Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Aspira Women''s Health Inc. - AWH CFD

  4.3924
  2.33%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0852
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.2924
  Άνοιγμα* 4.2824
  Μεταβολή 1 έτους* 794.96%
  Εύρος ημέρας* 4.2424 - 4.4324
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 4.3924 0.1100 2.57% 4.2824 4.4324 4.2424
  Feb 22, 2024 4.2924 -0.3300 -7.14% 4.6224 4.6424 4.2624
  Feb 21, 2024 4.6324 -0.2100 -4.34% 4.8424 4.8424 4.4924
  Feb 20, 2024 4.8424 0.0100 0.21% 4.8324 4.8424 4.6624
  Feb 16, 2024 4.7424 0.0400 0.85% 4.7024 4.9724 4.5224
  Feb 15, 2024 4.7224 -0.0200 -0.42% 4.7424 4.8924 4.5124
  Feb 14, 2024 4.7724 0.4200 9.65% 4.3524 4.9324 4.2924
  Feb 13, 2024 4.6224 0.1300 2.89% 4.4924 4.7924 4.4424
  Feb 12, 2024 4.7424 -0.0100 -0.21% 4.7524 4.8024 4.4424
  Feb 9, 2024 4.7924 0.1900 4.13% 4.6024 4.9424 4.3324
  Feb 8, 2024 4.6324 0.3400 7.92% 4.2924 4.6724 4.2924
  Feb 7, 2024 4.2024 -0.3900 -8.49% 4.5924 4.6624 4.1824
  Feb 6, 2024 4.5424 -0.0500 -1.09% 4.5924 4.8424 4.3124
  Feb 5, 2024 4.7924 -0.0300 -0.62% 4.8224 5.0024 4.6324
  Feb 2, 2024 5.2224 0.1300 2.55% 5.0924 5.3024 4.9624
  Feb 1, 2024 5.2124 -0.1100 -2.07% 5.3224 5.3924 5.0024
  Jan 31, 2024 5.4024 0.1100 2.08% 5.2924 5.5724 5.1624
  Jan 30, 2024 5.3124 -0.2700 -4.84% 5.5824 5.6124 5.0124
  Jan 29, 2024 5.5124 0.3900 7.61% 5.1224 5.5524 4.8724
  Jan 26, 2024 5.2124 0.9700 22.86% 4.2424 5.2924 4.2424

  Aspira Women''s Health Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 8.184 6.812 4.651 4.538 3.053
  Έσοδα 8.184 6.812 4.651 4.538 3.053
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.865 3.75 3.415 3.343 3.142
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.319 3.062 1.236 1.195 -0.089
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40.949 39.407 22.632 19.816 14.386
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.079 30.343 17.113 15.455 10.694
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.953 5.314 2.104 1.018 0.55
  Λειτουργικά Έσοδα -32.765 -32.595 -17.981 -15.278 -11.333
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.017 -0.048 0.01 0.059 -0.022
  Άλλο, Καθαρό 5.578 0.981 0.066 -0.018 -0.016
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Total Adjustments to Net Income 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.76911 7.41441 6.71522 5.77333 4.67262
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.49718 -4.27033 -2.66633 -2.63921 -2.43354
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.32522 -4.27033 -2.66633 -2.63921 -2.43354
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.052
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2.491 2.316 2.153 2.072 2.066
  Έσοδα 2.491 2.316 2.153 2.072 2.066
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.941 1.125 0.917 0.916 1.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1.55 1.191 1.236 1.156 0.966
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.812 8.085 7.754 11.769 10.286
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.178 5.729 5.747 8.696 7.776
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.693 1.231 1.038 2.157 1.41
  Λειτουργικά Έσοδα -4.321 -5.769 -5.601 -9.697 -8.22
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.008 0.026 0.027 0.018 -0.01
  Άλλο, Καθαρό 1.996 -0.324 0.473 5.121 -0.013
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.317 -6.067 -5.101 -4.558 -8.243
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.317 -6.067 -5.101 -4.558 -8.243
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.317 -6.067 -5.101 -4.558 -8.243
  Καθαρά Κέρδη -2.317 -6.067 -5.101 -4.558 -8.243
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.317 -6.067 -5.101 -4.558 -8.243
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.317 -6.067 -5.101 -4.558 -8.243
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.317 -6.067 -5.101 -4.558 -8.243
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.40016 8.31309 8.30382 7.80827 7.48323
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.27583 -0.72981 -0.6143 -0.58374 -1.10153
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.27583 -0.72981 -0.60803 -0.58374 -1.10153
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.052
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.309 40.005 18.603 13.41 10.788
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.306 37.18 16.631 11.703 9.36
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13.306 37.18 16.631 11.703 9.36
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.245 1.027 0.865 0.924 0.786
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.245 1.027 0.865 0.924 0.786
  Συνολικό Απόθεμα 0.316 0.174 0.03 0.025 0.092
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.442 1.624 1.077 0.758 0.55
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 17.373 41.079 19.605 13.828 11.408
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.65 0.81 0.989 0.353 0.608
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.461 3.595 3.566 2.734 3.358
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.811 -2.785 -2.577 -2.381 -2.75
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.414 0.264 0.013 0.065 0.012
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.775 7.84 6 3.978 2.964
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.881 1.501 1.103 1.158 0.95
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.727 5.359 3.641 2.588 1.825
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.764 0.779 0.611 0.193 0.189
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.039 0
  Σύνολο Οφειλών 10.642 10.907 9.886 5.09 4.256
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.315 2.718 3.477 1.099 1.292
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2.315 2.718 3.477 1.099 1.292
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.731 30.172 9.719 8.738 7.152
  Κοινή Μετοχή 0.125 0.112 0.105 0.097 0.075
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 505.504 501.788 449.68 430.802 414.001
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -498.898 -471.728 -440.066 -422.161 -406.924
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 17.373 41.079 19.605 13.828 11.408
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 8.30674 7.47629 6.97501 6.48607 5.03368
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.552 0.349 0.409 0.013
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.403 0.201 0.645
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 7.572 6.862 10.528 16.309 22.976
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.1 4.246 7.535 13.306 20.551
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5.1 4.246 7.535 13.306 20.551
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.59 1.638 1.554 1.245 1.201
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1.59 1.638 1.554 1.245 1.201
  Συνολικό Απόθεμα 0.301 0.272 0.302 0.316 0.28
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.581 0.706 1.137 1.442 0.944
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 8.662 7.72 11.496 17.373 23.942
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.821 0.603 0.57 0.65 0.716
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.269 0.255 0.398 0.414 0.25
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.162 5.374 5.911 5.775 7.297
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.382 1.072 0.867 0.881 1.893
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.325 3.737 4.067 3.727 5.061
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.077 0.306 0.535 0.764 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.378 0.259 0.442 0.403 0.343
  Σύνολο Οφειλών 9.321 8.248 10.669 10.642 12.764
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.217 1.334 2.204 2.315 2.426
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.217 1.334 2.204 2.315 2.426
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.942 1.54 2.554 2.552 3.041
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -0.659 -0.528 0.827 6.731 11.178
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.009 0.008 0.125 0.124
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 514.544 506.745 505.784 505.504 504.851
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -515.214 -507.282 -504.965 -498.898 -493.797
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 8.662 7.72 11.496 17.373 23.942
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 10.2872 8.47336 8.32954 8.30674 8.29679
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -27.17 -31.662 -17.905 -15.237 -11.371
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -32.185 -27.395 -14.734 -12.966 -9.367
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.264 0.302 0.265 0.333 0.675
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -2.728 2.571 1.577 1.247 1.112
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.077 0.077 0.037 0.038 0.044
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2.551 1.394 1.329 0.691 0.217
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.232 -0.184 -0.49 -0.132 -0.113
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.232 -0.184 -0.49 -0.133 -0.113
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8.544 48.378 20.152 15.441 13.301
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9.013 48.953 6.697 15.63 13.515
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.261 -0.198 2.814 -0.189 -0.214
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -23.873 20.799 4.928 2.343 3.821
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.001
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.208 -0.377 10.641
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -6.067 -27.17 -22.069 -17.511 -9.268
  Cash From Operating Activities -5.706 -32.185 -25.109 -16.477 -10.173
  Cash From Operating Activities 0.07 0.264 0.195 0.128 0.064
  Non-Cash Items 0.159 -2.728 -2.996 1.455 0.842
  Cash Interest Paid 0.018 0.077 0.057 0.038 0.02
  Changes in Working Capital 0.132 -2.551 -0.239 -0.549 -1.811
  Cash From Investing Activities -0.008 -0.232 -0.158 -0.105 -0.082
  Capital Expenditures -0.008 -0.232 -0.158 -0.105 -0.082
  Cash From Financing Activities -0.055 8.544 8.638 -0.118 -0.07
  Financing Cash Flow Items -0.132 -0.208 -0.179 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.162 9.013 9.013 0.013 0.002
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.085 -0.261 -0.196 -0.131 -0.072
  Net Change in Cash -5.769 -23.873 -16.629 -16.7 -10.325
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Schuler (Jack W) Individual Investor 18.4702 1883656 157981 2023-07-24 LOW
  Schuler (Henri George) Individual Investor 6.0191 613852 0 2023-03-17
  Drysdale (Robert H) Individual Investor 4.6279 471966 44444 2023-03-17 LOW
  Sharman (Tanya Schuler) Individual Investor 3.8855 396259 0 2023-03-17
  Seamark Capital, LP Hedge Fund 3.7047 377818 7220 2022-12-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.781 181630 -4 2023-06-30 LOW
  B. Riley Wealth Advisors, Inc. Investment Advisor 0.8844 90197 37348 2023-06-30 LOW
  Harrington David T Individual Investor 0.67 68333 6333 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6462 65897 -3 2023-06-30 LOW
  Sandford (Nicole) Individual Investor 0.5266 53703 26467 2023-08-29
  Townsquare Capital, LLC Investment Advisor 0.4494 45829 29090 2023-03-31 LOW
  B. Riley Wealth Management, Inc Research Firm 0.4122 42035 3357 2022-06-30
  Jordan (Veronica G H) Individual Investor 0.4082 41626 10814 2023-07-25 LOW
  Fraser (John David) Individual Investor 0.4079 41603 6590 2022-12-31 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3907 39846 -5 2023-06-30 LOW
  Cavanaugh (Stefanie L CPA) Individual Investor 0.3423 34904 6281 2023-07-24 LOW
  Vos (Ellen O'Connor) Individual Investor 0.3224 32878 3769 2023-07-24 LOW
  Parnell (Winfred) Individual Investor 0.309 31513 6281 2023-07-24 MED
  Quantum Private Wealth, LLC Investment Advisor 0.2781 28362 9529 2023-06-30 LOW
  ACT Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 0.2727 27808 -15259 2022-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Bio Diagnostics & Testing

  Suite 100
  12117 Bee Caves Road Building Three
  AUSTIN
  TEXAS 78738
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου