Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Arteris, Inc. - AIP CFD

6.57
4.09%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.18
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.85
Άνοιγμα* 6.6
Μεταβολή 1 έτους* -27.79%
Εύρος ημέρας* 6.35 - 6.68
Εύρος 52 εβδ. 4.55-27.57
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 77.15K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.23M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 181.17M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 33.43M
Έσοδα 50.61M
EPS -1.19
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Oct 28, 2022 5.46 0.25 4.80% 5.21 5.49 4.98
Oct 27, 2022 5.24 -0.09 -1.69% 5.33 5.55 5.11
Oct 26, 2022 5.33 0.05 0.95% 5.28 5.55 5.27
Oct 25, 2022 5.31 0.19 3.71% 5.12 5.44 5.06
Oct 24, 2022 5.13 0.10 1.99% 5.03 5.20 4.93
Oct 21, 2022 5.12 -0.07 -1.35% 5.19 5.19 4.78
Oct 20, 2022 5.21 -0.08 -1.51% 5.29 5.67 5.17
Oct 19, 2022 5.41 -0.30 -5.25% 5.71 5.75 5.27
Oct 18, 2022 5.73 -0.04 -0.69% 5.77 6.03 5.42
Oct 17, 2022 5.77 0.00 0.00% 5.77 5.91 5.72
Oct 14, 2022 5.70 -0.10 -1.72% 5.80 5.98 5.57
Oct 13, 2022 5.90 0.34 6.12% 5.56 5.96 5.50
Oct 12, 2022 5.84 0.27 4.85% 5.57 5.88 5.50
Oct 11, 2022 5.79 0.18 3.21% 5.61 5.87 5.52
Oct 10, 2022 5.84 -0.04 -0.68% 5.88 6.10 5.72
Oct 7, 2022 6.01 -0.21 -3.38% 6.22 6.36 5.98
Oct 6, 2022 6.48 -0.32 -4.71% 6.80 6.96 6.27
Oct 5, 2022 6.97 0.24 3.57% 6.73 7.03 6.64
Oct 4, 2022 7.06 0.36 5.37% 6.70 7.11 6.69
Oct 3, 2022 6.65 0.15 2.31% 6.50 6.91 6.38

Arteris, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 50.378 37.864 31.812 31.501
Έσοδα 50.378 37.864 31.812 31.501
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.281 3.731 1.491 1.862
Ακαθάριστο Εισόδημα 46.097 34.133 30.321 29.639
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 79.234 59.619 33.996 24.228
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 33.786 25.086 17.078 12.315
Έρευνα & Ανάπτυξη 41.167 30.812 17.02 10.051
Λειτουργικά Έσοδα -28.856 -21.755 -2.184 7.273
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.052 -0.589 -0.05 -0.29
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -27.804 -22.344 -2.234 6.983
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -27.387 -23.384 -2.234 6.983
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -27.387 -23.384 -2.234 6.983
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1.026 -1.144
Καθαρά Κέρδη -27.387 -23.384 -3.26 5.839
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -27.387 -23.384 -2.234 6.983
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -27.387 -23.384 -3.26 5.839
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -27.387 -23.384 -3.26 5.839
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.5788 21.9721 29.9966 29.9966
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.84064 -1.06426 -0.07448 0.23279
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.84064 -1.06455 -0.07994 0.23279
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.01 -1.593
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 13.154 11.203 12.598 14.822 11.755
Έσοδα 13.154 11.203 12.598 14.822 11.755
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.124 1.085 0.928 1.289 0.979
Ακαθάριστο Εισόδημα 12.03 10.118 11.67 13.533 10.776
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.911 20.263 20.352 20.248 18.371
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.406 8.86 8.402 8.588 7.936
Έρευνα & Ανάπτυξη 11.381 10.318 11.022 10.371 9.456
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Λειτουργικά Έσοδα -8.757 -9.06 -7.754 -5.426 -6.616
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.042 0.706 0.318 0.109 -0.081
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.715 -8.354 -7.436 -5.317 -6.697
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.01 -7.215 -7.684 -5.668 -6.82
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.01 -7.215 -7.684 -5.668 -6.82
Καθαρά Κέρδη -9.01 -7.215 -7.684 -5.668 -6.82
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.01 -7.215 -7.684 -5.668 -6.82
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.01 -7.215 -7.684 -5.668 -6.82
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.01 -7.215 -7.684 -5.668 -6.82
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.5978 33.6298 32.836 32.2582 31.6197
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.26042 -0.21454 -0.23401 -0.17571 -0.21569
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26042 -0.21454 -0.23401 -0.17571 -0.21569
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 81.112 106.647 28.952 22.803
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68.151 85.825 11.744 13.938
Cash 37.423 85.825 11.744 13.938
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.812 17.335 14.35 7.058
Accounts Receivable - Trade, Net 7.812 14.507 14.35 7.058
Prepaid Expenses 2.858 1.807
Total Assets 115.516 120.443 42.736 26.823
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.5 5.203 5.118 2.924
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.997 7.439 6.347 5.136
Accumulated Depreciation, Total -3.497 -2.236 -1.229 -2.212
Goodwill, Net 4.218 2.677 2.677 0
Intangibles, Net 4.575 2.959 3.409 0
Note Receivable - Long Term 0.511 0.852 0.808 0
Other Long Term Assets, Total 3.158 1.915 1.772 1.096
Total Current Liabilities 43.669 42.492 28.226 19.217
Accounts Payable 0.572 1.722 1.116 0.702
Accrued Expenses 10.119 9.866 8.016 3.157
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.264 0.833 1.2 1.015
Other Current Liabilities, Total 31.714 30.071 17.894 14.343
Total Liabilities 77.981 67.539 49.032 30.541
Total Long Term Debt 0.448 0.266 0.727 0.838
Long Term Debt 0.448 0.266 0.727 0.838
Other Liabilities, Total 33.864 24.781 20.079 10.486
Total Equity 37.535 52.904 -6.296 -3.718
Redeemable Preferred Stock 0 5.712 5.712
Common Stock 0.034 0.031 0.018 0.017
Additional Paid-In Capital 103.778 91.945 3.612 2.918
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -66.378 -38.991 -15.607 -12.347
Other Equity, Total 0.101 -0.081 -0.031 -0.018
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 115.516 120.443 42.736 26.823
Total Common Shares Outstanding 34.6259 31.5307 29.9966 29.9966
Other Current Assets, Total 5.149 3.487
Long Term Investments 16.442 0.19
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30.728
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 75.777 81.112 90.665 94.868 98.891
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 60.931 68.151 72.6 81.301 82.236
Cash 28.505 37.423 68.2 81.301 82.236
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9.75 7.812 9.638 4.705 8.199
Accounts Receivable - Trade, Net 9.75 7.812 9.638 4.705 8.199
Prepaid Expenses 2.45 5.992 6.466 6.195
Total Assets 107.293 115.516 118.822 121.152 112.372
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.245 5.5 5.626 5.378 4.876
Goodwill, Net 4.218 4.218 2.677 2.677 2.677
Intangibles, Net 4.383 4.575 2.575 2.721 2.84
Other Long Term Assets, Total 4.149 3.158 3.115 3.339 3.088
Total Current Liabilities 40.942 43.669 43.685 42.533 40.412
Accounts Payable 1.215 0.572 1.984 1.567 1.032
Accrued Expenses 10.772 10.119 12.553 11.785 10.463
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.161 1.264 1.502 1.077 0.802
Other Current Liabilities, Total 27.794 31.714 27.646 28.104 28.115
Total Liabilities 75.525 77.981 78.465 75.442 64.713
Total Long Term Debt 0.256 0.448 0.433 0.239 0.124
Long Term Debt 0.256 0.448 0.433 0.239 0.124
Other Liabilities, Total 34.327 33.864 34.347 32.67 24.177
Total Equity 31.768 37.535 40.357 45.71 47.659
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 0.035 0.034 0.033 0.033 0.031
Additional Paid-In Capital 107.009 103.778 99.589 97.237 93.52
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -75.388 -66.378 -59.163 -51.479 -45.811
Other Equity, Total 0.112 0.101 -0.102 -0.081 -0.081
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 107.293 115.516 118.822 121.152 112.372
Total Common Shares Outstanding 35.2982 34.6259 33.3209 32.6228 31.8584
Other Current Assets, Total 2.646 5.149 2.435 2.396 2.261
Long Term Investments 13.521 16.442 14.164 12.169
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.426 30.728 4.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8.997
Accumulated Depreciation, Total -3.497
Note Receivable - Long Term 0.511
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -27.387 -23.384 -3.26 5.839
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.767 -0.814 2.163 12.199
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.099 1.492 0.935 0.756
Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.388 5.598 -0.569 0.336
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 7.617 15.48 5.057 5.268
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -37.481 -1.359 -5.147 -0.242
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.051 -0.808 -0.654 -0.242
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4.154 76.254 0.79 -0.914
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.876 77.378 0.236 0.185
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.136 -1.124 0.554 -1.099
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -48.402 74.081 -2.194 11.043
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -36.43 -0.551 -4.493
Cash Taxes Paid 0.79 0.489
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.019
Deferred Taxes -0.484
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3.894
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -9.01 -27.387 -20.172 -12.488 -6.82
Cash From Operating Activities -8.389 -6.767 -6.376 -1.163 -1.361
Cash From Operating Activities 0.601 2.099 1.568 0.929 0.401
Non-Cash Items 3.296 11.388 8.845 5.556 2.334
Cash Taxes Paid 0.79
Cash Interest Paid 0
Changes in Working Capital -3.276 7.617 3.383 4.84 2.724
Cash From Investing Activities 0.421 -37.481 -7.333 -0.725 -0.283
Capital Expenditures -0.12 -1.051 -0.655 -0.205 -0.092
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.541 -36.43 -6.678 -0.52 -0.191
Cash From Financing Activities -0.95 -4.154 -3.916 -2.636 -1.945
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.256 0.876 0.601 0.443 0.09
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.192 -1.136 -0.635 -0.407 -0.205
Net Change in Cash -8.918 -48.402 -17.625 -4.524 -3.589
Financing Cash Flow Items -1.014 -3.894 -3.882 -2.672 -1.83
Deferred Taxes -0.484
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Arteris Ip Corporation 29.1434 10307691 -16200 2023-04-10 LOW
Ventech Capital F Corporation 8.796 3111046 0 2023-04-10 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1511 1468200 161000 2023-03-31 LOW
Summit Partners Public Asset Management, LLC Hedge Fund 3.191 1128606 283681 2023-03-31 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8623 1012368 68268 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.3812 842205 12196 2023-03-31 LOW
Raza (Saiyed Atiq) Individual Investor 2.2371 791230 2479 2023-04-20 LOW
Granahan Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.6989 600869 178834 2023-03-31 LOW
Eventide Asset Management, LLC Investment Advisor 1.4782 522805 -91368 2023-03-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9004 318447 28541 2023-03-31 LOW
Kennedy Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.7779 275141 -32555 2023-03-31 LOW
Hawkins (Nicholas B.) Individual Investor 0.7681 271685 -54767 2023-04-10 LOW
Herald Investment Management Limited Investment Advisor 0.6706 237182 237182 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6352 224669 683 2023-03-31 LOW
Cantwell Wayne C Individual Investor 0.6004 212372 12045 2023-05-17 LOW
Viana (Antonio J) Individual Investor 0.5619 198751 188536 2023-04-10 HIGH
Janac K Charles Individual Investor 0.5341 188890 -112697 2023-04-10 MED
G2 Investment Partners Management LLC Hedge Fund 0.4711 166617 -362941 2023-03-31 HIGH
Westerly Capital Management LLC Hedge Fund 0.4524 160000 110000 2023-03-31 MED
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.4411 156000 112100 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Software (NEC)

595 Millich Drive
Suite 200
CAMPBELL
CALIFORNIA 95008
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,977.54 Price
+0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

70.31 Price
+3.870% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0016%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

26,844.75 Price
-1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,457.30 Price
+1.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου