Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Amerisourcebergen - ABC CFD

143.51
0.13%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.19
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Amerisourcebergen Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 143.1
Άνοιγμα* 143.91
Μεταβολή 1 έτους* 25.56%
Εύρος ημέρας* 142.89 - 144.33
Εύρος 52 εβδ. 132.00-174.63
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.34M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.21M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 34.20B
Αναλογία P/E 21.02
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 202.44M
Έσοδα 238.59B
EPS 8.04
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.1482
Beta 0.53
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 143.51 0.34 0.24% 143.17 144.33 142.77
Jun 28, 2022 143.10 -5.24 -3.53% 148.34 149.40 143.06
Jun 27, 2022 149.09 1.70 1.15% 147.39 149.64 147.39
Jun 24, 2022 148.34 4.48 3.11% 143.86 148.80 142.84
Jun 23, 2022 144.50 -0.19 -0.13% 144.69 146.24 143.55
Jun 22, 2022 144.79 2.84 2.00% 141.95 145.49 141.66
Jun 21, 2022 143.15 2.87 2.05% 140.28 144.35 139.75
Jun 17, 2022 140.47 -0.50 -0.35% 140.97 142.66 139.75
Jun 16, 2022 140.94 0.17 0.12% 140.77 141.86 138.64
Jun 15, 2022 142.08 1.27 0.90% 140.81 144.00 140.81
Jun 14, 2022 141.12 0.41 0.29% 140.71 142.52 140.03
Jun 13, 2022 141.34 -0.57 -0.40% 141.91 143.68 140.96
Jun 10, 2022 144.33 2.00 1.41% 142.33 145.88 142.00
Jun 9, 2022 143.86 -1.19 -0.82% 145.05 146.60 143.83
Jun 8, 2022 146.31 -1.85 -1.25% 148.16 148.57 146.03
Jun 7, 2022 149.45 2.62 1.78% 146.83 149.68 146.36
Jun 6, 2022 146.78 -0.29 -0.20% 147.07 147.82 145.76
Jun 3, 2022 146.97 -0.18 -0.12% 147.15 148.82 146.75
Jun 2, 2022 148.05 -1.24 -0.83% 149.29 149.91 145.43
Jun 1, 2022 149.96 -5.26 -3.39% 155.22 156.83 145.31

Amerisourcebergen Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 146850 153144 167940 179589 189894 213989
Έσοδα 146850 153144 167940 179589 189894 213989
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 142711 148599 163291 174597 184711 207214
Ακαθάριστο Εισόδημα 4138.81 4544.6 4648.25 4992.44 5182.81 6774.43
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 145324 152083 166520 178477 195051 211635
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2231.58 2128.73 2460.3 2663.51 2767.22 3594.25
Depreciation / Amortization 364.735 397.603 465.127 462.407 391.062 505.172
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 16.718 957.927 302.908 754.602 7182.06 320.814
Λειτουργικά Έσοδα 1525.77 1060.34 1419.92 1111.92 -5157.53 2354.2
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -139.912 -145.185 -217.027 -144.069 -137.883 -174.074
Άλλο, Καθαρό 5.048 2.73 -25.469 -0.748 1.581 41.736
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1390.91 917.887 1177.42 967.106 -5293.83 2221.86
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1427.93 364.484 1003.29 817.135 -3399.56 1544.61
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1427.93 364.484 1045.81 818.365 -3408.72 1539.93
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 612.6 37
Καθαρά Κέρδη 1427.93 364.484 1658.41 855.365 -3408.72 1539.93
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1427.93 364.484 1045.81 818.365 -3408.72 1539.93
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1427.93 364.484 1658.41 855.365 -3408.72 1539.93
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1427.93 364.484 1658.41 855.365 -3408.72 1539.93
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 225.959 221.602 220.336 211.84 204.783 208.465
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.31942 1.64477 4.74641 3.86313 -16.6455 7.38701
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.36 1.46 1.52 1.6 1.66 1.76
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.36751 4.45455 5.91785 6.87287 6.15101 8.45685
Δικαίωμα Μειοψηφίας 42.513 1.23 -9.158 -4.676
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 49154.2 53405.7 58912.4 59628.8 57719.4
Έσοδα 49154.2 53405.7 58912.4 59628.8 57719.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 47620.8 51517.5 57011.8 57568.4 55486.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 1533.38 1888.21 1900.62 2060.36 2233.25
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 48529.8 52785 58350.5 58984.4 56939.3
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 730.081 913.414 1215.69 1170.11 1203.24
Depreciation / Amortization 100.797 127.101 177.721 175.929 175.29
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 78.156 226.964 -54.687 69.915 74.56
Λειτουργικά Έσοδα 624.347 620.727 561.895 644.405 780.157
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -34.526 -51.338 -54.596 -53.372 -52.916
Άλλο, Καθαρό -23.31 4.141 46.637 5.172 0.948
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 566.511 573.53 553.936 596.205 728.189
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 434.005 295.448 436.448 449.416 555.245
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1.262 -3.326 1.25 -0.311 -7.231
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 435.267 292.122 437.698 449.105 548.014
Καθαρά Κέρδη 435.267 292.122 437.698 449.105 548.014
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 435.267 292.122 437.698 449.105 548.014
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 435.267 292.122 437.698 449.105 548.014
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 435.267 292.122 437.698 449.105 548.014
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 207.315 208.912 210.823 211.168 211.991
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.09954 1.3983 2.07614 2.12677 2.58508
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.44 0.44 0.44 0.46 0.46
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.38836 1.95795 1.87176 2.37634 2.85326
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22851.8 24303.3 25894.4 28132.1 33055.7 38802.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2741.83 2435.11 2492.52 3374.19 4597.75 2920.05
Μετρητά & Ισοδύναμα 2741.83 2435.11 2492.52 3374.19 4597.75 2547.14
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9175.88 10303.3 11314.2 13534.4 15679.4 19660.6
Accounts Receivable - Trade, Net 9175.88 10303.3 11314.2 13534.4 15191 19438.7
Total Inventory 10723.9 11461.4 11918.5 11060.3 12589.3 15368.4
Prepaid Expenses 210.219 103.432 169.122 163.244 189.3 853.6
Total Assets 33637.5 35316.5 37669.8 39172 44274.8 57337.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1530.68 1797.94 1892.42 1770.52 1928.33 3230.14
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2616.74 3091.21 3407.91 3349.14 3688 5148.87
Accumulated Depreciation, Total -1086.05 -1293.26 -1515.48 -1578.62 -1759.67 -1918.73
Goodwill, Net 5991.5 6044.28 6664.27 6705.51 6706.72 9030.53
Intangibles, Net 2967.85 2833.28 2947.83 2294.84 1886.11 5256.93
Other Long Term Assets, Total 295.626 337.664 270.942 269.067 697.972 1017.6
Total Current Liabilities 25280.4 26818.2 27869.7 29581.3 33853.1 41358.6
Accounts Payable 23926.3 25404 26836.9 28385.1 31705.1 38010
Accrued Expenses 743.839 1402 881.157 1057.21 1646.76 2856.41
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 610.21 12.121 151.657 139.012 501.259 300.213
Total Liabilities 31508.1 33252 34737 36293.1 45293.8 57114.4
Total Long Term Debt 3852.48 3781.57 4510.83 4354.4 3618.26 6383.71
Long Term Debt 3576.49 3429.93 4158.53 4033.88 3618.26 6383.71
Capital Lease Obligations 275.991 351.635 352.296 320.518 0
Deferred Income Tax 2214.77 2492.61 1829.41 1860.19 686.485 1685.3
Other Liabilities, Total 160.47 159.663 409.952 382.887 6956.64 7325.75
Total Equity 2129.4 2064.46 2932.82 2878.92 -1018.92 223.354
Common Stock 2.778 2.806 2.836 2.853 2.878 2.907
Additional Paid-In Capital 4333 4517.63 4715.47 4850.14 5081.78 5465.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2303.94 2395.22 3720.58 4235.49 518.335 1670.51
Treasury Stock - Common -4396.01 -4755.35 -5426.81 -6097.6 -6513.08 -6469.73
Other Equity, Total -114.308 -95.85 -79.253 -111.965 -108.83 -445.442
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 33637.5 35316.5 37669.8 39172 44274.8 57337.8
Total Common Shares Outstanding 220.051 217.994 213.218 206.761 204.226 287.79
Minority Interest 117.137 114.289 179.288 361.057
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 372.908
Other Current Liabilities, Total 192.069
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35469.1 37259.8 38802.6 39378.9 39409.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6641.18 2553.22 2920.05 3541.97 3351.64
Μετρητά & Ισοδύναμα 6641.18 2553.22 2547.14 3168.88 2960.76
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15682.6 19165.1 19660.6 18691.1 19698.1
Accounts Receivable - Trade, Net 15351.4 18911 19438.7 18507.9 19562.8
Total Inventory 12954.7 14996.4 15368.4 16293.9 15514.9
Prepaid Expenses 190.644 545.111 853.6 851.861 845.202
Total Assets 47003.2 55930.9 57337.8 57577.6 57308.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1482.75 2143.08 2162.96 2129.7 2138.6
Goodwill, Net 6709.82 9132.72 9030.53 8921.79 8798.26
Intangibles, Net 1839.08 5437.83 5256.93 5080.67 4888.04
Other Long Term Assets, Total 1502.44 1957.54 2084.78 2066.52 2073.51
Total Current Liabilities 32996.4 39589.8 41358.6 41613.6 42797.6
Accounts Payable 31420.4 36502.8 38010 38617.7 38210.6
Accrued Expenses 1532.17 2631.41 2856.41 2542.03 2578.24
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 43.885 455.609 300.213 268.563 1809.66
Total Liabilities 47285 55893 57114.4 57336 56757.8
Total Long Term Debt 6147.11 6647.18 6383.71 6412.54 4646.71
Long Term Debt 6147.11 6647.18 6383.71 6412.54 4646.71
Deferred Income Tax 768.551 1671.7 1685.3 1689.5 1692.35
Minority Interest 178.974 370.479 361.057 359.575 355.756
Other Liabilities, Total 7193.92 7613.78 7325.75 7260.81 7265.45
Total Equity -281.756 37.962 223.354 241.546 550.309
Common Stock 2.9 2.903 2.907 2.92 2.924
Additional Paid-In Capital 5278.38 5412.59 5465.1 5546.61 5599.82
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1124.98 1325.42 1670.51 2019.08 2469.71
Treasury Stock - Common -6618.76 -6469.71 -6469.73 -6504.28 -6516.32
Other Equity, Total -69.248 -233.238 -445.442 -822.783 -1005.82
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 47003.2 55930.9 57337.8 57577.6 57308.2
Total Common Shares Outstanding 205.326 207.711 287.79 209.041 209.402
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 372.908 373.088 390.876
Other Current Liabilities, Total 192.069 185.279 199.062
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1427.93 364.484 1615.89 854.135 -3399.56 1544.61
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3178.5 1504.14 1411.39 2344.02 2207.04 2664.83
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 232.538 262.42 318.483 321.102 290.744 326.713
Amortization 159.628 169.911 191.626 176.41 117.269 188.073
Deferred Taxes -130.927 319.069 -795.524 28.537 -1544.97 334.866
Μη Χρηματικά Στοιχεία 461.124 -78.898 283 594.641 474.528 -94.996
Cash Taxes Paid 17.5 105 104 117.7 139.4 93.5
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 123.5 125.3 162.1 167.4 150.7 170.9
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1028.2 467.152 -202.089 369.198 6269.03 365.571
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3169.18 -498.041 -1111.11 -375.832 -379.871 -6141.58
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -464.616 -466.397 -336.411 -310.222 -369.677 -438.217
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2704.56 -31.644 -774.703 -65.61 -10.194 -5703.36
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 565.072 -1312.81 -242.873 -1086.51 -603.617 1952.85
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -28.568 -15.985 -44.748 -16.669 -33.472 -13.655
Total Cash Dividends Paid -288.477 -320.27 -333.041 -338.974 -343.578 -366.648
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 168.903 -227.006 -500.779 -597.797 -194.561 116.6
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 713.214 -749.553 635.695 -133.073 -32.006 2216.55
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 574.39 -306.717 57.401 881.678 1223.55 -1527.62
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3.725
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 812.712 1108.16 1544.61 449.416 1004.66
Cash From Operating Activities 449.15 1656.77 2664.83 864.449 1129.48
Cash From Operating Activities 154.682 237.854 326.713 96.926 194.407
Amortization 54.683 102.635 188.073 83.476 165.629
Deferred Taxes 141.601 303.637 334.866 30.512 51.75
Non-Cash Items 64.193 -44.173 -94.996 10.738 11.634
Changes in Working Capital -778.721 -51.344 365.571 193.381 -298.601
Cash From Investing Activities -314.232 -5970.23 -6141.58 -143.12 -337.164
Capital Expenditures -151.612 -273.407 -438.217 -79.691 -209.343
Other Investing Cash Flow Items, Total -162.62 -5696.82 -5703.36 -63.429 -127.821
Cash From Financing Activities 1908.52 2397.46 1952.85 -106.423 -384.587
Financing Cash Flow Items -26.94 -30.965 -13.655 -38.333 -39.451
Total Cash Dividends Paid -182.365 -274.041 -366.648 -100.541 -197.923
Issuance (Retirement) of Stock, Net 48.176 82.147 116.6 38.937 61.577
Issuance (Retirement) of Debt, Net 2069.65 2620.31 2216.55 -6.486 -208.79
Net Change in Cash 2043.43 -1916 -1527.62 612.252 402.674
Foreign Exchange Effects -3.725 -2.654 -5.055
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Walgreens Boots Alliance Inc Corporation 16.6266 33659180 -5961534 2022-12-12 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.05 20345297 1195845 2022-12-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1646 8430821 167625 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4531 6990466 165682 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 3.203 6484099 -127072 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.6334 5331119 -226283 2022-09-30 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 2.4904 5041639 514462 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5247 3086569 145114 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3957 2825531 -402762 2022-09-30 LOW
Fidelity International Investment Advisor 1.1622 2352691 -142423 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0974 2221645 -82989 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 0.9137 1849652 -192451 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.8951 1811961 129712 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.7875 1594135 16514 2022-09-30 LOW
Coho Partners, Ltd. Investment Advisor 0.7675 1553646 17522 2022-12-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7417 1501410 416020 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.726 1469706 810 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7005 1418085 -134567 2021-12-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.6612 1338500 235037 2022-09-30 MED
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6198 1254636 2467 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Amerisource Company profile

Σχετικά με την Amerisourcebergen

Η AmerisourceBergen Corporation είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών προμήθειας και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες Φαρμακευτικής Διανομής και τα Λοιπά. Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και σε φαρμακευτικούς και βιοτεχνολογικούς παραγωγούς. Ο τομέας Pharmaceutical Distribution Services εξυπηρετεί τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στο κανάλι προμήθειας φαρμάκων, οι δραστηριότητες του τομέα Pharmaceutical Distribution παρέχουν διανομή φαρμάκων και συναφείς υπηρεσίες. Ο τομέας Άλλα αποτελείται από τις δραστηριότητες διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων της AmerisourceBergen Consulting Services (ABCS), της World Courier Group, Inc. (World Courier) και της MWI Veterinary Supply, Inc. (MWI).

Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

1 West First Avenue
CONSHOHOCKEN
PENNSYLVANIA 19428
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.42 Price
+1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00331

BTC/USD

24,112.80 Price
+1.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Oil - Crude

76.71 Price
-0.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.51 Price
-0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου