Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Apache - APA CFD

41.88
0.24%
0.26
Χαμηλό: 41.88
Υψηλό: 43.37
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.26
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

APA Corp (US) ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 41.98
Άνοιγμα* 42.81
Μεταβολή 1 έτους* 23.94%
Εύρος ημέρας* 41.88 - 43.37
Εύρος 52 εβδ. 29.95-51.95
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.01M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 121.09M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 13.62B
Αναλογία P/E 4.05
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 321.51M
Έσοδα 10.90B
EPS 10.47
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.36072
Beta 3.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 22, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 41.98 -1.04 -2.42% 43.02 43.26 41.73
Feb 1, 2023 43.28 -0.54 -1.23% 43.82 43.99 41.70
Jan 31, 2023 44.22 0.39 0.89% 43.83 44.63 43.27
Jan 30, 2023 44.09 -0.88 -1.96% 44.97 45.64 44.09
Jan 27, 2023 45.60 0.16 0.35% 45.44 46.95 45.41
Jan 26, 2023 45.25 0.55 1.23% 44.70 45.36 43.60
Jan 25, 2023 43.96 0.12 0.27% 43.84 44.16 42.72
Jan 24, 2023 43.98 -0.78 -1.74% 44.76 44.87 43.68
Jan 23, 2023 45.24 -0.33 -0.72% 45.57 45.96 45.04
Jan 20, 2023 45.04 0.30 0.67% 44.74 45.56 43.97
Jan 19, 2023 45.00 1.37 3.14% 43.63 45.30 43.33
Jan 18, 2023 43.98 -1.46 -3.21% 45.44 46.18 43.98
Jan 17, 2023 44.68 -1.19 -2.59% 45.87 46.10 44.68
Jan 13, 2023 45.23 -0.08 -0.18% 45.31 45.46 44.25
Jan 12, 2023 45.25 1.27 2.89% 43.98 46.11 43.93
Jan 11, 2023 43.70 -0.14 -0.32% 43.84 44.16 42.89
Jan 10, 2023 43.20 0.12 0.28% 43.08 43.34 41.98
Jan 9, 2023 43.24 -0.55 -1.26% 43.79 44.42 43.24
Jan 6, 2023 42.80 0.28 0.66% 42.52 43.29 41.90
Jan 5, 2023 41.65 -0.19 -0.45% 41.84 42.39 41.33

Apache Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 5367 5887 7705 6491 4435 7985
Έσοδα 5367 5887 7705 6491 4435 7985
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1494 1400 1779 1589 1484 2821
Ακαθάριστο Εισόδημα 3873 4487 5926 4902 2951 5164
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7015 4482 6399 9131 8689 5560
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 736 725 994 919 687 844
Έρευνα & Ανάπτυξη 473 549 289 186 173 124
Depreciation / Amortization 2618 2280 2405 2680 1772 1360
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 416
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1122 -602 824 3650 4464 298
Other Operating Expenses, Total 156 130 108 107 109 113
Λειτουργικά Έσοδα -1648 1405 1306 -2640 -4254 2425
Άλλο, Καθαρό -34 44 53 54 64 228
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1682 918 958 -3008 -4840 1891
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1240 1616 550 -3682 -4904 1313
Δικαίωμα Μειοψηφίας -132 -199 -246 129 44 -340
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1372 1417 304 -3553 -4860 973
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -33 -113 -264
Καθαρά Κέρδη -1405 1304 40 -3553 -4860 973
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1372 1417 304 -3553 -4860 973
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1405 1304 40 -3553 -4860 973
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1405 1304 40 -3553 -4860 973
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 379 383 384 377 378 375
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.62005 3.69974 0.79167 -9.4244 -12.8571 2.59467
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1 1 1 1 0.325 0.1375
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.69578 2.67807 2.02362 -3.1313 -5.18095 3.97224
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -531 -401 -422 -650 -316
Gain (Loss) on Sale of Assets -446
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1871 1756 2059 2299 2669
Έσοδα 1871 1756 2059 2299 2669
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 758 573 712 778 695
Ακαθάριστο Εισόδημα 1113 1183 1347 1521 1974
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1360 1114 1431 1655 269
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 185 198 192 269 307
Έρευνα & Ανάπτυξη 31 23 29 41 38
Depreciation / Amortization 342 351 335 332 291
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 16 -59 134 207 -1091
Other Operating Expenses, Total 28 28 29 28 29
Λειτουργικά Έσοδα 511 642 628 644 2400
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 48 -221 -100 -43 -147
Άλλο, Καθαρό 61 74 40 53 45
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 620 495 122 654 2298
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 450 408 -30 485 1946
Δικαίωμα Μειοψηφίας -62 -92 -83 -103 -63
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 388 316 -113 382 1883
Καθαρά Κέρδη 388 316 -113 382 1883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 388 316 -113 382 1883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 388 316 -113 382 1883
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 388 316 -113 382 1883
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 379 379 379 363 347
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.02375 0.83377 -0.29815 1.05234 5.42651
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.025 0.025 0.025 0.0625 0.125
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.05439 0.70546 0.69657 1.47523 2.76402
Gain (Loss) on Sale of Assets -446 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3241 3725 2687 1961 1846 2380
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1377 1668 714 247 262 302
Μετρητά & Ισοδύναμα 1377 1668 714 247 262 302
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1128 1345 1194 1062 908 1394
Accounts Receivable - Trade, Net 1128 1345 1194 1062 908 1394
Total Inventory 476 368 401 502 492 473
Prepaid Expenses 260 336 323 148 184 111
Total Assets 22519 21922 21582 18107 12746 13303
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18867 17759 18421 14158 8819 8335
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 46749 43402 46756 43145 43629 42548
Accumulated Depreciation, Total -27882 -25643 -28335 -28987 -34810 -34213
Other Long Term Assets, Total 411 438 353 730 526 1223
Total Current Liabilities 1843 2564 2201 1855 1308 2117
Accounts Payable 585 641 709 695 444 731
Accrued Expenses 919 1134 1127 995 684 834
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 550 151 11 2 215
Other Current Liabilities, Total 339 239 214 154 178 337
Total Liabilities 16281 14506 14452 14852 14385 14898
Total Long Term Debt 8544 7934 8093 8555 8770 7295
Long Term Debt 8544 7934 8054 8518 8734 7261
Deferred Income Tax 1710 545 391 346 215 148
Minority Interest 1441 1375 1682 1765 1602 1590
Other Liabilities, Total 2743 2088 2085 2331 2490 3748
Total Equity 6238 7416 7130 3255 -1639 -1595
Common Stock 258 259 260 261 262 262
Additional Paid-In Capital 12364 12128 12106 11769 11735 11645
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -3385 -2088 -2048 -5601 -10461 -9488
Treasury Stock - Common -2887 -2887 -3192 -3190 -3189 -4036
Other Equity, Total -112 4 4 16 14 22
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 22519 21922 21582 18107 12746 13303
Total Common Shares Outstanding 379.44 380.955 374.696 376.063 377.483 346.931
Other Current Assets, Total 8 55 2 100
Long Term Investments 121 1258 1555 1365
Capital Lease Obligations 39 37 36 34
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2345 2945 2181 2380 2593
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 538 1249 377 302 234
Μετρητά & Ισοδύναμα 538 1249 377 302 234
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1071 1068 1170 1394 1630
Accounts Receivable - Trade, Net 1071 1068 1170 1394 1630
Total Inventory 502 479 476 473 529
Prepaid Expenses 234 149 158 111 100
Total Assets 13127 13512 13310 13303 12476
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8718 8501 8336 8335 8082
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 43864 42245 42225 42548 42140
Accumulated Depreciation, Total -35146 -33744 -33889 -34213 -34058
Long Term Investments 1567 1554 1538 1365 576
Other Long Term Assets, Total 497 512 1255 1223 1225
Total Current Liabilities 1338 1773 1839 2117 2114
Accounts Payable 524 603 687 731 735
Accrued Expenses 612 656 661 834 801
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2 215 215 215 125
Other Current Liabilities, Total 200 299 276 337 453
Total Liabilities 14385 14476 14405 14898 12494
Total Long Term Debt 8713 8420 7193 7295 5764
Long Term Debt 8678 8386 7159 7261 5731
Capital Lease Obligations 35 34 34 34 33
Deferred Income Tax 237 194 166 148 106
Minority Interest 1602 1657 1580 1590 870
Other Liabilities, Total 2495 2432 3627 3748 3640
Total Equity -1258 -964 -1095 -1595 -18
Common Stock 262 262 262 262 262
Additional Paid-In Capital 11727 11704 11686 11645 11600
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -10073 -9757 -9870 -9488 -7605
Treasury Stock - Common -3189 -3188 -3188 -4036 -4296
Other Equity, Total 15 15 15 22 21
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13127 13512 13310 13303 12476
Total Common Shares Outstanding 377.973 378.017 378.022 346.931 339.703
Other Current Assets, Total 100 100
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1273 1503 286 -3682 -4904 1313
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2430 2428 3777 2867 1388 3496
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2618 2280 2405 2680 1772 1360
Deferred Taxes -833 -1180 -222 14 -112 -74
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1765 145 1063 3858 4818 860
Cash Taxes Paid 305 516 867 649 212 633
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 413 405 402 394 419 442
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 153 -320 245 -3 -186 37
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1660 -1416 -3944 -3446 -1466 -833
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1768 -2760 -3904 -2961 -1302 -1113
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 108 1344 -40 -485 -164 280
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -860 -721 -787 112 93 -2623
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -300 -271 278 251 -158 -354
Total Cash Dividends Paid -379 -380 -382 -376 -123 -52
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -305 2 1 -847
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -181 -70 -378 235 373 -1370
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -90 291 -954 -467 15 40
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 450 858 828 1313 1946
Cash From Operating Activities 671 1640 2411 3496 891
Cash From Operating Activities 342 693 1028 1360 291
Deferred Taxes 21 -23 -54 -74 -40
Non-Cash Items 33 75 667 860 -1043
Cash Taxes Paid 124 231 415 633 305
Cash Interest Paid 113 233 365 442 125
Changes in Working Capital -175 37 -58 37 -263
Cash From Investing Activities -267 -393 -542 -833 466
Capital Expenditures -256 -562 -798 -1113 -379
Other Investing Cash Flow Items, Total -11 169 256 280 845
Cash From Financing Activities -128 -260 -1754 -2623 -1425
Financing Cash Flow Items -61 -104 -254 -354 -89
Total Cash Dividends Paid -9 -19 -28 -52 -43
Issuance (Retirement) of Debt, Net -58 -137 -1472 -1370 -1032
Net Change in Cash 276 987 115 40 -68
Issuance (Retirement) of Stock, Net -847 -261
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 12.6019 40516497 -1000285 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 7.0139 22550415 -295011 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.8697 18871798 -847109 2022-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.1535 13354110 -3318637 2022-09-30 LOW
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 3.6623 11774668 -271770 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.8368 9120586 1347406 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3082 7421207 -23039 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 1.7128 5506926 694117 2022-09-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.1172 3591888 1848342 2022-09-30 HIGH
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.0977 3529268 38237 2022-09-30 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 0.965 3102505 1805009 2022-09-30 HIGH
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.9193 2955541 -62226 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8812 2833152 -57188 2022-09-30 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8757 2815573 595054 2022-09-30 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.8532 2743224 203570 2022-09-30 MED
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.816 2623380 -68525 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7885 2535032 -70158 2022-09-30 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.7838 2520073 734523 2022-09-30 HIGH
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.6638 2134041 683205 2022-09-30 HIGH
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6404 2058879 -211076 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Apache Company profile

Σχετικά με την Apache

Η APA Corporation είναι μια ανεξάρτητη ενεργειακή εταιρεία που ερευνά, αναπτύσσει και παράγει φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο και υγρά φυσικού αερίου (NGL). Η upstream δραστηριότητά της έχει δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής σε τρεις γεωγραφικές περιοχές: τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), την Αίγυπτο και υπεράκτια του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) στη Βόρεια Θάλασσα (Βόρεια Θάλασσα). Έχει δραστηριότητες έρευνας και αξιολόγησης στο Σουρινάμ, καθώς και συμφέροντα σε άλλες διεθνείς τοποθεσίες. Η επιχείρηση Midstream της Εταιρείας (Altus Midstream) λειτουργεί από την Altus Midstream Company μέσω της θυγατρικής της Altus Midstream LP (συλλογικά, Altus). Η Altus κατέχει, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται ένα δίκτυο ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων midstream στη λεκάνη Permian του Δυτικού Τέξας. Κατέχει περίπου 332.000 ακαθάριστα στρέμματα (238.000 καθαρά στρέμματα) στη νότια λεκάνη Midland. Κατέχει περίπου 267.000 ακαθάριστα στρέμματα (134.000 καθαρά στρέμματα) στη λεκάνη Delaware. Η εταιρεία κατέχει επίσης περίπου 3,2 εκατομμύρια ακαθάριστα στρέμματα (1,5 εκατομμύρια καθαρά στρέμματα) σε παλαιά ακίνητα.

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

2000 Post Oak Blvd
Suite 100
HOUSTON
TEXAS 77056
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

23,414.30 Price
-0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου