Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Ampol Limited - ALDau CFD

31.46
1.16%
0.15
Χαμηλό: 31.34
Υψηλό: 31.74
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 06:00

Mon - Fri: 00:05 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021466 %
Charges from borrowed part ($-0.86)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021466%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.000452 %
Charges from borrowed part ($-0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.000452%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 31.78
Άνοιγμα* 31.63
Μεταβολή 1 έτους* -5.13%
Εύρος ημέρας* 31.34 - 31.74
Εύρος 52 εβδ. 26.92-37.55
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 981.72K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.60M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.80B
Αναλογία P/E 7.51
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 238.30M
Έσοδα 29.15B
EPS 3.80
Μέρισμα (Απόδοση %) 5.63923
Beta 1.11
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 31.34 -0.26 -0.82% 31.60 31.81 31.33
May 30, 2023 31.78 0.04 0.13% 31.74 31.99 31.66
May 29, 2023 31.73 0.05 0.16% 31.68 31.87 31.60
May 26, 2023 31.47 0.13 0.41% 31.34 31.56 31.30
May 25, 2023 31.52 0.23 0.74% 31.29 31.53 30.81
May 24, 2023 31.16 0.33 1.07% 30.83 31.20 30.79
May 23, 2023 30.96 -0.04 -0.13% 31.00 31.28 30.80
May 22, 2023 31.07 0.26 0.84% 30.81 31.13 30.79
May 19, 2023 30.83 0.13 0.42% 30.70 31.02 30.64
May 18, 2023 30.57 -0.11 -0.36% 30.68 31.01 30.53
May 17, 2023 30.70 0.83 2.78% 29.87 30.71 29.87
May 16, 2023 30.11 -0.09 -0.30% 30.20 30.29 29.98
May 15, 2023 30.38 0.12 0.40% 30.26 30.49 30.24
May 12, 2023 30.18 -0.15 -0.49% 30.33 30.39 30.06
May 11, 2023 30.37 0.62 2.08% 29.75 30.44 29.74
May 10, 2023 29.72 0.28 0.95% 29.44 29.85 29.36
May 9, 2023 29.51 -0.02 -0.07% 29.53 29.82 29.45
May 8, 2023 29.66 0.09 0.30% 29.57 29.70 29.17
May 5, 2023 29.19 0.14 0.48% 29.05 29.22 28.83
May 4, 2023 29.06 0.16 0.55% 28.90 29.14 28.77

Ampol Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 38491.5 20882.7 15406.3 22307.1 21731.3
Έσοδα 38491.5 20882.7 15406.3 22307.1 21731.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35679.6 18758.9 14200.5 20388.7 19607
Ακαθάριστο Εισόδημα 2811.9 2123.8 1205.8 1918.34 2124.35
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37462.5 20054.9 16033.5 21669.8 20911.4
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1695.6 1219.3 1396 1329.47 1285.47
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 27 -13.6 -39.1 -3.654 14.173
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 60.3 48.4 476.1 -44.728 -12.555
Other Operating Expenses, Total 41.9 0 17.291
Λειτουργικά Έσοδα 1029 827.8 -627.2 637.257 819.969
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -109.4 -91.8 -89 -106.703 -39.69
Άλλο, Καθαρό 16.9 -1.6 -9.4 -8.822 0.621
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 936.5 734.4 -725.6 521.732 780.9
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 778.6 558.6 -479.8 383.819 561.59
Δικαίωμα Μειοψηφίας -51.1 -37.5 -5.1 -1.056 -1.174
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 727.5 521.1 -484.9 382.763 560.416
Καθαρά Κέρδη 795.9 560 -484.9 382.763 560.416
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 727.5 521.1 -484.9 382.763 560.416
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 795.9 560 -484.9 382.763 560.416
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 795.9 560 -484.9 382.763 560.416
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 239.5 239.8 249.7 253.398 261
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.03758 2.17306 -1.94193 1.51052 2.14719
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.25 0.93 0.48 0.83 1.18
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.93934 1.22086 0.76219 1.28366 2.18449
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 68.4 38.9
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 21158.2 17333.3 11426.8 9455.9 7351.3
Έσοδα 21158.2 17333.3 11426.8 9455.9 7351.3
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20191.9 15487.7 10383.9 8375 6381.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 966.3 1845.6 1042.9 1080.9 969.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21145.4 16317.1 11070.6 8984.3 7129.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 928.9 766.7 633.3 627.9 697.7
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -14.6 41.6 -9.2 -4.4 -6.4
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 39.2 21.1 62.6 -14.2 57
Λειτουργικά Έσοδα 12.8 1016.2 356.2 471.6 221.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -46.9 -62.5 -49.5 -42.3 -44.9
Άλλο, Καθαρό 2.6 14.3 -5.2 3.6 -4.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -31.5 968 301.5 432.9 172.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 79 699.6 234.2 324.4 146.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας -27.7 -23.4 -18.6 -18.9 -4.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 51.3 676.2 215.6 305.5 141.3
Καθαρά Κέρδη 100 695.9 234.5 325.5 141.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 51.3 676.2 215.6 305.5 141.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 100 695.9 234.5 325.5 141.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 100 695.9 234.5 325.5 141.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 239.5 239.5 239.1 240.5 246.4
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2142 2.82338 0.90171 1.27027 0.57346
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.05 1.2 0.41 0.52 0.23
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.01754 1.84476 0.70549 0.52309 1.10147
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 48.7 19.7 18.9 20
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6321 4207.4 2658 3657.99 2871.58
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 126 566.3 367.6 35.015 6.142
Cash 126 566.3 367.6 35.015 6.142
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2601.1 1576.2 936.1 1468.29 1118.95
Accounts Receivable - Trade, Net 2601.1 1576.2 936.1 1247.91 916.424
Total Inventory 3593.9 2064.9 1354.3 2109.5 1616.12
Other Current Assets, Total 45.187 130.366
Total Assets 13331.2 8853.7 7364 8347.04 6727.62
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4617.7 3564.7 3467.7 3702.45 2889.86
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10274 9275.9 8853.4 8680.93 7629.56
Accumulated Depreciation, Total -5656.3 -5711.2 -5385.7 -4978.48 -4739.7
Goodwill, Net 673.3 406.7 405.7 405.677 407.436
Intangibles, Net 925.9 99.6 152.7 167.522 146.783
Long Term Investments 305.4 184 177.2 154.902 147.442
Note Receivable - Long Term 118.1 41.5 46 8.709 8.081
Other Long Term Assets, Total 369.8 349.8 456.7 249.784 256.433
Total Current Liabilities 5454.4 2894.1 2063.7 3212.01 2194.19
Accounts Payable 2354.14 1456.44
Accrued Expenses 168.5 129.8 98.9 50.507 85.639
Notes Payable/Short Term Debt 22.5 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 481.2 159.6 160.2 221.46 150.421
Other Current Liabilities, Total 344 234.5 269.4 585.91 501.692
Total Liabilities 9699.2 5779 4412.9 5090.03 3351.62
Total Long Term Debt 3110.7 2104 1555.5 1559.26 810.914
Long Term Debt 2145 1290 801.5 841.989 810.914
Capital Lease Obligations 965.7 814 754 717.275 0
Minority Interest 418.1 272.1 273.6 13.513 13.057
Other Liabilities, Total 627.8 487.8 510.4 305.238 333.451
Total Equity 3632 3074.7 2951.1 3257.01 3376.01
Common Stock 479.7 479.7 502.6 502.626 524.944
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2959.5 2517.7 2424.4 2718.45 2821.5
Treasury Stock - Common -2.8 -1.5 -1.6 -1.968 -2.462
Other Equity, Total 180.5 78.8 25.7 37.907 32.029
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13331.2 8853.7 7364 8347.04 6727.62
Total Common Shares Outstanding 238.3 238.3 249.7 249.707 261
Payable/Accrued 4438.2 2370.2 1535.2
Deferred Income Tax 88.2 21 9.7
Unrealized Gain (Loss) 15.1
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6321 8035.3 4207.4 3337.4 2658
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 126 273.1 566.3 64.4 367.6
Cash 126 273.1 566.3 64.4 367.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2601.1 2986.2 1576.2 1574.3 936.1
Accounts Receivable - Trade, Net 2601.1 2986.2 1576.2 1534.3 936.1
Total Inventory 3593.9 4114.1 2064.9 1662.2 1354.3
Total Assets 13331.2 14754.3 8853.7 7964.3 7364
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4617.7 4439.3 3564.7 3474.1 3467.7
Intangibles, Net 1599.2 1451.8 506.3 557.6 558.4
Long Term Investments 305.4 278.9 184 181.9 177.2
Note Receivable - Long Term 118.1 178.3 41.5 6.8 46
Other Long Term Assets, Total 369.8 370.7 349.8 406.5 456.7
Total Current Liabilities 5454.4 7110.6 2894.1 2626.7 2063.7
Payable/Accrued 4438.2 4697.1 2370.2 2099.9 1535.2
Accrued Expenses 168.5 127.1 129.8 105.2 98.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 503.7 1457.5 159.6 158.2 160.2
Other Current Liabilities, Total 344 828.9 234.5 263.4 269.4
Total Liabilities 9699.2 11016.5 5779 5023.3 4412.9
Total Long Term Debt 3110.7 2949.2 2104 1622.8 1555.5
Long Term Debt 2145 1982.9 1290 799.2 801.5
Capital Lease Obligations 965.7 966.3 814 823.6 754
Deferred Income Tax 88.2 46.3 21 10.8 9.7
Minority Interest 418.1 302.6 272.1 270.8 273.6
Other Liabilities, Total 627.8 607.8 487.8 492.2 510.4
Total Equity 3632 3737.8 3074.7 2941 2951.1
Common Stock 479.7 479.7 479.7 479.7 502.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2959.5 3136.9 2517.7 2419.6 2424.4
Treasury Stock - Common -2.8 -3.3 -1.5 -1.8 -1.6
Other Equity, Total 180.5 122.4 78.8 43.5 25.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 13331.2 14754.3 8853.7 7964.3 7364
Total Common Shares Outstanding 238.3 238.3 238.3 238.3 249.7
Other Current Assets, Total 661.9 36.5
Unrealized Gain (Loss) 15.1 2.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 909.2 634.6 267.6 844.259 596.504
Cash Receipts 47673.7 28642.9 23267 30419.3 29832.8
Cash Payments -46318.5 -27865.4 -22845 -29385.6 -28949.9
Cash Taxes Paid -244.3 -38.2 -55.2 -73.83 -235.843
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -206.2 -104.7 -100.9 -113.13 -52
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.5 0 1.7 -2.502 1.436
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1632 -319.2 462.6 -138.947 -425.573
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -380.4 -290.2 -162.2 -232.68 -314.304
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1251.6 -29 624.8 93.733 -111.269
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 266.5 -120.9 -391.8 -679.02 -222.933
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 130.7 -35.5 -1.2 -0.6 -1.6
Total Cash Dividends Paid -383.6 -178.7 -189.8 -239 -307.757
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -300.4 0 -260.157
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 519.4 393.7 -200.8 -179.263 86.424
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -462.8 198.7 332.6 28.873 -38.379
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -6.5 4.2 -5.8 2.581 13.623
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 909.2 199.2 634.6 208.2 267.6
Cash Receipts 47673.7 21193 28642.9 12816.1 23267
Cash Payments -46318.5 -20785.1 -27865.4 -12531.2 -22845
Cash Taxes Paid -244.3 -150.1 -38.2 -25.2 -55.2
Cash Interest Paid -206.2 -70.7 -104.7 -51.3 -100.9
Changes in Working Capital 4.5 12.1 0 -0.2 1.7
Cash From Investing Activities -1632 -1743.2 -319.2 -84.7 462.6
Capital Expenditures -380.4 -114.8 -290.2 -79.2 -162.2
Other Investing Cash Flow Items, Total -1251.6 -1628.4 -29 -5.5 624.8
Cash From Financing Activities 266.5 1272.3 -120.9 -428.1 -391.8
Financing Cash Flow Items 130.7 -20.1 -35.5 -21.7 -1.2
Total Cash Dividends Paid -383.6 -97.6 -178.7 -54.8 -189.8
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -300.4 -300.4 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 519.4 1390 393.7 -51.2 -200.8
Foreign Exchange Effects -6.5 -6.5 4.2 1.4 -5.8
Net Change in Cash -462.8 -278.2 198.7 -303.2 332.6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
AustralianSuper Pension Fund 12.6273 30091097 0 2023-01-26 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0821 12110687 0 2023-01-26 LOW
Australian Retirement Trust Pension Fund 5.0017 11919215 11919215 2023-01-30 MED
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4244 10543446 0 2023-01-26 LOW
Magellan Asset Management Limited Investment Advisor 3.667 8738496 -3202156 2023-03-13 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.077 7332486 2911155 2023-02-06 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8903 6887569 2441574 2022-12-31 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 2.3935 5703844 5703844 2023-01-26 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9356 4612650 0 2023-01-26 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.6191 3858253 48293 2023-04-30 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.1294 2691454 2242669 2023-02-06 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.92 2192453 81905 2023-04-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8402 2002101 1060576 2023-02-06 LOW
Beutel, Goodman & Company Ltd. Investment Advisor 0.7804 1859749 -860 2023-03-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6433 1533091 285933 2023-02-06 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5643 1344789 25881 2023-03-31 LOW
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.5266 1255002 3138 2022-11-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.5092 1213528 -639447 2023-01-26 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.4865 1159414 25612 2023-04-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4521 1077368 6859 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Oil & Gas Refining and Marketing (NEC)

L 24 2 Market St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,343.70 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

69.30 Price
-5.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0155%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0064%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,957.13 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,702.50 Price
-0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου