Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ares Capital Corporation - ARCC CFD

19.91
0.35%
0.09
Χαμηλό: 19.86
Υψηλό: 20.02
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 19.98
Άνοιγμα* 19.94
Μεταβολή 1 έτους* -11.18%
Εύρος ημέρας* 19.86 - 20.02
Εύρος 52 εβδ. 16.53-23.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.30M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 54.29M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.37B
Αναλογία P/E 16.81
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 519.00M
Έσοδα 2.10B
EPS 1.19
Μέρισμα (Απόδοση %) 9.58084
Beta 1.07
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 19.91 0.08 0.40% 19.83 20.04 19.83
Feb 7, 2023 19.98 0.32 1.63% 19.66 20.13 19.47
Feb 6, 2023 19.56 0.03 0.15% 19.53 19.64 19.35
Feb 3, 2023 19.64 0.06 0.31% 19.58 19.81 19.52
Feb 2, 2023 19.74 0.02 0.10% 19.72 19.88 19.64
Feb 1, 2023 19.63 0.41 2.13% 19.22 19.80 18.89
Jan 31, 2023 19.34 0.09 0.47% 19.25 19.39 19.17
Jan 30, 2023 19.23 -0.24 -1.23% 19.47 19.63 19.21
Jan 27, 2023 19.60 0.03 0.15% 19.57 19.72 19.50
Jan 26, 2023 19.58 0.20 1.03% 19.38 19.60 19.27
Jan 25, 2023 19.33 0.06 0.31% 19.27 19.36 19.07
Jan 24, 2023 19.42 0.03 0.15% 19.39 19.49 19.25
Jan 23, 2023 19.43 0.50 2.64% 18.93 19.43 18.93
Jan 20, 2023 18.98 0.22 1.17% 18.76 18.99 18.71
Jan 19, 2023 18.76 0.02 0.11% 18.74 18.87 18.61
Jan 18, 2023 18.86 -0.02 -0.11% 18.88 19.14 18.86
Jan 17, 2023 18.86 -0.06 -0.32% 18.92 19.07 18.68
Jan 13, 2023 18.87 0.08 0.43% 18.79 18.97 18.67
Jan 12, 2023 19.56 0.29 1.50% 19.27 19.58 19.13
Jan 11, 2023 19.29 0.46 2.44% 18.83 19.30 18.77

Ares Capital Corporation Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 1012 1160 1337 1528 1511 1820
Έσοδα 1012 1160 1337 1528 1511 1820
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 441 571 622 686 660 1011
Ακαθάριστο Εισόδημα 571 589 715 842 851 809
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 497 634 624 701 698 1093
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 56 89 42 45 38 39
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 4 0 0 43
Λειτουργικά Έσοδα 515 526 713 827 813 727
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -20 160 164 -18 -310 869
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 495 686 877 809 503 1596
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 474 667 858 793 484 1567
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 474 667 858 793 484 1567
Καθαρά Κέρδη 474 667 858 793 484 1567
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 474 667 858 793 484 1567
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 474 667 858 793 484 1567
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 474 667 858 793 484 1567
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 314 425 426 427 424 446
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.50955 1.56941 2.01408 1.85714 1.14151 3.51345
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.52 1.52 1.54 1.68 1.6 1.62
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.50955 1.57856 2.01408 1.85714 1.14151 3.60811
Other Operating Expenses, Total -30 -40 -30 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 390 459 442 529 440
Έσοδα 390 459 442 529 440
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 232 268 242 269 219
Ακαθάριστο Εισόδημα 158 191 200 260 221
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 284 277 253 279 277
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9 9 11 10 10
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 43 0 0 0 48
Λειτουργικά Έσοδα 106 182 189 250 163
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 272 307 150 140 61
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 378 489 339 390 224
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 373 478 334 382 211
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 373 478 334 382 211
Καθαρά Κέρδη 373 478 334 382 211
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 373 478 334 382 211
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 373 478 334 382 211
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 373 478 334 382 211
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 429 440 453 461 500
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.86946 1.08636 0.73731 0.82863 0.422
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.4 0.41 0.41 0.42
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.96837 1.08636 0.73731 0.82863 0.51243
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 223 316 296 176 254 372
Μετρητά & Ισοδύναμα 223 316 296 176 254 372
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 141 94 103 131 223 222
Accounts Receivable - Trade, Net 141 94 103 131 223 222
Total Assets 9245 12347 12895 14905 16196 20843
Long Term Investments 8820 11841 12417 14426 15515 20009
Other Assets, Total 61 96 79 78 94 99
Accounts Payable 206 392 381 344 470 838
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 4080 5249 5595 7438 9020 11975
Total Long Term Debt 3874 4854 5214 6971 8491 11094
Long Term Debt 3874 4854 5214 6971 8491 11094
Total Equity 5165 7098 7300 7467 7176 8868
Additional Paid-In Capital 5292 7192 7173 7760 7656 8553
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 94 -9 127 -293 -480 315
Unrealized Gain (Loss) -221 -85
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 9245 12347 12895 14905 16196 20843
Total Common Shares Outstanding 314 426 426 431 423 468
Other Liabilities, Total 3 0 2
Common Stock 0 0.431 0.423 0.468
Property/Plant/Equipment, Total - Net 94 38 27
Accrued Expenses 121 59 43
Other Equity, Total -0.431 -0.423 -0.468
Other Long Term Assets, Total 72 114
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 337 377 1193 372 695
Μετρητά & Ισοδύναμα 337 377 1193 372 695
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 100 312 135 222 133
Accounts Receivable - Trade, Net 100 312 135 222 133
Total Assets 16021 18026 19154 20843 20463
Property/Plant/Equipment, Total - Net 36 34 31 27 24
Long Term Investments 15429 17136 17677 20009 19486
Other Long Term Assets, Total 19 57 20 114 19
Other Assets, Total 100 110 98 99 106
Accounts Payable 328 563 577 838 443
Accrued Expenses 56 53 48 43 39
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 8389 9948 10617 11975 11084
Total Long Term Debt 8005 9332 9992 11094 10602
Long Term Debt 8005 9332 9992 11094 10602
Total Equity 7632 8078 8537 8868 9379
Common Stock 0.437 0.445 0.461 0.468 0.493
Additional Paid-In Capital 7914 8059 8373 8553 9071
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -282 19 164 315 308
Other Equity, Total -0.437 -0.445 -0.461 -0.468 -0.493
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 16021 18026 19154 20843 20463
Total Common Shares Outstanding 437 445 461 468 493
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 474 667 858 793 484 1567
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 707 -2048 304 -1235 -580 -2459
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1 1
Μη Χρηματικά Στοιχεία -2 -2537 -208 -73 172 -840
Cash Taxes Paid 18 24 20 18 16 26
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 168 171 201 264 243 310
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 234 -179 -346 -1955 -1236 -3186
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -741 2141 -324 1115 730 2619
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10 -37 -19 -34 -37 -64
Total Cash Dividends Paid -477 -642 -656 -694 -679 -694
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -5 1839 0 64 -96 819
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -249 981 351 1779 1542 2558
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -34 93 -20 -120 150 160
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 373 851 1185 1567 211
Cash From Operating Activities 489 -697 -692 -2459 481
Non-Cash Items -226 -534 -634 -840 -51
Cash Taxes Paid 18 22 23 26 25
Cash Interest Paid 107 136 250 310 110
Changes in Working Capital 342 -1014 -1243 -3186 321
Cash From Financing Activities -459 805 1579 2619 -253
Financing Cash Flow Items -24 -41 -49 -64 -14
Total Cash Dividends Paid -166 -333 -512 -694 -208
Issuance (Retirement) of Stock, Net 249 384 687 819 510
Issuance (Retirement) of Debt, Net -518 795 1453 2558 -541
Net Change in Cash 30 108 887 160 228
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.9006 9834756 -290346 2022-09-30 LOW
City National Rochdale, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8232 9434208 206492 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.1235 5813521 737318 2022-09-30 LOW
OMERS Administration Corporation Pension Fund 1.095 5666102 -357827 2022-09-30 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0497 5431954 -562027 2022-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.9963 5155465 1446277 2022-09-30 HIGH
Confluence Investment Management LLC Investment Advisor 0.8752 4528922 63596 2022-12-31 LOW
Enstar Group, Ltd. Corporation 0.7752 4011095 130686 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.7266 3759732 93795 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6966 3604447 23373 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6921 3581552 160607 2022-09-30 LOW
Advisors Capital Management, LLC Investment Advisor 0.5413 2800873 43020 2022-09-30
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.5202 2691747 49300 2022-09-30 LOW
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 0.5074 2625803 242499 2022-09-30 LOW
Border to Coast Pensions Partnership Ltd Pension Fund 0.492 2545648 0 2022-09-30 MED
LPL Financial LLC Investment Advisor 0.4478 2316969 315387 2022-09-30 LOW
Ares Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4279 2214147 -178240 2022-09-30 LOW
1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 0.3913 2024950 233832 2022-09-30 LOW
Stifel Nicolaus Investment Advisors Investment Advisor 0.3803 1968045 149421 2022-09-30 LOW
CCLA Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.379 1961371 0 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ares Capital Corporation Company profile

Σχετικά με την Ares Capital Corporation

Η Ares Capital Corporation είναι μια ειδική χρηματοδοτική εταιρεία, η οποία είναι μια κλειστή, μη διαφοροποιημένη επενδυτική εταιρεία διαχείρισης. Ο επενδυτικός της στόχος είναι η δημιουργία τόσο τρεχόντων εισοδημάτων όσο και κεφαλαιακής υπεραξίας μέσω επενδύσεων σε χρέος και μετοχές. Επενδύει κυρίως σε εταιρείες μεσαίας αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Επενδύει κυρίως σε δάνεια πρώτης εξασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων των δανείων unitranche, τα οποία είναι δάνεια που συνδυάζουν χρέος πρώτης και μειωμένης εξασφάλισης, συνήθως σε θέση πρώτης εξασφάλισης), και σε δάνεια δεύτερης εξασφάλισης. Εκτός από τα δάνεια υψηλής εξασφάλισης, επενδύει επίσης σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν ένα στοιχείο μετοχικού κεφαλαίου, και σε προνομιούχες μετοχές. Μπορεί επίσης να επενδύσει έως και το 30% του χαρτοφυλακίου της σε μη επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία. Οι επενδυτικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται σε κλάδους όπως το λογισμικό και οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι εμπορικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, οι διαφοροποιημένες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και διάφοροι άλλοι. Σύμβουλος επενδύσεων είναι η Ares Capital Management LLC.

Industry: Closed End Funds

245 Park Avenue, 44Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10167
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00312

Natural Gas

2.42 Price
-0.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,630.40 Price
+1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,715.30 Price
-1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου