Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Alumina Limited - AWCau CFD

  1.091
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.013
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.091
  Άνοιγμα* 1.091
  Μεταβολή 1 έτους* -29.2%
  Εύρος ημέρας* 1.071 - 1.096
  Εύρος 52 εβδ. 1.21-2.15
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 13.13M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 250.19M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.44B
  Αναλογία P/E 10.47
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.90B
  Έσοδα 150.42K
  EPS 0.15
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.54627
  Beta 1.20
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 1.086 0.000 0.00% 1.086 1.091 1.076
  Mar 4, 2024 1.086 0.000 0.00% 1.086 1.091 1.071
  Mar 3, 2024 1.086 -0.015 -1.36% 1.101 1.101 1.086
  Mar 1, 2024 1.091 0.000 0.00% 1.091 1.096 1.076
  Feb 29, 2024 1.091 0.030 2.83% 1.061 1.101 1.047
  Feb 28, 2024 1.061 -0.030 -2.75% 1.091 1.091 1.042
  Feb 27, 2024 1.091 0.095 9.54% 0.996 1.106 0.992
  Feb 26, 2024 0.992 -0.099 -9.07% 1.091 1.091 0.982
  Feb 25, 2024 1.086 0.025 2.36% 1.061 1.106 1.051
  Feb 23, 2024 1.007 -0.009 -0.89% 1.016 1.017 1.002
  Feb 22, 2024 1.017 -0.029 -2.77% 1.046 1.056 1.017
  Feb 21, 2024 1.047 0.021 2.05% 1.026 1.051 1.012
  Feb 20, 2024 1.022 0.000 0.00% 1.022 1.051 1.022
  Feb 19, 2024 1.027 -0.049 -4.55% 1.076 1.076 1.022
  Feb 18, 2024 1.081 0.005 0.46% 1.076 1.101 1.076
  Feb 16, 2024 1.076 0.000 0.00% 1.076 1.076 1.066
  Feb 15, 2024 1.076 0.010 0.94% 1.066 1.081 1.051
  Feb 14, 2024 1.061 0.005 0.47% 1.056 1.081 1.046
  Feb 13, 2024 1.051 -0.035 -3.22% 1.086 1.086 1.037
  Feb 12, 2024 1.086 0.000 0.00% 1.086 1.101 1.061

  Alumina Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 120.8 204.6 164.7 234.5 655.1
  Έσοδα 120.8 204.6 164.7 234.5 655.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.5 13.3 12.6 12.1 11.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.5 13.3 12.6 12.1 11.6
  Λειτουργικά Έσοδα 108.3 191.3 152.1 222.4 643.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.4 -1 -2.7 -5.6 -5.7
  Άλλο, Καθαρό -2.9 -2.7 -2.3 -2.7 -2.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 104 187.6 147.1 214.1 635.4
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 104 187.6 146.6 214 635.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 104 187.6 146.6 214 635.4
  Καθαρά Κέρδη 104 187.6 146.6 214 635.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 104 187.6 146.6 214 635.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 104 187.6 146.6 214 635.4
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 104 187.6 146.6 214 635.4
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2901.06 2900.8 2884.85 2879.14 2878.67
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03585 0.06467 0.05082 0.07433 0.22073
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04221 0.06206 0.05811 0.08486 0.2207
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04305 0.07791 0.05078 0.11342 0.2307
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα -28.8 -55 175.8 122.2 82.4
  Έσοδα -28.8 -55 175.8 122.2 82.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.9 6.3 6.2 6.4 6.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.9 6.3 6.2 6.4 6.9
  Λειτουργικά Έσοδα -34.7 -61.3 169.6 115.8 75.5
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.2 -2.6 -1.7 -1.8 -1.9
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
  Καθαρά Κέρδη -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -42.9 -63.9 167.9 114 73.6
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2901.31 2901.08 2901.05 2900.69 2900.92
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01479 -0.02203 0.05788 0.0393 0.02537
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.04221 0.02831 0.03485
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0132 -0.01486 0.05791 0.05406 0.02385
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4.8 10.6 12.2 17 184.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.8 9.1 10.4 15.2 183.8
  Μετρητά 3.8 9.1 9.1 15.2 2.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 1.3 0 181
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1 1.5 1.8 1.8 1.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1662.7 1754.7 1796.7 1853.8 2245.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.9 2.3 0
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1656 1741.8 1784.5 1836.8 2060.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.3 1.5 1.4 1.2 108.8
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.4 0.3 0.7 0.9 1.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.9 1.2 0.7 0.3 19.6
  Σύνολο Οφειλών 113.3 69.1 62.1 71.7 109.3
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 111.3 66.7 60 70 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 110 65 60 70 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.7 0.9 0.7 0.5 0.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1549.4 1685.6 1734.6 1782.1 2135.8
  Κοινή Μετοχή 2706.7 2706.7 2706.7 2682.9 2682.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1156.5 -1019.9 -971.3 -900 -545.9
  Treasury Stock - Common -0.8 -1.2 -0.8 -0.8 -1.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1662.7 1754.7 1796.7 1853.8 2245.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2901.08 2900.69 2900.89 2879.41 2879.15
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 88
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.3 1.7
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4.7 4.8 20.4 10.6 15.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.7 3.8 19.3 9.1 14.3
  Μετρητά 2.7 3.8 19.3 9.1 14.3
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0 0
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2 1 1.1 1.5 1.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1751.2 1662.7 1758.5 1754.7 1765.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1744.7 1656 1736 1741.8 1747.4
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.3 1.3 1.6 1.5 1.4
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1 0.9 1.2 1.2 1
  Σύνολο Οφειλών 227.2 113.3 4 69.1 24.1
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 225.1 111.3 1.5 66.7 21.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 224 110 0 65 20
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1524 1549.4 1754.5 1685.6 1741.4
  Κοινή Μετοχή 2706.7 2706.7 2706.7 2706.7 2706.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1182.3 -1156.5 -951.4 -1019.9 -964.1
  Treasury Stock - Common -0.4 -0.8 -0.8 -1.2 -1.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1751.2 1662.7 1758.5 1754.7 1765.5
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2901.36 2901.08 2901.08 2900.69 2900.69
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 347 175.2 154.4 364.6 641.3
  Cash Payments -10.5 -13 -12.3 -11.9 -10.7
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -4.1 -3.3 -4.9 -8.3 -8.1
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 361.6 191.6 172 384.8 660.1
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -194.1 2.4 11.3 39.2 20.8
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -194.1 2.4 11.3 39.2 20.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -158.1 -178.6 -171.4 -571.6 -516.7
  Total Cash Dividends Paid -203.1 -182.8 -160.5 -532.8 -515.5
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -0.8 -0.9 -21.7 -1.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 45 5 -10 -16.2 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.1 -0.3 0.9 -0.8 -1.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5.3 -1.3 -4.8 -168.6 143.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.9
  Cash Taxes Paid 0 -0.1 -0.4
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 347 220.4 175.2 113.2 154.4
  Cash Payments -10.5 -5.4 -13 -6.7 -12.3
  Cash Taxes Paid 0 0 -0.1 -0.1 -0.4
  Cash Interest Paid -4.1 -1.5 -3.3 -1.7 -4.9
  Changes in Working Capital 361.6 227.3 191.6 121.7 172
  Cash From Investing Activities -194.1 -65.1 2.4 15.6 11.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -194.1 -65.1 2.4 15.6 11.3
  Cash From Financing Activities -158.1 -146.2 -178.6 -124.9 -171.4
  Financing Cash Flow Items 0
  Total Cash Dividends Paid -203.1 -81.2 -182.8 -84.1 -160.5
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 -0.8 -0.8 -0.9
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 45 -65 5 -40 -10
  Foreign Exchange Effects -0.1 1.1 -0.3 0 0.9
  Net Change in Cash -5.3 10.2 -1.3 3.9 -4.8
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Allan Gray Australia Pty Ltd Investment Advisor 19.5498 567273961 30503880 2023-05-26 LOW
  CITIC Resources Australia Pty. Ltd. Corporation 9.6117 278900000 0 2023-02-23 LOW
  Bestbuy Overseas Co., Ltd. Corporation 7.9354 230260000 0 2023-02-23 LOW
  Schroder Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 7.5145 218047061 50614742 2023-10-24 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2445 94145916 3220513 2023-10-17 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4471 71007170 -416725 2023-09-30 LOW
  INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.9895 57728344 0 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.7693 51338982 280954 2023-09-30 LOW
  CITIC Australia Pty. Ltd. Corporation 1.3716 39799208 0 2023-02-23 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.3088 37976379 -3225213 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1684 33903642 1614914 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7639 22164989 251629 2023-10-17 LOW
  Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.6541 18978838 5433753 2023-01-31 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.6307 18299933 -10576140 2023-02-23 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6272 18199266 530186 2023-09-30 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 0.4283 12429285 0 2023-02-23 LOW
  Global Alpha Capital Management Ltd. Investment Advisor 0.4185 12144417 1147400 2023-06-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.3604 10457459 -8497645 2023-02-23 LOW
  Mutual Trust Pty. Ltd. Investment Advisor 0.2783 8076373 2500745 2023-02-23 LOW
  Russell Investment Management Ltd Investment Advisor 0.2237 6489831 168 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Aluminum (NEC)

  Level 36
  2 Southbank Boulevard
  SOUTHBANK
  VICTORIA 3006
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου