Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές American Superconductor - AMSC CFD

4.64
9.95%
0.07
Χαμηλό: 4.08
Υψηλό: 4.64
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

American Superconductor Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.22
Άνοιγμα* 4.34
Μεταβολή 1 έτους* -20.37%
Εύρος ημέρας* 4.08 - 4.64
Εύρος 52 εβδ. 3.20-6.65
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 127.05K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.98M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 118.42M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 29.53M
Έσοδα 102.55M
EPS -1.20
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.37
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 31, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 30, 2023 4.22 0.22 5.50% 4.00 4.28 4.00
May 26, 2023 3.97 0.02 0.51% 3.95 4.04 3.90
May 25, 2023 3.95 -0.09 -2.23% 4.04 4.10 3.95
May 24, 2023 4.14 -0.06 -1.43% 4.20 4.22 4.03
May 23, 2023 4.26 0.02 0.47% 4.24 4.53 4.24
May 22, 2023 4.24 0.24 6.00% 4.00 4.28 3.98
May 19, 2023 4.16 -0.28 -6.31% 4.44 4.51 4.09
May 18, 2023 4.45 -0.11 -2.41% 4.56 4.68 4.44
May 17, 2023 4.58 0.29 6.76% 4.29 4.60 4.29
May 16, 2023 4.45 0.20 4.71% 4.25 4.49 4.25
May 15, 2023 4.30 0.17 4.12% 4.13 4.35 4.08
May 12, 2023 4.21 -0.02 -0.47% 4.23 4.43 4.15
May 11, 2023 4.37 0.19 4.55% 4.18 4.42 4.18
May 10, 2023 4.32 0.22 5.37% 4.10 4.35 4.09
May 9, 2023 4.07 0.12 3.04% 3.95 4.13 3.88
May 8, 2023 3.88 -0.01 -0.26% 3.89 3.91 3.69
May 5, 2023 3.87 0.19 5.16% 3.68 3.98 3.67
May 4, 2023 3.67 -0.23 -5.90% 3.90 3.90 3.60
May 3, 2023 3.90 -0.07 -1.76% 3.97 4.07 3.88
May 2, 2023 3.95 0.05 1.28% 3.90 4.08 3.90

American Superconductor Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, June 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2022 American Superconductor Corp Earnings Call
Q4 2022 American Superconductor Corp Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, August 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 American Superconductor Corp Earnings Release
Q1 2023 American Superconductor Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:30

Χώρα

US

Γεγονός

American Superconductor Corp Annual Shareholders Meeting
American Superconductor Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Monday, October 30, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 American Superconductor Corp Earnings Release
Q2 2023 American Superconductor Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 108.435 87.125 63.838 56.207 48.403
Έσοδα 108.435 87.125 63.838 56.207 48.403
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 94.943 69.671 54.393 42.19 44.608
Ακαθάριστο Εισόδημα 13.492 17.454 9.445 14.017 3.795
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 129.524 110.29 86.967 22.184 80.56
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27.494 25.322 22.669 22.028 22.577
Έρευνα & Ανάπτυξη 10.47 11.015 9.565 9.874 11.594
Depreciation / Amortization 2.467 1.222 0.34 0.34 0.183
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -52.248 1.527
Λειτουργικά Έσοδα -21.089 -23.165 -23.129 34.023 -32.157
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.075 0.426 5.975 -2.481 2.02
Άλλο, Καθαρό -0.028 -0.771 0.253 1.599 -2.8
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.042 -23.51 -16.901 33.141 -32.937
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -19.193 -22.678 -17.096 28.461 -32.776
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -19.193 -22.678 -17.096 28.461 -32.776
Καθαρά Κέρδη -19.193 -22.678 -17.096 26.761 -32.776
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -19.193 -22.678 -17.096 28.461 -32.776
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -19.193 -22.678 -17.096 26.761 -32.776
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -19.193 -22.678 -17.096 26.761 -32.776
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.203 23.879 20.985 20.726 18.967
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.70555 -0.9497 -0.81468 1.3732 -1.72805
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.68928 -0.9497 -0.81468 -0.26538 -1.67572
Other Operating Expenses, Total -5.85 3.06 0 0.071
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1.7 0
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 23.881 27.68 22.679 28.309 26.799
Έσοδα 23.881 27.68 22.679 28.309 26.799
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23.364 25.71 20.458 25.018 23.227
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.517 1.97 2.221 3.291 3.572
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33.09 35.772 31.548 33.216 31.179
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.173 7.35 7.562 6.879 6.777
Έρευνα & Ανάπτυξη 2.083 2.314 2.678 2.102 2.657
Depreciation / Amortization 0.69 0.688 0.68 0.627 0.628
Other Operating Expenses, Total -0.22 -0.29 0.17 -1.41 -2.11
Λειτουργικά Έσοδα -9.209 -8.092 -8.869 -4.907 -4.38
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.042 -1.876 0.024 0.007 0.012
Άλλο, Καθαρό -0.287 0.073 0.167 -0.035 0.045
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.454 -9.895 -8.678 -4.935 -4.323
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.581 -9.881 -8.71 -5.032 -4.324
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.581 -9.881 -8.71 -5.032 -4.324
Καθαρά Κέρδη -9.581 -9.881 -8.71 -5.032 -4.324
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.581 -9.881 -8.71 -5.032 -4.324
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.581 -9.881 -8.71 -5.032 -4.324
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.581 -9.881 -8.71 -5.032 -4.324
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 27.954 27.867 27.56 27.377 27.352
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.34274 -0.35458 -0.31604 -0.1838 -0.15809
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.34274 -0.35458 -0.31604 -0.1838 -0.15809
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 94.336 105.23 94.277 103.398 67.176
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.584 72.954 54.848 77.483 34.084
Μετρητά & Ισοδύναμα 40.584 67.814 24.699 77.483 34.084
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20.28 13.267 16.987 10.743 10.365
Accounts Receivable - Trade, Net 20.28 13.267 16.987 7.855 7.365
Total Inventory 23.666 13.306 18.975 12.119 19.78
Prepaid Expenses 7.052 3.546 2.959 3.053 2.947
Other Current Assets, Total 2.754 2.157 0.508 0
Total Assets 173.887 168.866 124.109 119.33 88.175
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.158 12.744 11.924 8.972 12.513
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62.014 55.16 52.005 49.532 76.718
Accumulated Depreciation, Total -44.856 -42.416 -40.081 -40.56 -64.205
Intangibles, Net 11.311 9.153 3.55 2.89 3.23
Other Long Term Assets, Total 7.611 7.105 7.593 2.351 0.978
Total Current Liabilities 53.964 40.738 40.96 28.384 27.325
Accounts Payable 13.192 5.353 10.045 2.939 3.096
Accrued Expenses 13.262 13.512 10.886 8.952 8.993
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.072 0
Other Current Liabilities, Total 27.438 21.873 20.029 16.493 15.236
Total Liabilities 64.498 52.274 51.89 38.137 35.946
Total Long Term Debt 0.09 0 0 0 0
Long Term Debt 0.09
Deferred Income Tax 0.297 0.274 0.18 1.698 0.11
Other Liabilities, Total 10.147 11.262 10.75 8.055 8.511
Total Equity 109.389 116.592 72.219 81.193 52.229
Common Stock 0.289 0.28 0.229 0.216 0.211
Additional Paid-In Capital 1133.54 1121.49 1053.51 1044.62 1041.11
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1020.51 -1001.31 -978.635 -961.539 -988.333
Treasury Stock - Common -3.639 -3.593 -2.666 -2.101 -1.645
Other Equity, Total -0.291 -0.277 -0.216 -0.005 0.883
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 173.887 168.866 124.109 119.33 88.175
Total Common Shares Outstanding 28.5224 27.5934 22.6044 21.4161 20.9736
Goodwill, Net 43.471 34.634 1.719 1.719 1.719
Note Receivable - Long Term 2.559
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 5.14 30.149
Long Term Investments 0 5.046
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 94.165 94.979 98.21 94.336 94.933
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.685 27.811 33.355 40.584 43.887
Μετρητά & Ισοδύναμα 23.685 27.811 33.355 40.584 43.887
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17.568 20.391 21.731 20.28 21.049
Accounts Receivable - Trade, Net 17.568 20.391 21.731 20.28 21.049
Total Inventory 38.725 36.342 32.924 23.666 20.942
Prepaid Expenses 7.544 6.861 6.433 7.052 6.404
Other Current Assets, Total 6.643 3.574 3.767 2.754 2.651
Total Assets 165.072 171.747 176.508 173.887 175.296
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.679 16.072 16.881 17.158 17.526
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 62.429 62.038 62.28 62.014 61.869
Accumulated Depreciation, Total -46.75 -45.966 -45.399 -44.856 -44.343
Goodwill, Net 43.471 43.471 43.471 43.471 43.471
Intangibles, Net 9.215 9.911 10.599 11.311 11.955
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 2.542 7.314 7.347 7.611 7.411
Total Current Liabilities 68.053 66.88 64.711 53.964 51.827
Accounts Payable 13.548 18.184 19.213 13.192 10.438
Accrued Expenses 15.764 15.344 14.05 13.262 11.833
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 38.669 33.28 31.376 27.438 29.479
Total Liabilities 77.865 76.364 74.595 64.498 62.261
Total Long Term Debt 0.035 0.058 0.071 0.09 0.117
Deferred Income Tax 0.202 0.203 0.297 0.297 0.089
Other Liabilities, Total 9.575 9.223 9.516 10.147 10.228
Total Equity 87.207 95.383 101.913 109.389 113.035
Common Stock 0.299 0.293 0.289 0.289 0.289
Additional Paid-In Capital 1137.62 1136.03 1134.71 1133.54 1132.16
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1048.68 -1039.1 -1029.22 -1020.51 -1015.47
Treasury Stock - Common -3.639 -3.639 -3.639 -3.639 -3.639
Other Equity, Total 1.603 1.798 -0.228 -0.291 -0.296
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 165.072 171.747 176.508 173.887 175.296
Total Common Shares Outstanding 29.928 29.337 28.5662 28.5224 28.4578
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.072 0.072 0.072 0.072 0.077
Long Term Debt 0.035 0.058 0.071 0.09 0.113
Capital Lease Obligations 0.004
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -19.193 -22.678 -17.096 26.761 -32.776
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -18.977 -8.681 -16.497 42.714 -24.827
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5.341 5.352 4.308 4.609 11.459
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.003 8.848 -1.748 7.165 2.054
Cash Taxes Paid 0.531 0.594 3.653 2.859 1.576
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.042
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3.725 1.018 -0.247 4.179 -5.564
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.163 2.469 -36.621 2.169 15.602
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.938 -1.764 -4.63 -0.952 -2.534
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6.225 4.233 -31.991 3.121 18.136
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.142 50.828 5.776 -0.299 15.278
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.927 -0.565 -0.456 -0.274
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.195 51.755 6.341 0.157 17.127
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.053 0 -1.575
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.055 0.059 0.008 -0.635 0.452
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -26.053 44.675 -47.334 43.949 6.505
Deferred Taxes -2.403 -1.221 -1.714
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Net income/Starting Line -28.171 -18.59 -8.71 -19.193 -14.161
Cash From Operating Activities -17.067 -11.572 -5.863 -18.977 -15.925
Cash From Operating Activities 4.104 2.799 1.401 5.341 4.009
Deferred Taxes 0.065 0.063 0.061 -2.403 -2.136
Non-Cash Items 6.502 4.731 1.422 1.003 0.94
Cash Taxes Paid 0.28 0.152 0.049 0.531 0.445
Changes in Working Capital 0.433 -0.575 -0.037 -3.725 -4.577
Cash From Investing Activities -1.164 -0.659 -0.496 -7.163 -7.056
Capital Expenditures -0.97 -0.56 -0.441 -0.938 -0.71
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.194 -0.099 -0.055 -6.225 -6.346
Cash From Financing Activities 0.071 0.095 -0.02 0.142 0.049
Financing Cash Flow Items
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.127 0.128 0 0.195 0.079
Foreign Exchange Effects 0.025 0.004 -0.017 -0.055 -0.051
Net Change in Cash -18.135 -12.132 -6.396 -26.053 -22.983
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.056 -0.033 -0.02 -0.053 -0.03
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
AWM Investment Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.5888 2536283 0 2023-03-31 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 6.1353 1811771 147800 2023-03-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 5.0503 1491370 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2111 1243546 149382 2023-03-31 LOW
McGahn (Daniel P) Individual Investor 3.1941 943223 25000 2022-12-16
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 2.8277 835037 -179806 2023-03-31 LOW
KBC Group NV Investment Advisor 2.1405 632089 150720 2023-03-31 LOW
ArrowMark Colorado Holdings, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9283 569432 5432 2023-03-31 LOW
Footprints Asset Management & Research, Inc. Investment Advisor 1.757 518851 490051 2021-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7114 505391 44139 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5963 471378 -41091 2023-03-31 LOW
Kosiba (John W. Jr.) Individual Investor 1.219 359968 40000 2022-12-16
CM Management, LLC Investment Advisor 1.1852 350000 20000 2023-03-31 MED
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.1448 338070 -126409 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9778 288751 10524 2023-03-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.8856 261526 6189 2023-03-31 LOW
GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.6648 196323 65945 2023-03-31 HIGH
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.4808 141979 76992 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3684 108796 16100 2023-03-31 LOW
GMT Capital Corp. Hedge Fund 0.366 108066 108066 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

American Superconductor Company profile

Σχετικά με την American Superconductor

Η American Superconductor Corporation είναι συστημικός πάροχος λύσεων ανθεκτικότητας ισχύος κλίμακας μεγαβάτ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Grid και Wind. Μέσω των λύσεων Gridtec Solutions της Εταιρείας, ο επιχειρηματικός τομέας Grid δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και στους προγραμματιστές έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συνδέουν, να μεταδίδουν και να διανέμουν ενέργεια. Παρέχει επίσης υπηρεσίες σχεδιασμού της μεταφοράς. Πωλεί προϊόντα προστασίας πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του επιχειρηματικού τομέα Grid. Μέσω των λύσεων Windtec Solutions της εταιρείας, ο επιχειρηματικός τομέας Wind επιτρέπει στους κατασκευαστές να τοποθετούν ανεμογεννήτριες. Παρέχει ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος και συστήματα ελέγχου. Παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών ισχύος και συστημάτων ελέγχου που βασίζονται σε λογισμικό, τα οποία είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένα και σχεδιασμένα για βελτιστοποιημένη απόδοση, αποδοτικότητα και συμβατότητα με το δίκτυο.

Industry: Electrical Components & Equipment (NEC)

60 Jackson Rd
DEVENS
MASSACHUSETTS 01434-4020
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.51 Price
-2.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00389

US100

14,294.00 Price
-0.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,964.35 Price
+0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0089%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0006%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,089.70 Price
-2.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου