Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Aurelia Metals - AMIau CFD

0.108
4.85%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.009
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021466 %
Charges from borrowed part ($-0.86)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021466%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.000452 %
Charges from borrowed part ($-0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.000452%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.103
Άνοιγμα* 0.108
Μεταβολή 1 έτους* -69.41%
Εύρος ημέρας* 0.103 - 0.108
Εύρος 52 εβδ. 0.10-0.53
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8.08M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 181.32M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 148.49M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.24B
Έσοδα 438.82M
EPS -0.07
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.30
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 29, 2023 0.103 -0.005 -4.63% 0.108 0.108 0.103
May 26, 2023 0.103 0.000 0.00% 0.103 0.103 0.103
May 25, 2023 0.103 -0.005 -4.63% 0.108 0.108 0.103
May 24, 2023 0.108 0.000 0.00% 0.108 0.113 0.108
May 23, 2023 0.108 -0.005 -4.42% 0.113 0.113 0.103
May 22, 2023 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
May 19, 2023 0.113 0.000 0.00% 0.113 0.113 0.113
May 18, 2023 0.113 -0.005 -4.24% 0.118 0.118 0.113
May 17, 2023 0.118 -0.005 -4.07% 0.123 0.123 0.118
May 16, 2023 0.128 0.000 0.00% 0.128 0.128 0.128
May 15, 2023 0.128 0.000 0.00% 0.128 0.133 0.128
May 12, 2023 0.128 -0.005 -3.76% 0.133 0.133 0.128
May 11, 2023 0.133 -0.005 -3.62% 0.138 0.138 0.133
May 10, 2023 0.138 0.000 0.00% 0.138 0.138 0.138
May 9, 2023 0.138 -0.005 -3.50% 0.143 0.143 0.138
May 8, 2023 0.143 0.000 0.00% 0.143 0.143 0.138
May 5, 2023 0.143 0.005 3.62% 0.138 0.143 0.138
May 4, 2023 0.138 0.005 3.76% 0.133 0.138 0.133
May 3, 2023 0.133 0.000 0.00% 0.133 0.133 0.133
May 2, 2023 0.133 0.000 0.00% 0.133 0.133 0.128

Aurelia Metals Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 438.815 416.477 331.819 295.002 248.599
Έσοδα 438.815 416.477 331.819 295.002 248.599
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 416.311 308.627 258.343 215.024 136.093
Ακαθάριστο Εισόδημα 22.504 107.85 73.476 79.978 112.506
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 545.846 339.335 285.037 243.912 148.489
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 19.277 14.28 10.264 9.15 5.524
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.473 0.679
Depreciation / Amortization 0.595 0.46 0.327 0.121 0.039
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -25.835 -4.819 10.59 15.267 -0.774
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 135.732 21.148 8.245 2.337 7.914
Other Operating Expenses, Total -0.234 -0.361 -2.732 -0.46 -0.986
Λειτουργικά Έσοδα -107.031 77.142 46.782 51.09 100.11
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.253 -4.819 -1.087 0.702 -4.496
Άλλο, Καθαρό -2.754 -0.709 -0.488 -0.774 -3.308
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -114.038 71.614 45.207 51.018 92.306
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -81.688 42.917 29.442 36.017 99.105
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -81.688 42.917 29.442 36.017 99.105
Καθαρά Κέρδη -81.688 42.917 29.442 36.017 99.105
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -81.688 42.917 29.442 36.017 99.105
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -81.688 42.917 29.442 36.017 99.105
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -81.688 42.917 29.442 36.017 99.105
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1236.16 1090.73 906.613 898.605 675.621
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06608 0.03935 0.03247 0.04008 0.14669
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00529 0.05097 0.0384 0.04192 0.1543
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.00971 0.01943
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 192.74 203.756 235.059 208.771 207.706
Έσοδα 192.74 203.756 235.059 208.771 207.706
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 220.314 210.74 205.571 172.819 135.808
Ακαθάριστο Εισόδημα -27.574 -6.984 29.488 35.952 71.898
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 233.846 327.296 218.55 174.415 164.92
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.083 12.289 7.583 7.028 7.712
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2.307 2.307
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.463 135.613 0.129 1.861 19.269
Other Operating Expenses, Total -0.417 -31.346 5.267 -4.986 -0.176
Λειτουργικά Έσοδα -41.106 -123.54 16.509 34.356 42.786
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.561 -4.286 -2.721 -4.178 -1.35
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -42.667 -127.826 13.788 30.178 41.436
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -29.487 -89.191 7.503 23.15 19.767
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -29.487 -89.191 7.503 23.15 19.767
Καθαρά Κέρδη -29.487 -89.191 7.503 23.15 19.767
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -29.487 -89.191 7.503 23.15 19.767
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -29.487 -89.191 7.503 23.15 19.767
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -29.487 -89.191 7.503 23.15 19.767
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1238.95 1236.16 1250.5 1244.63 936.825
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0238 -0.07215 0.006 0.0186 0.0211
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02093 -0.00084 0.00606 0.01975 0.03091
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.403
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 151.453 136.348 112.132 136.347 94.127
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 76.694 74.532 79.103 104.302 66.925
Μετρητά & Ισοδύναμα 79.103 104.302 66.925
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 27.748 26.92 6.768 7.285 5.829
Accounts Receivable - Trade, Net 10.22 8.131 4.073 1.445 3.88
Total Inventory 43.908 29.432 24.763 23.316 18.345
Prepaid Expenses 3.103 2.792 1.498 1.444 1.378
Other Current Assets, Total 0 2.672 0 1.65
Total Assets 562.25 656.462 343.776 321.147 266.539
Property/Plant/Equipment, Total - Net 370.702 509.485 225.694 178.977 160.103
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 727.393 629.411 536.71 339.039 129.434
Accumulated Depreciation, Total -512.718 -290.384 -311.016 -160.062 -37.931
Long Term Investments 1.105 2.025 4.787 0.7 4.822
Total Current Liabilities 116.225 84.865 49.141 51.859 46.91
Payable/Accrued 59.423 42.445 24.563 28.396 24.468
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0.593
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 28.475 21.451 6.318 0 0.285
Other Current Liabilities, Total 20.761 13.962 10.955 16.156 21.564
Total Liabilities 225.324 235.172 108.872 99.568 83.5
Total Long Term Debt 17.015 25.932 7.217 0 0
Long Term Debt 8.591 19.319 0
Capital Lease Obligations 8.424 6.613 7.217 0
Other Liabilities, Total 92.084 111.246 52.514 47.709 36.59
Total Equity 336.926 421.29 234.904 221.579 183.039
Common Stock 334.659 334.659 185.878 185.878 185.753
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4.231 84.139 49.026 35.701 -2.713
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 562.25 656.462 343.776 321.147 266.539
Total Common Shares Outstanding 1237.06 1234.74 899.716 893.431 881.078
Other Long Term Assets, Total 38.99 8.604 1.163 5.123 7.487
Other Equity, Total -1.964 2.492 -0.001
Accrued Expenses 7.566 7.007 7.305 7.307
Cash 76.323 74.258
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.371 0.274
Deferred Income Tax 0 13.129
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 103.649 151.453 143.854 136.348 153.388
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.736 76.694 95.193 74.532 105.759
Μετρητά & Ισοδύναμα 23.736 76.694 95.193 74.532 105.759
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 39.677 27.748 16.013 26.92 18.526
Accounts Receivable - Trade, Net 9.591 10.22 9.627 8.131 11.45
Total Inventory 36.924 43.908 28.758 29.432 27.233
Prepaid Expenses 3.312 3.103 3.89 2.792 1.87
Total Assets 481.139 562.25 665.197 656.462 645.55
Property/Plant/Equipment, Total - Net 334.293 370.702 501.031 509.485 487.012
Long Term Investments 0.884 1.105 1.97 2.025 3.498
Other Long Term Assets, Total 42.313 38.99 18.342 8.604 1.652
Total Current Liabilities 84.347 116.225 83.851 84.865 112.886
Payable/Accrued 43.41 65.77 35.51 47.3 55.939
Accrued Expenses 6.807 7.566 7.682 7.007 7.17
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 21.835 28.475 22.404 21.451 22.206
Other Current Liabilities, Total 12.295 14.414 18.255 9.107 27.571
Total Liabilities 172.603 225.324 240.319 235.172 250.31
Total Long Term Debt 5.368 17.015 18.182 25.932 35.29
Long Term Debt 4.409 8.591 11.746 19.319 26.739
Capital Lease Obligations 0.959 8.424 6.436 6.613 8.551
Other Liabilities, Total 82.888 92.084 120.687 111.246 102.134
Total Equity 308.536 336.926 424.878 421.29 395.24
Common Stock 334.659 334.659 334.659 334.659 336.352
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -25.239 4.231 92.642 84.139 58.888
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 481.139 562.25 665.197 656.462 645.55
Total Common Shares Outstanding 1237.44 1237.06 1237.06 1234.74 1234.33
Other Current Assets, Total 0 0 2.672
Deferred Income Tax 0 17.599 13.129
Other Equity, Total -0.884 -1.964 -2.423 2.492
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 732.894
Accumulated Depreciation, Total -543.056
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 154.093 136.643 110.531 106.783 151.758
Cash Receipts 453.469 409.562 332.726 295.945 258.467
Cash Payments -300.379 -237.685 -217.032 -172.367 -97.661
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -4.48 -6.514 -2.027 -1.159 -0.846
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7.197 -4.266 0.794 1.634 0.762
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -131.463 -285.387 -111.479 -68.653 -89.75
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -105.252 -87.077 -85.624 -66.604 -26.869
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -26.211 -198.31 -25.855 -2.049 -62.881
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -20.167 144.867 -23.689 -0.753 -29.948
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -9.245
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 124.811 0 0.125 89.254
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -20.167 28.796 -6.221 -0.878 -109.957
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2.162 -4.571 -25.199 37.377 32.06
Cash Taxes Paid 12.68 -24.454 -3.93 -17.27 -8.964
Total Cash Dividends Paid 0 -8.74 -17.468
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.301 -0.694 -0.562
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -0.904 154.093 91.769 136.643 74.38
Cash Receipts 182.387 453.469 243.225 409.562 204.297
Cash Payments -187.981 -300.379 -153.084 -237.685 -116.375
Cash Taxes Paid 0.649 12.68 3.804 -24.454 -8.544
Cash Interest Paid -2.701 -4.48 -2.138 -6.514 -1.371
Changes in Working Capital 6.742 -7.197 -0.038 -4.266 -3.627
Cash From Investing Activities -38.877 -131.463 -58.389 -285.387 -199.849
Capital Expenditures -25.197 -105.252 -46.859 -87.077 -32.573
Other Investing Cash Flow Items, Total -13.68 -26.211 -11.53 -198.31 -167.276
Cash From Financing Activities -13.149 -20.167 -12.392 144.867 152.983
Total Cash Dividends Paid 0 0 -8.74 -8.74
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 124.811 124.846
Issuance (Retirement) of Debt, Net -13.149 -20.167 -12.392 28.796 36.877
Foreign Exchange Effects -0.028 -0.301 -0.327 -0.694 -0.858
Net Change in Cash -52.958 2.162 20.661 -4.571 26.656
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Brazil Farming Pty. Ltd. Corporation 12.5259 155000000 69500000 2022-12-29 LOW
Renaissance Smaller Companies Pty. Ltd. Investment Advisor 5.2817 65358189 65358189 2023-04-17 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 4.9433 61169924 -355337 2023-04-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 4.5979 56896505 -16287207 2022-11-08 LOW
First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 2.9182 36110736 6668289 2022-11-11 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.487 30774770 370402 2023-04-30 LOW
AEGP Super Pty. Ltd. Corporation 2.4648 30500000 23500000 2022-10-13 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3982 29676171 0 2023-04-30 LOW
First Samuel Limited Investment Advisor 1.9651 24316978 2707482 2022-10-13 LOW
Stabilitas GmbH Investment Advisor 1.6162 20000000 0 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2518 15490129 8629131 2022-12-31 LOW
IPConcept (Luxemburg) S.A. Investment Advisor 1.2122 15000000 0 2022-10-31 LOW
Federation Mining Pty. Ltd. Corporation 1.1933 14766625 0 2022-10-13 LOW
Anchorfield Pty Ltd Corporation 1.0182 12600000 4000000 2022-12-29 LOW
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 0.5897 7297063 2797340 2022-11-11 LOW
Baohua Pty. Ltd. Corporation 0.4986 6170000 1700501 2022-10-13 LOW
KONTOR STÖWER Asset Management GmbH Investment Advisor 0.4041 5000000 0 2023-03-31 LOW
Avantis Investors Investment Advisor 0.3821 4728110 0 2023-03-31 MED
First Sentier Investors Investment Advisor 0.3628 4489004 -49828552 2022-11-11 LOW
Holt (Carl Eric) Individual Investor 0.3386 4190000 0 2022-10-13 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Diversified Mining

Level 17, 144 Edward Street
BRISBANE
QUEENSLAND 4000
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,785.45 Price
+0.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,944.17 Price
-0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.14 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.49 Price
+3.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00412

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου