Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές American Axle & Manufacturing H - AXL CFD

  7.67
  7.14%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  American Axle & Manufacturing Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.26
  Άνοιγμα* 8.17
  Μεταβολή 1 έτους* -11.29%
  Εύρος ημέρας* 7.63 - 8.17
  Εύρος 52 εβδ. 6.29-10.12
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 921.62K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.70M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 866.25M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 117.06M
  Έσοδα 6.01B
  EPS -0.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.29
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 16, 2024 8.26 -0.57 -6.46% 8.83 8.89 7.96
  Feb 15, 2024 8.51 0.32 3.91% 8.19 8.51 8.15
  Feb 14, 2024 8.11 0.11 1.37% 8.00 8.15 7.95
  Feb 13, 2024 7.94 -0.06 -0.75% 8.00 8.01 7.77
  Feb 12, 2024 8.31 0.19 2.34% 8.12 8.42 8.09
  Feb 9, 2024 8.17 0.09 1.11% 8.08 8.20 8.04
  Feb 8, 2024 8.08 0.07 0.87% 8.01 8.10 7.91
  Feb 7, 2024 8.03 -0.16 -1.95% 8.19 8.20 7.97
  Feb 6, 2024 8.16 0.35 4.48% 7.81 8.17 7.78
  Feb 5, 2024 7.86 -0.19 -2.36% 8.05 8.05 7.84
  Feb 2, 2024 8.17 0.14 1.74% 8.03 8.23 7.92
  Feb 1, 2024 8.18 0.07 0.86% 8.11 8.27 8.05
  Jan 31, 2024 8.06 -0.06 -0.74% 8.12 8.34 8.05
  Jan 30, 2024 8.18 0.17 2.12% 8.01 8.24 8.01
  Jan 29, 2024 8.08 0.11 1.38% 7.97 8.10 7.83
  Jan 26, 2024 8.04 0.04 0.50% 8.00 8.18 7.97
  Jan 25, 2024 7.96 0.22 2.84% 7.74 7.96 7.65
  Jan 24, 2024 7.60 -0.16 -2.06% 7.76 7.79 7.53
  Jan 23, 2024 7.72 -0.07 -0.90% 7.79 7.88 7.67
  Jan 22, 2024 7.62 0.09 1.20% 7.53 7.75 7.51

  American Axle & Manufacturing H Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, May 3, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  American Axle & Manufacturing Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  American Axle & Manufacturing Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 American Axle & Manufacturing Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 American Axle & Manufacturing Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5802.4 5156.6 4710.8 6530.9 7270.4
  Έσοδα 5802.4 5156.6 4710.8 6530.9 7270.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5097.5 4433.9 4128.1 5628.3 6130
  Ακαθάριστο Εισόδημα 704.9 722.7 582.7 902.6 1140.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5576.8 4925.6 5114.7 6830.1 7167.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 201.1 227.4 196.5 220 239.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 144 116.8 117.4 144.7 146.2
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 48.5 61.7 586.1 741.7 552.7
  Λειτουργικά Έσοδα 225.6 231 -403.9 -299.2 102.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -157.5 -184.3 -200.7 -211.5 -214.3
  Άλλο, Καθαρό -1.8 -45.5 -5.7 -22.3 -2.2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 66.3 1.2 -610.3 -533 -113.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 64.3 5.9 -561.1 -484.1 -56.8
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 64.3 5.9 -561.3 -484.5 -57.5
  Καθαρά Κέρδη 64.3 5.9 -561.3 -484.5 -57.5
  Total Adjustments to Net Income -2.7 -0.2 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 61.6 5.7 -561.3 -484.5 -57.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 61.6 5.7 -561.3 -484.5 -57.5
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 61.6 5.7 -561.3 -484.5 -57.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 115.5 114.1 113.1 112.3 111.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53333 0.04996 -4.96286 -4.31434 -0.51523
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.61226 0.3365 -1.59447 0.0354 2.7039
  Depreciation / Amortization 85.7 85.8 86.6 95.4 99.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.2 -0.4 -0.7
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1570.7 1493.9 1392.7 1535.2 1438.3
  Έσοδα 1570.7 1493.9 1392.7 1535.2 1438.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1392.5 1333.3 1225.5 1357.8 1264.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 178.2 160.6 167.2 177.4 173.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1512.6 1458.1 1340.4 1474 1372.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 54 55.5 49.8 50.3 49.6
  Έρευνα & Ανάπτυξη 37.1 42.8 38.7 35.4 35.2
  Depreciation / Amortization 21.4 21.4 21.3 21.5 21.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.6 5.1 5.1 9 1.9
  Λειτουργικά Έσοδα 58.1 35.8 52.3 61.2 65.4
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44.3 -44.6 -36.9 -39.4 -39.5
  Άλλο, Καθαρό -0.5 3.7 2.6 -1 -2.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 13.3 -5.1 18 20.8 23.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8 -5.1 13.9 26.5 22.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8 -5.1 13.9 26.5 22.9
  Καθαρά Κέρδη 8 -5.1 13.9 26.5 22.9
  Total Adjustments to Net Income 0 0 -0.7 -1.1 -1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8 -5.1 13.2 25.4 21.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8 -5.1 13.2 25.4 21.9
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8 -5.1 13.2 25.4 21.9
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 117.2 115.2 116.1 116.1 115.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06826 -0.04427 0.1137 0.21878 0.18994
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.10726 0 -0.04083 0.26357 0.20684
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1993.4 1856 1877 1857.8 2029.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 511.5 530.2 557 532 476.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 511.5 530.2 557 532 476.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 820.2 762.8 793.2 815.4 966.5
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 820.2 762.8 793.2 815.4 966.5
  Συνολικό Απόθεμα 463.9 410.4 323.2 373.6 459.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 197.8 152.6 203.6 136.8 127.2
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5469.4 5635.7 5916.3 6644.6 7510.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2010.2 2119.8 2280.4 2476.9 2514.4
  Υπεραξία, Καθαρό 181.6 183.8 185.7 699.1 1141.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 616.2 697.2 780.7 864.5 1111.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 668 778.9 792.5 746.3 713.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1199.3 1039.9 979.3 1026.4 1356.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 734 612.8 578.9 623.5 840.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 348.3 373.9 360 352 350.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 88.9 25.1 17 32 121.6
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 28.1 28.1 23.4 18.9 44.3
  Σύνολο Οφειλών 4842.1 5177.9 5545.8 5667 6026.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2937.5 3168.2 3459.6 3616.3 3686.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2845.1 3085.7 3441.3 3612.3 3683.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 10.7 13.5 13.2 19.6 92.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 2.7 2.8 2.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 694.6 956.3 1091 1001.9 888.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 627.3 457.8 370.5 977.6 1483.9
  Κοινή Μετοχή 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1369.2 1351.5 1333.3 1313.9 1292.6
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -249.6 -313.9 -319.8 248.6 703.5
  Treasury Stock - Common -218.2 -216.3 -212 -209.3 -201.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -275.4 -364.8 -432.2 -376.8 -311.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5469.4 5635.7 5916.3 6644.6 7510.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 114.6 114 113.3 112.6 111.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4753.4 4705.5 4572.2 4565.8 4431
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2743.2 -2585.7 -2291.8 -2088.9 -1916.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 92.4 82.5 18.3 4 3.4
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2139.2 2109.6 2004.5 1993.4 2055.5
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 615.6 511.1 465.7 511.5 472.3
  Μετρητά & Ισοδύναμα 615.6 511.1 465.7 511.5 472.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 885.2 921.1 892.1 820.2 974.6
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 885.2 921.1 892.1 820.2 974.6
  Συνολικό Απόθεμα 460.4 477.1 464.6 463.9 446.8
  Προπληρωθέντα Εξοδα 178 200.3 182.1 197.8 161.8
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5475 5507.4 5452.9 5469.4 5679.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1879 1921.2 1971 2010.2 2017.1
  Υπεραξία, Καθαρό 181 181.7 181.7 181.6 179.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 553.3 574.2 595.1 616.2 636.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 722.5 720.7 700.6 668 791.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1248.7 1233.6 1198 1199.3 1214.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 811.7 828.4 771.3 734 779.6
  Δεδουλευμένα Έξοδα 397 373 350.2 361.3 386.3
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 24.5 16.3 49.6 75.9 19.2
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.5 15.9 26.9 28.1 29.2
  Σύνολο Οφειλών 4861.3 4862.6 4831.2 4842.1 5193.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2833.9 2853.9 2847.7 2845.1 2974.1
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2833.9 2853.9 2847.7 2845.1 2974.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 6.7 6.4 11 10.7 14.9
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 772 768.7 774.5 787 989.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 613.7 644.8 621.7 627.3 486.5
  Κοινή Μετοχή 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1379.5 1376 1372.6 1369.2 1365.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -264.1 -246.7 -254.7 -249.6 -263.5
  Treasury Stock - Common -232.9 -232.9 -232.7 -218.2 -218.2
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -270.1 -252.9 -264.8 -275.4 -398.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5475 5507.4 5452.9 5469.4 5679.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 117.1 113 117 114.6 114.5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 64.3 5.9 -561.1 -484.1 -56.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 448.9 538.4 454.7 559.6 771.5
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 492.1 544.3 521.9 536.9 528.8
  Deferred Taxes -29.5 -27.2 -34.1 -94.6 -35
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 23.7 56.2 543.2 704.5 518.8
  Cash Taxes Paid 40.4 26.6 2.1 57.1 46
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 172.6 184.9 192.4 205.4 199.7
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -101.7 -40.8 -15.2 -103.1 -184.3
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -243 -161.1 -218.4 -306.6 -478.2
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -175.4 -181.2 -215.7 -434.2 -525.2
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -67.6 20.1 -2.7 127.6 47
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -217.2 -401.4 -214.5 -200 -184.5
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -31.4 -9.2 -9.3 -3.3 -9.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.9 -4.3 -2.7 -7.5 -3.7
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -183.9 -387.9 -202.5 -189.2 -171.6
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7.4 -2.7 3.2 0.1 -6.7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18.7 -26.8 25 53.1 102.1
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -5.1 64.3 50.4 23.9 1
  Cash From Operating Activities 32.1 448.9 300.4 215.2 68.5
  Cash From Operating Activities 124.9 492.1 367.1 242.3 120.4
  Deferred Taxes -15.4 -29.5 -13.2 -14.2 -8.6
  Non-Cash Items 0.2 23.7 21.9 18.2 23.5
  Cash Taxes Paid 26 40.4 28.5 20.5 4.8
  Cash Interest Paid 41.6 172.6 117.4 86.5 38.6
  Changes in Working Capital -72.5 -101.7 -125.8 -55 -67.8
  Cash From Investing Activities -30.5 -243 -197.4 -150.2 -31.3
  Capital Expenditures -46.6 -175.4 -117.9 -71.2 -28.6
  Other Investing Cash Flow Items, Total 16.1 -67.6 -79.5 -79 -2.7
  Cash From Financing Activities -49.1 -217.2 -147.8 -86.7 -38.7
  Financing Cash Flow Items -3.7 -31.4 0.9 5.1 -5.3
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -14.5 -1.9 -1.9 -1.9 -1.8
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -30.9 -183.9 -146.8 -89.9 -31.6
  Foreign Exchange Effects 1.7 -7.4 -13.1 -7.1 1.2
  Net Change in Cash -45.8 -18.7 -57.9 -28.8 -0.3
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 14.6417 17139308 -12586 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.7132 13711241 -750361 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.7215 6697434 231981 2023-06-30 LOW
  Barrow Hanley Global Investors Investment Advisor 4.9683 5815780 46713 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.9575 4632585 -71278 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.8535 4510855 -4854 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 3.4001 3980100 -88300 2023-06-30 LOW
  Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9118 3408546 1540 2023-06-30 LOW
  Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 2.3241 2720523 0 2023-08-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 2.2997 2692004 -21928 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8869 2208708 81850 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 1.8276 2139375 428623 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.7729 2075339 367406 2023-06-30 LOW
  PENN Capital Management Company, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4652 1715131 84180 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3804 1615813 153676 2023-06-30 LOW
  Dauch (David C) Individual Investor 1.3656 1598528 297021 2023-03-09 LOW
  New York State Common Retirement Fund Pension Fund 1.1101 1299510 88363 2023-06-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.0484 1227259 538564 2023-06-30 LOW
  Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.0298 1205502 204700 2023-09-30 LOW
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0025 1173456 -178190 2023-06-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  American Axle & Manufacturing H Company profile

  Σχετικά με την American Axle & Manufacturing H

  Η American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. είναι προμηθευτής που ασχολείται με το σχεδιασμό, τη μηχανική και την κατασκευή τεχνολογιών κινητήριου συστήματος και μεταλλικής διαμόρφωσης για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Driveline και Metal Forming. Οι τομείς του συστήματος μετάδοσης κίνησης αποτελούνται κυρίως από εμπρόσθιους και οπίσθιους άξονες, άξονες μετάδοσης κίνησης, συγκροτήματα διαφορικού, μονάδες συμπλέκτη, συστήματα άξονα εξισορρόπησης και τεχνολογία αποσύνδεσης συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Ο τομέας Driveline περιλαμβάνει επίσης προϊόντα και συστήματα ηλεκτρικού και υβριδικού συστήματος μετάδοσης κίνησης για ελαφρά φορτηγά, σπορ οχήματα γενικής χρήσης (SUV), crossover οχήματα γενικής χρήσης (CUV), επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα. Οι τομείς μεταλλικής διαμόρφωσης αποτελούνται κυρίως από άξονες αξόνων και μετάδοσης κίνησης, γρανάζια δακτυλίων και οδοντωτών τροχών, γρανάζια και συγκροτήματα διαφορικών, ράβδους σύνδεσης και προϊόντα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων για κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (OEM) και προμηθευτές αυτοκινήτων.

  Industry: Engine & Powertrain Systems

  One Dauch Drive
  DETROIT
  MICHIGAN 48211-1198
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0081%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0300%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου