Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Amazon.com Inc - AMZN CFD

109.57
2.25%
0.15
Χαμηλό: 107.09
Υψηλό: 109.7
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 01:00

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.15
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.006402 %
Charges from borrowed part ($-0.26)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.006402%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.005927 %
Charges from borrowed part ($-0.24)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.005927%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Amazon.com Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 107.19
Άνοιγμα* 107.09
Μεταβολή 1 έτους* -96.51%
Εύρος ημέρας* 107.09 - 109.7
Εύρος 52 εβδ. 81.43-170.83
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 74.73M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.65B
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,052.10B
Αναλογία P/E 95.17
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 10.20B
Έσοδα 502.19B
EPS 1.08
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.21
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 108.75 -0.13 -0.12% 108.88 109.05 108.50
Feb 1, 2023 108.87 6.42 6.27% 102.45 109.44 101.18
Jan 31, 2023 102.35 1.56 1.55% 100.79 103.28 99.35
Jan 30, 2023 100.70 0.05 0.05% 100.65 101.70 98.94
Jan 27, 2023 102.05 3.66 3.72% 98.39 103.42 98.30
Jan 26, 2023 98.30 1.20 1.24% 97.10 99.42 96.86
Jan 25, 2023 97.10 2.25 2.37% 94.85 97.41 91.46
Jan 24, 2023 99.44 2.14 2.20% 97.30 99.72 95.94
Jan 23, 2023 97.32 0.25 0.26% 97.07 98.32 95.84
Jan 20, 2023 97.15 3.38 3.60% 93.77 97.29 93.14
Jan 19, 2023 93.77 -1.50 -1.57% 95.27 95.36 92.81
Jan 18, 2023 95.25 -0.33 -0.35% 95.58 99.25 94.98
Jan 17, 2023 95.59 -2.37 -2.42% 97.96 98.82 95.50
Jan 13, 2023 98.00 2.86 3.01% 95.14 98.31 92.97
Jan 12, 2023 95.13 0.00 0.00% 95.13 97.11 93.46
Jan 11, 2023 95.12 5.30 5.90% 89.82 95.56 89.80
Jan 10, 2023 89.82 2.72 3.12% 87.10 90.12 86.62
Jan 9, 2023 87.11 0.75 0.87% 86.36 89.41 86.35
Jan 6, 2023 85.91 2.81 3.38% 83.10 86.33 81.37
Jan 5, 2023 83.10 -3.46 -4.00% 86.56 87.56 82.97

Amazon.com Inc Events

Time (UTC) Country Event
Wednesday, April 26, 2023

Time (UTC)

10:59

Country

US

Event

Q1 2023 Amazon.com Inc Earnings Release
Q1 2023 Amazon.com Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 135987 177866 232887 280522 386064 469822
Έσοδα 135987 177866 232887 280522 386064 469822
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 88265 111934 139156 165536 233307 272344
Ακαθάριστο Εισόδημα 47722 65932 93731 114986 152757 197478
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 131801 173760 220466 265981 363165 444943
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27284 38992 52177 64313 87193 116485
Έρευνα & Ανάπτυξη 16085 22620 28837 35931 42740 56052
Depreciation / Amortization 287 366 475 565 509 512
Other Operating Expenses, Total -120 -152 -179 -364 -584 -450
Λειτουργικά Έσοδα 4186 4106 12421 14541 22899 24879
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -371 -406 -977 -557 -224 10110
Άλλο, Καθαρό 77 106 -183 -8 1503 3162
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3892 3806 11261 13976 24178 38151
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2467 2248 9907 11602 21315 33360
Equity In Affiliates -96 -4 9 -14 16 4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2371 2244 9916 11588 21331 33364
Καθαρά Κέρδη 2371 3033 10073 11588 21331 33364
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2371 2244 9916 11588 21331 33364
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2371 3033 10073 11588 21331 33364
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2371 3033 10073 11588 21331 33364
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9680 9860 10000 10080 10200 10300
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.24494 0.22759 0.9916 1.1496 2.09127 3.23922
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24494 0.22759 0.9916 1.1496 3.08522 3.23922
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 789 157 0 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 108518 113080 110812 137412 116444
Έσοδα 108518 113080 110812 137412 116444
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 62403 64176 62930 82835 66499
Ακαθάριστο Εισόδημα 46115 48904 47882 54577 49945
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 99653 105378 105960 133952 112775
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 24724 27320 28661 35780 31185
Έρευνα & Ανάπτυξη 12488 13871 14380 15313 14842
Other Operating Expenses, Total 38 11 -11 24 249
Λειτουργικά Έσοδα 8865 7702 4852 3460 3669
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -401 -62 -610 11183 -8595
Άλλο, Καθαρό 1804 994 73 291 -339
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10268 8634 4315 14934 -5265
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8112 7766 3160 14322 -3843
Equity In Affiliates -5 12 -4 1 -1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8107 7778 3156 14323 -3844
Καθαρά Κέρδη 8107 7778 3156 14323 -3844
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8107 7778 3156 14323 -3844
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8107 7778 3156 14323 -3844
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8107 7778 3156 14323 -3844
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 10260 10280 10300 10360 10180
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.79016 0.75661 0.30641 1.38253 -0.3776
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.94416 0.88786 0.30641 1.38253 -0.3776
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 45781 60197 75101 96334 132733 161580
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25981 30986 41250 55021 84396 96049
Μετρητά & Ισοδύναμα 19334 20522 31750 36092 42122 36220
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6647 10464 9500 18929 42274 59829
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8339 13164 16677 20540 24309 32649
Total Inventory 11461 16047 17174 20497 23795 32640
Total Assets 83402 131310 162648 225248 321195 420549
Property/Plant/Equipment, Total - Net 29114 48866 61797 97846 150667 216363
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 42441 68573 95770 144821 211101 294882
Accumulated Depreciation, Total -13327 -19707 -33973 -46975 -60434 -78519
Goodwill, Net 3784 13350 14548 14754 15017 15371
Intangibles, Net 854 3371 4110 4049 4981 5107
Long Term Investments 242 415 518 679 3200 20300
Other Long Term Assets, Total 3627 5111 6574 11586 14597 1828
Total Current Liabilities 43816 57883 68391 87812 126385 142266
Accounts Payable 25309 34616 38192 47183 72539 78664
Accrued Expenses 8542 11949 14161 31132 42983 50088
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5197 6221 9502 1307 1155 1687
Other Current Liabilities, Total 4768 5097 6536 8190 9708 11827
Total Liabilities 64117 103601 119099 163188 227791 282304
Total Long Term Debt 15213 37926 39787 40509 49876 70614
Long Term Debt 7694 24743 23495 23414 31816 48744
Capital Lease Obligations 7519 13183 16292 17095 18060 21870
Deferred Income Tax 392 990 1490
Other Liabilities, Total 4696 6802 9431 34867 51530 69424
Total Equity 19285 27709 43549 62060 93404 138245
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 5 5 5 5 5 5
Additional Paid-In Capital 17186 21389 26791 33658 42865 55538
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4916 8636 19625 31220 52551 85915
Treasury Stock - Common -1837 -1837 -1837 -1837 -1837 -1837
Unrealized Gain (Loss) 16 -16
Other Equity, Total -1001 -468 -1035 -986 -180 -1376
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 83402 131310 162648 225248 321195 420549
Total Common Shares Outstanding 9540 9680 9820 9960 10060 10180
Accounts Receivable - Trade, Net 16677 20540 24309 32649
Other Current Assets, Total 276 233 242
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 121408 140848 138531 161580 133876
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73270 89894 78988 96049 66385
Μετρητά & Ισοδύναμα 33834 40380 29944 36220 36393
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 39436 49514 49044 59829 29992
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 24289 26835 28610 32891 32504
Accounts Receivable - Trade, Net 24289 26835 28610 32891 32504
Total Inventory 23849 24119 30933 32640 34987
Total Assets 323077 360319 382406 420549 410767
Property/Plant/Equipment, Total - Net 160789 176848 199303 216363 224629
Goodwill, Net 15220 15350 15345 15371 20229
Long Term Investments 2900 4700 4400 20300 11800
Other Long Term Assets, Total 22760 22573 24827 6935 20233
Total Current Liabilities 115404 117792 123994 142266 139508
Accounts Payable 63926 66090 71474 78664 68547
Accrued Expenses 39783 39849 40546 50284 55243
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1156 1158 1000 1491 2898
Other Current Liabilities, Total 10539 10695 10974 11827 12820
Total Liabilities 219757 245516 261842 282304 276766
Total Long Term Debt 48798 66507 65862 64414 68441
Long Term Debt 31868 50279 50055 48744 47556
Capital Lease Obligations 16930 16228 15807 15670 20885
Other Liabilities, Total 55555 61217 71986 75624 68817
Total Equity 103320 114803 120564 138245 134001
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 5 5 5 5 5
Additional Paid-In Capital 45160 48724 51879 55538 58793
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 60658 68436 71592 85915 82071
Treasury Stock - Common -1837 -1837 -1837 -1837 -4503
Other Equity, Total -666 -525 -1075 -1376 -2365
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 323077 360319 382406 420549 410767
Total Common Shares Outstanding 10080 10120 10060 10180 10180
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2371 3033 10073 11588 21331 33364
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 17203 18365 30723 38514 66064 46327
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8116 11478 15341 21789 25251 34296
Deferred Taxes -246 -29 441 796 -554 -310
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3115 4125 5911 6779 6555 -1412
Cash Taxes Paid 412 957 1184 -881 1713 3688
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 290 328 854 875 916 1098
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3847 -242 -1043 -2438 13481 -19611
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9516 -27084 -12369 -24281 -59611 -58154
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7804 -11955 -13427 -16861 -40140 -61053
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1712 -15129 1058 -7420 -19471 2899
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3716 9928 -7686 -10066 -1104 6291
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3716 9928 -7686 -10066 -1104 6291
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -212 713 -351 70 618 -364
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 3759 1922 10317 4237 5967 -5900
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 8107 15885 19041 33364 -3844
Cash From Operating Activities 4213 16928 24241 46327 -2790
Cash From Operating Activities 7508 15546 24494 34296 8978
Deferred Taxes 1703 2404 3313 -310 -2001
Non-Cash Items 880 3231 6775 -1412 12154
Cash Taxes Paid 801 2604 3354 3688 453
Cash Interest Paid 276 455 731 1098 279
Changes in Working Capital -13985 -20138 -29382 -19611 -18077
Cash From Investing Activities -8666 -30746 -45574 -58154 906
Capital Expenditures -12082 -26370 -42118 -61053 -14951
Other Investing Cash Flow Items, Total 3416 -4376 -3456 2899 15857
Cash From Financing Activities -3476 12167 9391 6291 1990
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3476 12167 9391 6291 4656
Foreign Exchange Effects -293 -59 -258 -364 16
Net Change in Cash -8222 -1710 -12200 -5900 122
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2666
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bezos (Jeffrey P) Individual Investor 9.7301 992633688 0 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.8364 697426897 12418028 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.6812 375545302 3648678 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.2333 329849003 3121516 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.8746 293257503 15721938 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.6568 271033170 -40938224 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5454 157659175 5636544 2022-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.0297 105050354 4769416 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.0283 104903563 15092459 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8263 84297080 -546840 2021-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7218 73638561 14685084 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 0.7147 72907967 -1704951 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6117 62399141 -643780 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5921 60399510 386186 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.5792 59091178 2319025 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.5523 56346949 681689 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5465 55756971 -4220422 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.5173 52776064 -1720830 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.4891 49895319 1252818 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4789 48855879 223176 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Amazon Company profile

Σχετικά με την Amazon.com Inc

Η Amazon.com, Inc. παρέχει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες. Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω των καταστημάτων της περιλαμβάνουν εμπορεύματα και περιεχόμενο που αγόρασε για μεταπώληση και προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους πωλητές. Επίσης, κατασκευάζει και πωλεί ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Kindle, Fire tablet, Fire TV, Echo και Ring, και αναπτύσσει και παράγει περιεχόμενο πολυμέσων. Δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Βόρεια Αμερική, Διεθνής και Amazon Web Services (AWS). Ο τομέας AWS αποτελείται από παγκόσμιες πωλήσεις υπολογιστών, αποθήκευσης, βάσεων δεδομένων και άλλων υπηρεσιών για νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες σε πωλητές, πωλητές, εκδότες, συγγραφείς και άλλους, μέσω προγραμμάτων, όπως χορηγούμενες διαφημίσεις, προβολή και διαφήμιση βίντεο. Εξυπηρετεί τους καταναλωτές μέσω των ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων της. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στις προσφορές της μέσω δικτυακών τόπων, εφαρμογών για κινητά, Alexa, συσκευών, streaming και φυσικής επίσκεψης στα καταστήματά της.

Industry: Internet & Mail Order Department Stores

410 Terry Ave N
SEATTLE
WASHINGTON 98109
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.56 Price
+1.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0896%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0602%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

XRP/USD

0.42 Price
+0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00336

Oil - Crude

76.38 Price
-0.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,842.80 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου