Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Antofagasta - ANTO CFD

15.550
0.81%
0.050
Χαμηλό: 15.205
Υψηλό: 15.615
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 12:00 12:03 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.050
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Antofagasta PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 15.425
Άνοιγμα* 15.475
Μεταβολή 1 έτους* -11.52%
Εύρος ημέρας* 15.205 - 15.615
Εύρος 52 εβδ. 9.71-18.38
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.22M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.86M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 15.09B
Αναλογία P/E 12.07
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 985.86M
Έσοδα 4.78B
EPS 1.27
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.23429
Beta 1.16
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 15.425 0.225 1.48% 15.200 15.450 15.065
Mar 21, 2023 15.300 0.260 1.73% 15.040 15.520 15.005
Mar 20, 2023 15.080 0.785 5.49% 14.295 15.140 14.275
Mar 17, 2023 14.325 -0.390 -2.65% 14.715 14.990 14.315
Mar 16, 2023 14.485 -0.130 -0.89% 14.615 14.750 14.210
Mar 15, 2023 14.415 -0.835 -5.48% 15.250 15.280 14.400
Mar 14, 2023 15.270 0.405 2.72% 14.865 15.390 14.780
Mar 13, 2023 15.005 -0.335 -2.18% 15.340 15.500 14.615
Mar 10, 2023 15.350 -0.180 -1.16% 15.530 15.560 15.105
Mar 9, 2023 15.530 -0.385 -2.42% 15.915 16.075 15.495
Mar 8, 2023 16.280 0.495 3.14% 15.785 16.290 15.785
Mar 7, 2023 15.900 -0.465 -2.84% 16.365 16.435 15.825
Mar 6, 2023 16.390 -0.005 -0.03% 16.395 16.495 16.080
Mar 3, 2023 16.575 0.595 3.72% 15.980 16.765 15.980
Mar 2, 2023 16.190 0.045 0.28% 16.145 16.405 16.010
Mar 1, 2023 16.375 0.360 2.25% 16.015 16.425 16.015
Feb 28, 2023 15.775 0.370 2.40% 15.405 15.805 15.320
Feb 27, 2023 15.500 0.235 1.54% 15.265 15.800 15.265
Feb 24, 2023 15.435 -0.220 -1.41% 15.655 15.970 15.400
Feb 23, 2023 15.770 -0.900 -5.40% 16.670 16.750 15.745

Antofagasta Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 7470.1 5129.3 4964.5 4733.1 4749.4
Έσοδα 7470.1 5129.3 4964.5 4733.1 4749.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3120.2 2856.9 2963.6 2826.4 2356.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 4349.9 2272.4 2000.9 1906.7 2393
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4009 3612.8 3564.3 3365.9 2848.6
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 550.4 484.6 445.9 417.6 414.1
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -59.7 -5.1 -24.4 -22.2 -59.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 177.6 80.8 0
Other Operating Expenses, Total 220.5 195.6 179.2 144.1 137.8
Λειτουργικά Έσοδα 3461.1 1516.5 1400.2 1367.2 1900.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.6 -86.7 -28.3 -101.8 -58.3
Άλλο, Καθαρό 24.6 -16.7 -22.7 -12.7 -11.7
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3477.1 1413.1 1349.2 1252.7 1830.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2234.8 886.6 843.1 829 1197.2
Δικαίωμα Μειοψηφίας -944.6 -387.5 -341.7 -336.6 -447.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1290.2 499.1 501.4 492.4 750.1
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 7.3 0 51.3 0.5
Καθαρά Κέρδη 1290.2 506.4 501.4 543.7 750.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1290.2 499.1 501.4 492.4 750.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1290.2 506.4 501.4 543.7 750.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1290.2 506.4 501.4 543.7 750.6
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 985.857 985.857 985.857 985.857 985.857
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.30871 0.50626 0.50859 0.49946 0.76086
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.236 0.547 0.341 0.438 0.509
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.19799 1.10233 1.06385 0.88524 0.94628
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Συνολικά έσοδα 3879.1 3591 2990.5 2138.8 2438.9
Έσοδα 3879.1 3591 2990.5 2138.8 2438.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1703 1417.2 1492 1364.9 1535.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 2176.1 2173.8 1498.5 773.9 903.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2238 1771 1864.2 1748.6 1847.3
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 280.8 269.6 279.7 204.9 212.1
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -40.3 -19.4 -7.4 2.3 -7.5
Other Operating Expenses, Total 294.5 103.6 99.9 95.7 107.3
Λειτουργικά Έσοδα 1641.1 1820 1126.3 390.2 591.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 24.5 -33.1 -87.7 1 10.6
Άλλο, Καθαρό 28 -3.4 -13 -3.7 -16
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1693.6 1783.5 1025.6 387.5 586.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1113.2 1121.6 641.5 245.1 352.7
Δικαίωμα Μειοψηφίας -488.3 -456.3 -277.6 -109.9 -153.7
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 624.9 665.3 363.9 135.2 199
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 7.3 0
Καθαρά Κέρδη 624.9 665.3 371.2 135.2 199
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 624.9 665.3 363.9 135.2 199
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 624.9 665.3 371.2 135.2 199
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 624.9 665.3 371.2 135.2 199
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 985.857 985.857 985.857 985.857 985.857
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.63386 0.67484 0.36912 0.13714 0.20185
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.28268 0.236 0.485 0.062 0.234
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.03917 0.67523 0.32477 0.7829 0.16048
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 80.8
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5405.7 5333.3 3605.5 3438.9 3630.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3713.1 3672.8 2193.4 1897.6 2252.3
Μετρητά & Ισοδύναμα 743.4 1246.8 653.7 1034.4 1083.6
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2969.7 2426 1539.7 863.2 1168.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1159.8 1066.7 822.6 964.2 894.4
Accounts Receivable - Trade, Net 1040 832.6 570.9 475.5 588.8
Total Inventory 532.8 592.7 586.4 576.3 483.6
Other Current Assets, Total 0 1.1 3.1 0.8 0.1
Total Assets 17278.4 16604.3 14610.4 14102.5 14209.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10538.5 9851.9 9556.7 9184.1 9064.3
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20420.5 18671.2 17201.6 15819.4 14808.8
Accumulated Depreciation, Total -9882 -8819.3 -7644.9 -6635.3 -5744.5
Intangibles, Net 0 150.1 150.1 150.1 150.1
Long Term Investments 914.5 925.7 1029.9 1060.8 1076.2
Note Receivable - Long Term 51.2 55.9 48.2 56.1 67
Other Long Term Assets, Total 368.5 287.4 220 212.5 221.7
Total Current Liabilities 1574.2 1625.7 1548.9 1307.1 1562.1
Accounts Payable 579.5 536.5 513.5 463.7 515.1
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 337.1 603.4 723.9 646 753.6
Other Current Liabilities, Total 657.6 485.8 311.5 197.4 293.4
Total Liabilities 8928.2 8853.7 7226.7 6743.1 6891.3
Total Long Term Debt 2835.5 3151.4 2032.9 1847.9 1955.1
Long Term Debt 2744.8 3017.3 1864.5 1714.9 1861.6
Capital Lease Obligations 90.7 134.1 168.4 133 93.5
Deferred Income Tax 1412.5 1112.8 1105.2 983.5 994.1
Minority Interest 2678.8 2330.5 2017.3 2078.7 1823.2
Other Liabilities, Total 427.2 633.3 522.4 525.9 556.8
Total Equity 8350.2 7750.6 7383.7 7359.4 7318.4
Common Stock 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8
Additional Paid-In Capital 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8071.6 7492.2 7112.8 7084.9 7041.9
Unrealized Gain (Loss) -7.4 -5.3 -10.8 -11.1 -9.8
Other Equity, Total -3 -25.3 -7.3 -3.4 -2.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17278.4 16604.3 14610.4 14102.5 14209.7
Total Common Shares Outstanding 985.857 985.857 985.857 985.857 985.866
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5405.7 5588.3 5333.3 3611.7 3605.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3713.1 4239.9 3672.8 2367.6 2193.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 743.4 1260 1246.8 796 653.7
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2969.7 2979.9 2426 1571.6 1539.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1159.8 697.2 1066.7 707.6 822.6
Accounts Receivable - Trade, Net 1146.1 646.8 1016.9 563.7 682.4
Total Inventory 532.8 650.9 592.7 536.5 586.4
Other Current Assets, Total 0 0.3 1.1 0 3.1
Total Assets 17278.4 17230 16604.3 14684.3 14610.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10538.5 10217.4 9851.9 9593.3 9556.7
Intangibles, Net 0 150.1 150.1 150.1 150.1
Long Term Investments 914.5 948.9 925.7 978.1 1029.9
Note Receivable - Long Term 51.2 67.5 55.9 47.8 48.2
Other Long Term Assets, Total 368.5 257.8 287.4 303.3 220
Total Current Liabilities 1574.2 1951.5 1625.7 1544 1548.9
Payable/Accrued 829.1 994.7 808.8 595.2 750.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 337.1 547.7 603.4 879.5 723.9
Other Current Liabilities, Total 408 409.1 213.5 69.3 74.4
Total Liabilities 8928.2 9303.7 8853.7 7235.8 7226.7
Total Long Term Debt 2835.5 2990.9 3151.4 1807.6 2032.9
Long Term Debt 2744.8 2862.3 3017.3 1665 1864.5
Capital Lease Obligations 90.7 128.6 134.1 142.6 168.4
Deferred Income Tax 1412.5 1231.6 1112.8 1044 1105.2
Minority Interest 2678.8 2542.4 2330.5 2334.4 2017.3
Other Liabilities, Total 427.2 587.3 633.3 505.8 522.4
Total Equity 8350.2 7926.3 7750.6 7448.5 7383.7
Common Stock 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8
Additional Paid-In Capital 199.2 199.2 199.2 199.2 199.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 8061.2 7637.3 7461.6 7159.5 7094.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17278.4 17230 16604.3 14684.3 14610.4
Total Common Shares Outstanding 985.857 985.857 985.857 985.857 985.857
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 3477.1 1413.1 1349.2 1252.7 1830.8
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3670.1 2058.7 2090.8 1310.8 2097.5
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1078.7 1048.7 914.3 760.5 581.1
Μη Χρηματικά Στοιχεία 111.1 185.4 39.4 105.6 18.6
Cash Taxes Paid 776.9 319.7 403.6 498 338.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 60.7 52.7 76.3 68.2 59.1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -996.8 -588.5 -212.1 -808 -333
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2203.3 -2187.5 -1656.2 -399.8 -679.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1773 -1305.9 -1073.6 -872.9 -899
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -430.3 -881.6 -582.6 473.1 219.7
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1949.9 717.1 -809.6 -934.1 -1059.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -604.5 -70 -400 -120 -320
Total Cash Dividends Paid -710.9 -131.2 -470.4 -467 -252.4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -634.5 918.3 60.8 -347.1 -487
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -20.3 4.8 -5.7 -26.1 8.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -503.4 593.1 -380.7 -49.2 367.3
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Net income/Starting Line 3477.1 1783.5 1413.1 468.3 1349.2
Cash From Operating Activities 3670.1 2081.5 2058.7 670.6 2090.8
Cash From Operating Activities 1078.7 482.5 1048.7 495.3 914.3
Non-Cash Items 111.1 17.7 185.4 6.3 39.4
Cash Taxes Paid 776.9 348.1 319.7 203.8 403.6
Cash Interest Paid 60.7 30.9 52.7 32.5 76.3
Changes in Working Capital -996.8 -202.2 -588.5 -299.3 -212.1
Cash From Investing Activities -2203.3 -1271.6 -2187.5 -565.3 -1656.2
Capital Expenditures -1773 -781.9 -1305.9 -548.6 -1073.6
Other Investing Cash Flow Items, Total -430.3 -489.7 -881.6 -16.7 -582.6
Cash From Financing Activities -1949.9 -789.4 717.1 45.1 -809.6
Financing Cash Flow Items -604.5 -40 -70 210 -400
Total Cash Dividends Paid -710.9 -478.2 -131.2 -70.1 -470.4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -634.5 -271.2 918.3 -94.8 60.8
Foreign Exchange Effects -20.3 -7.3 4.8 -8.1 -5.7
Net Change in Cash -503.4 13.2 593.1 142.3 -380.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
E. Abaroa Foundation Corporation 60.66 598020672 0 2021-12-31 LOW
Luksic (Jean-Paul) Individual Investor 4.2565 41963110 0 2022-03-24
RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 3.5803 35296431 6614868 2021-11-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.3812 13616683 -16385 2023-02-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1478 11315874 83674 2022-12-28 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.0665 10513820 -15052 2022-12-23 LOW
Martin Currie Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5979 5894030 -48349 2022-12-28 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.5806 5723675 -56209 2023-02-28 LOW
UBS Asset Management (UK) Ltd. Investment Advisor 0.4986 4915091 985051 2022-12-28 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 0.4171 4111909 -157100 2022-12-28 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.393 3874526 -2512888 2022-12-05 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3913 3857709 -1541066 2023-02-01 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.3699 3646991 14108 2022-12-05 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3639 3587323 -30480 2023-02-01 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3265 3218791 828176 2022-12-28 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3252 3205631 -33656 2023-02-01 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.3036 2992978 -1080970 2023-01-31 MED
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.2778 2739186 21885 2023-02-01 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2174 2142833 0 2023-02-01 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.186 1833815 5096 2023-02-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Antofagasta Company profile

Σχετικά με την Antofagasta

Η Antofagasta plc είναι μια εταιρεία εξόρυξης χαλκού με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και συμφέροντα στον τομέα των μεταφορών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας σχετίζονται με τις δραστηριότητες εξόρυξης και εξερεύνησης, καθώς και με τη μεταφορά σιδηροδρομικών και οδικών φορτίων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τμημάτων: Μεταλλεία και Μεταφορές. Μέσω του τμήματος Ορυχείων, η Εταιρεία κατέχει και εκμεταλλεύεται τέσσερα ορυχεία: Los Pelambres, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Coquimbo της κεντρικής Χιλής, και Centinela, Antucoya και Zaldivar που βρίσκονται στην περιοχή Antofagasta της βόρειας Χιλής. Ο τομέας μεταφορών της Εταιρείας είναι γνωστός ως Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) και παρέχει σιδηροδρομικές και φορτηγές υπηρεσίες στην εξορυκτική βιομηχανία στην περιοχή Antofagasta, συμπεριλαμβανομένων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ίδιας της Εταιρείας. Οι θυγατρικές της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Antofagasta Railway Company plc, την Andes Trust Limited (The), την Chilean Northern Mines Limited και την Andes Re Limited.

Industry: Copper Ore Mining

103 Mount Street
LONDON
W1K 2TJ
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

69.30 Price
-0.890% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0168%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0051%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,707.80 Price
+1.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.9

Gold

1,995.17 Price
+1.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0176%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0094%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.45 Price
+4.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00459

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου