.MI CFD

6.57
0.61%
0.05
Χαμηλό: 6.55
Υψηλό: 6.59
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:01

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Autogrill SpA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.61
Άνοιγμα* 6.58
Μεταβολή 1 έτους* 6.13%
Εύρος ημέρας* 6.55 - 6.59
Εύρος 52 εβδ. 5.10-7.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 471.72K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.32M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.54B
Αναλογία P/E 34.65
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 381.85M
Έσοδα 3.74B
EPS 0.19
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.37
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 6.57 -0.01 -0.15% 6.58 6.59 6.54
Feb 6, 2023 6.61 0.01 0.15% 6.60 6.64 6.58
Feb 3, 2023 6.65 0.00 0.00% 6.65 6.69 6.64
Feb 2, 2023 6.71 0.05 0.75% 6.66 6.74 6.66
Feb 1, 2023 6.71 0.00 0.00% 6.71 6.73 6.67
Jan 31, 2023 6.65 -0.02 -0.30% 6.67 6.70 6.65
Jan 30, 2023 6.66 -0.01 -0.15% 6.67 6.69 6.64
Jan 27, 2023 6.72 0.06 0.90% 6.66 6.73 6.66
Jan 26, 2023 6.69 0.03 0.45% 6.66 6.70 6.66
Jan 25, 2023 6.60 -0.03 -0.45% 6.63 6.67 6.58
Jan 24, 2023 6.59 -0.04 -0.60% 6.63 6.66 6.55
Jan 23, 2023 6.58 -0.07 -1.05% 6.65 6.67 6.58
Jan 20, 2023 6.65 0.05 0.76% 6.60 6.67 6.58
Jan 19, 2023 6.59 -0.06 -0.90% 6.65 6.68 6.57
Jan 18, 2023 6.68 -0.03 -0.45% 6.71 6.73 6.68
Jan 17, 2023 6.61 -0.06 -0.90% 6.67 6.74 6.61
Jan 16, 2023 6.67 -0.05 -0.74% 6.72 6.73 6.65
Jan 13, 2023 6.67 0.05 0.76% 6.62 6.69 6.62
Jan 12, 2023 6.63 0.10 1.53% 6.53 6.64 6.53
Jan 11, 2023 6.53 -0.02 -0.31% 6.55 6.59 6.53

Autogrill SPA Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 4940.99 4990.59 5113.14 5393.75 2215.77 2882.63
Έσοδα 4940.99 4990.59 5113.14 5393.75 2215.77 2882.63
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1809.45 1796.89 1843.11 1911.39 935.177 1169.96
Ακαθάριστο Εισόδημα 3131.54 3193.71 3270.03 3482.36 1280.6 1712.67
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4739.98 4805.35 4963.09 5057.2 2740.64 2762.37
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2341.27 2389.88 2479.13 2301.8 876.069 999.204
Depreciation / Amortization 204.423 212.662 227.807 612.367 609.442 522.362
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -12.178 -0.737 4.318 -122.392 55.035 -122.599
Other Operating Expenses, Total 397.008 406.659 408.721 354.028 264.916 193.439
Λειτουργικά Έσοδα 201.011 185.249 150.047 336.553 -524.865 120.264
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27.672 -23.933 -26.63 -61.196 -111.937 -69.964
Άλλο, Καθαρό -3.029 -2.58 -2.441 -1.421 -1.181 -30.839
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 170.31 158.736 120.976 273.936 -637.983 19.461
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 115.759 113.036 86.475 226.282 -503.889 -20.515
Δικαίωμα Μειοψηφίας -16.294 -16.86 -17.815 -21.094 24.021 -17.331
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 99.465 96.176 68.66 205.188 -479.868 -37.846
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1.237 0
Καθαρά Κέρδη 98.228 96.176 68.66 205.188 -479.868 -37.846
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 99.465 96.176 68.66 205.188 -479.868 -37.846
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 98.228 96.176 68.66 205.188 -479.868 -37.846
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 98.228 96.176 68.66 205.188 -479.868 -37.846
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 287.191 287.399 287.398 287.398 284.795 317.424
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.34634 0.33464 0.2389 0.71395 -1.68496 -0.11923
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.14153 0.16807 0.17691 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.31752 0.33282 0.24964 0.36217 -1.55935 -0.37028
Q2 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q4 2021
Συνολικά έσοδα 1197.24 1018.54 420.195 1053.22 1829.41
Έσοδα 1197.24 1018.54 420.195 1053.22 1829.41
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 469.182 465.995 192.847 454.981 714.983
Ακαθάριστο Εισόδημα 728.054 552.543 227.348 598.239 1114.43
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1497.74 1242.9 522.582 1143.42 1618.95
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 533.125 342.944 146.661 341.714 657.49
Depreciation / Amortization 316.336 293.106 126.331 255.942 266.42
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 36.06 18.975 0.295 -2.249 -120.35
Other Operating Expenses, Total 143.033 121.883 56.448 93.033 100.406
Λειτουργικά Έσοδα -300.5 -224.365 -102.387 -90.201 210.465
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -56.076 -56.677 -34.257 -48.684 -21.28
Άλλο, Καθαρό -0.654 0.289 -0.737 -1.31 -29.529
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -357.23 -280.753 -137.381 -140.195 159.656
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -285.729 -218.16 -130.612 -144.841 124.326
Δικαίωμα Μειοψηφίας 14.713 9.308 2.28 -3.417 -13.914
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -271.016 -208.852 -128.332 -148.258 110.412
Καθαρά Κέρδη -271.016 -208.852 -128.332 -148.258 110.412
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -271.016 -208.852 -128.332 -148.258 110.412
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -271.016 -208.852 -128.332 -148.258 110.412
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -271.016 -208.852 -128.332 -148.258 110.412
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 285.594 283.995 284.007 251.938 382.91
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.94896 -0.73541 -0.45186 -0.58847 0.28835
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.86689 -0.69198 -0.45119 -0.59427 0.0436
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 496.761 511.642 587.29 679.338 952.738 745.011
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 195.611 198.412 250.683 364.6 671.93 395.474
Cash 50.83 45.537 53.309 48.123 23.29 36.174
Μετρητά & Ισοδύναμα 107.914 124.053 161.39 235.968 590.255 307.034
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.867 28.822 35.984 80.509 58.385 52.266
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 179.998 194.637 214.556 180.474 178.617 232.959
Accounts Receivable - Trade, Net 90.807 89.349 103.195 104.654 83.378 90.76
Total Inventory 119.456 116.202 121.611 133.75 97.444 116.54
Other Current Assets, Total 1.696 2.391 0.44 0.514 4.747 0.038
Total Assets 2419.54 2348.9 2636.63 5290.8 4876.3 4118.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 896.533 880.916 982.682 3515.97 2778.54 2325.55
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2918.85 2834.97 3084.98 5943.6 5536.26 5282.98
Accumulated Depreciation, Total -2022.31 -1954.05 -2102.3 -2493.72 -2819.52 -3017.32
Goodwill, Net 869.318 795.928 839.666 854.976 819.473 816.944
Intangibles, Net 81.289 75.679 121.221 130.816 105.706 92.917
Long Term Investments 15.281 24.357 29.352 37.961 31.304 23.882
Note Receivable - Long Term 7.654 12.493 25.366 8.102 107.188 52.318
Other Long Term Assets, Total 52.707 47.887 51.05 63.634 81.353 62.279
Total Current Liabilities 1004.89 942.194 844.13 1250.73 1277.43 1107.47
Accounts Payable 451.476 426.216 457.623 486.76 379.547 432.773
Accrued Expenses 231.829 223.814 238.152 231.218 145.409 202.999
Notes Payable/Short Term Debt 30.046 27.897 48.384 40.308 58.154 32.809
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 221.728 190.726 20.887 413.514 618.059 314.636
Other Current Liabilities, Total 69.807 73.541 79.084 78.935 76.264 124.249
Total Liabilities 1775.94 1699.01 1950.75 4432.49 4536.49 3195.74
Total Long Term Debt 519.865 531.33 858.767 2925.11 3020.75 1932.56
Long Term Debt 515.381 527.13 854.698 824.704 1430.37 549.401
Capital Lease Obligations 4.484 4.2 4.069 2100.41 1590.38 1383.16
Deferred Income Tax 34.342 33.433 52.269 54.841 46.241 16.243
Minority Interest 43.997 45.371 55.159 77.62 59.881 51.002
Other Liabilities, Total 172.845 146.68 140.426 124.186 132.185 88.469
Total Equity 643.608 649.894 685.876 858.304 339.811 923.153
Common Stock 68.688 68.688 68.688 68.688 68.688 145.762
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 504.044 559.041 582.246 739.476 261.131 231.68
Treasury Stock - Common -1.447 -0.72 -0.72 -0.72 -13.042 -13.042
Unrealized Gain (Loss) 0 0
Other Equity, Total 72.323 22.885 35.662 50.86 23.034 56.436
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2419.54 2348.9 2636.63 5290.8 4876.3 4118.9
Total Common Shares Outstanding 317.622 287.399 287.399 287.399 284.007 381.852
Additional Paid-In Capital 502.317
Jun 2020 Dec 2020 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 859.691 952.738 844.993 1305.16 745.011
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 537.375 671.93 562.573 1035.63 395.474
Cash 33.261 23.29 34.053 36.174
Μετρητά & Ισοδύναμα 435.098 590.255 498.898 947.85 307.034
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 69.016 58.385 63.675 53.73 52.266
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 212.526 178.617 187.984 165.126 232.959
Accounts Receivable - Trade, Net 73.484 83.378 37.36 85.773 90.76
Total Inventory 108.584 97.444 94.436 102.558 116.54
Other Current Assets, Total 1.206 4.747 1.843 0.038
Total Assets 5370.25 4876.3 4736.64 5102.19 4118.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3344.39 2778.54 2358.7 2281.65 2325.55
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6090.27 5536.26 5060.23 5039.77 5282.98
Accumulated Depreciation, Total -2809.68 -2819.52 -2759.4 -2813.55 -3017.32
Goodwill, Net 868.577 819.473 787.869 783.259 816.944
Intangibles, Net 117.484 105.706 102.116 95.664 92.917
Long Term Investments 37.217 31.304 29.606 23.278 23.882
Note Receivable - Long Term 66.487 107.188 96.422 103.599 52.318
Other Long Term Assets, Total 76.397 81.353 516.936 509.586 62.279
Total Current Liabilities 1304.66 1277.43 1231.5 1388.84 1107.47
Accounts Payable 425.732 379.547 261.928 362.401 432.773
Accrued Expenses 137.196 145.409 169.344 202.999
Notes Payable/Short Term Debt 21.514 58.154 48.874 52.412 32.809
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 651.934 618.059 621.385 726.346 314.636
Other Current Liabilities, Total 68.287 76.264 299.316 78.335 124.249
Total Liabilities 4793.31 4536.49 4514.75 4327.36 3195.74
Total Long Term Debt 3228.38 3020.75 2807.78 2500.08 1932.56
Long Term Debt 1280.26 1430.37 1464 1157.01 549.401
Capital Lease Obligations 1948.12 1590.38 1343.78 1343.07 1383.16
Deferred Income Tax 68.289 46.241 22.028 25.423 16.243
Minority Interest 70.136 59.881 59.464 53.475 51.002
Other Liabilities, Total 121.84 132.185 393.974 359.542 88.469
Total Equity 576.935 339.811 221.892 774.837 923.153
Common Stock 68.688 68.688 68.688 145.115 145.762
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 467.629 261.131 653.059 114.379 231.68
Treasury Stock - Common -13.042 -13.042 -10.631 -13.042 -13.042
Other Equity, Total 53.66 23.034 -489.224 31.045 56.436
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5370.25 4876.3 4736.64 5102.19 4118.9
Total Common Shares Outstanding 284.007 284.007 284.007 380.756 381.852
Additional Paid-In Capital 497.34 502.317
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 201.871 186.046 150.06 372.909 -525.058 120.386
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 320.947 313.576 323.711 697.008 -53.178 485.68
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 210.566 213.742 236.882 624.02 671.098 536.955
Μη Χρηματικά Στοιχεία -16.631 -1.994 -5.032 -238.523 -38.585 -166.817
Cash Taxes Paid 45.399 57.054 30.326 27.051 2.025 51.379
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 28.056 26.65 23.424 24.67 31.548 72.925
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -74.859 -84.218 -58.199 -61.398 -160.633 -4.844
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -211.295 -285.436 -375.26 -209.159 -184.46 180.521
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -220.168 -278.061 -299.847 -343.587 -183.943 -150.383
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 8.873 -7.375 -75.413 134.428 -0.517 330.904
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -87.102 -15.27 74.97 -411.642 560.37 -920.875
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -8.258 -11.498 -5.907 -318.158 7.51 -24.455
Total Cash Dividends Paid -30.484 -40.675 -48.3 -50.844 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.761 0 -12.322 579.391
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -48.36 36.142 129.177 -42.64 565.182 -1475.81
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.697 0.125 1.201 1.261 -11.124 9.682
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 19.853 12.995 24.622 77.468 311.608 -244.992
Jun 2020 Dec 2020 Mar 2021 Jun 2021 Dec 2021
Net income/Starting Line -300.716 -525.058 -102.37 -90.247 120.386
Cash From Operating Activities -180.935 -53.178 -31.85 126.451 485.68
Cash From Operating Activities 352.484 671.098 126.451 255.093 536.955
Non-Cash Items -29.611 -38.585 -5.332 -13.696 -166.817
Cash Taxes Paid 18.269 2.025 1.09 -0.909 51.379
Cash Interest Paid 11.303 31.548 19.542 28.86 72.925
Changes in Working Capital -203.092 -160.633 -50.599 -24.699 -4.844
Cash From Investing Activities -95.041 -184.46 -27.889 -64.34 180.521
Capital Expenditures -93.324 -183.943 -33.141 -69.042 -150.383
Other Investing Cash Flow Items, Total -1.717 -0.517 5.252 4.702 330.904
Cash From Financing Activities 479.098 560.37 -51.888 310.33 -920.875
Financing Cash Flow Items 5.73 7.51 -28.569 -8.262 -24.455
Total Cash Dividends Paid 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -12.322 -12.322 0 592.555 579.391
Issuance (Retirement) of Debt, Net 485.69 565.182 -23.319 -273.963 -1475.81
Foreign Exchange Effects -0.06 -11.124 6.261 1.659 9.682
Net Change in Cash 203.062 311.608 -105.366 374.1 -244.992
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Edizione, S.r.l. Investment Advisor 50.1 192901805 0 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5481 5960710 2837627 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.368 5267348 -1152 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 1.0323 3974798 0 2022-12-31 LOW
Amundi SGR SpA Investment Advisor 0.9488 3653134 -335000 2022-10-31 HIGH
Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8394 3231989 -200000 2022-12-31 MED
Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC Investment Advisor 0.7241 2787924 -4646803 2022-12-31 MED
ARCA Fondi SGR S.p.A Investment Advisor 0.7004 2696945 0 2022-12-31 MED
GLG LLC Hedge Fund 0.6907 2659480 691368 2022-10-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6678 2571266 29457 2023-01-31 LOW
Global Alpha Capital Management Ltd. Investment Advisor 0.5029 1936517 0 2022-12-31 LOW
BNP Paribas Asset Management Belgium S.A. Investment Advisor 0.4828 1858988 0 2022-12-31 MED
Ersel Asset Management SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4136 1592679 -10085 2022-12-31 HIGH
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4127 1589179 -116964 2022-12-31 LOW
Degroof Petercam Asset Management Investment Advisor 0.3986 1534584 0 2022-09-30 LOW
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Investment Advisor 0.3896 1500000 -27500 2022-09-30 LOW
Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.2997 1153993 0 2022-12-31 MED
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2749 1058366 -812 2022-12-31 HIGH
Anima SGR S.p.A. Investment Advisor 0.259 997167 912198 2022-06-30 LOW
Banque Degroof Petercam N.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2588 996550 0 2022-07-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Autogrill Company profile

Σχετικά με την Autogrill SPA

Η Autogrill SpA είναι μια ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εστιατορίων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως μέσω του επιχειρηματικού τομέα Food & Beverage, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερις υποδιαιρέσεις, όπως Food & Beverage Italy, Food & Beverage HMS Host, Food & Beverage Others και Food & Beverage Corporate. Μέσω του τομέα Τροφίμων & Ποτών η προσφορά της Εταιρείας περιλαμβάνει προμήθειες εστιατορίων, πώληση προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως εφημερίδες και περιοδικά, τσιγάρα και άλλα προϊόντα, μεταξύ άλλων. Η Εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της μέσω τριών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των αυτοκινητοδρόμων και άλλων, όπως οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Η Autogrill SpA διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 350 εμπορικών σημάτων, απευθείας ή με άδεια. Στις 30 Αυγούστου 2013, η θυγατρική της World Duty Free SpA (WDF) κατέθεσε αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Industry: Restaurants & Bars (NEC)

Centro Direzionale Milanofiori
Strada 5 - Palazzo Z
ROZZANO
MILANO 20089
IT

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,736.10 Price
+2.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.40 Price
+1.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00347

Natural Gas

2.60 Price
+3.130% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1064%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0751%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

77.39 Price
+3.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου