Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Alibaba Group Holding Limited - 9988 CFD

82.1
6.62%
0.4
Χαμηλό: 80.2
Υψηλό: 82.5
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.4
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022785 %
Charges from borrowed part ($-0.91)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022785%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000868 %
Charges from borrowed part ($0.03)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000868%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα HKD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Hong Kong
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Alibaba Group Holding Ltd ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 77
Άνοιγμα* 80.2
Μεταβολή 1 έτους* -14.77%
Εύρος ημέρας* 80.2 - 82.5
Εύρος 52 εβδ. 60.25-122.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 70.83M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.13B
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,611.65B
Αναλογία P/E 20.32
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 20.50B
Έσοδα 956.51B
EPS 3.80
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.24
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 81.6 1.1 1.37% 80.5 81.7 80.0
Jun 1, 2023 77.0 -0.4 -0.52% 77.4 79.5 76.8
May 31, 2023 76.9 -0.6 -0.77% 77.5 77.6 75.7
May 30, 2023 78.8 0.8 1.03% 78.0 79.1 77.4
May 29, 2023 77.6 -1.6 -2.02% 79.2 79.2 77.5
May 25, 2023 78.7 -1.2 -1.50% 79.9 80.1 77.5
May 24, 2023 80.7 -0.3 -0.37% 81.0 81.7 80.5
May 23, 2023 82.8 -1.1 -1.31% 83.9 84.4 82.2
May 22, 2023 83.6 1.1 1.33% 82.5 84.9 81.3
May 19, 2023 82.3 -1.0 -1.20% 83.3 84.2 81.9
May 18, 2023 87.6 -0.5 -0.57% 88.1 89.0 87.1
May 17, 2023 85.2 -1.7 -1.96% 86.9 87.3 84.9
May 16, 2023 85.5 -1.1 -1.27% 86.6 86.6 84.8
May 15, 2023 85.4 2.2 2.64% 83.2 86.3 83.0
May 12, 2023 84.4 -0.5 -0.59% 84.9 85.3 83.7
May 11, 2023 82.5 1.0 1.23% 81.5 82.6 80.7
May 10, 2023 80.3 0.3 0.37% 80.0 80.5 78.7
May 9, 2023 79.0 -2.6 -3.19% 81.6 81.7 78.8
May 8, 2023 81.8 0.3 0.37% 81.5 82.2 81.3
May 5, 2023 81.5 -0.2 -0.24% 81.7 82.3 81.0

Alibaba Group Holding Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 868687 853062 717289 509711 376844
Έσοδα 868687 853062 717289 509711 376844
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 549695 538705 419517 279713 204086
Ακαθάριστο Εισόδημα 318992 314357 297772 229998 172758
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 768336 786649 621386 345422 330974
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 145679 151721 136743 78870 64669
Έρευνα & Ανάπτυξη 56744 55465 57236 43080 37435
Depreciation / Amortization 13504 11647 12427 12514 10727
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2714 29111 -4537 -68755 14057
Λειτουργικά Έσοδα 100351 66413 95903 164289 45870
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5918 -17386 62093 -5694 47916
Άλλο, Καθαρό -5248 10523 7582 8050 2435
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 89185 59550 165578 166645 96221
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 73636 32735 136300 146083 79668
Δικαίωμα Μειοψηφίας 6936 14880 7024 8913 7366
Equity In Affiliates -8063 14344 6984 -5733 566
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 72509 61959 150308 149263 87600
Καθαρά Κέρδη 72509 61959 150308 149263 87600
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 72509 61959 150308 149263 87600
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 72509 61959 150308 149263 87600
Ρύθμιση Αραίωσης -38 -37 -55 -48 -42
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 72471 61922 150253 149215 87558
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21114 21787 21982 21346 20984
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.43237 2.84215 6.83527 6.9903 4.17261
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.43137 7.39946 5.1352 4.2764 2.63644
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 208200 247756 207176 205555 204052
Έσοδα 208200 247756 207176 205555 204052
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 138823 150005 131210 129657 138945
Ακαθάριστο Εισόδημα 69377 97751 75966 75898 65107
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 192960 212725 182039 180612 187335
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 37763 40955 32950 34011 34615
Έρευνα & Ανάπτυξη 13880 13521 15150 14193 10944
Depreciation / Amortization 2494 5530 2729 2751 2831
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2714 0
Λειτουργικά Έσοδα 15240 35031 25137 24943 16717
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1736 13966 -1388 4125 -1189
Άλλο, Καθαρό 11804 1462 -39508 109 -35088
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 25308 50459 -15759 29177 -19560
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 21550 46639 -18331 23778 -21639
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1520 1069 1906 2441 9379
Equity In Affiliates 446 -893 -4136 -3480 3282
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23516 46815 -20561 22739 -8978
Καθαρά Κέρδη 23516 46815 -20561 22739 -8978
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23516 46815 -20561 22739 -8978
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 23516 46815 -20561 22739 -8978
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23487 46807 -20562 22739 -8978
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20882 20912 21164 21384 21402
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.12475 2.23828 -0.97156 1.06337 -0.41949
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.21741 2.15752 1.50487 1.17214 2.9622
Ρύθμιση Αραίωσης -29 -8 -1 0
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 697966 638535 643360 462923 270273
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 524470 455085 483445 363215 203165
Μετρητά & Ισοδύναμα 193086 189898 321262 330503 189976
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 331384 265187 162183 32712 13189
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 71229 56923 43625 29920
Accounts Receivable - Trade, Net 45001 37450 30815 21216
Total Inventory 30087 27858 14859 8534
Prepaid Expenses 137072 17902 18532 7547 7049
Other Current Assets, Total 36424 64232 56602 33677 21605
Total Assets 1753040 1695550 1690220 1312980 965076
Property/Plant/Equipment, Total - Net 176031 249859 219452 138047 92030
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 343615 293034 190041 125975
Accumulated Depreciation, Total -93756 -73582 -51994 -33945
Goodwill, Net 268091 269581 292771 276782 264935
Intangibles, Net 46913 59231 70833 60947 68276
Long Term Investments 453117 443253 437410 350961 241544
Note Receivable - Long Term
Other Long Term Assets, Total 110926 35094 26392 23325 28018
Total Current Liabilities 385351 383784 377358 241872 207669
Accounts Payable 7783 5926 4875 4570
Accrued Expenses 186620 182199 119706 92418
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12266 8841 13437 5154 22466
Other Current Liabilities, Total 97135 180540 175796 112137 88215
Total Liabilities 753529 737419 744075 548481 466000
Total Long Term Debt 149088 132503 135716 120276 111834
Long Term Debt 149088 132503 135716 120276 111834
Deferred Income Tax 61745 61706 59598 43898 22517
Minority Interest 123406 124059 137491 115147 116326
Other Liabilities, Total 33939 35367 33912 27288 7654
Total Equity 999515 958134 946143 764504 499076
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 9858 9655 8673 9103 6819
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 416880 410506 394308 343707 231783
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 612005 573396 562271 412387 262857
Treasury Stock - Common -28763 -2221 0 0 0
Other Equity, Total -10466 -33230 -18977 -438 -2641
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1753040 1695550 1690220 1312980 965076
Total Common Shares Outstanding 20500 21357.3 21699 21492 20696.5
Unrealized Gain (Loss) 27 -133 -256 257
Payable/Accrued 275950
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 697966 728376 677709 644964 638535
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 524470 519213 487110 463283 455085
Μετρητά & Ισοδύναμα 193086 195249 206711 176732 189898
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 331384 323964 280399 286551 265187
Prepaid Expenses 137072 168975 150460 142494 145995
Other Current Assets, Total 36424 40188 40139 39187 37455
Total Assets 1753040 1772120 1712540 1708370 1695550
Property/Plant/Equipment, Total - Net 176031 177796 179567 177812 249859
Goodwill, Net 268091 268159 271018 270531 269581
Intangibles, Net 46913 48914 54431 56733 59231
Long Term Investments 453117 436113 418161 446782 443253
Other Long Term Assets, Total 110926 112766 111658 111546 35094
Total Current Liabilities 385351 417835 382861 375584 383784
Payable/Accrued 275950 293666 271863 265563
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 12266 11565 11602 13549 8841
Other Current Liabilities, Total 97135 112604 99396 96472 103483
Total Liabilities 753529 786516 754887 735871 737419
Total Long Term Debt 149088 148260 149838 138462 132503
Long Term Debt 149088 148260 149838 138462 132503
Deferred Income Tax 61745 61384 62329 62726 61706
Minority Interest 123406 124175 124815 123833 124059
Other Liabilities, Total 33939 34862 35044 35266 35367
Total Equity 999515 985608 957657 972497 958134
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 9858 9654 9720 9257 9655
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 416880 414695 411045 405774 410506
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 612005 597634 557082 577515 573396
Treasury Stock - Common -28763 -29026 -14828 0 -2221
Unrealized Gain (Loss) 27
Other Equity, Total -10466 -7350 -5363 -20050 -33230
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1753040 1772120 1712540 1708370 1695550
Total Common Shares Outstanding 20500 21357.3 21357.3 21357.3 21357.3
Accrued Expenses 271460
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 47079 143284 140350 80234
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 199752 142759 231786 180607 150975
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 27808 26389 20523 14962
Amortization 20257 21520 21904 22118
Deferred Taxes -1369 3236 -3443 -2197
Μη Χρηματικά Στοιχεία 67134 -13151 -20145 3608
Cash Taxes Paid 31733 20898 21474 15713
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4886 4101 5066 4972
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 199752 -18150 50508 21418 32250
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -135506 -198592 -244194 -108072 -151060
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -34330 -53324 -43185 -45386 -49643
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -101176 -145268 -201009 -62686 -101417
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -65619 -64449 30082 70853 -7392
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 9127 3953 -669 -4631 7357
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -74746 -61116 -598 91506 -10518
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7286 31349 -16022 -4231
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3530 -8834 -7187 4100 3245
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2157 -129116 10487 147488 -4232
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Cash From Operating Activities 199752 168351 80981 33869 142759
Changes in Working Capital 199752 168351 80981 33869 142759
Cash From Investing Activities -135506 -108698 -35755 -27607 -198592
Capital Expenditures -34330 -53324
Other Investing Cash Flow Items, Total -101176 -108698 -35755 -27607 -145268
Cash From Financing Activities -65619 -56300 -32492 -21022 -64449
Financing Cash Flow Items 9127 -56300 -32492 -21022 -64449
Foreign Exchange Effects 3530 4731 6762 3326 -8834
Net Change in Cash 2157 8084 19496 -11434 -129116
Issuance (Retirement) of Stock, Net -74746
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
SoftBank Group Corp Holding Company 13.4019 2839209112 -2228199504 2022-12-31 LOW
Ma (Jack Yun) Individual Investor 2.7166 575510176 -79533328 2021-12-31
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2295 472321134 550600 2023-04-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7551 371823069 925000 2023-04-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.3811 292592420 65269063 2022-12-31 LOW
APN Ltd. Corporation 1.3217 280000000 -120000000 2022-12-31
Parufam Ltd. Corporation 0.6957 147385672 0 2022-12-31
E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.6508 137876573 -2453200 2022-12-31 MED
PMH Holding Limited Corporation 0.6115 129539168 -8000000 2022-12-31
State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5793 122727358 3317550 2023-04-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.5319 112674751 26856 2023-04-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.5269 111622441 -546800 2023-04-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5212 110421404 305100 2023-04-30 LOW
Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3723 78876520 3879400 2023-02-28 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 0.3054 64696504 4623055 2023-03-31 LOW
China Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.2927 62010300 0 2023-04-30 LOW
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.2911 61665171 -540260 2023-04-30 LOW
Hang Seng Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.2839 60150769 -816868 2023-04-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2743 58119172 271100 2023-04-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2735 57933090 1438000 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Alibaba Group Company profile

Σχετικά με την Alibaba Group Holding Limited

Η Alibaba Group Holding Ltd είναι μια εταιρεία συμμετοχών που παρέχει την τεχνολογική υποδομή και την εμβέλεια μάρκετινγκ για να βοηθήσει τους εμπόρους, τα εμπορικά σήματα και άλλες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δύναμη της νέας τεχνολογίας για να συνεργαστούν με τους χρήστες και τους πελάτες για να λειτουργήσουν. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς. Ο βασικός εμπορικός τομέας παρέχει λιανικό εμπόριο στην Κίνα, χονδρικό εμπόριο στην Κίνα, διεθνές λιανικό εμπόριο, διεθνές χονδρικό εμπόριο, υπηρεσίες logistics Cainiao και τοπικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές μέσω των Taobao Marketplace και Tmall. Ο τομέας Cloud Computing παρέχει πλήρη σουίτα υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων, της αποθήκευσης, των υπηρεσιών εικονικοποίησης δικτύου, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και άλλων. Ο τομέας Ψηφιακά Μέσα και Ψυχαγωγία παρέχει καταναλωτικές υπηρεσίες πέραν των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο τομέας "Πρωτοβουλίες καινοτομίας και άλλα" αφορά την καινοτομία και την παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

Industry: E-commerce & Auction Services

滨江区网商路699号
HANGZHOU
ZHEJIANG 310052
CN

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,186.70 Price
+1.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,555.90 Price
+0.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,950.65 Price
-1.360% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.53 Price
+2.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00540

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου