Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Assertio Holdings, Inc. - ASRT CFD

6.3507
0.62%
0.0486
Χαμηλό: 6.2809
Υψηλό: 6.4504
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0486
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.3906
Άνοιγμα* 6.4404
Μεταβολή 1 έτους* 136.78%
Εύρος ημέρας* 6.2809 - 6.4504
Εύρος 52 εβδ. 1.86-7.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.48M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.46M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 356.26M
Αναλογία P/E 3.66
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 55.58M
Έσοδα 156.23M
EPS 1.75
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.40
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 6.3507 -0.0798 -1.24% 6.4305 6.4903 6.2610
Mar 30, 2023 6.3906 0.0898 1.43% 6.3008 6.4504 6.3008
Mar 29, 2023 6.2710 -0.1096 -1.72% 6.3806 6.4006 6.1314
Mar 28, 2023 6.2411 0.2892 4.86% 5.9519 6.3408 5.9519
Mar 27, 2023 5.9619 -0.0199 -0.33% 5.9818 6.1015 5.8921
Mar 24, 2023 5.8423 0.2493 4.46% 5.5930 5.9519 5.5830
Mar 23, 2023 5.7625 -0.1097 -1.87% 5.8722 6.0317 5.7326
Mar 22, 2023 5.7824 -0.1595 -2.68% 5.9419 6.0915 5.7824
Mar 21, 2023 5.9120 0.1097 1.89% 5.8023 6.0217 5.8023
Mar 20, 2023 5.7525 -0.0299 -0.52% 5.7824 5.9320 5.7126
Mar 17, 2023 5.8024 -0.3589 -5.83% 6.1613 6.1613 5.8024
Mar 16, 2023 6.2211 0.5783 10.25% 5.6428 6.2909 5.5531
Mar 15, 2023 5.6528 -0.0697 -1.22% 5.7225 5.8423 5.5731
Mar 14, 2023 5.8921 0.5484 10.26% 5.3437 6.0516 5.3437
Mar 13, 2023 5.2241 -0.3090 -5.58% 5.5331 5.5830 5.2141
Mar 10, 2023 5.7226 -0.7676 -11.83% 6.4902 6.5402 5.6129
Mar 9, 2023 6.6399 0.6781 11.37% 5.9618 6.9689 5.9418
Mar 8, 2023 5.9320 -0.1794 -2.94% 6.1114 6.1414 5.7924
Mar 7, 2023 6.1414 0.1098 1.82% 6.0316 6.2510 5.9020
Mar 6, 2023 6.0815 -0.3589 -5.57% 6.4404 6.4504 6.0018

Assertio Holdings, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 156.234 111.014 106.275 229.504 311.77
Έσοδα 156.234 111.014 106.275 229.504 311.77
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17.948 15.232 15.772 9.505 18.476
Ακαθάριστο Εισόδημα 138.286 95.782 90.503 219.999 293.294
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 116.829 101.59 132.637 397.547 206.111
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.986 56.555 105.323 108.866 119.218
Έρευνα & Ανάπτυξη 0 4.213 10.106 8.042
Depreciation / Amortization 33.408 28.114 24.783 101.774 101.774
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.8 1.689 -17.454 167.296 -41.399
Λειτουργικά Έσοδα 39.405 9.424 -26.362 -168.043 105.659
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.961 -10.22 -15.926 -58.389 -68.881
Άλλο, Καθαρό -0.278 0.243 -3.225 3.948 1.197
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.166 -0.553 -45.513 -222.484 37.975
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 109.625 -1.281 -28.144 -217.201 36.908
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 109.625 -1.281 -28.144 -217.201 36.908
Καθαρά Κέρδη 109.625 -1.281 -28.144 -217.201 36.908
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 109.625 -1.281 -28.144 -217.201 36.908
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 109.625 -1.281 -28.144 -217.201 36.908
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 109.625 -1.281 -28.144 -217.201 36.908
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 54.669 43.169 26.2087 17.679 16.052
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.00525 -0.02967 -1.07384 -12.2858 2.29928
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.01476 -0.00424 -1.50671 -6.13488 0.62289
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 18.687
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 50.35 34.212 35.131 36.538 33.328
Έσοδα 50.35 34.212 35.131 36.538 33.328
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.914 4.009 4.228 3.795 4.896
Ακαθάριστο Εισόδημα 44.436 30.203 30.903 32.743 28.432
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 39.728 27.778 24.34 24.979 25.347
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.502 11.7 10.343 10.438 13.276
Έρευνα & Ανάπτυξη 0
Depreciation / Amortization 8.37 8.169 8.169 8.701 7.175
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.1 0 0.3 0.4 0
Λειτουργικά Έσοδα 10.622 6.434 10.791 11.559 7.981
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.313 -2.052 -2.269 -2.327 -2.437
Άλλο, Καθαρό -0.731 0.002 -0.095 0.545 -0.504
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8.578 4.384 8.427 9.777 5.04
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 88.553 4.174 7.834 9.064 4.606
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 88.553 4.174 7.834 9.064 4.606
Καθαρά Κέρδη 88.553 4.174 7.834 9.064 4.606
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 88.553 4.174 7.834 9.064 4.606
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 88.553 4.174 7.834 9.064 4.606
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 88.553 4.174 7.834 9.064 4.606
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 67.266 57.386 47.579 46.127 45.026
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.31646 0.07274 0.16465 0.1965 0.1023
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.31743 0.07274 0.17051 0.20454 0.1023
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 11.842 3.9 1.3 1.645
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 103.498 94.254 103.951 208.107 230.851
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 36.81 20.786 42.107 110.949 128.089
Μετρητά & Ισοδύναμα 36.81 20.786 42.107 110.949 126.884
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.205
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 44.361 44.35 43.544 37.211 72.482
Accounts Receivable - Trade, Net 44.361 44.35 43.257 37.211 72.482
Total Inventory 7.489 11.712 3.412 3.396 13.042
Prepaid Expenses 14.838 17.406 14.888 56.551 17.238
Total Assets 326.547 303.274 527.17 932.866 1038.62
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.262 4.784 6.273 13.064 13.024
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14.011 15.57 18.143 23.837 26.945
Accumulated Depreciation, Total -11.749 -10.786 -11.87 -10.773 -13.921
Intangibles, Net 216.054 200.082 400.535 692.099 793.873
Other Long Term Assets, Total 3.154 2.575 2.247 7.812 0.869
Total Current Liabilities 135.019 132.686 184.553 246.036 310.58
Accounts Payable 6.685 14.808 16.193 6.138 14.732
Accrued Expenses 69.339 99.161 88.36 118.765 209.544
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 46.821 6.775 1.133 3.804
Total Liabilities 224.133 247.76 469.212 712.531 869.109
Total Long Term Debt 61.319 72.16 271.258 446.107 544.23
Long Term Debt 61.319 72.16 271.258 446.107 544.23
Other Liabilities, Total 27.795 42.914 13.401 20.388 14.299
Total Equity 102.414 55.514 57.958 220.335 169.508
Preferred Stock - Non Redeemable, Net
Common Stock 0.004 0.013 0.008 0.006 0.006
Additional Paid-In Capital 531.636 483.446 457.751 402.934 389.015
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -429.226 -427.945 -399.801 -182.6 -219.508
Other Equity, Total 0 -0.005 -0.005
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 326.547 303.274 527.17 932.866 1038.62
Total Common Shares Outstanding 44.6404 28.3922 20.222 16.0463 15.8501
Long Term Investments 1.579 1.579 13.064 11.784 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.174 11.942 80 120 82.5
Note Receivable - Long Term 1.1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 125.115 103.498 112.545 119.348 124.069
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 61.389 36.81 58.726 54.428 61.033
Μετρητά & Ισοδύναμα 61.389 36.81 58.726 54.428 61.033
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 48.923 44.361 36.145 45.468 39.241
Accounts Receivable - Trade, Net 48.923 44.361 36.145 45.368 38.915
Total Inventory 9.48 7.489 5.481 6.617 8.93
Prepaid Expenses 5.323 14.838 12.193 12.835 14.865
Total Assets 339.135 326.547 299.305 312.016 325.424
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.915 2.262 2.59 2.969 2.172
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13.126 14.011 14.134 14.277 13.222
Accumulated Depreciation, Total -11.211 -11.749 -11.544 -11.308 -11.05
Intangibles, Net 207.554 216.054 179.143 186.318 193.536
Other Long Term Assets, Total 2.972 3.154 3.448 1.802 5.647
Total Current Liabilities 138.527 135.019 100.48 116.914 109.09
Accounts Payable 8.523 6.685 7.666 16.483 10.609
Accrued Expenses 72.175 69.339 64.057 72.058 76.743
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12.271 12.174 12.257 12.222 12.338
Other Current Liabilities, Total 45.558 46.821 16.5 16.151 9.4
Total Liabilities 227.273 224.133 202.445 219.751 220.121
Total Long Term Debt 61.25 61.319 66.41 66.751 71.834
Long Term Debt 61.25 61.319 66.41 66.751 71.834
Other Liabilities, Total 27.496 27.795 35.555 36.086 39.197
Total Equity 111.862 102.414 96.86 92.265 105.303
Common Stock 0.004 0.004 0.004 0.004 0.018
Additional Paid-In Capital 532.02 531.636 530.689 529.831 528.686
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -420.162 -429.226 -433.833 -437.57 -423.401
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 339.135 326.547 299.305 312.016 325.424
Total Common Shares Outstanding 45.3354 44.6404 44.6225 44.494 43.4359
Long Term Investments 1.579 1.579 1.579 1.579
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.281 -28.144 -217.201 36.908 -102.496
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.523 -65.572 90.475 72.497 62.167
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 29.077 26.431 102.946 106.426 105.502
Deferred Taxes 0 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 9.02 -19.647 205.336 36.361 40.823
Cash Taxes Paid 0 1.136 4.401 6.472 0.121
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 10.124 17.598 37.788 48.44 55.542
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -31.293 -44.212 -0.606 -107.198 18.338
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -18.525 512.801 -1.481 -7.082 57.894
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.053 -0.01 -1.481 -5.507 -0.666
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -18.472 512.811 0 -1.575 58.56
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 29.026 -468.55 -157.836 -81.35 -110.886
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -6.193 -4.382 -8.087 -0.87 -9.826
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 45.054 0.088 0.251 2.02 8.94
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -9.835 -464.256 -150 -82.5 -110
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 16.024 -21.321 -68.842 -15.935 9.175
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 9.064 -1.281 -5.887 -9.625 4.544
Cash From Operating Activities 27.426 5.523 1.392 -3.262 -4.226
Cash From Operating Activities 8.699 29.077 21.698 14.286 6.812
Non-Cash Items 2.686 9.02 4.571 3.589 0.4
Cash Taxes Paid -8.36 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 10.124 5.216 5.216 0
Changes in Working Capital 6.977 -31.293 -18.99 -11.512 -15.982
Cash From Investing Activities -0.404 -18.525 0 0 0
Capital Expenditures -0.053 0 0 0
Cash From Financing Activities -2.443 29.026 36.548 36.904 44.473
Financing Cash Flow Items -2.443 -6.193 -3.421 -3.4 -0.388
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 45.054 45.054 45.054 44.861
Issuance (Retirement) of Debt, Net -9.835 -5.085 -4.75 0
Net Change in Cash 24.579 16.024 37.94 33.642 40.247
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.404 -18.472 0 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9481 2194270 82994 2022-12-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0623 1146213 -430209 2022-12-31 MED
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 1.7017 945800 150000 2022-12-31 LOW
Littlejohn & Co. LLC Private Equity 1.7015 945677 0 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.6923 940574 -108092 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6616 923478 40771 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.5664 870598 579484 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.4893 827735 121200 2022-12-31 HIGH
Friess Associates LLC Investment Advisor 1.3794 766650 -429802 2022-06-30
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.238 688075 188076 2022-12-31 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2029 668534 -205846 2022-12-31 HIGH
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.9001 500252 21076 2022-12-31 MED
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8065 448219 179565 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7642 424731 8124 2022-12-31 LOW
Tekla Capital Management LLC Investment Advisor 0.7387 410575 0 2022-12-31 LOW
Perritt Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.7313 406434 34334 2022-12-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6667 370538 -4283 2022-12-31 LOW
Peisert (Daniel A) Individual Investor 0.562 312364 153962 2023-02-11 MED
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.5101 283507 907 2022-12-31 HIGH
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.5076 282092 -33340 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Assertio Holdings, Inc. Company profile

Σχετικά με την Assertio Holdings, Inc.

Η Assertio Holdings, Inc. είναι μια εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία που προσφέρει διαφοροποιημένα προϊόντα σε ασθενείς χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μη προσωπικής προώθησης. Τα κύρια εμπορεύσιμα προϊόντα της Εταιρείας είναι τα υπόθετα INDOCIN (ινδομεθακίνη), το πόσιμο εναιώρημα INDOCIN (ινδομεθακίνη), το πόσιμο εναιώρημα INDOCIN (ινδομεθακίνη), το CAMBIA (κάλιο δικλοφενάκης για πόσιμο διάλυμα), η ένεση Otrexup (μεθοτρεξάτη) για υποδόρια χρήση, το ρινικό σπρέι SPRIX (κετορολάκη τρομεθαμίνη) και οι κάψουλες Zipsor (κάλιο δικλοφενάκης) με υγρό γέμισμα. Η Εταιρεία διαθέτει και άλλα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν τα δισκία OXAYDO (oxycodone HCI, USP) μόνο για χρήση από το στόμα. Τα Assertio και Zyla είναι τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας. Τα προϊόντα INDOCIN χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ρευματοειδούς αρθρίτιδας, συμπεριλαμβανομένης της οξείας έξαρσης της χρόνιας νόσου, της μέτριας έως σοβαρής αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, της μέτριας έως σοβαρής οστεοαρθρίτιδας, της οξείας επώδυνης ώμου (θυλακίτιδα και/ή τενοντίτιδα) και της οξείας ουρικής αρθρίτιδας.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

100 S. Saunders Road
Suite 300
60045

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.4092%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.3873%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου