Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - AML CFD

2.2325
2.67%
0.0255
Χαμηλό: 2.228
Υψηλό: 2.3725
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0255
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.2938
Άνοιγμα* 2.3012
Μεταβολή 1 έτους* -74.58%
Εύρος ημέρας* 2.228 - 2.3725
Εύρος 52 εβδ. 0.86-3.89
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.65M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 32.22M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.61B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 698.76M
Έσοδα 1.38B
EPS -1.39
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 20, 2023 2.2938 -0.0762 -3.22% 2.3700 2.4239 2.1354
Mar 17, 2023 2.2699 -0.1344 -5.59% 2.4043 2.5061 2.2594
Mar 16, 2023 2.3845 -0.0657 -2.68% 2.4502 2.5390 2.3078
Mar 15, 2023 2.3726 -0.2560 -9.74% 2.6286 2.6306 2.3396
Mar 14, 2023 2.6008 0.1620 6.64% 2.4388 2.6347 2.4388
Mar 13, 2023 2.4443 0.0055 0.23% 2.4388 2.5649 2.3636
Mar 10, 2023 2.4268 -0.1620 -6.26% 2.5888 2.6217 2.4089
Mar 9, 2023 2.6466 -0.2008 -7.05% 2.8474 2.8474 2.6232
Mar 8, 2023 2.8474 -0.0687 -2.36% 2.9161 2.9933 2.8145
Mar 7, 2023 2.9376 0.2494 9.28% 2.6882 3.0373 2.6882
Mar 6, 2023 2.7522 0.2670 10.74% 2.4852 2.9914 2.4586
Mar 3, 2023 2.3726 0.2823 13.51% 2.0903 2.4293 2.0903
Mar 2, 2023 2.1897 0.1023 4.90% 2.0874 2.2141 2.0776
Mar 1, 2023 2.0621 0.0678 3.40% 1.9943 2.4194 1.9943
Feb 28, 2023 1.9948 0.0468 2.40% 1.9480 2.0218 1.8731
Feb 27, 2023 1.9887 0.1011 5.36% 1.8876 2.0497 1.8876
Feb 24, 2023 1.8990 0.0104 0.55% 1.8886 1.9685 1.8811
Feb 23, 2023 1.8833 -0.0348 -1.81% 1.9181 1.9271 1.8587
Feb 22, 2023 1.9150 0.0337 1.79% 1.8813 1.9431 1.8776
Feb 21, 2023 1.9077 -0.0613 -3.11% 1.9690 1.9784 1.8711

Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1095.3 611.8 980.5 1096.5 875.993
Έσοδα 1095.3 611.8 980.5 1096.5 875.993
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 751.6 500.7 642.7 660.7 496.184
Ακαθάριστο Εισόδημα 343.7 111.1 337.8 435.8 379.809
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1137.7 958 1032.5 1070.5 727.211
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 418 336 328.7 308.9 231.027
Λειτουργικά Έσοδα -42.4 -346.2 -52 26 148.782
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -165.3 -117.2 -57.7 -72.4 -60.294
Άλλο, Καθαρό -6.1 -2.6 -9.9 -21.8 -1.756
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -213.8 -466 -119.6 -68.2 86.732
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -206.6 -409.2 -117.6 -57.1 79.002
Δικαίωμα Μειοψηφίας -2.3 -8.8 -8.8 -5.6 -2.631
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -208.9 -418 -126.4 -62.7 76.371
Καθαρά Κέρδη -191.6 -419.3 -126.4 -62.7 76.371
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -208.9 -418 -126.4 -62.7 76.371
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -191.6 -419.3 -126.4 -62.7 76.371
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -191.6 -419.3 -126.4 -62.7 76.371
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 115.5 77.2 43.5 31.4768 35.7476
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.80866 -5.41451 -2.90575 -1.99194 2.1364
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.15498 -3.4171 -1.75632 0.4964 1.52481
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -31.9 121.3 42.1 120.9
Other Operating Expenses, Total 0 19 -20
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 17.3 -1.3
Dec 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 596.5 498.8
Έσοδα 596.5 498.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 396.1 355.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 200.4 143.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 600.9 536.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 238.7 179.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -33.9 2
Λειτουργικά Έσοδα -4.4 -38
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -115.7 -49.6
Άλλο, Καθαρό -3 -3.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -123.1 -90.7
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -118.2 -71.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.7 -1.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -118.9 -72.7
Καθαρά Κέρδη -118.9 -72.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -118.9 -72.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -118.9 -72.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -118.9 -72.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 116.1 114.9
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.02412 -0.63272
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.50043 -0.49956
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 867.9 889.5 567.5 553.8 418.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 393.2 464.2 80.1 144.7 174.8
Μετρητά & Ισοδύναμα 144.6 167.8
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.3 0.8 0.4 0.1 7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 196.1 154.5 225.6 243.8 94.7
Accounts Receivable - Trade, Net 139.5 101.7 173.3 243 72
Total Inventory 196.8 207.4 200.7 165.3 127.8
Prepaid Expenses 48.8 23.6 24.4 21
Total Assets 2842.5 2794.8 2231.1 2055.5 1632.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 431.5 461 432.3 395.5 243.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 969.7 929.4 833.1 741.9 558.1
Accumulated Depreciation, Total -538.2 -468.4 -400.8 -346.4 -314.2
Goodwill, Net 85.4 85.4 85.4 84.8 84.8
Intangibles, Net 1298.7 1251.4 1098.2 986.9 845.9
Long Term Investments 0.5 0.1 0.2 0
Note Receivable - Long Term 2.1 0.9 1.8 1.8 2.1
Other Long Term Assets, Total 156.4 106.5 45.7 32.7 37.1
Total Current Liabilities 905.2 808.3 887.3 789.5 529.5
Accounts Payable 134.1 104.3 138.5 54.8
Accrued Expenses 239.2 200.4 272 427.7
Notes Payable/Short Term Debt 30 34.4 36.3 0 13.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 94 88.4 92.6 114.4 18.2
Other Current Liabilities, Total 407.9 380.8 350.8 19.9 15.3
Total Liabilities 2200.7 2007 1912.7 1631.7 1503.6
Total Long Term Debt 1168.6 1065 936.4 706.2 827.4
Long Term Debt 1074.9 971.3 839.1 604.7 827.4
Deferred Income Tax 0.8 0.6 9.9 20 60.6
Minority Interest 18.6 16.3 14.1 10.2 7.6
Other Liabilities, Total 107.5 116.8 65 105.8 78.5
Total Equity 641.8 787.8 318.4 423.8 128.5
Common Stock 11.6 11.5 2.1 2.1 0
Additional Paid-In Capital 1123.4 1108.2 352.3 352.3 372.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -502.6 -343.2 -33.3 90.6 -245.3
Other Equity, Total 9.4 11.3 -2.7 -21.2 1.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2842.5 2794.8 2231.1 2055.5 1632.1
Total Common Shares Outstanding 116.46 114.934 35.5112 35.5112 35.7476
Payable/Accrued -2.9 655.2
Capital Lease Obligations 93.7 93.7 97.3 101.5
Cash 385.9 463.4 79.7
Other Current Assets, Total 33 39.8 36.7
Dec 2021 Jun 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 867.9 860
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 393.2 477.6
Cash 385.9 469.5
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.3 8.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 244.9 143.9
Accounts Receivable - Trade, Net 243.4 142.9
Total Inventory 196.8 202.4
Other Current Assets, Total 33 36.1
Total Assets 2842.5 2817.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 431.5 450.7
Intangibles, Net 1384.1 1362
Long Term Investments 0.5 0
Note Receivable - Long Term 2.1 0.7
Other Long Term Assets, Total 156.4 143.7
Total Current Liabilities 905.2 830
Payable/Accrued 721 609.1
Notes Payable/Short Term Debt 30 33.8
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 94 95
Other Current Liabilities, Total 60.2 92.1
Total Liabilities 2200.7 2088.8
Total Long Term Debt 1168.6 1130
Long Term Debt 1074.9 1041.6
Capital Lease Obligations 93.7 88.4
Deferred Income Tax 0.8 0.2
Minority Interest 18.6 17.9
Other Liabilities, Total 107.5 110.7
Total Equity 641.8 728.3
Common Stock 11.6 11.5
Additional Paid-In Capital 1123.4 1108.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -502.6 -401.2
Other Equity, Total 9.4 9.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2842.5 2817.1
Total Common Shares Outstanding 116.46 114.934
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -189.3 -410.5 -104.4 -57.1 76.8
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 178.9 -198.6 19.4 222.6 344
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 74.6 65.6 52.1 32.4 27.4
Amortization 137.6 168.5 112.4 67.6 54.7
Μη Χρηματικά Στοιχεία 101.3 85.7 59.8 139.8 25
Cash Taxes Paid 9 9.2 12.5 7.9 0.7
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 118 82.3 52 42.2 49.8
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 54.7 -107.9 -100.5 39.9 160.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -184.1 -258.4 -305.2 -306.3 -346.6
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -184.7 -260.7 -310.2 -310.5 -294.2
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.6 2.3 5 4.2 -52.4
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -66.5 840.2 243.3 57.8 69.9
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -106.8 -117.6 -56.1 -45.2 -61.9
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 80.3 225 299.4 98.4 131.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.2 -1.7 5.8 2.7 -1.2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -70.5 381.5 -36.7 -23.2 66.1
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -40 732.8 0 4.6 0
Dec 2021 Jun 2021
Net income/Starting Line -189.3 -71.1
Cash From Operating Activities 178.9 103.8
Cash From Operating Activities 74.6 28.8
Amortization 137.6 56
Non-Cash Items 101.3 24.6
Cash Taxes Paid 9 2.9
Cash Interest Paid 118 58.5
Changes in Working Capital 54.7 65.5
Cash From Investing Activities -184.1 -89.6
Capital Expenditures -184.7 -89.5
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.6 -0.1
Cash From Financing Activities -66.5 3.9
Financing Cash Flow Items -106.8 -66
Issuance (Retirement) of Stock, Net -40 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 80.3 69.9
Foreign Exchange Effects 1.2 -1.9
Net Change in Cash -70.5 16.2
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Stroll (Lawrence) Individual Investor 28.4335 198681199 16960960 2022-12-20 MED
Public Investment Fund Sovereign Wealth Fund 18.6702 130459510 130459510 2022-09-28 LOW
Li (Shufu) Individual Investor 7.5954 53073720 53073720 2022-09-28
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.041 14261654 -412789 2022-09-09 LOW
Mercedes Benz Group AG Corporation 1.9485 13615299 0 2022-09-08 LOW
De Picciotto (Michael) Individual Investor 1.0009 6993787 665000 2022-11-09 LOW
Archon Capital Management LLC Hedge Fund 0.9738 6804260 5043208 2022-12-26 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8229 5750246 266337 2022-12-27 LOW
Bamford (Mark) Individual Investor 0.6981 4877812 3785862 2022-10-25 MED
DZ PRIVATBANK S.A. Investment Advisor 0.4652 3250385 1999880 2022-11-21 LOW
Permian Investment Partners, LP Hedge Fund 0.4516 3155650 -815476 2022-05-05 MED
Asia Debt Management Hong Kong Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4432 3096550 2500496 2022-12-27 MED
Commerzbank AG Bank and Trust 0.4379 3059983 2164406 2022-11-21 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.358 2501821 1872083 2022-11-21 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2806 1960470 -44724 2022-12-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2407 1681994 -7416 2023-03-01 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.2395 1673463 1312733 2022-12-27 LOW
Rye Bay Capital LLP Hedge Fund 0.1681 1174499 -6856 2022-12-30 LOW
FinTech Group AG Investment Advisor 0.1613 1127220 744758 2022-11-21 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1463 1022421 1022421 2023-03-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Aston Martin Company profile

Σχετικά με την Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

Η Aston Martin Lagonda Global Holdings plc είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη μηχανική και την κατασκευή πολυτελών αυτοκινήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά σπορ αυτοκινήτων υψηλής πολυτέλειας (HLS). Τα προϊόντα της Εταιρείας επικεντρώνονται στους εμπρόσθιους κινητήρες, τα sport utility vehicles (SUV) και τους μεσαίους κινητήρες, με αρχική εστίαση στα μοντέλα εμπρόσθιων κινητήρων και SUV που περιλαμβάνουν το grand tourer DB11, το σπορ αυτοκίνητο εμπρόσθιου κινητήρα Vantage, το super grand tourer DBS Superleggera και το DBX SUV. Πωλεί αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Gaydon της Αγγλίας και τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο St Athan της Ουαλίας. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Investments Limited, Aston Martin Lagonda Group Limited, Aston Martin Lagonda of North America Incorporated, Aston Martin Lagonda Limited, AMWS Limited και Aston Martin Works Limited.

Industry: Auto & Truck Manufacturers (NEC)

Banbury Road
WARWICK
WARWICKSHIRE CV35 0DB
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.46 Price
+21.930% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00446

BTC/USD

28,106.50 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Gold

1,941.54 Price
-1.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0177%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0095%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.33

Oil - Crude

69.44 Price
+2.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου