Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ARM Holdings PLC - ARM CFD

  140.89
  5.35%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 133.73
  Άνοιγμα* 137.81
  Μεταβολή 1 έτους* -2.27%
  Εύρος ημέρας* 136.68 - 140.89
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 29, 2024 140.89 4.76 3.50% 136.13 141.06 135.31
  Feb 28, 2024 133.73 -2.10 -1.55% 135.83 135.83 131.19
  Feb 27, 2024 137.81 -6.50 -4.50% 144.31 146.96 136.88
  Feb 26, 2024 146.01 7.42 5.35% 138.59 149.73 138.05
  Feb 23, 2024 133.17 3.99 3.09% 129.18 135.78 128.73
  Feb 22, 2024 128.40 -4.49 -3.38% 132.89 138.29 128.37
  Feb 21, 2024 123.25 5.61 4.77% 117.64 125.31 116.67
  Feb 20, 2024 121.63 -1.54 -1.25% 123.17 123.39 115.36
  Feb 16, 2024 128.19 -1.06 -0.82% 129.25 135.73 122.92
  Feb 15, 2024 133.48 2.35 1.79% 131.13 134.84 123.38
  Feb 14, 2024 126.25 -5.62 -4.26% 131.87 133.71 120.88
  Feb 13, 2024 119.84 -9.53 -7.37% 129.37 137.29 116.87
  Feb 12, 2024 148.81 28.95 24.15% 119.86 163.78 118.47
  Feb 9, 2024 115.07 10.83 10.39% 104.24 117.66 101.92
  Feb 8, 2024 113.71 14.22 14.29% 99.49 126.34 99.41
  Feb 7, 2024 76.88 3.94 5.40% 72.94 77.59 72.10
  Feb 6, 2024 72.87 -2.12 -2.83% 74.99 75.32 71.69
  Feb 5, 2024 73.16 1.51 2.11% 71.65 74.15 71.45
  Feb 2, 2024 70.88 -0.03 -0.04% 70.91 71.83 69.89
  Feb 1, 2024 70.39 -1.52 -2.11% 71.91 72.40 69.20

  ARM Holdings PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021
  Συνολικά έσοδα 2679 2703 2027
  Έσοδα 2679 2703 2027
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 106 131 145
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2573 2572 1882
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2008 2070 1788
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 726 858 781
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1080 945 768
  Depreciation / Amortization 89 89 91
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7 47 3
  Λειτουργικά Έσοδα 671 633 239
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3 143 478
  Άλλο, Καθαρό 3 10 -20
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 671 786 697
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 524 676 544
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 524 676 544
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -127 -156
  Καθαρά Κέρδη 524 549 388
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 524 676 544
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 524 549 388
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 524 549 388
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1026.05 1026.05 1026.05
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.51069 0.65883 0.53019
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.51602 0.69823 0.53247
  Mar 2023 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 692
  Έσοδα 692
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25
  Ακαθάριστο Εισόδημα 667
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 398
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 153
  Έρευνα & Ανάπτυξη 218
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2
  Λειτουργικά Έσοδα 294
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -12
  Άλλο, Καθαρό 4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 286
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 225
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 225
  Καθαρά Κέρδη 225
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 225
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 225
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 225
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1026.05
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.21929
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22082
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3537 3092
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2215 1635
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1554 1004
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 661 631
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1153 1290
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1153 1290
  Προπληρωθέντα Εξοδα 169 167
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6866 6510
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 391 417
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 864 858
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -473 -441
  Υπεραξία, Καθαρό 1620 1636
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 138 205
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 723 736
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 116 129
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 341 295
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1363 1395
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 65 57
  Δεδουλευμένα Έξοδα 615 771
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 683 567
  Σύνολο Οφειλών 2815 2962
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 262 279
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1190 1288
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4051 3548
  Κοινή Μετοχή 2 2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1216 1214
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2457 1933
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 376 399
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6866 6510
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1026.05
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Jun 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3442 3237
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2206 2049
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1406 1248
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 800 801
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1099 1055
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1099 1055
  Προπληρωθέντα Εξοδα 137 133
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6810 6700
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 410 403
  Υπεραξία, Καθαρό 1615 1626
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 147 169
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 725 727
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 136.9 162.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 334.1 375.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 795 946
  Δεδουλευμένα Έξοδα 183 160
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 612 786
  Σύνολο Οφειλών 2037 2479
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 241 257
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1001 1276
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4773 4221
  Κοινή Μετοχή 2 2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1979 1275
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2440 2562
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 352 382
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6810 6700
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1025.23
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  SoftBank Group Corp Holding Company 90.6851 929733999 929733999 2023-09-14 LOW
  Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2062 2114103 2114103 2023-09-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.1229 1259736 1259736 2023-09-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.0587 601405 601405 2023-09-30 LOW
  Schroder Investment Management North America Inc. Investment Advisor 0.0538 551451 551451 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.0417 427965 427965 2023-09-30 LOW
  FengHe Fund Management Pte. Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0361 370563 370563 2023-09-30 HIGH
  GQG Partners, LLC Investment Advisor 0.0298 305226 305226 2023-09-30 MED
  Fideuram Asset Management (Ireland) dac Investment Advisor 0.0284 291402 291402 2023-09-30 MED
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0229 235177 235177 2023-09-30 LOW
  Ethenea Independent Investors S.A. Investment Advisor 0.0205 210000 210000 2023-09-30 HIGH
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.0153 156424 156424 2023-09-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management International Investment Advisor 0.015 154196 154196 2023-09-30 MED
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0116 119076 119076 2023-09-30 LOW
  Rheos Capital Works Inc. Investment Advisor 0.0088 90000 90000 2023-09-30 LOW
  AMF Tjänstepension AB Pension Fund 0.0073 75000 75000 2023-09-30 LOW
  Zenyatta Capital Management LP Investment Advisor 0.0054 55000 55000 2023-09-30 HIGH
  Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0039 39717 39717 2023-09-30 LOW
  Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 0.0029 29417 29417 2023-09-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0021 21272 21272 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Semiconductors (NEC)

  110 Fulbourn Road
  CAMBRIDGE
  CAMBRIDGESHIRE CB1 9NJ
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0259%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0478%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου