Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές ALX Oncology Holdings Inc. - ALXO CFD

4.78
0.21%
0.05
Χαμηλό: 4.65
Υψηλό: 4.94
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.79
Άνοιγμα* 4.77
Μεταβολή 1 έτους* -73.25%
Εύρος ημέρας* 4.65 - 4.94
Εύρος 52 εβδ. 4.52-19.85
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 418.56K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.69M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 196.03M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 40.86M
Έσοδα N/A
EPS -3.03
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 22, 2023 4.78 -0.04 -0.83% 4.82 4.95 4.63
Mar 21, 2023 4.79 0.09 1.91% 4.70 5.02 4.68
Mar 20, 2023 4.60 -0.16 -3.36% 4.76 4.78 4.49
Mar 17, 2023 4.76 -0.15 -3.05% 4.91 4.95 4.63
Mar 16, 2023 4.98 -0.08 -1.58% 5.06 5.13 4.92
Mar 15, 2023 5.17 0.09 1.77% 5.08 5.38 4.67
Mar 14, 2023 5.23 -0.49 -8.57% 5.72 5.74 5.07
Mar 13, 2023 5.60 0.42 8.11% 5.18 5.90 5.18
Mar 10, 2023 5.36 -0.33 -5.80% 5.69 5.73 5.02
Mar 9, 2023 5.84 -0.27 -4.42% 6.11 6.19 5.60
Mar 8, 2023 6.21 -0.16 -2.51% 6.37 6.39 6.11
Mar 7, 2023 6.37 0.07 1.11% 6.30 6.54 6.29
Mar 6, 2023 6.44 -0.04 -0.62% 6.48 6.48 6.20
Mar 3, 2023 6.50 0.19 3.01% 6.31 6.67 6.31
Mar 2, 2023 6.45 0.11 1.74% 6.34 6.47 6.23
Mar 1, 2023 6.48 0.04 0.62% 6.44 6.60 6.43
Feb 28, 2023 6.59 0.16 2.49% 6.43 6.66 6.43
Feb 27, 2023 6.63 0.15 2.31% 6.48 6.74 6.48
Feb 24, 2023 6.54 -0.30 -4.39% 6.84 6.84 6.39
Feb 23, 2023 6.95 -0.15 -2.11% 7.10 7.23 6.81

ALX Oncology Holdings Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 1.182 4.796 2.067
Έσοδα 0 1.182 4.796 2.067
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.075 4.36 1.88
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.107 0.436 0.187
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 83.555 45.466 23.979 15.751
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.385 14.809 3.313 2.601
Έρευνα & Ανάπτυξη 60.17 28.961 16.306 11.27
Λειτουργικά Έσοδα -83.555 -44.284 -19.183 -13.684
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.013 -0.811 -0.021 0
Άλλο, Καθαρό 0.084 -0.404 -0.005 -0.002
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -83.484 -45.499 -19.209 -13.686
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -83.463 -45.74 -19.243 -13.731
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -83.463 -45.74 -19.243 -13.731
Καθαρά Κέρδη -83.463 -45.74 -19.243 -13.731
Total Adjustments to Net Income 0 -5.202 -4.028 -3.671
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -83.463 -50.942 -23.271 -17.402
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -83.463 -50.942 -23.271 -17.402
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -83.463 -50.942 -23.271 -17.402
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.308 18.4853 34.7116 34.7116
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.07063 -2.7558 -0.67041 -0.50133
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.07063 -2.73397 -0.67041 -0.50133
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.621
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.747 28.472 24.576 16.299 14.208
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.674 7.578 6.362 5.086 4.359
Έρευνα & Ανάπτυξη 17.073 20.894 18.214 11.213 9.849
Λειτουργικά Έσοδα -24.747 -28.472 -24.576 -16.299 -14.208
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.225 -0.003 -0.004 -0.003 -0.003
Άλλο, Καθαρό -0.011 0.016 0.014 0.028 0.026
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -24.533 -28.459 -24.566 -16.274 -14.185
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -24.533 -28.438 -24.566 -16.274 -14.185
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -24.533 -28.438 -24.566 -16.274 -14.185
Καθαρά Κέρδη -24.533 -28.438 -24.566 -16.274 -14.185
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -24.533 -28.438 -24.566 -16.274 -14.185
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -24.533 -28.438 -24.566 -16.274 -14.185
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -24.533 -28.438 -24.566 -16.274 -14.185
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 40.6163 40.5297 40.3962 40.2471 40.0554
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.60402 -0.70166 -0.60813 -0.40435 -0.35413
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.60402 -0.70166 -0.60813 -0.40435 -0.35413
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0
Ακαθάριστο Εισόδημα 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 367.019 435.992 9.809 10.208
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 363.667 434.219 9.017 8.262
Cash 434.219 9.017 8.262
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0 0.536 0.932
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.536 0.932
Prepaid Expenses 3.352 1.773 0.256 1.014
Total Assets 380.183 436.054 10.676 11.164
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.397 0.052 0.86 0.956
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.46 0.077 2.309 1.976
Accumulated Depreciation, Total -0.063 -0.025 -1.449 -1.02
Other Long Term Assets, Total 9.767 0.01 0.007 0
Total Current Liabilities 15.295 6.204 4.984 1.873
Accounts Payable 3.764 0.004 3.748 0.697
Accrued Expenses 11.102 6.049 1.046 0.905
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.151 0.19 0.271
Total Liabilities 17.134 6.209 10.952 2.009
Total Long Term Debt 0.28 0 5.421 0
Long Term Debt 5.421 0
Other Liabilities, Total 1.559 0.005 0.547 0.136
Total Equity 363.049 429.845 -0.276 9.155
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 70.363 60.933
Common Stock 0.041 0.04 0.021 0.021
Additional Paid-In Capital 564.993 548.327 2.122 1.74
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -201.985 -118.522 -72.782 -53.539
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 380.183 436.054 10.676 11.164
Total Common Shares Outstanding 40.5871 39.8445 34.7116 34.7116
Redeemable Preferred Stock 0
Μετρητά & Ισοδύναμα 363.667
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.429
Capital Lease Obligations 0.28
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 321.525 367.019 388.963 412.277 432.327
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 316.596 363.667 385.149 409.964 429.855
Μετρητά & Ισοδύναμα 159.086 363.667 385.149 409.964 429.855
Prepaid Expenses 4.929 3.352 3.814 2.313 2.472
Total Assets 363.676 380.183 399.728 421.289 432.91
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6.967 3.397 3.362 0.167 0.047
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 7.088 3.46 3.401 0.2 0.077
Accumulated Depreciation, Total -0.121 -0.063 -0.039 -0.033 -0.03
Other Long Term Assets, Total 10.075 9.767 7.403 8.845 0.536
Total Current Liabilities 15.308 15.295 12.488 13.979 14.129
Accounts Payable 5.133 3.764 3.683 5.806 7.35
Accrued Expenses 9.746 11.102 8.376 7.744 2.735
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.429 0.429 0.429 0.429 0.095
Other Current Liabilities, Total 3.949
Total Liabilities 20.08 17.134 14.556 16.275 14.426
Total Long Term Debt 0.175 0.28 0.385 0.489 0.131
Capital Lease Obligations 0.175 0.28 0.385 0.489 0.131
Other Liabilities, Total 4.597 1.559 1.683 1.807 0.166
Total Equity 343.596 363.049 385.172 405.014 418.484
Redeemable Preferred Stock 0
Common Stock 0.041 0.041 0.04 0.04 0.04
Additional Paid-In Capital 570.679 564.993 558.679 553.955 551.151
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -226.518 -201.985 -173.547 -148.981 -132.707
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 363.676 380.183 399.728 421.289 432.91
Total Common Shares Outstanding 40.6566 40.5871 40.4863 40.3253 40.2086
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 157.51
Long Term Investments 25.109
Other Equity, Total -0.606
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -83.463 -45.74 -19.243 -13.731
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -68.101 -38.289 -14.249 -13.19
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.051 0.202 0.429 0.431
Μη Χρηματικά Στοιχεία 19.338 7.002 0.308 0.269
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.027 0.247 4.257 -0.159
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4.923 0.61 -0.353 -0.653
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -4.923 -0.031 -0.353 -0.653
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 2.472 462.881 15.357 0.001
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.753 473.235 9.44 0.001
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.281 0 5.917 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -70.552 425.202 0.755 -13.842
Cash Taxes Paid 0.274 0.047
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.011 0.427
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.641
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.354
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -24.533 -83.463 -55.025 -30.459 -14.185
Cash From Operating Activities -20.674 -68.101 -50.613 -25.757 -5.135
Cash From Operating Activities 0.058 0.051 0.017 0.011 0.005
Non-Cash Items 5.926 19.338 8.688 4.241 1.858
Cash Interest Paid 0 0.011 0.007 0.003 0
Changes in Working Capital -2.125 -4.027 -4.293 0.45 7.187
Cash From Investing Activities -183.921 -4.923 -0.405 -0.007 -0.007
Capital Expenditures -0.589 -4.923 -0.405 -0.007 -0.007
Cash From Financing Activities 0.08 2.472 1.948 1.509 0.778
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.185 2.753 2.125 1.582 0.778
Net Change in Cash -204.515 -70.552 -49.07 -24.255 -4.364
Cash Taxes Paid 0 0.274 0.274 0.274
Financing Cash Flow Items 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.105 -0.281 -0.177 -0.073
Other Investing Cash Flow Items, Total -183.332 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
VenBio Partners LLC Private Equity 23.8003 9699925 0 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 14.9987 6112789 1482504 2022-12-31 LOW
Lightstone Ventures, L.P. Investment Advisor 11.1076 4526963 -194027 2022-03-31 LOW
Vivo Capital, LLC Venture Capital 10.3546 4220048 0 2022-12-31 MED
OrbiMed Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 7.0445 2871000 0 2022-12-31 LOW
Logos Global Management LLC Investment Advisor 5.7651 2349600 -621752 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.7051 1510050 40991 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4941 1424043 14289 2022-12-31 LOW
Eventide Asset Management, LLC Investment Advisor 2.2132 902000 0 2022-12-31 MED
Cormorant Asset Management, LP Hedge Fund 1.5018 612079 -100000 2022-12-31 MED
Redmile Group, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.4905 607470 -144627 2022-12-31 LOW
Pons (Jaume) Individual Investor 1.3244 539746 -3232 2022-12-29 LOW
Invus Public Equities Advisors, LLC Investment Advisor 1.2268 500000 0 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.171 477236 90049 2022-12-31 MED
Federated Hermes MDTA LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1386 464029 -685 2022-12-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0117 412309 18988 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9656 393550 8987 2022-12-31 LOW
DWS Investments UK Limited Investment Advisor 0.84 342355 142 2022-12-31 MED
Pier Capital, LLC Investment Advisor 0.667 271848 -769 2022-12-31 MED
Randolph (Sophia) Individual Investor 0.6631 270253 44857 2022-12-29 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

ALX Oncology Holdings Inc. Company profile

Σχετικά με την ALX Oncology Holdings Inc.

Η ALX Oncology Holdings Inc. είναι μια εταιρεία ανοσο-ογκολογίας κλινικού σταδίου. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στο να δώσει τη δυνατότητα στους ασθενείς να καταπολεμήσουν τον καρκίνο αναπτύσσοντας θεραπείες που μπλοκάρουν το μονοπάτι ελέγχου της ομάδας διαφοροποίησης 47 (CD47) και γεφυρώνουν το έμφυτο και προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα. Η Εταιρεία αναπτύσσει έναν αναστολέα σημείου ελέγχου σχεδιασμένο να έχει συγγένεια για το CD47 και να αποφεύγει τους περιορισμούς που προκαλούνται από τις αιματολογικές τοξικότητες που ενυπάρχουν σε άλλες προσεγγίσεις αποκλεισμού του CD47. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της, το ALX148, είναι ένα θεραπευτικό προϊόν αποκλεισμού του CD47. Το ALX148 είναι μια πρωτεΐνη σύντηξης που συνδυάζει μια περιοχή δέσμευσης του CD47 με την αδρανοποιημένη περιοχή κρυσταλλοποιήσιμου θραύσματός του (Fc). Η περιοχή πρόσδεσης του CD47 της ALX148 είναι μια ενισχυμένη σε συγγένεια εξωκυτταρική περιοχή της ρυθμιστικής πρωτεΐνης σήματος άλφα (SIRPa), μιας πρωτεΐνης που είναι ο φυσικός υποδοχέας του CD47 που βρίσκεται στα μυελοειδή κύτταρα. Τα προγράμματά της επικεντρώνονται στη στόχευση του CD47 σε διάφορες ογκολογικές ενδείξεις.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

323 Allerton Avenue
SOUTH SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94080
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,694.40 Price
+1.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.9

Oil - Crude

70.17 Price
+0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,727.00 Price
+1.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.44 Price
+4.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00424

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου