Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές American Resources Corporation - AREC CFD

  1.5657
  12.18%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0286
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.3957
  Άνοιγμα* 1.4357
  Μεταβολή 1 έτους* -11.64%
  Εύρος ημέρας* 1.4357 - 1.5657
  Εύρος 52 εβδ. 1.04-2.16
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 253.98K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 115.05M
  Αναλογία P/E 12.02
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 78.27M
  Έσοδα 21.36M
  EPS 0.12
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.33
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 1.5657 0.1500 10.60% 1.4157 1.5757 1.4157
  Feb 29, 2024 1.3957 0.0000 0.00% 1.3957 1.4257 1.3857
  Feb 28, 2024 1.4157 0.0100 0.71% 1.4057 1.4457 1.3957
  Feb 27, 2024 1.3957 0.0300 2.20% 1.3657 1.3957 1.3557
  Feb 26, 2024 1.3357 0.0400 3.09% 1.2957 1.3457 1.2957
  Feb 23, 2024 1.3057 0.0100 0.77% 1.2957 1.3157 1.2857
  Feb 22, 2024 1.2957 -0.0300 -2.26% 1.3257 1.3357 1.2857
  Feb 21, 2024 1.3057 -0.0600 -4.39% 1.3657 1.3857 1.3057
  Feb 20, 2024 1.3957 0.0100 0.72% 1.3857 1.4157 1.3657
  Feb 16, 2024 1.4257 0.0200 1.42% 1.4057 1.4257 1.3857
  Feb 15, 2024 1.3957 -0.0100 -0.71% 1.4057 1.4357 1.3757
  Feb 14, 2024 1.3957 0.0600 4.49% 1.3357 1.4457 1.3057
  Feb 13, 2024 1.3357 -0.0100 -0.74% 1.3457 1.3757 1.2957
  Feb 12, 2024 1.3457 0.0500 3.86% 1.2957 1.3657 1.2857
  Feb 9, 2024 1.2957 -0.0200 -1.52% 1.3157 1.3157 1.2857
  Feb 8, 2024 1.2757 -0.0500 -3.77% 1.3257 1.3357 1.2657
  Feb 7, 2024 1.2957 0.0000 0.00% 1.2957 1.3357 1.2857
  Feb 6, 2024 1.3157 0.0100 0.77% 1.3057 1.3357 1.2957
  Feb 5, 2024 1.2657 -0.0500 -3.80% 1.3157 1.3157 1.2557
  Feb 2, 2024 1.3357 -0.0300 -2.20% 1.3657 1.3657 1.2657

  American Resources Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 American Resources Corp Earnings Release
  Q4 2023 American Resources Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 13, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 American Resources Corp Earnings Release
  Q1 2024 American Resources Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 39.4743 7.75531 1.05969 24.4777 31.5248
  Έσοδα 39.4743 7.75531 1.05969 24.4777 31.5248
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.4727 8.3951 5.10727 30.309 28.1676
  Ακαθάριστο Εισόδημα 14.0016 -0.63979 -4.04758 -5.83128 3.35722
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 60.3519 36.0887 14.968 84.4545 42.9535
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.12379 5.27189 3.56335 11.8645 7.5396
  Depreciation / Amortization 3.39621 3.22677 3.55006 6.24581 2.94036
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3.11978 0 -2.53907 27.3162 -0.8756
  Λειτουργικά Έσοδα -20.8776 -28.3334 -13.9083 -59.9768 -11.4287
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.3903 -3.93792 -3.18895 -10.469 -1.79542
  Άλλο, Καθαρό 0.31218 -0.23299 0.02054 -0.4725 0.46681
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -12.7573
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -12.7573
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.15126
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -12.9086
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -12.9086
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -13.0234
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -13.0234
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -13.0234
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 66.3161 55.2228 29.36 24.0944 3.51351
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.0218 -0.5886 -0.34931 -2.94335 -3.70667
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37812 -0.5886 -0.66811 -1.80963 -3.95588
  Έρευνα & Ανάπτυξη 28.1349 18.0987 3.99889 7.23665 3.81524
  Other Operating Expenses, Total 1.34405 1.09628 1.2875 1.48235 1.36632
  Total Adjustments to Net Income 0 -0.11485
  Gain (Loss) on Sale of Assets 20.51 0 6.82095
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1.98069 8.86846 4.6847 9.50974 16.1992
  Έσοδα 1.98069 8.86846 4.6847 9.50974 16.1992
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.29484 3.68746 7.26585 8.14137 6.35514
  Ακαθάριστο Εισόδημα -2.31415 5.181 -2.58115 1.36837 9.84406
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.01123 11.5036 15.8655 14.5043 18.4401
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.48109 1.61472 1.57625 1.03725 1.13853
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.66685 5.63391 6.12552 3.69277 11.5324
  Depreciation / Amortization 0.32017 0.3192 0.61056 0.91419 0.94203
  Other Operating Expenses, Total 0.24829 0.24829 0.3563 0.3563 0.36382
  Λειτουργικά Έσοδα -7.03054 -2.63511 -11.1808 -4.99452 -2.24088
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.16628 -0.55875 -0.42622 -0.31148 -0.27896
  Άλλο, Καθαρό 0.26 0.093 0.1178 0.03622 0.076
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.99993 -3.10087 9.02085 -5.26978 -2.44383
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.99993 -3.10087 9.02085 -5.26978 -2.44383
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.99993 -3.10087 8.95736 -5.22684 -2.43117
  Καθαρά Κέρδη -0.99993 -3.10087 8.95736 -5.22684 -2.43117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.99993 -3.10087 8.95736 -5.22684 -2.43117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.99993 -3.10087 8.95736 -5.22684 -2.43117
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.99993 -3.10087 8.95736 -5.22684 -2.43117
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 76.1979 72.9531 67.7256 66.3778 66.3778
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01312 -0.0425 0.13226 -0.07874 -0.03663
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09104 -0.0425 -0.1716 -0.07328 -0.06513
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 -0.069 0.36238 -1.89185
  Gain (Loss) on Sale of Assets 5.93689 20.51
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.06349 0.04294 0.01267
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.7626 15.2979 11.2159 3.1781 4.26296
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.86857 11.4927 10.6175 0.00332 2.29311
  Μετρητά & Ισοδύναμα
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.66076 3.17564 0.27289 2.65915 1.65823
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.66076 3.17564 0.03865 2.42491 1.33868
  Συνολικό Απόθεμα 0.44669 0 0.1505 0.51563 0.1638
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 55.9164 42.8727 38.4154 35.2296 41.3637
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 22.1476 23.6294 22.4987 27.6689 32.5719
  Υπεραξία, Καθαρό
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.12226 1.09541 0.58371 0.26549 0.41169
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.4368 16.5352 23.2611 45.0064 26.433
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.52424 2.02457 6.25195 2.45981 2.53083
  Σύνολο Οφειλών 55.6316 45.1281 58.4209 67.9343 50.5635
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 9.16889 19.6317 5.41527 7.91887
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0.2847 -2.25541 -20.0055 -32.7046 -9.19982
  Κοινή Μετοχή 0.00668 0.00651 0.00426 0.00274 0.00178
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 167.517 163.442 113.279 90.3261 42.9135
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -167.239 -165.794 -133.289 -123.033 -52.1152
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 55.9164 42.8727 38.4154 35.2296 41.3637
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 66.7776 65.085 40.5228 27.4105 17.7635
  Μετρητά 8.86857 11.4927 10.6175 0.00332 2.29311
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.78658 0.62461 0.175 0 0.14783
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26.7405 39.0214 34.6639 38.1617 24.3561
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.19948 -15.9536 -12.7268 -11.1626 -6.69126
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.09902 0.35 4.11714 4.11714 4.11714
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 9.21148 7.17828 4.96794 11.7626 8.61432
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.99612 1.47709 1.04352 2.86976 1.11874
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 11.7049 5.85527 10.9977 27.9142 14.1691
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 9.16889 19.6317 5.41527 7.91887
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 28.1949 19.424 15.5281 17.5126 16.2116
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0.00005
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 4.81779
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.09 0.00004
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.005
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 20.7849 2.5
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.5924 6.38757 5.74876 10.7626 11.2249
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.11738 2.87456 0.29725 8.86857 3.76947
  Μετρητά 3.11738 2.87456 0.29725 8.86857 3.76947
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.39083 0.99523 1.69493 0.66076 5.67104
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.39083 0.99523 1.69493 0.66076 5.67104
  Συνολικό Απόθεμα 2.16653 0.71123 2.95951 0.44669 0.73002
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.91764 1.80656 0.79708 0.78658 1.05434
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 102.92 100.079 49.4966 55.9164 37.3134
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30.1495 25.8757 22.217 22.1476 20.5761
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 35.7476 31.153 27.1741 26.7405 33.2367
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.15974 -5.83884 -5.51868 -5.19948 -13.2056
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 19.4836 19.0586 19.3086 20.7849 3.74044
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.09902 0.09902 0.09902 0.09902 0.685
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 41.5957 48.6584 2.12322 2.12226 1.08697
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.2074 16.205 14.9079 27.4368 20.6912
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.87608 7.30045 7.31034 9.21148 7.24097
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.55029 5.06214 4.07286 3.99612 0.1308
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.80466 0.81869 0.83973 11.7049 11.2906
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.97637 3.02372 2.68501 2.52424 2.0289
  Σύνολο Οφειλών 88.2239 89.3438 42.1488 55.6316 46.3226
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 43.2029 43.4759 0 0 5.18782
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 43.2029 43.4759 0 2.19585
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 28.8137 29.6629 27.2408 28.1949 20.5071
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14.6962 10.7355 7.34782 0.2847 -9.00922
  Κοινή Μετοχή 0.00763 0.00762 0.00762 0.00668 0.00669
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 178.534 178.057 177.68 167.517 167.181
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -163.845 -167.329 -170.34 -167.239 -176.197
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 102.92 100.079 49.4966 55.9164 37.3134
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 66.8605 76.1979 76.1979 66.7776 66.8605
  Total Preferred Shares Outstanding
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.06349
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 2.99197
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.44567 -32.5043 -10.2558 -70.9183 -12.7573
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6.075 -29.0922 -13.8473 -19.2071 -3.36554
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.39621 3.22677 2.79491 6.24581 2.94036
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -0.86794 2.80032 -1.71007 43.6993 1.86866
  Cash Taxes Paid 0 0 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.99239 -2.61495 -4.67633 1.76607 4.58276
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7.64067 -5.91894 0.41786 0.32275 -0.01064
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.06894 -0.32725 -0.13336
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -7.64067 -2.85 0.41786 0.65 0.12272
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.03161 36.398 24.3618 16.4484 5.69532
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 1.67719
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.09344 31.8859 12.8325 7.7677 0.05
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.06182 2.83496 11.5293 8.68067 5.64532
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1.59728 1.38691 10.9324 -2.43599 2.31913
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -3.10087 -1.44567 -10.4665 -5.19674 -2.7529
  Cash From Operating Activities -7.34296 6.075 -11.8816 -7.95089 -5.73361
  Cash From Operating Activities 0.3192 3.39621 2.78565 1.87146 0.92944
  Non-Cash Items 0.73276 -0.86794 -0.79899 -1.73341 -1.05094
  Cash Taxes Paid
  Changes in Working Capital -5.29405 4.99239 -3.40172 -2.89221 -2.8592
  Cash From Investing Activities 0.96734 -7.64067 3.47747 -0.92957 -0.79203
  Capital Expenditures -0.50893 -0.7249
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1.47627 -7.64067 3.47747 -0.92957 -0.06713
  Cash From Financing Activities -2.19475 -0.03161 0.67242 1.18711 0.24132
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -0.09344 0 0 0.28088
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.19475 0.06182 0.67242 1.18711 -0.03956
  Net Change in Cash -8.57037 -1.59728 -7.73168 -7.69336 -6.28432
  Financing Cash Flow Items 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Golden Properties, Ltd. Corporation 18.3098 14320711 -65000 2023-02-07
  White River Ventures LLC Corporation 6.6483 5199896 5199896 2023-08-15
  Midwest General Investment Co LLC Corporation 5.6633 4429501 4429501 2023-08-15
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.279 2564625 0 2023-06-30 LOW
  Taylor (Kirk Patrick CPA) Individual Investor 2.0775 1624883 1250 2023-06-15 LOW
  Essex Investment Management Company, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3712 1072470 126514 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.173 917420 36822 2023-06-30 LOW
  Janney Montgomery Scott LLC Research Firm 0.9986 781074 -71630 2023-06-30 LOW
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.8754 684650 47900 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8175 639376 34328 2023-06-30 LOW
  Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.6719 525484 31065 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2416 188934 0 2023-06-30 LOW
  Thompson (Tarlis R) Individual Investor 0.2086 163170 0 2022-12-31
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.1843 144120 -301636 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1389 108657 8659 2023-06-30 LOW
  Jensen (Mark C.) Individual Investor 0.1342 104981 -5199896 2023-08-15 LOW
  Simplex Trading, LLC Research Firm 0.1225 95790 -95948 2023-06-30 HIGH
  Squarepoint Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.0863 67481 29113 2023-06-30 LOW
  Sauve (Thomas M.) Individual Investor 0.0767 59988 -4429501 2023-08-15 LOW
  GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 0.0691 54083 -93779 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  American Resources Corporation Company profile

  Σχετικά με την American Resources Corporation

  Η Rex American Resources Corporation είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: αιθανόλη και υποπροϊόντα και εξευγενισμένος άνθρακας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων των One Earth Energy, LLC (One Earth), NuGen Energy, LLC (NuGen) και Big River Resources, LLC (Big River). Ο τομέας αιθανόλης και υποπροϊόντων ασχολείται με την πώληση αιθανόλης, σιτηρών απόσταξης και μη διατροφικού καλαμποκέλαιου. Η Εταιρεία λειτουργεί αυτόν τον τομέα μέσω τριών εταιρειών. Ο τομέας του εξευγενισμένου άνθρακα ασχολείται με τον εξευγενισμένο άνθρακα. Η Εταιρεία εκμεταλλεύεται αυτόν τον τομέα μέσω μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διυλισμένου άνθρακα.

  Industry: Electrical Components & Equipment (NEC)

  12115 Visionary Way, Suite 174
  FISHERS
  INDIANA 46038
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου