Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Auction Technology Group plc - ATG CFD

9.240
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.070
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 6.36-11.12
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 115.93K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.37M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 845.37M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 121.11M
Έσοδα 119.85M
EPS -0.05
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 17, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jul 12, 2022 9.240 0.000 0.00% 9.240 9.240 9.240
Jun 30, 2022 9.240 0.090 0.98% 9.150 9.300 8.655
Jun 29, 2022 9.445 0.080 0.85% 9.365 9.525 9.065
Jun 28, 2022 9.585 -0.150 -1.54% 9.735 9.875 9.565
Jun 27, 2022 9.675 -0.220 -2.22% 9.895 9.995 9.605
Jun 24, 2022 9.475 0.310 3.38% 9.165 9.675 9.165
Jun 23, 2022 9.180 0.490 5.64% 8.690 9.220 8.690
Jun 22, 2022 8.815 0.555 6.72% 8.260 8.870 8.260
Jun 21, 2022 8.550 0.090 1.06% 8.460 8.840 8.450
Jun 20, 2022 8.530 0.380 4.66% 8.150 8.580 8.110
Jun 17, 2022 8.400 0.590 7.55% 7.810 8.440 7.810
Jun 16, 2022 7.810 -0.450 -5.45% 8.260 8.400 7.810
Jun 15, 2022 8.330 -0.310 -3.59% 8.640 8.640 8.180
Jun 14, 2022 8.600 -0.440 -4.87% 9.040 9.050 8.410
Jun 13, 2022 8.965 -0.005 -0.06% 8.970 9.250 8.815
Jun 10, 2022 9.355 -0.100 -1.06% 9.455 9.585 9.325
Jun 9, 2022 9.655 0.000 0.00% 9.655 9.915 9.535
Jun 8, 2022 9.785 0.230 2.41% 9.555 9.945 9.495
Jun 7, 2022 9.795 0.150 1.56% 9.645 9.875 9.425
Jun 6, 2022 9.845 0.030 0.31% 9.815 9.965 9.705

Auction Technology Group plc Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 22.205 24.772 45.319 70.08
Έσοδα 22.205 24.772 45.319 70.08
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.552 7.548 17.293 24.544
Ακαθάριστο Εισόδημα 13.653 17.224 28.026 45.536
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.36 17.181 47.179 90.704
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.808 9.633 30.065 66.506
Other Operating Expenses, Total 0 0 -0.179 -0.346
Λειτουργικά Έσοδα 2.845 7.591 -1.86 -20.624
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.294 -15.4 -16.647 -8.146
Άλλο, Καθαρό 0.512 0.355 -0.028 1.462
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.937 -7.454 -18.535 -27.308
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.486 -8.762 -15.951 -29.63
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.486 -8.762 -15.951 -29.63
Καθαρά Κέρδη -3.486 -8.762 -15.951 -29.63
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.486 -8.762 -15.951 -29.63
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.486 -8.762 -15.951 -29.63
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.486 -8.762 -15.951 -29.63
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100 100 100 88.248
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03486 -0.08762 -0.15951 -0.33576
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03699 -0.0911 -0.2232 -0.17545
Q2 2021 Q4 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 34.488 35.592 57.738
Έσοδα 34.488 35.592 57.738
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.451 13.093 18.607
Ακαθάριστο Εισόδημα 23.037 22.499 39.131
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 46.513 44.191 48.555
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.193 31.313 30.051
Other Operating Expenses, Total -0.131 -0.215 -0.103
Λειτουργικά Έσοδα -12.025 -8.599 9.183
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10.712 2.566 -4.07
Άλλο, Καθαρό 0.172 1.29 -1.86
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22.565 -4.743 3.253
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -24.066 -5.564 3.792
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -24.066 -5.564 3.792
Καθαρά Κέρδη -24.066 -5.564 3.792
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -24.066 -5.564 3.792
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.066 -5.564 3.792
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.066 -5.564 3.792
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 100 76.4961 122.195
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24066 -0.07274 0.03103
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.18174 0.03519 0.03103
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7.425 11.699 22.846 407.587
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.263 7.714 14.193 173.675
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.263 7.714 14.193
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.642 3.277 7.7 7.275
Accounts Receivable - Trade, Net 2.967 3.677 8.158 7.341
Prepaid Expenses 0.52 0.708 0.953 2.861
Total Assets 46.299 49.961 223.79 619.055
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.048 1.388 2.402 1.78
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.425 2.787 3.792 2.16
Accumulated Depreciation, Total -1.377 -1.399 -1.39 -0.38
Goodwill, Net 34.97 34.97 123.624 141.16
Intangibles, Net 0.92 1.416 74.83 68.077
Note Receivable - Long Term 0.688 0.363 0.088
Other Long Term Assets, Total 0.248 0.125 0 0.451
Total Current Liabilities 8.513 7.887 10.827 19.488
Accounts Payable 0.252 0.842 1.128 0.931
Accrued Expenses 3.574 3.142 6.705 12.218
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.103 1.411 1.915 1.01
Other Current Liabilities, Total 2.584 2.492 1.079 5.329
Total Liabilities 76.184 88.668 239.167 179.601
Total Long Term Debt 64.717 79.182 214.652 149.461
Long Term Debt 63.238 78.334 213.444 148.686
Capital Lease Obligations 1.479 0.848 1.208 0.775
Deferred Income Tax 0 0 11.588 9.26
Other Liabilities, Total 2.954 1.599 2.1 1.392
Total Equity -29.885 -38.707 -15.377 439.454
Common Stock 0.034 0.037 0.011 0.012
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -29.738 -38.5 -14.948 204.486
Treasury Stock - Common -0.027 -0.03 0
Other Equity, Total -0.154 -0.214 -0.44 -0.947
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 46.299 49.961 223.79 619.055
Total Common Shares Outstanding 100 100 100 120
Cash 173.675
Other Current Assets, Total 223.776
Additional Paid-In Capital 235.903
Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 55.003 407.587 52.132
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.696 173.675 35.219
Cash 44.696 173.675 35.219
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.307 10.136 16.913
Accounts Receivable - Trade, Net 10.307 9.699 16.087
Other Current Assets, Total 0 223.776 0
Total Assets 273.289 619.055 712.816
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.905 1.78 2.39
Goodwill, Net 140.412 141.16 430.703
Intangibles, Net 75.884 68.077 227.506
Note Receivable - Long Term 0.085 0.085 0.085
Total Current Liabilities 16.728 19.488 36.882
Payable/Accrued 15.324 17.31 20.607
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.404 1.01 15.113
Total Liabilities 67.673 179.601 230.264
Total Long Term Debt 38.8 149.461 141.849
Long Term Debt 37.981 148.686 140.643
Capital Lease Obligations 0.819 0.775 1.206
Deferred Income Tax 10.538 9.26 50.141
Other Liabilities, Total 1.607 1.392 1.392
Total Equity 205.616 439.454 482.552
Common Stock 0.01 0.012 0.012
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 207.64 204.486 237.064
Other Equity, Total -2.034 -0.947 9.573
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 273.289 619.055 712.816
Total Common Shares Outstanding 100 120 120.52
Other Long Term Assets, Total 0.366 0
Other Current Liabilities, Total 1.168 1.162
Additional Paid-In Capital 235.903 235.903
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -2.937 -7.454 -18.535 -27.308
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.453 7.456 8.889 9.776
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.89 0.756 0.785 0.971
Amortization 0.117 0.246 10.329 17.795
Μη Χρηματικά Στοιχεία 6.09 15.127 17.968 18.576
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.798 0.897 3.47 26.502
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.293 -1.219 -1.658 -0.258
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.101 -0.838 -121.541 -27.287
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.645 -0.839 -1.832 -2.105
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.456 0.001 -119.709 -25.182
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.012 -3.186 119.179 396.103
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.798 -2.72 -5.376 -26.994
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0 112.717 356.156
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.214 -0.466 11.838 66.941
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.009 0.019 -0.048 4.666
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.349 3.451 6.479 383.258
Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -22.565 -27.308 3.253
Cash From Operating Activities 6.366 9.776 15.937
Cash From Operating Activities 0.471 0.971 0.602
Amortization 9.082 17.795 14.58
Non-Cash Items 20.707 18.576 8.405
Cash Interest Paid 21.951 26.502 1.681
Changes in Working Capital -1.329 -0.258 -10.903
Cash From Investing Activities -26.589 -27.287 -360.514
Capital Expenditures -1.407 -2.105 -1.751
Other Investing Cash Flow Items, Total -25.182 -25.182 -358.763
Cash From Financing Activities 51.429 396.103 -21.038
Financing Cash Flow Items -33.972 -26.994 -20.198
Issuance (Retirement) of Stock, Net 130.433 356.156 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -45.032 66.941 -0.84
Foreign Exchange Effects -0.703 4.666 3.383
Net Change in Cash 30.503 383.258 -362.232
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
TA Associates Management, L.P. Private Equity 17.6945 21430426 3196 2022-11-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 9.2217 11168729 36800 2023-01-12 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 7.9063 9575553 3371553 2022-11-30 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 7.8266 9479074 395075 2022-11-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 5.0256 6086730 273863 2022-12-13 LOW
ECI Partners LLP Private Equity 3.9731 4811896 3379 2022-11-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 3.9731 4811896 1276242 2022-11-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1765 3847105 1089505 2022-11-30 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 2.4511 2968643 -3218081 2022-12-01 LOW
Savant (John-Paul) Individual Investor 2.125 2573631 0 2022-12-01 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 1.8594 2251999 1061 2022-11-04 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.7856 2162542 79420 2023-01-01 LOW
Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 1.3213 1600281 244854 2023-01-01 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.222 1480000 -162449 2023-01-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.123 1360091 -1048 2023-01-01 LOW
Hargreaves (Tom) Individual Investor 1.0602 1284060 0 2022-12-01 LOW
Amati Global Investors Limited Investment Advisor 1.0361 1254801 0 2022-11-04 LOW
Chelverton Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.9702 1175000 175000 2022-11-04 LOW
Deep Field Asset Management, LLC Investment Advisor 0.919 1113000 23000 2022-11-02 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7991 967862 197046 2022-11-04 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Auction Technology Group plc Company profile

Σχετικά με την Auction Technology Group plc

Η Auction Technology Group PLC είναι μια εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις αγορές για επιμελημένες ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Προσφέρει τρεις τομείς, όπως βιομηχανικά μηχανήματα, κατασκευαστικό και αγροτικό εξοπλισμό, έργα τέχνης, αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα, καθώς και καταναλωτικά πλεονάσματα και επιστροφές λιανικής πώλησης. Προσφέρει μια συνεπή εμπειρία χρήστη, υποστήριξη υπηρεσιών και παράδοση του συστήματος μέσω πολλαπλών σημείων επαφής, με μετάδοση των δημοπρασιών με ήχο και βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Η τεχνολογία και τα εργαλεία της περιλαμβάνουν τα Global Auction Platform, WaveBid και Auction Mobility. Η Global Auction Platform φιλοξενεί ζωντανές και χρονομετρημένες δημοπρασίες σε πολλαπλά εμπορικά σήματα κάθε μέρα, με μετάδοση ήχου και βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Το WaveBid προσφέρει μια σειρά προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση της διαχείρισης των οίκων δημοπρασιών. Το Auction Mobility παρέχει ψηφιακή τεχνολογία δημοπρασιών για δημοπράτες που έχουν εξατομικευμένες απαιτήσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου προσαρμοσμένου λογισμικού δημοπρασιών, σχεδιασμού ιστοτόπων και λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Industry: Online Services (NEC)

The Harlequin Building
65 Southwark Street
SE1 0HR

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,468.75 Price
+0.300% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου