Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ASE Technology Holding Co., Ltd. - ASX CFD

  10.70
  0.83%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Advanced Semiconductor Engineering Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 10.79
  Άνοιγμα* 10.63
  Μεταβολή 1 έτους* 45.02%
  Εύρος ημέρας* 10.55 - 10.71
  Εύρος 52 εβδ. 6.70-9.55
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.54M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 99.41M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 17.62B
  Αναλογία P/E 16.03
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 4.30B
  Έσοδα 18.99B
  EPS 0.56
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.21893
  Beta 1.26
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 1, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 15, 2024 10.79 -0.21 -1.91% 11.00 11.08 10.70
  Apr 12, 2024 10.86 -0.15 -1.36% 11.01 11.10 10.84
  Apr 11, 2024 11.17 0.10 0.90% 11.07 11.19 10.97
  Apr 10, 2024 10.91 -0.10 -0.91% 11.01 11.18 10.90
  Apr 9, 2024 11.07 0.11 1.00% 10.96 11.18 10.96
  Apr 8, 2024 10.92 -0.09 -0.82% 11.01 11.06 10.88
  Apr 5, 2024 11.07 0.25 2.31% 10.82 11.07 10.73
  Apr 4, 2024 10.87 -0.27 -2.42% 11.14 11.30 10.87
  Apr 3, 2024 11.04 0.21 1.94% 10.83 11.07 10.78
  Apr 2, 2024 10.84 0.11 1.03% 10.73 10.89 10.73
  Apr 1, 2024 10.79 0.07 0.65% 10.72 10.96 10.70
  Mar 28, 2024 10.95 -0.05 -0.45% 11.00 11.04 10.89
  Mar 27, 2024 10.97 0.03 0.27% 10.94 10.98 10.76
  Mar 26, 2024 10.93 -0.11 -1.00% 11.04 11.11 10.93
  Mar 25, 2024 11.09 0.00 0.00% 11.09 11.18 11.02
  Mar 22, 2024 11.19 0.00 0.00% 11.19 11.33 11.16
  Mar 21, 2024 11.32 -0.04 -0.35% 11.36 11.49 11.29
  Mar 20, 2024 11.16 0.34 3.14% 10.82 11.20 10.82
  Mar 19, 2024 11.00 -0.02 -0.18% 11.02 11.08 10.79
  Mar 18, 2024 10.99 -0.05 -0.45% 11.04 11.18 10.93

  ASE Technology Holding Co., Ltd. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 670873 569997 476979 413182 371092
  Έσοδα 670873 569997 476979 413182 371092
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 535943 459628 398994 348871 309929
  Ακαθάριστο Εισόδημα 134930 110369 77984.3 64310.8 61163.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 591086 490626 442292 390257 345099
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 30384.5 27190.8 23805.8 22389.1 19552.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 24369.9 21053.6 19302.4 18395.3 14962.8
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 388.775 -17246.8 189.52 601.207 654.081
  Λειτουργικά Έσοδα 79786.8 79371.1 34686.6 22925.2 25993.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 77.76 -1234.7 -1247.73 -111.924 5113.17
  Gain (Loss) on Sale of Assets 113.356 71.77 460.868 -164.467 -56.902
  Άλλο, Καθαρό 1647.79 2127.22 1833.98 713.244 997.506
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 81625.7 80335.4 35733.7 23362.1 32047.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 65227.1 66013.6 29276.8 18053.1 26463.8
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3136.64 -2105.9 -1683.8 -1203.31 -1201.48
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 62090.5 63907.7 27593 16849.8 25262.4
  Καθαρά Κέρδη 62090.5 63907.7 27593 16849.8 25262.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 62090.5 63907.7 27593 16849.8 25262.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 62090.5 63907.7 27593 16849.8 25262.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 62090.5 63907.7 27593 16849.8 25262.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4323.42 4365.67 4288.63 4262.77 4251.13
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 14.3614 14.6387 6.43398 3.95279 5.94251
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 14.4123 11.3789 6.38214 4.09159 6.08061
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 8.79317 6.99598 4.1915 2 2.49868
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 154167 136275 130891 177417 188626
  Έσοδα 154167 136275 130891 177417 188626
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 129251 114535 111552 143318 150654
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24916 21740.8 19339.3 34099.2 37972
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 142762 126902 123223 157736 165214
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6752 6110.65 6071.69 7373.85 8027.06
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6759 6218 5572.06 6950.91 6262.21
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 38.592 27.922 92.751 270.986
  Λειτουργικά Έσοδα 11405 9373.58 7667.65 19681.7 23411.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 139 119.214 -403.204 413.64 -445.662
  Gain (Loss) on Sale of Assets 40.483 67.119 -5.415 6.616
  Άλλο, Καθαρό 708 577.521 538.778 122.517 642.589
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12252 10110.8 7870.35 20212.5 23615.3
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9362 8196.93 6092.79 16616.4 18568.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -586 -456.505 -275.624 -885.92 -1104.3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8776 7740.42 5817.17 15730.4 17464.6
  Καθαρά Κέρδη 8776 7740.42 5817.17 15730.4 17464.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8776 7740.42 5817.17 15730.4 17464.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8776 7740.42 5817.17 15730.4 17464.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8776 7740.42 5817.17 15730.4 17464.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4347.75 4342.95 4336.96 4187.79 4373.88
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.01851 1.7823 1.3413 3.75626 3.99294
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 8.79317 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.01851 1.78194 1.3343 3.77553 4.04047
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 300367 292358 224087 202001 201559
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 65600 79147.6 56432.3 65024.3 65320.1
  Μετρητά 47638.4 47100.3 48740.9 44572.5 32337.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 10402 28973 2797.13 15558.4 19180.7
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7559.62 3074.3 4894.26 4893.4 13801.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 137397 135344 101014 86692.7 85777.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 120378 121069 96616.9 84845.8 83969.9
  Συνολικό Απόθεμα 92826.1 73245.1 62062.1 45300.5 46688.1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4543.8 4620.78 4578.78 4983.67 3773.38
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 707068 672934 583667 556654 533371
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 301024 272693 255645 254740 222331
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 729758 656329 639703 600551 543908
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -428734 -383636 -384058 -345812 -321577
  Υπεραξία, Καθαρό 51657.6 51416.6 52053.2 49542.6 49318.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 21177.7 24563.7 27711.8 29024.4 30897.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 22909 23259.6 17429.1 15663.3 12555.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9932.35 8644.08 6740.56 5683.24 16709.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 222261 210928 171897 152265 156299
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 78997.3 84470.3 73268.2 56065.6 56884.1
  Δεδουλευμένα Έξοδα 26945.8 21714.5 18496.1 14995.4 14990
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 34526.5 34319.5 31290.8 37339 43263.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11020.4 15238.9 10024.5 5995.57 10779
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 70770.9 55184.5 38816.9 37869 30382.2
  Σύνολο Οφειλών 405783 412858 365032 355686 330348
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 144528 166120 156614 177414 144105
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 137799 159530 151513 172238 144105
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8479.55 7114.53 6805.44 5694.11 5806.71
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 18639.8 14556 15627.5 13378 17647.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11875 14139.5 14087.8 6934.75 6489.98
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 301285 260077 218635 200969 203023
  Κοινή Μετοχή 43642.2 44034.1 43385.3 43254 43201.5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 142686 143692 139766 138909 143275
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 120870 91371.3 47011.7 31612.6 25408.5
  Treasury Stock - Common -1959.11 -7488.36 -1959.11 -1959.11 -1959.11
  Unrealized Gain (Loss) 1486.66 4903.86 2501.28 -85.912 -1015.11
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5441.06 -16435.9 -12070.3 -10761.8 -5887.67
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 707068 672934 583667 556654 533371
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4295.04 4282.64 4278.65 4257.59 4248.77
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 6728.88 6590.35 5101.39 5176.12
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 292689 271030 271271 300367 332729
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 71867.2 66391.1 68373.1 65600 62024.8
  Μετρητά 53127.3 50809.3 51296.6 47638.4 47833.6
  Μετρητά & Ισοδύναμα 9684.54 8541.8 10759.6 10402 4524.45
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9055.37 7040.01 6316.97 7559.62 9666.81
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 136757 120313 112829 137397 163895
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 119172 103681 96182.8 120378 147117
  Συνολικό Απόθεμα 76952.9 77568.2 85666.9 92826.1 101287
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7111.62 6758.17 4401.6 4543.8 5522.31
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 701084 672521 675440 707068 737829
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 299344 293959 298454 301024 298415
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 762708 741706 736167 729758 718986
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -463363 -447747 -437713 -428734 -420571
  Υπεραξία, Καθαρό 51834.1 51756.5 51672.4 51657.6 51571.6
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18704.2 19541.6 20428.3 21177.7 22018.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 28401.9 26761.1 24351.6 22909 22926.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10110.5 9472.16 9262.2 9932.35 10168.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 241511 225766 234359 222261 273747
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 79052.4 67224.9 63552.2 78997.3 104286
  Δεδουλευμένα Έξοδα 20189.2 21176.1 22847.7 26945.8 23807.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 56890.4 25268.7 32904.4 34526.5 69427.6
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 25242.7 19060.5 12923.5 11020.4 9221.42
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 60136.2 93035.3 102132 70770.9 67003.7
  Σύνολο Οφειλών 405473 393897 404789 405783 449468
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 124342 130223 132218 144528 133519
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 117912 123686 125589 137799 126634
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 6430.17 6536.81 6629.46 6728.88 6885.01
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 8233.29 7559.08 8042.73 8479.55 8799.81
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 20025.1 18792.8 19074.7 18639.8 17288.9
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11362.4 11556.8 11093.4 11875 16113.1
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 295611 278624 270651 301285 288361
  Κοινή Μετοχή 43763.6 43734.4 43672.4 43642.2 43599.3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 143799 143515 143653 142686 142474
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 105078 95938.6 88234.3 120870 104250
  Treasury Stock - Common -1959.11 -1959.11 -1959.11 -1959.11 -1959.11
  Unrealized Gain (Loss) 2861.38 3214.88 3023.67 1486.66 825.672
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 2068.23 -5820.01 -5972.88 -5441.06 -828.602
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 701084 672521 675440 707068 737829
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 4303.42 4303.49 4300.96 4295.04 4291.36
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 81625.7 80335.4 35733.7 23362.1 32047.4
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 111001 81733.9 75060.6 72303.2 51074.7
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 51520.8 50470.2 47525.7 46890.2 40286.5
  Amortization 3931.08 4054.12 3733.38 3576.61 2402.45
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 7521.69 -15194.3 1537.46 1675.77 -1663.49
  Cash Taxes Paid 15093 7994.65 5536.08 6620.88 6825.24
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3494.52 2625.88 3442.54 4015.67 3239.16
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -33598.3 -37931.5 -13469.6 -3201.42 -21998.2
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -73951.9 -49091.6 -60946.3 -54579.1 -129542
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -73705.3 -72931.7 -63178.5 -58509.3 -41964.2
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -246.6 23840.2 2232.15 3930.22 -87578.1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -62458.8 -5870.85 -21995.3 -6498.81 83111.4
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1107 -6422.77 -6279.22 -12129.1 -9126.52
  Total Cash Dividends Paid -29990.8 -18082.5 -8520.98 -10623 -10613.6
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 863.647 -2801.34 1934.53 1149.23 1198.38
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -32224.6 21435.8 -9129.67 15104.1 101653
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 7376.76 -2236.21 -711.795 -2612.95 796.595
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18033 24535.3 -8592.8 8612.44 5440.37
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 7870.35 81625.7 61413.2 37798 16662.6
  Cash From Operating Activities 30758.2 111001 60825 42207.2 27180.4
  Cash From Operating Activities 13461.8 51520.8 38255.8 25285.4 12514
  Amortization 977.509 3931.08 2943.05 1967.07 989.268
  Non-Cash Items 1769.13 7521.69 5174.71 2890.7 923.759
  Cash Taxes Paid 1472.31 15093 13326.3 8225.25 1246.94
  Cash Interest Paid 1477.54 3494.52 2437.9 1381.7 604.169
  Changes in Working Capital 6679.46 -33598.3 -46961.8 -25733.9 -3909.27
  Cash From Investing Activities -14791.7 -73951.9 -52403.1 -35471.7 -17935.2
  Capital Expenditures -15534.7 -73705.3 -52876.7 -35196.9 -17589.7
  Other Investing Cash Flow Items, Total 742.985 -246.6 473.585 -274.85 -345.57
  Cash From Financing Activities -11504.8 -62458.8 -44560 -15452.6 -5579.25
  Financing Cash Flow Items -13.143 -1107 -1107.72 -830.219 -43.524
  Total Cash Dividends Paid -29990.8 -29990.8
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 417.183 863.647 488.54 144.289 18.596
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -11908.8 -32224.6 -13949.9 -14766.6 -5554.32
  Foreign Exchange Effects -446.06 7376.76 12422.8 5489.44 4686.57
  Net Change in Cash 4015.74 -18033 -23715.3 -3227.66 8352.49

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ASE Technology Holding Co., Ltd. Company profile

  Σχετικά με την ASE Technology Holding Co., Ltd.

  Η ASE Technology Holding Co., Ltd. δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των γενικών επενδύσεων. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες τρεις τύπους υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC) αποτελούνται από υπηρεσίες συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού συσκευασίας και μονάδας, της συσκευασίας IC και της συσκευασίας πολλαπλών τσιπ- υπηρεσίες δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων δοκιμών, των δοκιμών ακίδων γκοφρέτας και των δοκιμών τελικού προϊόντος, καθώς και υλικά, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της κατασκευής υποστρώματος. Η επιχείρηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατασκευής ασχολείται με την ανάπτυξη και το σχεδιασμό επικοινωνιών, καταναλωτικών ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθήκευσης, βιομηχανικών, ηλεκτρονικών αυτοκινήτων και άλλων τύπων ηλεκτρονικών προϊόντων, την επιχείρηση προμήθειας υλικών, την εφοδιαστική, τη συντήρηση και άλλες υπηρεσίες μετά την πώληση. Άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ακινήτων, την κατασκευή, τη διαχείριση ακινήτων για πωλήσεις κατοικιών και τις επιχειρήσεις ενοικίασης εμπορικών κέντρων. Η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ταϊβάν, την Ευρώπη, την Ασία και άλλες περιοχές.

  Industry: Semiconductors (NEC)

  楠梓區經三路二十六號
  KAOHSIUNG
  KAOHSIUNG 811
  TW

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου