Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Alibaba Group Holding Limited - 9988 CFD

  68.3
  2.4%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.4
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022705 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.31)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022705%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000787 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000787%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Alibaba Group Holding Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 66.7
  Άνοιγμα* 67.9
  Μεταβολή 1 έτους* -22.49%
  Εύρος ημέρας* 67.8 - 69.2
  Εύρος 52 εβδ. 65.10-118.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 45.14M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 964.94M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,371.16B
  Αναλογία P/E 9.62
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 20.37B
  Έσοδα 994.37B
  EPS 6.93
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.46423
  Beta 1.26
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 22, 2024 68.2 0.3 0.44% 67.9 68.7 67.7
  Apr 19, 2024 66.7 0.2 0.30% 66.5 66.9 65.7
  Apr 18, 2024 67.8 0.5 0.74% 67.3 68.4 67.1
  Apr 17, 2024 68.0 0.0 0.00% 68.0 68.4 67.2
  Apr 16, 2024 68.3 -0.3 -0.44% 68.6 69.1 68.1
  Apr 15, 2024 70.3 0.0 0.00% 70.3 70.5 69.7
  Apr 12, 2024 71.5 -1.5 -2.05% 73.0 73.3 71.3
  Apr 11, 2024 74.1 1.7 2.35% 72.4 74.3 72.4
  Apr 10, 2024 73.8 2.5 3.51% 71.3 74.4 71.2
  Apr 9, 2024 70.5 0.2 0.28% 70.3 71.3 69.7
  Apr 8, 2024 70.2 0.5 0.72% 69.7 70.8 69.1
  Apr 5, 2024 69.9 -0.2 -0.29% 70.1 70.8 68.8
  Apr 3, 2024 70.2 -1.1 -1.54% 71.3 71.4 70.0
  Apr 2, 2024 70.7 -1.0 -1.39% 71.7 71.8 69.6
  Mar 28, 2024 70.2 0.7 1.01% 69.5 71.6 69.3
  Mar 27, 2024 68.6 -1.1 -1.58% 69.7 69.7 68.4
  Mar 26, 2024 70.1 0.2 0.29% 69.9 70.7 69.2
  Mar 25, 2024 70.0 -0.1 -0.14% 70.1 70.8 69.7
  Mar 22, 2024 70.8 -1.2 -1.67% 72.0 72.0 70.0
  Mar 21, 2024 72.3 -0.2 -0.28% 72.5 73.1 72.1

  Alibaba Group Holding Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 868687 853062 717289 509711 376844
  Έσοδα 868687 853062 717289 509711 376844
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 548562 538705 419517 279713 204086
  Ακαθάριστο Εισόδημα 320125 314357 297772 229998 172758
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 767980 786649 621386 345422 330974
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 145679 151721 136743 78870 64669
  Έρευνα & Ανάπτυξη 56744 55465 57236 43080 37435
  Depreciation / Amortization 13504 11647 12427 12514 10727
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 3491 29111 -4537 -68755 14057
  Λειτουργικά Έσοδα 100707 66413 95903 164289 45870
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -17345 -17386 62093 -5694 47916
  Άλλο, Καθαρό 5823 10523 7582 8050 2435
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 89185 59550 165578 166645 96221
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 73636 32735 136300 146083 79668
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 6936 14880 7024 8913 7366
  Equity In Affiliates -8063 14344 6984 -5733 566
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 72509 61959 150308 149263 87600
  Καθαρά Κέρδη 72509 61959 150308 149263 87600
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 72509 61959 150308 149263 87600
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 72509 61959 150308 149263 87600
  Ρύθμιση Αραίωσης -38 -37 -55 -48 -42
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 72471 61922 150253 149215 87558
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 21114 21787 21982 21346 20984
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.43237 2.84215 6.83527 6.9903 4.17261
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.64625 7.39946 5.1352 4.2764 2.63644
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 234156 208200 247756 207176 205555
  Έσοδα 234156 208200 247756 207176 205555
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 142347 138823 150005 131210 129657
  Ακαθάριστο Εισόδημα 91809 69377 97751 75966 75898
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 191666 192960 212725 182039 180612
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 34344 37763 40955 32950 34011
  Έρευνα & Ανάπτυξη 10465 13880 13521 15150 14193
  Depreciation / Amortization 2479 2494 5530 2729 2751
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2031 0 2714
  Λειτουργικά Έσοδα 42490 15240 35031 25137 24943
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1784 -1736 13966 -1388 4125
  Άλλο, Καθαρό -4534 11804 1462 -39508 109
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 36172 25308 50459 -15759 29177
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 30150 21550 46639 -18331 23778
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 1332 1520 1069 1906 2441
  Equity In Affiliates 2850 446 -893 -4136 -3480
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 34332 23516 46815 -20561 22739
  Καθαρά Κέρδη 34332 23516 46815 -20561 22739
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 34332 23516 46815 -20561 22739
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 34332 23516 46815 -20561 22739
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 34264 23487 46807 -20562 22739
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 20608 20886 20912 21164 21384
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.66266 1.12453 2.23828 -0.97156 1.06337
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.51538 0.91545 2.02774 1.50487 1.17214
  Ρύθμιση Αραίωσης -68 -29 -8 -1 0
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 697966 638535 643360 462923 270273
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 524470 455085 483445 363215 203165
  Μετρητά & Ισοδύναμα 193086 189898 321262 330503 189976
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 331384 265187 162183 32712 13189
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 64144 71229 56923 43625 29920
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 41176 45001 37450 30815 21216
  Συνολικό Απόθεμα 28547 30087 27858 14859 8534
  Προπληρωθέντα Εξοδα 16794 17902 18532 7547 7049
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 64011 64232 56602 33677 21605
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1753040 1695550 1690220 1312980 965076
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 253459 249859 219452 138047 92030
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 368027 343615 293034 190041 125975
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -114568 -93756 -73582 -51994 -33945
  Υπεραξία, Καθαρό 268091 269581 292771 276782 264935
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 46913 59231 70833 60947 68276
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 453117 443253 437410 350961 241544
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33498 35094 26392 23325 28018
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 385351 383784 377358 241872 207669
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10383 7783 5926 4875 4570
  Δεδουλευμένα Έξοδα 186094 186620 182199 119706 92418
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 12266 8841 13437 5154 22466
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 176608 180540 175796 112137 88215
  Σύνολο Οφειλών 763387 747074 752748 557584 472819
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 149088 132503 135716 120276 111834
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 149088 132503 135716 120276 111834
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 61745 61706 59598 43898 22517
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 133264 133714 146164 124250 123145
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 33939 35367 33912 27288 7654
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 989657 948479 937470 755401 492257
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 416880 410506 394308 343707 231783
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 612005 573396 562271 412387 262857
  Treasury Stock - Common -28763 -2221 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -10525 -33230 -18977 -438 -2641
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1753040 1695550 1690220 1312980 965076
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 20526 21357.3 21699 21492 20696.5
  Unrealized Gain (Loss) 59 27 -133 -256 257
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 757956 730435 697966 728376 677709
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 574360 544429 524470 519213 487110
  Μετρητά & Ισοδύναμα 243716 226405 193086 195249 206711
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 330644 318024 331384 323964 280399
  Προπληρωθέντα Εξοδα 146317 145317 137072 168975 150460
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 37279 40689 36424 40188 40139
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1811590 1776800 1753040 1772120 1712540
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 179436 175859 176031 177796 179567
  Υπεραξία, Καθαρό 266713 266584 268091 268159 271018
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 41592 44560 46913 48914 54431
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 456109 451660 453117 436113 418161
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 109784 107706 110926 112766 111658
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 389810 380239 385351 417835 382861
  Payable/Accrued 286604 279351 275950 293666 271863
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 8187 8236 12266 11565 11602
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 95019 92652 97135 112604 99396
  Σύνολο Οφειλών 776508 763300 763387 796170 764607
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 158557 157307 149088 148260 149838
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 158557 157307 149088 148260 149838
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 57692 57763 61745 61384 62329
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 134964 133537 133264 133829 134535
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 35485 34454 33939 34862 35044
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1035080 1013500 989657 975954 947937
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 407748 408347 416880 414695 411045
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 650079 630924 612005 597634 557082
  Treasury Stock - Common -28555 -28562 -28763 -29026 -14828
  Unrealized Gain (Loss) 59
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5809 2794 -10525 -7350 -5363
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1811590 1776800 1753040 1772120 1712540
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 20374.2 20374.2 20526 21357.3 21357.3
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 47079 143284 140350 80234
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 199752 142759 231786 180607 150975
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 27808 26389 20523 14962
  Amortization 20257 21520 21904 22118
  Deferred Taxes -1369 3236 -3443 -2197
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 67134 -13151 -20145 3608
  Cash Taxes Paid 31733 20898 21474 15713
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 4886 4101 5066 4972
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 199752 -18150 50508 21418 32250
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -135506 -198592 -244194 -108072 -151060
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -34330 -53324 -43185 -45386 -49643
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -101176 -145268 -201009 -62686 -101417
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -65619 -64449 30082 70853 -7392
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 9127 3953 -669 -4631 7357
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -74746 -61116 -598 91506 -10518
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -7286 31349 -16022 -4231
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3530 -8834 -7187 4100 3245
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2157 -129116 10487 147488 -4232
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Cash From Operating Activities 199752 168351 80981 33869 142759
  Changes in Working Capital 199752 168351 80981 33869 142759
  Cash From Investing Activities -135506 -108698 -35755 -27607 -198592
  Capital Expenditures -34330 -53324
  Other Investing Cash Flow Items, Total -101176 -108698 -35755 -27607 -145268
  Cash From Financing Activities -65619 -56300 -32492 -21022 -64449
  Financing Cash Flow Items 9127 -56300 -32492 -21022 -64449
  Foreign Exchange Effects 3530 4731 6762 3326 -8834
  Net Change in Cash 2157 8084 19496 -11434 -129116
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -74746

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Alibaba Group Company profile

  Σχετικά με την Alibaba Group Holding Limited

  Η Alibaba Group Holding Ltd είναι μια εταιρεία συμμετοχών που παρέχει την τεχνολογική υποδομή και την εμβέλεια μάρκετινγκ για να βοηθήσει τους εμπόρους, τα εμπορικά σήματα και άλλες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δύναμη της νέας τεχνολογίας για να συνεργαστούν με τους χρήστες και τους πελάτες για να λειτουργήσουν. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς. Ο βασικός εμπορικός τομέας παρέχει λιανικό εμπόριο στην Κίνα, χονδρικό εμπόριο στην Κίνα, διεθνές λιανικό εμπόριο, διεθνές χονδρικό εμπόριο, υπηρεσίες logistics Cainiao και τοπικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές μέσω των Taobao Marketplace και Tmall. Ο τομέας Cloud Computing παρέχει πλήρη σουίτα υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων, της αποθήκευσης, των υπηρεσιών εικονικοποίησης δικτύου, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και άλλων. Ο τομέας Ψηφιακά Μέσα και Ψυχαγωγία παρέχει καταναλωτικές υπηρεσίες πέραν των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο τομέας "Πρωτοβουλίες καινοτομίας και άλλα" αφορά την καινοτομία και την παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

  Industry: E-commerce & Auction Services

  余杭區文一西路969號
  HANGZHOU
  ZHEJIANG 311121
  CN

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου