Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Applovin Corporation - APP CFD

  57.18
  0.45%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 57.73
  Άνοιγμα* 58.18
  Μεταβολή 1 έτους* 283.77%
  Εύρος ημέρας* 57.12 - 58.72
  Εύρος 52 εβδ. 10.09-45.11
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.20M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 57.58M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.47B
  Αναλογία P/E 145.25
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 335.80M
  Έσοδα 3.03B
  EPS 0.30
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 57.18 -0.62 -1.07% 57.80 58.99 56.96
  Feb 22, 2024 57.73 0.12 0.21% 57.61 58.27 56.29
  Feb 21, 2024 55.34 0.51 0.93% 54.83 57.42 54.38
  Feb 20, 2024 57.26 -1.53 -2.60% 58.79 58.79 55.18
  Feb 16, 2024 59.77 1.37 2.35% 58.40 60.48 56.95
  Feb 15, 2024 58.40 3.58 6.53% 54.82 59.04 54.20
  Feb 14, 2024 46.82 0.82 1.78% 46.00 47.23 45.12
  Feb 13, 2024 45.70 0.54 1.20% 45.16 46.72 44.89
  Feb 12, 2024 47.00 0.57 1.23% 46.43 48.31 46.25
  Feb 9, 2024 46.20 -0.75 -1.60% 46.95 46.95 45.13
  Feb 8, 2024 46.40 -1.48 -3.09% 47.88 48.52 46.40
  Feb 7, 2024 47.64 1.35 2.92% 46.29 47.76 45.54
  Feb 6, 2024 45.84 -0.18 -0.39% 46.02 46.40 44.91
  Feb 5, 2024 45.38 -0.12 -0.26% 45.50 45.82 43.88
  Feb 2, 2024 45.77 4.84 11.83% 40.93 45.81 40.51
  Feb 1, 2024 40.78 -0.44 -1.07% 41.22 41.89 40.78
  Jan 31, 2024 41.02 0.99 2.47% 40.03 42.36 40.03
  Jan 30, 2024 42.28 -3.92 -8.48% 46.20 46.85 41.78
  Jan 29, 2024 46.52 2.01 4.52% 44.51 46.53 44.02
  Jan 26, 2024 44.22 0.29 0.66% 43.93 44.47 43.75

  Applovin Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Applovin Corp Earnings Release
  Q1 2024 Applovin Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  17:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Applovin Corp Annual Shareholders Meeting
  Applovin Corp Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2817.06 2793.1 1451.09 994.104 483.363
  Έσοδα 2817.06 2793.1 1451.09 994.104 483.363
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1128.17 988.095 555.578 241.274 53.758
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1688.89 1805.01 895.508 752.83 429.605
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2864.85 2659.99 1513.13 799.733 240.918
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1035 1265.93 682.64 505.852 181.158
  Έρευνα & Ανάπτυξη 507.607 366.402 180.652 44.966 16.27
  Depreciation / Amortization 66.173 22.661 11.587 7.641 0.495
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 127.9 16.9 82.671 0 -10.763
  Λειτουργικά Έσοδα -47.791 133.116 -62.042 194.371 242.445
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -171.863 -86.27 -77.873 -68.275 -484.805
  Άλλο, Καθαρό 14.477 -0.535 4.209 0.138 2.101
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -205.177 46.311 -135.706 126.234 -240.259
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -192.947 35.338 -125.934 119.04 -259.995
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.201 0.108 0.747 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -192.746 35.446 -125.187 119.04 -259.995
  Καθαρά Κέρδη -192.746 35.446 -125.187 119.04 -259.995
  Total Adjustments to Net Income 0 -3.743 0 -42.664 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -192.746 31.703 -125.187 76.376 -259.995
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -192.746 31.703 -125.187 76.376 -259.995
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -192.746 31.879 -125.187 76.376 -259.995
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 371.568 342.764 357.955 357.955 357.955
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.51874 0.09301 -0.34973 0.21337 -0.72633
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36388 0.16822 -0.18535 0.22337 -0.7415
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.176
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 750.165 715.405 702.307 713.099 1401.65
  Έσοδα 750.165 715.405 702.307 713.099 1401.65
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 258.575 261.96 269.168 273.288 585.709
  Ακαθάριστο Εισόδημα 491.59 453.445 433.139 439.811 815.943
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 618.837 654.358 724.733 663.832 1476.28
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 206.058 230.759 220.545 224.166 590.293
  Έρευνα & Ανάπτυξη 137.424 144.851 118.19 122.059 267.358
  Depreciation / Amortization 16.78 16.788 16.63 16.619 32.924
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 100.2 27.7 0
  Λειτουργικά Έσοδα 131.328 61.047 -22.426 49.267 -74.632
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -35.526 -64.4 -54.722 -48.627 -68.514
  Άλλο, Καθαρό 10.976 0.969 2.532
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 95.802 -3.353 -66.172 1.609 -140.614
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 80.357 -4.518 -79.512 23.662 -137.097
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0.109 0.092
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 80.357 -4.518 -79.512 23.771 -137.005
  Καθαρά Κέρδη 80.357 -4.518 -79.512 23.771 -137.005
  Total Adjustments to Net Income -0.318 0.019 0 -0.122 0.122
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 80.039 -4.499 -79.512 23.649 -136.883
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 80.039 -4.499 -79.512 23.649 -136.883
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 80.047 -4.499 -79.512 23.653 -136.883
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 366.34 360.985 371.062 378.462 370.563
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2185 -0.01246 -0.21428 0.0625 -0.36939
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.22141 -0.00921 0.14136 0.1194 0.0529
  Ρύθμιση Αραίωσης 0.008 0.004
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1939.08 3235.06 662.994 586.221 407.545
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1080.48 1520.5 317.235 396.247 276.119
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1080.48 1520.5 317.235 396.247 276.119
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 702.814 514.52 296.964 161.346 122.462
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 702.814 514.52 296.964 161.346 122.462
  Προπληρωθέντα Εξοδα 154.832 148.416 44.525 26.203 7.267
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.953 1051.62 4.27 2.425 1.697
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5847.85 6163.58 2154.59 1202.48 536.855
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 138.922 134.583 112.923 22.796 8.527
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 187.78 174.242 142.504 48.148 31.615
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -48.858 -39.659 -29.581 -25.352 -23.088
  Υπεραξία, Καθαρό 1823.76 966.427 249.773 137.121 98.645
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1677.66 1709.35 1086.33 440.905 13.248
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 268.426 118.158 42.571 15.442 8.89
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 578.958 640.097 598.052 238.875 113.884
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 273.196 258.22 147.275 70.522 59.527
  Δεδουλευμένα Έξοδα 139.831 130.163 114.442 33.086 9.314
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 15.254 17.374 18.76 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 55.614 47.809 18.031 13.597 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 95.063 186.531 299.544 121.67 45.043
  Σύνολο Οφειλών 3945.17 4025.49 2313.14 1459.05 915.21
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3250.12 3233.96 1586.33 1169.31 792.693
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3205.38 3209.87 1583.99 1168.37 792.693
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 116.093 151.233 128.447 50.863 8.633
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1902.68 2138.09 -158.545 -256.567 -378.355
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 399.589 399.589 399.589
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.011 0.007 0.007 0.005
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3155.75 3160.49 453.655 235.19 230.922
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1169.7 -976.954 -1012.4 -887.213 -1006.25
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -83.382 -45.454 0.604 -4.14 -2.618
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5847.85 6163.58 2154.59 1202.48 536.855
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 373.874 375.089 357.955 357.955 357.955
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 44.736 24.085 2.34 0.94
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.201 0.309
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1300.79 1696.27 2048.36 1939.08 1824.25
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 332.491 876.227 1245.89 1080.48 943.508
  Μετρητά & Ισοδύναμα 332.491 876.227 1245.89 1080.48 943.508
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 849.14 669.785 637.605 702.814 665.462
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 849.14 669.785 637.605 702.814 665.462
  Προπληρωθέντα Εξοδα 119.001 149.983 164.299 154.832 213.843
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.16 0.273 0.56 0.953 1.436
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5005.23 5482.12 5915.84 5847.85 5805.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 155.154 172.781 178.554 138.922 130.816
  Υπεραξία, Καθαρό 1813.57 1830.71 1833.7 1823.76 1763.17
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1386.59 1494 1574.55 1677.66 1889.16
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 349.124 288.365 280.683 268.426 198
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 805.474 591.94 619.57 578.958 543.633
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 281.103 260.847 282.948 273.196 261.515
  Δεδουλευμένα Έξοδα 195.479 173.261 179.703 162.135 150.864
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 13.389 13.819 14.993 15.254 6.79
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 215 33.31 33.31 33.31 33.31
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 100.503 110.703 108.616 95.063 91.154
  Σύνολο Οφειλών 3909.44 3964.72 4017.26 3945.17 3923.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2924.1 3178.4 3184.62 3205.38 3184.22
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2924.1 3178.4 3184.62 3205.38 3184.22
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 179.868 194.384 213.065 160.829 195.642
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1095.79 1517.4 1898.58 1902.68 1881.9
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2174.66 2687.78 3146.16 3155.75 3112.22
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -985.222 -1093.86 -1174.22 -1169.7 -1090.19
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -93.657 -76.53 -73.376 -83.382 -140.145
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5005.23 5482.12 5915.84 5847.85 5805.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 335.784 348.497 371.256 373.874 371.65
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -192.947 35.338 -125.934 119.04 -259.995
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 412.773 361.851 222.883 198.462 139.03
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 547.084 431.063 254.951 92.806 16.061
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 351.075 179.746 160.902 17.817 422.913
  Cash Taxes Paid 86.264 90.616 12.666 30.474 0.535
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 165.959 76.695 59.36 62.278 3.917
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -292.439 -284.296 -67.036 -31.201 -39.949
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1371.47 -1214.93 -679.891 -411.554 -67.169
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.611 -5.457 -3.241 -3.358 -1.399
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1364.86 -1209.47 -676.65 -408.196 -65.77
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -526.848 3109.55 377.855 333.16 1.638
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -151.719 2083.34 460.943 347.405 790.021
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -307.862 1779.26 9.855 2.626 400.547
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -67.267 -753.051 -92.943 -16.871 -1188.93
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.477 -3.198 0.141 0.06 0.039
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1490.02 2253.27 -79.012 120.128 73.538
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -4.518 -192.947 -113.435 -137.097 -115.298
  Cash From Operating Activities 288.662 412.773 249.574 75.092 -31.719
  Cash From Operating Activities 128.208 547.084 445.507 281.677 128.989
  Non-Cash Items 92.105 351.075 169.486 119.652 54.137
  Cash Taxes Paid 1.816 86.264 107.65 19.529 4.411
  Cash Interest Paid 67.006 165.959 58.77 61.867 28.865
  Changes in Working Capital 72.867 -292.439 -251.984 -189.14 -99.547
  Cash From Investing Activities -12.975 -1371.47 -1393.75 -1351.74 -1059.74
  Capital Expenditures -2.197 -6.611 -5.167 -3.008 -1.943
  Other Investing Cash Flow Items, Total -10.778 -1364.86 -1388.59 -1348.74 -1057.8
  Cash From Financing Activities -111.415 -526.848 -471.437 -335.046 -65.424
  Financing Cash Flow Items -20.396 -151.719 -104.998 -71.712 -1.71
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -61.991 -307.862 -313.484 -224.479 -35.587
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -29.028 -67.267 -52.955 -38.855 -28.127
  Foreign Exchange Effects 1.137 -4.477 -11.379 -7.246 -0.362
  Net Change in Cash 165.409 -1490.02 -1627 -1618.94 -1157.25
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Midterm Success Ltd Corporation 8.3747 23167242 23167242 2023-09-26
  Krystynak (John) Individual Investor 7.5452 20872419 -2397107 2022-12-31
  Karam (Andrew) Individual Investor 7.2298 20000000 -1269345 2022-12-31
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.0216 16657788 1826471 2023-06-30 LOW
  GQG Partners, LLC Investment Advisor 5.4508 15078778 15078778 2023-06-30 MED
  Vivas (Eduardo) Individual Investor 3.1435 8696075 357 2023-10-15 LOW
  SVB Wealth LLC Investment Advisor 2.8155 7788620 -6012001 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.6736 7396105 49450 2023-06-30 LOW
  Spruce House Investment Management LLC Hedge Fund 1.8074 5000000 0 2023-06-30 LOW
  Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. Private Equity 1.6071 4445838 -25199058 2023-08-21 MED
  NetEase Inc Investment Advisor 1.27 3513331 0 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1105 3072095 20591 2023-06-30 LOW
  NO STREET GP LP Investment Advisor 0.9776 2704500 -45500 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8921 2467752 219675 2023-06-30 LOW
  Spyglass Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8833 2443567 -207400 2023-06-30 MED
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.8524 2358152 -1681861 2023-06-30 MED
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7691 2127450 814480 2022-12-31 LOW
  Kensico Capital Management Corp. Hedge Fund 0.7227 1999200 364700 2023-06-30 MED
  Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.6846 1893746 1893746 2023-06-30 MED
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.6233 1724176 -207450 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Applovin Corporation Company profile

  Σχετικά με την Applovin Corporation

  Η AppLovin Corporation είναι μια εταιρεία τεχνολογίας εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας. Οι λύσεις λογισμικού της εταιρείας παρέχουν προηγμένα εργαλεία για τους προγραμματιστές εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (apps) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, αυτοματοποιώντας και βελτιστοποιώντας το μάρκετινγκ και τη νομισματοποίηση των εφαρμογών τους. Τα βασικά στοιχεία των λύσεών της παρέχονται μέσω των βασικών τεχνολογιών AppLovin Core Technologies και της πλατφόρμας λογισμικού AppLovin. Η AppLovin Core Technologies είναι θεμελιώδης τεχνολογική υποδομή που τροφοδοτεί την Πλατφόρμα Λογισμικού της και, με τη σειρά της, τις εφαρμογές της. Οι βασικές τεχνολογίες της αποτελούνται από τη μηχανή συστάσεων μηχανικής μάθησης AXON, το App Graph και την ελαστική υποδομή cloud. Η Πλατφόρμα Λογισμικού AppLovin είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα εργαλείων για τους προγραμματιστές ώστε οι εφαρμογές τους για κινητά να ανακαλύπτονται και να κατεβαίνουν από τους σωστούς χρήστες, να βελτιστοποιούν την απόδοση των δαπανών μάρκετινγκ και να μεγιστοποιούν τη νομισματοποίηση της δέσμευσης. Η πλατφόρμα λογισμικού της αποτελείται από τρεις λύσεις: AppDiscovery, Adjust και MAX.

  Industry: Application Software

  1100 Page Mill Rd
  PALO ALTO
  CALIFORNIA 94304-1047
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου