Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Amc Entertainment Holdings Cl A - AMC CFD

5.64
8.03%
0.11
Χαμηλό: 5.57
Υψηλό: 6.23
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 01:00

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

AMC Entertainment Holdings Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 6.1
Άνοιγμα* 6.11
Μεταβολή 1 έτους* -58.72%
Εύρος ημέρας* 5.57 - 6.23
Εύρος 52 εβδ. 3.77-21.09
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 35.99M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 638.05M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.51B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 516.82M
Έσοδα 4.09B
EPS -1.37
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.98
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 6.17 0.02 0.33% 6.15 6.19 6.15
Feb 7, 2023 6.17 -0.43 -6.52% 6.60 7.12 6.00
Feb 6, 2023 6.63 0.29 4.57% 6.34 7.26 6.00
Feb 3, 2023 6.07 0.01 0.17% 6.06 6.69 5.95
Feb 2, 2023 6.06 0.36 6.32% 5.70 6.39 5.65
Feb 1, 2023 5.70 0.46 8.78% 5.24 5.73 5.17
Jan 31, 2023 5.23 0.25 5.02% 4.98 5.29 4.90
Jan 30, 2023 4.98 -0.12 -2.35% 5.10 5.33 4.90
Jan 27, 2023 5.44 0.28 5.43% 5.16 5.56 5.05
Jan 26, 2023 5.16 -0.18 -3.37% 5.34 5.54 5.05
Jan 25, 2023 5.34 -0.09 -1.66% 5.43 5.50 5.21
Jan 24, 2023 5.47 -0.13 -2.32% 5.60 5.84 5.27
Jan 23, 2023 5.60 0.12 2.19% 5.48 5.86 5.36
Jan 20, 2023 5.43 -0.06 -1.09% 5.49 5.75 5.36
Jan 19, 2023 5.49 -0.01 -0.18% 5.50 5.61 5.21
Jan 18, 2023 5.50 -0.37 -6.30% 5.87 6.47 5.41
Jan 17, 2023 5.87 0.83 16.47% 5.04 6.10 4.98
Jan 13, 2023 4.96 0.06 1.22% 4.90 5.08 4.72
Jan 12, 2023 4.90 0.00 0.00% 4.90 5.27 4.65
Jan 11, 2023 4.90 0.84 20.69% 4.06 5.02 4.05

Amc Entertainment Holdings Cl A Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3235.85 5079.2 5460.8 5471 1242.4 2527.9
Έσοδα 3235.85 5079.2 5460.8 5471 1242.4 2527.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1231.67 1856.4 1981.1 1977.8 411.5 745.6
Ακαθάριστο Εισόδημα 2004.18 3222.8 3479.7 3493.2 830.9 1782.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3022.99 4977.4 5195.8 5335 5228.8 3385.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 596.182 927.8 977.1 1200.6 1068.9 1094.8
Depreciation / Amortization 268.243 538.6 537.8 450 498.3 425
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 53.439 106.6 45.1 99.8 2422.2 18.2
Other Operating Expenses, Total 873.456 1548 1654.7 1606.8 827.9 1101.6
Λειτουργικά Έσοδα 212.858 101.8 265 136 -3986.4 -857.3
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -63.665 -436.6 -97.5 -250.4 -448.2 -390.1
Άλλο, Καθαρό 0.446 1.7 -43.8 -57.2 -94.9 -32.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 149.639 -333.1 123.7 -171.6 -4529.5 -1280
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 111.667 -609 110.1 -149.1 -4589.4 -1269.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 111.667 -609 110.1 -149.1 -4589.1 -1269.1
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 121.8
Καθαρά Κέρδη 111.667 -487.2 110.1 -149.1 -4589.1 -1269.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 111.667 -609 110.1 -149.1 -4589.1 -1269.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 111.667 -487.2 110.1 -149.1 -4589.1 -1269.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 111.667 -487.2 110.1 -149.1 -4589.1 -1269.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 98.872 128.246 130.105 103.832 117.212 477.41
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.12941 -4.74869 0.84624 -1.43597 -39.1521 -2.6583
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.8 0.8 0.8 0.8
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.53274 -4.2084 1.15477 -0.81121 -25.7198 -2.63325
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.3 0.7
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 148.3 444.7 763.2 1171.7 785.7
Έσοδα 148.3 444.7 763.2 1171.7 785.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 31.7 125.2 219.4 369.3 232.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 116.6 319.5 543.8 802.4 553.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 563.7 699.1 897.7 1224.7 1084.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 247.2 266.3 274.4 288.4 292.9
Depreciation / Amortization 114.1 105.7 103.7 101.5 98.7
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -5.7 -37.9 -9.3 71.1 132
Other Operating Expenses, Total 176.4 239.8 309.5 394.4 328.2
Λειτουργικά Έσοδα -415.4 -254.4 -134.5 -53 -298.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -149.9 -89.3 -82.5 -68.4 -29.7
Άλλο, Καθαρό -8.7 -5.5 -9.1 -9.3 -9.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -574 -349.2 -226.1 -130.7 -337.3
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -567.2 -344 -224.2 -134.4 -337.4
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.3 0.4 0 0 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -566.9 -343.6 -224.2 -134.4 -337.4
Καθαρά Κέρδη -566.9 -343.6 -224.2 -134.4 -337.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -566.9 -343.6 -224.2 -134.4 -337.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -566.9 -343.6 -224.2 -134.4 -337.4
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -566.9 -343.6 -224.2 -134.4 -337.4
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 400.111 480.731 513.33 514.223 515.91
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.41686 -0.71474 -0.43676 -0.26137 -0.65399
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.42238 -0.7714 -0.44891 -0.16871 -0.48478
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 683.643 872.4 781.3 673.1 487 1870.3
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 251.65 310 313.3 265 308.3 1592.5
Μετρητά & Ισοδύναμα 207.073 310 313.3 265 308.3 1592.5
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 44.577
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 222.389 298 284.2 265.9 99 170.4
Accounts Receivable - Trade, Net 213.667 271.5 259.5 254.2 91 168.5
Total Inventory 29.041 34 35.2 37.5 21.3 31.3
Prepaid Expenses 93.276 114.1 99.8 63.4 33.8 35.4
Other Current Assets, Total 87.287 116.3 48.8 41.3 24.6 40.7
Total Assets 8641.84 9805.9 9495.8 13675.8 10276.4 10821.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3044.42 3124.1 3055.8 7462 6790 6128.1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3828.15 4383.4 4736.7 9265.3 9017.1 8701.8
Accumulated Depreciation, Total -792.289 -1266.9 -1697.1 -1820.1 -2243.1 -2583.4
Goodwill, Net 3932.96 4931.7 4788.7 4789.1 2547.3 2429.8
Intangibles, Net 418.719 464.2 456.4 311.1 264.8 237.1
Long Term Investments 466.062 404.5 263.3 267.1 97.5 97
Other Long Term Assets, Total 96.041 9 150.3 173.4 89.8 59.2
Total Current Liabilities 1189.19 1409.4 1328.1 1933.2 1578.5 1787.9
Accounts Payable 501.761 569.6 452.6 543.3 298.8 377.1
Accrued Expenses 193.663 184.7 204.4 783.7 747.6 871.6
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 81.243 87.7 82.2 30.3 32.9 29.5
Other Current Liabilities, Total 412.523 567.4 588.9 575.9 499.2 509.7
Total Liabilities 6631.11 7692.7 8097.8 12461.6 13161.5 12611
Total Long Term Debt 4571.69 5020.3 5377.6 4823 5809.1 5471.5
Long Term Debt 3745.75 4220.1 4707.8 4733.4 5695.8 5408
Capital Lease Obligations 825.94 800.2 669.8 89.6 113.3 63.5
Deferred Income Tax 20.962 49.6 41.6 46 40.5 31.3
Other Liabilities, Total 849.26 1213.4 1350.5 5659.4 5706.5 5320.3
Total Equity 2010.73 2113.2 1398 1214.2 -2885.1 -1789.5
Common Stock 2.18 2.1 1.4 1 2.3 5.1
Additional Paid-In Capital 1627.38 2241.6 1998.4 2001.9 2465.6 4857.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 384.401 -207.9 -550.9 -706.2 -5335.3 -6624
Treasury Stock - Common -0.68 -48.2 -56.4 -56.4 -56.4 0
Unrealized Gain (Loss) 0.238 0.6 0
Other Equity, Total -2.789 125 5.5 -26.1 38.7 -28.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8641.84 9805.9 9495.8 13675.8 10276.4 10821.5
Total Common Shares Outstanding 110.063 127.641 103.475 103.85 224.333 565.749
Minority Interest 26.9 0
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1016 2012.3 1862.9 1870.3 1404.5
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 813.1 1811.2 1612.5 1592.5 1164.9
Μετρητά & Ισοδύναμα 813.1 1811.2 1612.5 1592.5 1164.9
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 86 88.5 129.6 168.5 107.3
Accounts Receivable - Trade, Net 86 88.5 129.6 168.5 105.8
Other Current Assets, Total 116.9 112.6 120.8 109.3 35.8
Total Assets 10488.7 11329.1 11057.5 10821.5 10345.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6549 6424 6334.9 6118.4 6033.7
Goodwill, Net 2491 2472.1 2451.2 2429.8 2415.4
Intangibles, Net 158.3 156.8 154.7 153.4 236.6
Other Long Term Assets, Total 274.4 263.9 253.8 249.6 69.2
Total Current Liabilities 1584.5 1558.4 1689.1 1787.9 1665.8
Accounts Payable 264.9 235.2 267.6 377.1 295.4
Accrued Expenses 882.8 891.5 886.6 871.6 962.4
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 32.5 29.6 30.2 29.5 28.2
Other Current Liabilities, Total 404.3 402.1 504.7 509.7 379.8
Total Liabilities 12798.1 12733.8 12700.2 12611 12523.7
Total Long Term Debt 5517.2 5550.2 5498.9 5471.2 5562.4
Long Term Debt 5439.4 5480.4 5432.8 5408 5501.8
Capital Lease Obligations 77.8 69.8 66.1 63.2 60.6
Deferred Income Tax 34 28.5 28.9 31.3 31.1
Minority Interest 22.4 0 0 0
Other Liabilities, Total 5640 5596.7 5483.3 5320.6 5264.4
Total Equity -2309.4 -1404.7 -1642.7 -1789.5 -2178.3
Common Stock 4.5 5.1 5.1 5.1 5.2
Additional Paid-In Capital 3657.1 4847.4 4852.3 4857.5 4811.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -5902.3 -6265.4 -6489.5 -6624 -6961.4
Treasury Stock - Common -56.4 0 0 0
Other Equity, Total -12.3 8.2 -10.6 -28.1 -33.9
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10488.7 11329.1 11057.5 10821.5 10345.4
Total Common Shares Outstanding 450.28 513.33 513.33 565.749 516.821
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4534.5
Accumulated Depreciation, Total -2572
Total Inventory 33.3
Prepaid Expenses 63.2
Long Term Investments 186
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 111.667 -487.2 110.1 -149.1 -4589.4 -1269.8
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 431.655 537.4 523.2 579 -1129.5 -614.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 268.243 538.6 537.8 450 498.3 425
Deferred Taxes 34.091 157.8 -6.4 -33.7 64 -7.6
Μη Χρηματικά Στοιχεία 96.206 370.8 -94.5 183.5 2692.2 128.6
Cash Taxes Paid 4.738 10.9 19.5 -1.7 -10.5 -7.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 105.38 226.7 278.3 284.5 237.5 274.7
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -78.552 -42.6 -23.8 128.3 205.4 109.7
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1354.65 -959.3 -317.2 -516.1 -154.6 -68.2
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -421.713 -626.8 -576.3 -518.1 -173.8 -92.4
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -932.937 -332.5 259.1 2 19.2 24.2
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 918.263 492.3 -194.8 -112.9 1330.3 1990.7
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -66.64 576.7 -17.2 -29.1 16.5 -39.4
Total Cash Dividends Paid -79.627 -104.6 -258.1 -84.1 -6.5 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -34 -445.4 0 264.7 1801.1
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1064.53 54.2 525.9 0.3 1055.6 229
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.555 17.7 -5.5 1.5 -0.3 -9.5
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.177 88.1 5.7 -48.5 45.9 1298.9
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -567.2 -911.2 -1135.4 -1269.8 -337.4
Cash From Operating Activities -312.9 -546.7 -660.6 -614.1 -295
Cash From Operating Activities 114.1 219.8 323.5 425 98.7
Deferred Taxes -6.2 -12.3 -11.6 -7.6 -0.1
Non-Cash Items 89.5 122.5 89.5 128.6 15.8
Cash Taxes Paid -9 -6.1 -6 -7.4 1.5
Cash Interest Paid 26.2 98.7 116.6 274.7 62.5
Changes in Working Capital 56.9 34.5 73.4 109.7 -72
Cash From Investing Activities -16 -2.5 -31.3 -68.2 -54.9
Capital Expenditures -11.9 -29.8 -53.9 -92.4 -34.8
Other Investing Cash Flow Items, Total -4.1 27.3 22.6 24.2 -20.1
Cash From Financing Activities 854.7 2066.9 2018.6 1990.7 -76.3
Financing Cash Flow Items -19.3 -19.7 -20.3 -39.4 -69.9
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 -0.7
Issuance (Retirement) of Stock, Net 581.6 1801.2 1801.1 1801.1 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 292.4 285.4 237.8 229 -5.7
Foreign Exchange Effects -5.1 0.5 -7.9 -9.5 -5.5
Net Change in Cash 520.7 1518.2 1318.8 1298.9 -431.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.4889 49040823 1682299 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.567 18435216 -122945 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.9938 10304183 41078 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.324 6842719 108658 2022-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.602 3111306 1473376 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4516 2333974 -472808 2022-09-30 LOW
Schweizerische Nationalbank Bank and Trust 0.4334 2239741 13500 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4281 2212257 44668 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.3771 1949185 695636 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3543 1831132 -417759 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.242 1250884 1250883 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.2362 1220612 110615 2022-09-30 LOW
Aron (Adam M) Individual Investor 0.2123 1097199 303225 2023-01-03 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.2069 1069054 292113 2022-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1992 1029331 -303192 2022-09-30 LOW
BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.1847 954515 5176 2022-09-30 LOW
TOBAM Investment Advisor 0.1808 934510 138719 2022-12-31 MED
California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.1655 855137 -6082 2022-09-30 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1539 795584 723180 2022-09-30 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.1517 784263 -3883 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

AMC Company profile

Σχετικά με την Amc Entertainment Holdings Cl A

Η AMC Entertainment Holdings, Inc. είναι εταιρεία θεατρικών εκθέσεων. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την επιχείρηση θεατρικών εκθέσεων και κατέχει, λειτουργεί ή έχει συμφέροντα σε αίθουσες που βρίσκονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Η Εταιρεία λειτουργεί μέσω δύο τομέων: αγορές των ΗΠΑ και διεθνείς αγορές. Στον τομέα των αγορών των ΗΠΑ, κατέχει, μισθώνει και λειτουργεί θέατρα σε περίπου 43 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια. Ο τομέας Διεθνείς αγορές έχει δραστηριότητες ή μερική συμμετοχή σε κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Δανία και τη Σαουδική Αραβία. Οι μάρκες του περιλαμβάνουν τις AMC, AMC CLASSIC και AMC DINE-IN. Προσφέρει επίσης προϊόντα τροφίμων και ποτών που περιλαμβάνουν γεύματα, υγιεινά σνακ, ποτά, επιλογές μπύρας και κρασιού και άλλα γκουρμέ προϊόντα. Λειτουργεί περίπου 946 κινηματογράφους σε 10.562 οθόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές.

Industry: Movie Theaters & Movie Products

One Amc Way
11500 Ash Street
LEAWOOD
KANSAS 66211
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,886.35 Price
-1.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

78.68 Price
+1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0022%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
-1.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00361

US100

12,512.00 Price
-1.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου