Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Astrana Health Inc - ASTH CFD

  40.65
  1.09%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.21
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Apollo Medical Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 41.1
  Άνοιγμα* 40.59
  Μεταβολή 1 έτους* 2.16%
  Εύρος ημέρας* 40.13 - 40.71
  Εύρος 52 εβδ. 28.87-40.81
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 143.68K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.84M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.67B
  Αναλογία P/E 35.66
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 47.98M
  Έσοδα 1.33B
  EPS 0.98
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.05
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 40.65 0.02 0.05% 40.63 40.93 40.05
  Apr 11, 2024 41.10 1.15 2.88% 39.95 41.24 39.95
  Apr 10, 2024 40.94 -0.34 -0.82% 41.28 41.62 40.55
  Apr 9, 2024 42.49 1.01 2.43% 41.48 42.49 41.48
  Apr 8, 2024 42.14 1.19 2.91% 40.95 42.38 40.95
  Apr 5, 2024 41.53 0.58 1.42% 40.95 41.62 40.64
  Apr 4, 2024 41.31 0.01 0.02% 41.30 42.91 41.18
  Apr 3, 2024 42.02 0.56 1.35% 41.46 42.20 41.46
  Apr 2, 2024 41.89 0.94 2.30% 40.95 42.07 40.20
  Apr 1, 2024 41.95 0.95 2.32% 41.00 42.24 41.00
  Mar 28, 2024 41.82 1.47 3.64% 40.35 42.79 39.77
  Mar 27, 2024 41.05 1.57 3.98% 39.48 41.08 39.36
  Mar 26, 2024 39.45 0.48 1.23% 38.97 40.08 38.97
  Mar 25, 2024 39.24 0.01 0.03% 39.23 39.86 39.06
  Mar 22, 2024 39.52 -1.04 -2.56% 40.56 40.83 39.41
  Mar 21, 2024 40.83 -0.12 -0.29% 40.95 41.89 40.52
  Mar 20, 2024 41.46 1.89 4.78% 39.57 41.99 39.09
  Mar 19, 2024 39.92 0.95 2.44% 38.97 40.45 38.97
  Mar 18, 2024 39.52 -0.25 -0.63% 39.77 40.14 39.45
  Mar 15, 2024 39.76 0.25 0.63% 39.51 40.32 39.43

  Astrana Health Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, June 12, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  17:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Apollo Medical Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  Apollo Medical Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1144.16 773.915 687.18 560.618 519.908
  Έσοδα 1144.16 773.915 687.18 560.618 519.908
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 944.685 596.142 539.211 467.805 361.132
  Ακαθάριστο Εισόδημα 199.478 177.773 147.969 92.8132 158.776
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1061.17 670.781 606.677 528.198 431.476
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 77.67 62.077 49.116 40.119 47.2414
  Depreciation / Amortization 17.4 17.5 18.3 18.3 19.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 21.271 -4.955 0 1.994 3.79887
  Λειτουργικά Έσοδα 82.994 103.134 80.503 32.42 88.4322
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.322 -5.936 96.847 -9.61025 -7.42717
  Άλλο, Καθαρό 3.944 -19.45 1.077 3.0302 1.62213
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 86.616 77.748 178.427 25.84 82.6271
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 50.531 49.294 122.32 17.6733 60.2675
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1.482 24.564 -84.454 -3.55677 -49.4325
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 49.049 73.858 37.866 14.1166 10.835
  Καθαρά Κέρδη 49.049 73.858 37.866 14.1166 10.835
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 49.049 73.858 37.866 14.1166 10.835
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 49.049 73.858 37.866 14.1166 10.835
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 49.049 73.858 37.866 14.1166 10.835
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.6024 45.4031 37.4484 36.4033 37.9149
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.07558 1.62672 1.01115 0.38778 0.28577
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.3477 1.55752 1.01115 0.42525 0.35885
  Other Operating Expenses, Total 0.143 0.017 0.05 -0.0198 0.00318
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 348.209 337.244 294.208 317.001 269.697
  Έσοδα 348.209 337.244 294.208 317.001 269.697
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 292.876 289.397 253.119 240.768 230.07
  Ακαθάριστο Εισόδημα 55.333 47.847 41.089 76.233 39.627
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 320.321 321.262 285.308 273.673 256.181
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24.056 21.18 24.446 21.388 19.894
  Depreciation / Amortization 3.3 3 3.1 3.4 3.5
  Other Operating Expenses, Total 0.948 1.293 0.963 1.354 0.851
  Λειτουργικά Έσοδα 27.888 15.982 8.9 43.328 13.516
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.418 2.223 -0.061 -0.747 0.079
  Άλλο, Καθαρό 1.185 1.204 1.616 -1.318 3.034
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 31.491 19.409 10.455 41.263 16.629
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17.482 12.488 0.471 27.396 11.277
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -4.312 0.644 -3.071 -1.41 0.673
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.17 13.132 -2.6 25.986 11.95
  Καθαρά Κέρδη 13.17 13.132 -2.6 25.986 11.95
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13.17 13.132 -2.6 25.986 11.95
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13.17 13.132 -2.6 25.986 11.95
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13.17 13.132 -2.6 25.986 11.95
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 46.7783 46.8112 45.4987 46.1525 46.023
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.28154 0.28053 -0.05714 0.56305 0.25965
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.27135 0.36839 -0.00457 0.66034 0.28715
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.859 6.392 3.68 6.763 1.866
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 428.125 398.782 338.577 329.068 172.863
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 293.594 286.514 261.165 219.728 108.019
  Μετρητά & Ισοδύναμα 288.027 233.097 193.47 103.189 106.892
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 119.733 93.631 60.665 98.9503 56.456
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 114.778 79.984 56.318 59.1399 56.456
  Προπληρωθέντα Εξοδα 14.798 18.637 16.747 10.3151 8.38823
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 966.213 852.363 817.486 728.713 512.999
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 128.98 69.927 48.464 26.3776 12.7211
  Υπεραξία, Καθαρό 269.053 253.039 239.053 238.505 185.806
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 76.861 82.807 86.985 103.012 86.8759
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.056 4.628 19.415 2.42679 1.95143
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 148.61 115.371 114.992 105.424 72.0197
  Payable/Accrued
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.04026
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.213 1.266 10.991 9.60174 0.10174
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 103.048 77.677 69.739 76.0021 58.3089
  Σύνολο Οφειλών 423.652 397.813 486.662 537.164 332.453
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 204.664 183.89 230.522 232.588 13.5173
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 203.389 182.917 230.211 232.172 13
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 14.217 9.127 10.959 18.2694 19.6159
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 15.986 61.45 114.324 169.511 226.115
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 40.175 27.975 15.865 11.3726 1.18503
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 542.561 454.55 330.824 191.549 180.546
  Redeemable Preferred Stock
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.047 0.045 0.042 0.03591 0.03458
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 360.097 310.876 261.011 159.608 162.723
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 182.417 143.629 69.771 31.9048 17.7882
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 966.213 852.363 817.486 728.713 512.999
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 46.5757 44.6309 42.2491 35.9081 34.578
  Total Preferred Shares Outstanding 1.66667 1.11111 1.11111 1.11111 1.66667
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.567 53.417 67.695 116.539 1.1271
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 0.075 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 41.195 42.611 80.367 29.3235 35.282
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 15.943 0.569 4.625 0 17.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 25.476 23.692 24.115 13.5919 8.57188
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18.873 12.736 10.147 6.22825 4.99691
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.275 0.973 0.311 0.41552 0.51726
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 90.309 66.652 42.4008 26.722
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -20.382 -18.188 -16.0232 -14.001
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 476.229 465.063 457.688 428.125 443.616
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 276.962 297.71 278.727 293.594 217.297
  Μετρητά & Ισοδύναμα 273.941 293.921 274.613 288.027 184.016
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.021 3.789 4.114 5.567 33.281
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 185.314 151.921 156.791 119.733 214.617
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 182.84 149.747 153.88 114.778 160.594
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.953 15.087 22.17 14.798 11.702
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1073.26 1027.18 992.628 966.213 943.406
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 150.057 141.764 131.792 128.98 120.487
  Υπεραξία, Καθαρό 275.528 274.029 276.028 269.053 257.482
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 74.209 74.421 77.675 76.861 73.231
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 47.324 48.727 44.004 41.195 39.85
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 40.983 15.943 15.943 2.643
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.931 7.229 5.441 6.056 6.097
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 202.957 185.794 164.954 148.61 156.191
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 24.568 25.765 29.336 25.476 41.542
  Δεδουλευμένα Έξοδα 18.949 16.42 12.023 18.873 12.535
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.646 3.221 1.2 1.213 3.671
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 155.794 140.388 122.395 103.048 98.443
  Σύνολο Οφειλών 479.547 461.164 432.584 423.652 432.968
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 207.408 206.214 206.08 204.664 200.081
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 206.213 205.136 204.944 203.389 199.15
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.195 1.078 1.136 1.275 0.931
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 12.145 12.335 3.695 14.217 4.701
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 21.926 17.586 17.885 15.986 42.888
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 35.111 39.235 39.97 40.175 29.107
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 593.714 566.012 560.044 542.561 510.438
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.047 0.047 0.047 0.047 0.045
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 362.889 357.246 352.697 360.097 315.115
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 230.778 208.719 207.3 182.417 195.278
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1073.26 1027.18 992.628 966.213 943.406
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 46.6074 46.5535 46.4884 46.5757 44.8845
  Total Preferred Shares Outstanding 1.66667 1.66667 1.66667 1.66667 1.66667
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.345 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 50.531 49.294 122.32 17.6733 60.2675
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 82.128 70.335 46.163 13.6734 25.496
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17.543 17.517 18.35 18.7533 19.3032
  Deferred Taxes -7.681 -5.952 -6.62 -6.80092 -8.34524
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 31.318 29.597 -98.701 6.81924 17.3197
  Cash Taxes Paid 47.311 37.201 62.002 20.2 23.6427
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 6.672 4.158 8.51 4.25754 0.46234
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -9.583 -20.121 10.814 -22.7715 -63.0491
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.113 16.54 95.493 -180.631 -25.1828
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -22.94 -19.223 -1.164 -1.04167 -1.17006
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 15.827 35.763 96.657 -179.589 -24.0128
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -20.085 -47.748 -51.696 163.331 -11.1763
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.61 -2.15 -1.037 -5.74394 0.0273
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.617 43.456 10.265 -3.69098 -0.85097
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.828 -57.965 -9.605 234.483 7.40613
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 54.93 39.127 89.96 -3.62654 -10.8631
  Total Cash Dividends Paid -14.03 -31.089 -51.319 -61.7174 -17.7588
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 14.307 50.531 50.06 22.664 12.073
  Cash From Operating Activities 7.72 82.128 -2.811 33.059 24.038
  Cash From Operating Activities 4.292 17.543 13.48 8.725 4.374
  Deferred Taxes 0.79 -7.681 -2.33 2.706 1.985
  Non-Cash Items 7.59 31.318 23.004 13.061 10.822
  Cash Taxes Paid 47.311 41.811 22.311 0
  Cash Interest Paid 2.991 6.672 4.386 2.231 0.845
  Changes in Working Capital -19.259 -9.583 -87.025 -14.097 -5.216
  Cash From Investing Activities -14.035 -7.113 -20.314 -12.228 -19.725
  Capital Expenditures -6.027 -22.94 -22.054 -18.845 -17.489
  Other Investing Cash Flow Items, Total -8.008 15.827 1.74 6.617 -2.236
  Cash From Financing Activities -7.099 -20.085 -25.956 -19.705 0.532
  Financing Cash Flow Items -9.539 -4.61 -4.271 -0.161 -0.162
  Total Cash Dividends Paid -0.12 -14.03 -12.676 -12.556 -1.178
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.25 -0.617 -6.864 -7.742 1.343
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1.31 -0.828 -2.145 0.754 0.529
  Net Change in Cash -13.414 54.93 -49.081 1.126 4.845

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Apollo Medical Holdings, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Apollo Medical Holdings, Inc.

  Η Apollo Medical Holdings, Inc. είναι μια εταιρεία διαχείρισης υγειονομικής περίθαλψης, η οποία λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της παρέχει υπηρεσίες συντονισμού της περίθαλψης σε κάθε συστατικό του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, των οικογενειών, των ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των ειδικών, των νοσοκομείων οξείας περίθαλψης, των εναλλακτικών χώρων ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, των ομάδων ιατρών και των προγραμμάτων υγείας. Το δίκτυο ιατρών της αποτελείται από ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ειδικευμένους ιατρούς και νοσοκομειακούς ιατρούς. Διαχειρίζεται μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής υγειονομικής περίθαλψης που επιτρέπει στους παρόχους να συμμετέχουν σε συμφωνίες φροντίδας βάσει αξίας. Για την εφαρμογή μιας εμπειρίας με επίκεντρο τον ασθενή και τον ιατρό, η εταιρεία διαθέτει άλλες ολοκληρωμένες και συνεργατικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης (MSO) που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και άλλες υπηρεσίες στις συνδεδεμένες με αυτήν ενώσεις ανεξάρτητων πρακτικών (IPA), στις εξωτερικές κλινικές και στους νοσοκομειακούς ιατρούς που συντονίζουν τη φροντίδα των ασθενών στα νοσοκομεία.

  Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

  1668 S Garfield Ave Fl 2nd
  ALHAMBRA
  CALIFORNIA 91801-5474
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου