Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές American Airlines Group Inc - AAL CFD

  12.93
  4.44%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

  Mon: 09:10 - 00:00

  Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

  Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.10
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  American Airlines Group Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 12.38
  Άνοιγμα* 12.38
  Μεταβολή 1 έτους* -13.97%
  Εύρος ημέρας* 12.33 - 13
  Εύρος 52 εβδ. 10.86-19.08
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 31.16M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 704.68M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.93B
  Αναλογία P/E 5.37
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 653.54M
  Έσοδα 52.91B
  EPS 2.26
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.57
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 24, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 12.93 0.55 4.44% 12.38 13.02 12.22
  Nov 30, 2023 12.38 0.15 1.23% 12.23 12.43 12.05
  Nov 29, 2023 12.22 0.11 0.91% 12.11 12.52 12.04
  Nov 28, 2023 12.11 -0.01 -0.08% 12.12 12.22 11.92
  Nov 27, 2023 12.13 -0.13 -1.06% 12.26 12.35 12.04
  Nov 24, 2023 12.27 -0.03 -0.24% 12.30 12.44 12.22
  Nov 23, 2023 12.27 0.03 0.25% 12.24 12.27 12.24
  Nov 22, 2023 12.27 0.18 1.49% 12.09 12.73 12.08
  Nov 21, 2023 12.08 -0.26 -2.11% 12.34 12.35 12.02
  Nov 20, 2023 12.32 0.08 0.65% 12.24 12.41 12.13
  Nov 17, 2023 12.18 0.02 0.16% 12.16 12.34 12.11
  Nov 16, 2023 12.18 -0.23 -1.85% 12.41 12.56 12.13
  Nov 15, 2023 12.38 0.15 1.23% 12.23 12.68 12.22
  Nov 14, 2023 12.22 0.44 3.74% 11.78 12.26 11.72
  Nov 13, 2023 11.75 0.14 1.21% 11.61 11.85 11.59
  Nov 10, 2023 11.75 0.15 1.29% 11.60 11.81 11.48
  Nov 9, 2023 11.72 -0.26 -2.17% 11.98 12.20 11.64
  Nov 8, 2023 11.97 0.28 2.40% 11.69 12.23 11.47
  Nov 7, 2023 11.73 0.14 1.21% 11.59 11.80 11.57
  Nov 6, 2023 11.58 -0.43 -3.58% 12.01 12.13 11.51

  American Airlines Group Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, January 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 American Airlines Group Inc Earnings Release
  Q4 2023 American Airlines Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 American Airlines Group Inc Earnings Release
  Q1 2024 American Airlines Group Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 48971 29882 17337 45768 44541
  Έσοδα 48971 29882 17337 45768 44541
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20605 12821 9739 17637 17523
  Ακαθάριστο Εισόδημα 28366 17061 7598 28131 27018
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 47364 30941 27758 42703 41885
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14787 12915 13217 16394 15731
  Depreciation / Amortization 2298 2335 2365 2318 2157
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 198 -4455 -966 641 793
  Other Operating Expenses, Total 9476 7325 3403 5713 5681
  Λειτουργικά Έσοδα 1607 -1059 -10421 3065 2656
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1746 -1782 -1186 -968 -938
  Άλλο, Καθαρό 325 293 154 159 166
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 186 -2548 -11453 2256 1884
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 127 -1993 -8885 1686 1412
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 127 -1993 -8885 1686 1412
  Καθαρά Κέρδη 127 -1993 -8885 1686 1412
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 127 -1993 -8885 1686 1412
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 127 -1993 -8885 1686 1412
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 127 -1993 -8885 1686 1412
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 655.122 644.015 483.888 444.269 465.66
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.19386 -3.09465 -18.3617 3.795 3.03226
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.4
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.40335 -7.56178 -19.6123 5.25582 4.71589
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 13482 14055 12189 13188 13462
  Έσοδα 13482 14055 12189 13188 13462
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5168 4638 4932 5157 5590
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8314 9417 7257 8031 7872
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13747 11909 11766 11806 12532
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4404 4124 3719 3683 3879
  Depreciation / Amortization 566 563 566 572 572
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 993 23 28 7 39
  Other Operating Expenses, Total 2616 2561 2521 2387 2452
  Λειτουργικά Έσοδα -265 2146 423 1382 930
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -428 -397 -415 -423 -429
  Άλλο, Καθαρό 3 14 9 51 157
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -690 1763 17 1010 658
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -545 1338 10 803 483
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -545 1338 10 803 483
  Καθαρά Κέρδη -545 1338 10 803 483
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -545 1338 10 803 483
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -545 1338 10 803 483
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -545 1350 10 803 497
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 654.119 719.345 656.707 670.053 715.985
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.83318 1.87671 0.01523 1.19841 0.69415
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15357 1.90097 0.04031 1.20791 0.73413
  Ρύθμιση Αραίωσης 12 14
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15269 17336 11095 8206 8637
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8965 12431 6864 3826 4760
  Μετρητά 440 273 245 280 275
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8525 12158 6619 3546 4485
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2138 1505 1342 1750 1706
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2138 1505 1342 1750 1706
  Συνολικό Απόθεμα 2279 1795 1614 1851 1522
  Προπληρωθέντα Εξοδα 892 615 666 621 495
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 995 990 609 158 154
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 64716 66467 62008 59995 60580
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 38294 37387 39738 43732 43249
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 58323 55558 56495 62391 60692
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -20029 -18171 -16757 -18659 -17443
  Υπεραξία, Καθαρό 4091 4091 4091 4091 4091
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2059 1988 2029 2084 2137
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4758 5426 4894 1678 2277
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21496 19006 16569 18311 18096
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2149 1772 1196 2062 1773
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6159 5762 5786 5387 5423
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3274 2489 2797 2861 3294
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9914 8983 6790 8001 7606
  Σύνολο Οφειλών 70515 73807 68875 60113 60749
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 32389 35571 29796 21454 21179
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 31844 35008 29324 20896 20566
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16630 19230 22510 20348 21474
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -5799 -7340 -6867 -118 -169
  Κοινή Μετοχή 6 6 6 4 5
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7291 7234 6894 3945 4964
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -8511 -8638 -6664 2264 136
  Unrealized Gain (Loss) -6 -2 -2 -2 -5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4579 -5940 -7101 -6329 -5269
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 64716 66467 62008 59995 60580
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 650.642 647.728 621.479 428.203 460.611
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 245 239 161 204 189
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 545 563 472 558 613
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16708 18220 17652 15269 17377
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11397 12880 12316 8965 11232
  Μετρητά 577 614 452 440 332
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10820 12266 11864 8525 10900
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2021 2073 1989 2138 1991
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2021 2073 1989 2138 1991
  Συνολικό Απόθεμα 2461 2280 2308 2279 2215
  Προπληρωθέντα Εξοδα 719 822 907 892 986
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 110 165 132 995 953
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 65711 67260 66786 64716 66652
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 38196 38347 37982 38294 37536
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 59767 59409 58528 58323 57042
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -21571 -21062 -20546 -20029 -19506
  Υπεραξία, Καθαρό 4091 4091 4091 4091 4091
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2053 2055 2057 2059 2069
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 553 620 622 245
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4110 3927 4382 4758 5579
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 24380 24316 24590 21496 21970
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2123 2406 2455 2149 2117
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7326 6014 6017 6159 5937
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3767 3874 3579 3274 2749
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 11164 12022 12539 9914 11167
  Σύνολο Οφειλών 70847 71645 72557 70515 74545
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 29722 30772 31586 32389 34185
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 29118 30185 30971 31844 33380
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 16745 16557 16381 16630 18390
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -5136 -4385 -5771 -5799 -7893
  Κοινή Μετοχή 7 7 7 6 6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 7353 7321 7290 7291 7277
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -7708 -7163 -8501 -8511 -9314
  Unrealized Gain (Loss) -5 -5 -4 -6 -8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -4783 -4545 -4563 -4579 -5854
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 65711 67260 66786 64716 66652
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 653.504 653.287 652.818 650.642 649.863
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 604 587 615 545 805
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 127 -1993 -8885 1686 1412
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2173 704 -6543 3815 3533
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2298 2335 2370 2318 2159
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -75 -926 -1254 -552 53
  Cash Taxes Paid 2 3 6 8 16
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1852 1632 944 1025 1009
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -177 1288 1226 363 -91
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 636 -5983 -4342 -2243 -1973
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2906 -412 -1958 -4268 -3745
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3542 -5571 -2384 2025 1772
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2631 5288 10994 -1568 -1672
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 73 -1 -5 -63 -62
  Total Cash Dividends Paid 0 -43 -178 -186
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -21 442 2797 -1097 -837
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2683 4847 8245 -230 -587
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 178 9 109 4 -112
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Cash From Operating Activities 3333 2173 2331 2924 1185
  Cash Taxes Paid 1 2 2 2
  Cash Interest Paid 646 1852 1478 870 566
  Changes in Working Capital 3333 2173 2331 2924 1185
  Cash From Investing Activities -2796 636 -916 -1700 -771
  Other Investing Cash Flow Items, Total -2291 3542 1218 -139 98
  Cash From Financing Activities -539 -2631 -1347 -1095 -310
  Financing Cash Flow Items -37 73 8 6 -2
  Total Cash Dividends Paid
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -21 -16 -16 -14
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -502 -2683 -1339 -1085 -294
  Net Change in Cash -2 178 68 129 104
  Capital Expenditures -505 -2906 -2134 -1561 -869
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.9526 78114949 1855345 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 5.7101 37317721 -420720 2023-06-30
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.7833 31260482 1059920 2023-06-30 LOW
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 3.5699 23330692 136043 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.1663 20693076 501954 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.6176 17107332 1384800 2023-06-30 HIGH
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2421 14653004 455473 2023-06-30 LOW
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.8731 12241599 -787399 2023-06-30 MED
  U.S. Global Investors, Inc. Investment Advisor 1.6333 10674111 -855263 2023-09-30 MED
  Balyasny Asset Management LP Hedge Fund 1.6099 10521451 8211463 2023-06-30 HIGH
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.2428 8122442 -1486 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9396 6140754 -196188 2023-06-30 LOW
  Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7236 4729211 4729211 2023-06-30 HIGH
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.686 4483030 1820981 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5513 3602673 -98516 2023-06-30 LOW
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.4567 2984554 -2490726 2023-06-30 HIGH
  PAR Capital Management, Inc. Hedge Fund 0.4284 2800000 0 2023-06-30 LOW
  BMO Capital Markets (US) Research Firm 0.4013 2622587 -1791183 2023-06-30 LOW
  Parker (William Douglas) Individual Investor 0.395 2581708 -114180 2023-03-13 LOW
  Isom (Robert D Jr) Individual Investor 0.3872 2530449 1493107 2023-09-20 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  American Airlines Group Company profile

  Σχετικά με την American Airlines Group Inc.

  Η American Airlines Group Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση ενός αερομεταφορέα δικτύου, παρέχοντας τακτικές αεροπορικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Δραστηριοποιείται μέσω του τμήματος American, το οποίο παρέχει αεροπορικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν τις American Airlines, Inc., Envoy Aviation Group Inc., PSA Airlines, Inc. και Piedmont Airlines, Inc. Το τμήμα εμπορευματικών μεταφορών της παρέχει μια σειρά εμπορευματικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών με εγκαταστάσεις και συνδέσεις μεταξύ γραμμών σε όλο τον κόσμο.

  Industry: Regional Airlines

  1 Skyview Drive
  FORT WORTH
  TEXAS 76155
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου