Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές ARCA Biopharma - ABIO CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 1.85-2.70
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 30.49K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 546.39K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 30.26M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 14.41M
Έσοδα N/A
EPS -0.56
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.36
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

ARCA Biopharma Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, July 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release
Q2 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, October 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release
Q3 2023 ARCA Biopharma Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.596 19.335 9.766 5.814 8.118
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.847 5.503 4.774 3.981 3.879
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.749 13.832 4.992 1.833 4.239
Λειτουργικά Έσοδα -10.596 -19.335 -9.766 -5.814 -8.118
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.675 0.013 0.019 0.165 0.154
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.926 -19.322 -9.747 -5.649 -7.964
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Καθαρά Κέρδη -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.4101 13.9039 4.71024 1.32123 0.76939
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.68882 -1.38968 -2.06741 -4.14915 -10.3107
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.68882 -1.38968 -2.06741 -4.14915 -10.3107
Άλλο, Καθαρό -0.005
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1.796 1.548 2.552 3.219 3.277
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.406 1.487 1.528 1.734 1.098
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.39 0.061 1.024 1.485 2.179
Λειτουργικά Έσοδα -1.796 -1.548 -2.552 -3.219 -3.277
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.45 0.374 0.222 0.072 0.007
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.346 -1.174 -2.333 -3.147 -3.272
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.346 -1.174 -2.333 -3.147 -3.272
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.346 -1.174 -2.333 -3.147 -3.272
Καθαρά Κέρδη -1.346 -1.174 -2.333 -3.147 -3.272
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.346 -1.174 -2.333 -3.147 -3.272
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.346 -1.174 -2.333 -3.147 -3.272
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.346 -1.174 -2.333 -3.147 -3.272
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09341 -0.08147 -0.1619 -0.21839 -0.22706
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09341 -0.08147 -0.1619 -0.21839 -0.22706
Άλλο, Καθαρό 0 0 -0.003 0 -0.002
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 42.699 54.421 49.968 8.48 6.777
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.445 53.359 49.071 8.363 6.608
Μετρητά & Ισοδύναμα 42.445 53.359 49.071 8.363 6.608
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0
Other Current Assets, Total 0.254 1.062 0.897 0.117 0.169
Total Assets 43.085 54.924 50.429 8.536 6.825
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.368 0.485 0.449 0.032 0.024
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.572 0.68 0.699 0.399 0.398
Accumulated Depreciation, Total -0.204 -0.195 -0.25 -0.367 -0.374
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 0.018 0.018 0.012 0.024 0.024
Total Current Liabilities 1.132 3.498 3.499 0.926 0.793
Accounts Payable 0.334 1.117 1.773 0.418 0.23
Accrued Expenses 0.798 2.381 1.726 0.508 0.563
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1.412 3.881 3.908 0.926 0.793
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.28 0.383 0.409 0
Total Equity 41.673 51.043 46.521 7.61 6.032
Common Stock 0.014 0.014 0.01 0.002 0.014
Additional Paid-In Capital 225.061 224.505 200.665 152.024 144.952
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -183.402 -173.476 -154.154 -144.416 -138.934
Other Equity, Total
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 43.085 54.924 50.429 8.536 6.825
Total Common Shares Outstanding 14.4101 14.4101 9.54815 1.59407 0.77356
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 41.702 42.699 44.55 47.655 50.539
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.85 42.445 43.939 46.437 49.059
Μετρητά & Ισοδύναμα 40.85 42.445 43.939 46.437 49.059
Other Current Assets, Total 0.852 0.254 0.611 1.218 1.48
Total Assets 42.059 43.085 44.965 48.101 51.014
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.339 0.368 0.397 0.428 0.457
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.547 0.572 0.598 0.632 0.655
Accumulated Depreciation, Total -0.208 -0.204 -0.201 -0.204 -0.198
Other Long Term Assets, Total 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
Total Current Liabilities 1.266 1.132 1.937 2.809 2.719
Accounts Payable 0.366 0.334 0.593 1.11 1.014
Accrued Expenses 0.9 0.798 1.344 1.699 1.705
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1.528 1.412 2.238 3.138 3.076
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.262 0.28 0.301 0.329 0.357
Total Equity 40.531 41.673 42.727 44.963 47.938
Common Stock 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Additional Paid-In Capital 225.265 225.061 224.941 224.844 224.672
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -184.748 -183.402 -182.228 -179.895 -176.748
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42.059 43.085 44.965 48.101 51.014
Total Common Shares Outstanding 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101 14.4101
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -9.926 -19.322 -9.738 -5.482 -7.933
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -10.912 -18.762 -7.725 -4.801 -8.244
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.02 0.016 0.008 0.018 0.022
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.655 0.572 0.128 0.222 0.275
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0.009 0.007 0.008
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.661 -0.028 1.877 0.441 -0.608
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.002 -0.043 -0.019 -0.004 3.046
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.002 -0.043 -0.019 -0.004 -0.004
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 3.05
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0 23.093 48.452 6.56 3.104
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.977 -2.034 -0.372 -0.117
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 24.07 50.894 7.281 3.532
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.408 -0.349 -0.311
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -10.914 4.288 40.708 1.755 -2.094
Cash Taxes Paid 0 0 0.009 -0.167
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.346 -9.926 -8.752 -6.419 -3.272
Cash From Operating Activities -1.595 -10.912 -9.418 -6.92 -4.298
Cash From Operating Activities 0.004 0.02 0.015 0.011 0.005
Non-Cash Items 0.229 0.655 0.511 0.387 0.192
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital -0.482 -1.661 -1.192 -0.899 -1.223
Cash From Investing Activities 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Capital Expenditures 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Cash From Financing Activities 0 0 0 0 0
Financing Cash Flow Items 0 0 0 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash -1.595 -10.914 -9.42 -6.922 -4.3
Issuance (Retirement) of Debt, Net
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cable Car Capital LLC Investment Advisor/Hedge Fund 27.7614 4000452 0 2023-02-15 HIGH
BML Capital Management LLC Investment Advisor 4.9058 706930 -151326 2023-03-31 MED
Newtyn Management, LLC Hedge Fund 3.6069 519765 -18513 2023-03-31 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2422 467205 7800 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.8185 262046 1050 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.08 155635 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4971 71637 0 2023-03-31 LOW
Murchinson Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3664 52800 2207 2023-03-31 LOW
Ozeroff (Christopher David) Individual Investor 0.3537 50970 0 2023-02-15 LOW
Conway (Robert E) Individual Investor 0.347 50000 0 2023-02-15 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.3258 46948 0 2023-03-31
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2949 42502 0 2023-03-31 LOW
Dekker (C Jeffrey) Individual Investor 0.2776 40000 40000 2022-12-08
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.2755 39700 4500 2023-03-31 HIGH
Tekla Capital Management LLC Investment Advisor 0.2253 32461 0 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.175 25211 19730 2023-03-31 HIGH
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.1596 23000 23000 2023-03-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1456 20982 3465 2023-03-31 LOW
Marquette Wealth Management Investment Advisor 0.1202 17318 0 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.104 14988 14988 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ARCA Biopharma Company profile

Σχετικά με την ARCA Biopharma

Η ARCA biopharma, Inc. (ARCA) είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορία στοχευμένων θεραπειών για καρδιαγγειακές παθήσεις. Το κύριο προϊόν της Εταιρείας περιλαμβάνει την ανασυνδυασμένη αντιπηκτική πρωτεΐνη c2 των νηματωδών ή rNAPc2 (AB201) και το Gencaro (υδροχλωρική βουκινδολόλη). rNAPc2 (AB201) είναι μια θεραπεία για ασθένειες που προκαλούνται από ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), ιούς, εστιάζοντας στο COVID-19, το σύνδρομο ασθένειας που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2. Το Gencaro (υδροχλωρική βουκινδολόλη) είναι ένας φαρμακογενετικά στοχευμένος ανταγωνιστής των β-αδρενεργικών υποδοχέων με ήπιες αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής (ΚΜ) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η κολπική μαρμαρυγή είναι η μορφή καρδιακής αρρυθμίας, μια διαταραχή του φυσιολογικού ρυθμού ή της συχνότητας της καρδιάς. Η εταιρεία διεξάγει κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ β του rNAPc2 (AB201), ASPEN-COVID-19. Διεξάγει επίσης κλινική δοκιμή φάσης IIB/III του Gencaro.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

Suite 430
8001 Arista Place
BROOMFIELD
COLORADO 80021
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
-0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00401

BTC/USD

26,471.20 Price
+0.310% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,292.70 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.24 Price
+0.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου