Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές América Móvil, S.A.B. de C.V. - AMX CFD

  17.03
  3.46%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  America Movil SAB de CV ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 17.63
  Άνοιγμα* 17.4
  Μεταβολή 1 έτους* -0.23%
  Εύρος ημέρας* 17.02 - 17.43
  Εύρος 52 εβδ. 16.13-22.65
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.95M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 35.15M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 66.56B
  Αναλογία P/E 15.11
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 63.62B
  Έσοδα 44.55B
  EPS 1.38
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.04697
  Beta 0.89
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 17.63 0.03 0.17% 17.60 17.93 17.60
  Sep 21, 2023 17.72 -0.26 -1.45% 17.98 18.18 17.60
  Sep 20, 2023 18.20 -0.26 -1.41% 18.46 18.53 18.17
  Sep 19, 2023 18.31 0.21 1.16% 18.10 18.42 17.96
  Sep 18, 2023 18.24 0.23 1.28% 18.01 18.30 17.88
  Sep 15, 2023 18.09 -0.15 -0.82% 18.24 18.39 17.96
  Sep 14, 2023 18.23 0.08 0.44% 18.15 18.39 18.11
  Sep 13, 2023 18.16 -0.20 -1.09% 18.36 18.45 18.15
  Sep 12, 2023 18.31 0.35 1.95% 17.96 18.40 17.81
  Sep 11, 2023 18.06 0.08 0.44% 17.98 18.31 17.82
  Sep 8, 2023 18.03 0.03 0.17% 18.00 18.16 17.86
  Sep 7, 2023 17.98 -0.26 -1.43% 18.24 18.35 17.94
  Sep 6, 2023 18.24 0.15 0.83% 18.09 18.48 18.08
  Sep 5, 2023 18.32 -0.09 -0.49% 18.41 18.68 18.23
  Sep 1, 2023 18.77 -0.30 -1.57% 19.07 19.20 18.68
  Aug 31, 2023 19.13 -0.29 -1.49% 19.42 19.61 18.56
  Aug 30, 2023 19.43 0.46 2.42% 18.97 19.51 18.76
  Aug 29, 2023 19.01 0.35 1.88% 18.66 19.12 18.60
  Aug 28, 2023 18.84 -0.14 -0.74% 18.98 19.09 18.78
  Aug 25, 2023 18.94 -0.30 -1.56% 19.24 19.33 18.90

  América Móvil, S.A.B. de C.V. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 855535 839707 1007350 1038210 1021630
  Έσοδα 855535 839707 1007350 1038210 1021630
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 341060 334882 471736 508822 496336
  Ακαθάριστο Εισόδημα 514475 504825 535612 529385 525298
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 689402 694204 852507 898650 921490
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 180838 191902 215994 227192 240634
  Depreciation / Amortization 162627 162682 158915 155713 160175
  Other Operating Expenses, Total 4877.29 4737.63 5862.1 6923.02 24345.1
  Λειτουργικά Έσοδα 166133 145503 154841 139557 100143
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -63372.5 -97959.8 -33493.5 -38563.3 -43046.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 102760 47543.6 121347 100994 57096.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 74615.4 34034.3 70313.5 54516.8 32155.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3902.95 -4174.35 -2582.56 -1950.63 -2829.41
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 70712.4 29860 67730.9 52566.2 29325.9
  Καθαρά Κέρδη 192423 46852.6 67730.9 52566.2 29325.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 70712.4 29860 67730.9 52566.2 29325.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 192423 46852.6 67730.9 52566.2 29325.9
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 192423 46852.6 67730.9 52566.2 29325.9
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 64689.7 66862.6 66004.2 66034.8 66069
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.0931 0.44659 1.02616 0.79604 0.44387
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.38 0.32
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.0931 0.44659 1.02616 0.79604 0.44387
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 121711 16992.6
  Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 217392 211225 855535 253375 210397
  Έσοδα 217392 211225 855535 253375 210397
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 127143 124797 503687 155803 124465
  Ακαθάριστο Εισόδημα 90248.6 86427.9 351848 97571.7 85931.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 176431 171386 689402 206132 170985
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 47983 45875.2 180838 49395.3 44985.9
  Other Operating Expenses, Total 1304.88 713.343 4877.29 933.759 1533.34
  Λειτουργικά Έσοδα 40960.8 39839.4 166133 47242.6 39412.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -21071.5 6105.87 -55877.6 -22712.6 17607
  Άλλο, Καθαρό 3000.49 1216.68 -7494.85 -2240.21 -444.626
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22889.7 47161.9 102760 22289.9 56574.7
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 15082 31969.9 74615.4 17581.5 39625.3
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -1398.54 -1172.82 -3902.95 -1770.67 -1291.34
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13683.5 30797.1 70712.4 15810.8 38334
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 125313 4480.97
  Καθαρά Κέρδη 13683.5 30797.1 196025 15810.8 42814.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13683.5 30797.1 70712.4 15810.8 38334
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13683.5 30797.1 196025 15810.8 42814.9
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13683.5 30797.1 196025 15810.8 42814.9
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 63869.5 64216.9 64689.7 65450 66097.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.21424 0.47958 1.0931 0.24157 0.57996
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21424 0.47958 1.0931 0.24157 0.57996
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 404157 360223 330844 349056 342235
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 156383 90554.3 67463.7 70675.9 83391.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 38679.9 35917.9 19745.7 21660 24270.5
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 117703 54636.4 47718 49015.9 59120.7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 204005 209369 205979 217491 194644
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 202847 207978 204706 216227 193776
  Συνολικό Απόθεμα 24185.3 30377.4 41102 40305.4 38809.6
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7474.93 7600.64 7718.34 12931.2 9530.65
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 12108.1 22321.6 8580.85 7652.49 15859.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1689650 1625050 1531930 1429220 1486210
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 821569 824906 757347 640001 676343
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1499370 1457780 1437590 1285670 1303280
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -677801 -632871 -680244 -645672 -626936
  Υπεραξία, Καθαρό 136578 143053 152900 145566 151463
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 143226 133457 125169 122138 143540
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3052.48 1829.76 2474.19 3132.71 3735.17
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 18618 19352.8 29787.2 27196.3 22036
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 162450 142226 133412 142134 146859
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 534013 507311 525400 467091 413336
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 206488 186995 216113 221957 212673
  Δεδουλευμένα Έξοδα 46331 46934.9 42364.7 40131.5 41061.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 172855 173151 155067 96230.6 51745.8
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 108339 100229 111855 108772 107856
  Σύνολο Οφειλών 1300010 1374570 1354020 1233230 1292050
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 489829 564559 589784 542692 646139
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 418807 480300 495082 542692 646139
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 49465.1 49067.2 18093 24573.4 11997.4
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 64406.8 64638.8 48996.9 49876.8 66469.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 162301 188994 171750 148995 154105
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 389635 250479 177910 195996 194164
  Κοινή Μετοχή 96333.4 49489.1 28607.4 -140917 -74749.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 447690 361571 349181 474511 342175
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -154389 -160581 -199878 -137598 -73261.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1689650 1625050 1531930 1429220 1486210
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 64689.7 66862.6 66004.2 66034.8 66069
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 71021.9 84259.3 94702
  Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 414047 447816 404157 366703 364919
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 153792 183466 156383 108572 112025
  Μετρητά 22930.9 44555.4 27432.1 32538.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 12164.7 10918.1 38679.9 8073.18 7454.65
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 118697 127992 117703 73066.9 72032.3
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 208388 211082 204005 209201 205808
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 112992 114447 202847 115406 117922
  Συνολικό Απόθεμα 33622.7 33107.4 24185.3 35472.2 31699.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 18243.8 20160.8 12108.1 13457.1 15386.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1706420 1777860 1689650 1602420 1607080
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 828537 854237 821569 799294 803814
  Υπεραξία, Καθαρό 141645 137069 136578 139845 140665
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 134020 144556 143226 124456 128308
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 9755.95 9994.66 3052.48 1747.34 1776.46
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 19516.8 21079.2 6928.89 18288.7 18648.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 158898 163108 174139 152081 148950
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 544449 580191 534013 534049 505418
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 68215.2 73779.8 206488 69923.5 69456.5
  Δεδουλευμένα Έξοδα 215345 221994 46331 195150 196574
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 157440 187254 172855 174573 145574
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 103449 97163.4 108339 94403.1 93813.9
  Σύνολο Οφειλών 1321820 1373280 1300010 1346080 1353990
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 511302 517012 489829 511619 545878
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 439009 445321 418807 438618 470360
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 72293.7 71690.9 71021.9 73000.6 75518.3
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 48906.5 51917.6 49465.1 49277.5 49555.6
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 61807.8 64451.1 64406.8 65906.1 63400.2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 155358 159707 162301 185229 189736
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 384597 404580 389635 256335 253093
  Κοινή Μετοχή 96330.3 96331.6 96333.4 96336.3 96338.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 610382 604067 447690 321751 313592
  Unrealized Gain (Loss) -101965 -102453 59801.8 61579
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -220151 -193365 -154389 -221554 -218417
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1706420 1777860 1689650 1602420 1607080
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 63869.5 64216.9 64689.7 65450 66097.5
  Προπληρωθέντα Εξοδα 7474.93
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 253337 67393.1 121347 100994 57096.8
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 258182 280828 234278 248331 217772
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 139211 143692 138387 129116 135206
  Amortization 23415.5 20551.9 20528.3 26596.9 24968.9
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -74109.1 94843.2 27084.5 30466.4 34033.7
  Cash Taxes Paid 60535.9 60715.7 42294.4 33713.8 23988.3
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 23884.4 28421.7 28046.7 30869 31196.4
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -83673 -45652.4 -73068.2 -38842.4 -33533.1
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -76520.9 -135558 -163080 -148783 -140744
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -158071 -129555 -151847 -151822 -136724
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 81550 -6002.5 -11232.9 3038.65 -4019.84
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -177366 -126910 -71305.2 -101357 -76038.1
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -23892.1 -29526.4 -28129.8 -44425 -31279.8
  Total Cash Dividends Paid -27829.3 -9592.25 -24248.1 -22369.8 -16091.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -36745.7 -5076.12 -435.713 -511.421 -1233.37
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -88899 -82715.4 -18491.6 -34050.9 -27433.5
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1532.46 -2187.67 -1807.44 -800.913 61.333
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2761.98 16172.3 -1914.31 -2610.51 1052.09
  Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 47051.9 31969.9 199928 64442.2 46859.9
  Cash From Operating Activities 86808.3 23328.4 258182 201946 130813
  Cash From Operating Activities 83021.2 41304.6 162627 121098 80425.6
  Non-Cash Items 40755 9945.03 -35229.1 73955.6 38602.6
  Cash Taxes Paid 31028.8 15337.3 60535.9 26544.3 16395.8
  Cash Interest Paid 11990.4 5624.49 23884.4 16607.8 10956
  Changes in Working Capital -84019.8 -59891.1 -69144.4 -57549.1 -35075.1
  Cash From Investing Activities -81439.4 -28649.9 -76520.9 -90949.7 -58817.5
  Capital Expenditures -65577.6 -28606.2 -158721 -91536 -57045.6
  Other Investing Cash Flow Items, Total -15861.8 -43.674 82200.3 586.286 -1771.98
  Cash From Financing Activities -6734.69 23647.6 -177366 -110181 -67285.9
  Financing Cash Flow Items -11995.5 -5625.69 -23892.1 -16613.6 -10958.5
  Total Cash Dividends Paid -23.22 -6.32 -27829.3 -15000.2 -1994.62
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -16318.5 -9236.13 -36745.7 -22419 -11011.9
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 21602.5 38515.7 -88899 -56147.9 -43320.9
  Foreign Exchange Effects -2218.53 -1532.46 -1532.46 -1228.67 -634.411
  Net Change in Cash -3584.24 16793.6 2761.98 -412.614 4075.15

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  América Móvil, S.A.B. de C.V. Company profile

  Σχετικά με την América Móvil, S.A.B. de C.V.

  Η America Movil, S.A.B. de C.V. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν κινητές και σταθερές υπηρεσίες φωνής, ασύρματες και σταθερές υπηρεσίες δεδομένων, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συνδρομητική τηλεόραση, πωλήσεις εξοπλισμού, αξεσουάρ και ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Οι τομείς της είναι οι εξής: Μεξικό Ασύρματο, Μεξικό Σταθερό, Βραζιλία, Κολομβία, Νότιο Κώνο, περιοχή των Άνδεων, Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Ο τομέας του Νότιου Κώνου περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Χιλή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Ο τομέας της περιοχής των Άνδεων περιλαμβάνει το Εκουαδόρ και το Περού. Το τμήμα της Κεντρικής Αμερικής περιλαμβάνει την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, τη Νικαράγουα και τον Παναμά. Ο τομέας της Καραϊβικής περιλαμβάνει τη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο. Ο τομέας Ευρώπη περιλαμβάνει την Αυστρία, τη Λευκορωσία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ, τη Σερβία και τη Σλοβενία. Λειτουργεί σε όλους τους γεωγραφικούς της τομείς με το εμπορικό σήμα Claro, εκτός από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

  Industry: Wireless Telecommunications Services (NEC)

  Lago Zurich 245, Edificio TELCEL
  Piso 16 Col. Ampliación Granada
  11529

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου