Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Alfi, Inc. - ALF CFD

1.10
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 0.00-1.96
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3,450.00
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 297.49K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4,830.00
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.09M
Έσοδα 200.68K
EPS -1.43
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 27, 2022 1.10 0.00 0.00% 1.10 1.10 1.10
May 10, 2022 1.14 -0.03 -2.56% 1.17 1.17 1.14
Apr 5, 2022 1.57 0.00 0.00% 1.57 1.57 1.57
Feb 24, 2022 1.42 0.00 0.00% 1.42 1.42 1.42
Feb 11, 2022 1.56 -0.05 -3.11% 1.61 1.73 1.56
Feb 10, 2022 1.60 -0.08 -4.76% 1.68 1.89 1.60
Feb 9, 2022 1.74 0.04 2.35% 1.70 1.75 1.67
Feb 8, 2022 1.67 0.03 1.83% 1.64 1.74 1.56
Feb 7, 2022 1.62 -0.05 -2.99% 1.67 1.72 1.58
Feb 4, 2022 1.67 0.09 5.70% 1.58 1.68 1.56
Feb 3, 2022 1.60 -0.04 -2.44% 1.64 1.66 1.54
Feb 2, 2022 1.71 -0.06 -3.39% 1.77 1.77 1.69
Feb 1, 2022 1.80 0.10 5.88% 1.70 1.82 1.67
Jan 31, 2022 1.70 0.04 2.41% 1.66 1.74 1.63
Jan 28, 2022 1.66 0.07 4.40% 1.59 1.66 1.55
Jan 27, 2022 1.68 0.00 0.00% 1.68 1.72 1.55
Jan 26, 2022 1.72 0.01 0.58% 1.71 1.76 1.65
Jan 25, 2022 1.71 0.04 2.40% 1.67 1.73 1.67
Jan 24, 2022 1.68 0.07 4.35% 1.61 1.71 1.52
Jan 21, 2022 1.67 -0.11 -6.18% 1.78 1.81 1.58

Alfi, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0.02647 0 0 0
Έσοδα 0.02647 0 0 0
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0 0
Ακαθάριστο Εισόδημα 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 18.2127 3.50591 0.02217 0.00219
Depreciation / Amortization 1.15078 0.71656 0.02217 0.00219
Λειτουργικά Έσοδα -18.1862 -3.50591 -0.02217 -0.00219
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.91888 -2.24007 -0.00848 0
Άλλο, Καθαρό 0.16067 0.1987 0.09738 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.9444 -5.54728 0.06674 -0.00219
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.9444 -5.54728 0.06674 -0.00219
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.9444 -5.54728 0.06674 -0.00219
Καθαρά Κέρδη -18.9444 -5.54728 0.06674 -0.00219
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.9444 -5.54728 0.06674 -0.00219
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.9444 -5.54728 0.06674 -0.00219
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.9444 -5.54728 0.06674 -0.00219
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.6222 3.16602 11.7955 11.7955
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.63001 -1.75213 0.00566 -0.00019
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.63001 -1.75213 0.00566 -0.00019
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.0619 2.78935
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 0.1293 0.0633 0.00797 0.00011 0.00094
Έσοδα 0.1293 0.0633 0.00797 0.00011 0.00094
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.42691 5.35793 6.97971 5.0934 3.75721
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.1615 4.94161 6.54776 4.87006 3.50903
Depreciation / Amortization 0.41607 0.41632 0.43196 0.22334 0.24817
Λειτουργικά Έσοδα -5.29761 -5.29463 -6.97174 -5.09329 -3.75627
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.29373 -0.00003 -0.00009 -0.00009 -0.56179
Άλλο, Καθαρό 0.04191 0.00206 0.12178 0.00954 0.01633
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.54943 -5.2926 -6.85006 -5.08383 -4.30172
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.54943 -5.2926 -6.85006 -5.08383 -4.30172
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.54943 -5.2926 -6.85006 -5.08383 -4.30172
Καθαρά Κέρδη -5.54943 -5.2926 -6.85006 -5.08383 -4.30172
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.54943 -5.2926 -6.85006 -5.08383 -4.30172
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.54943 -5.2926 -6.85006 -5.08383 -4.30172
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.54943 -5.2926 -6.85006 -5.08383 -4.30172
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.0949 16.0877 15.7495 16.0358 10.2446
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.34479 -0.32898 -0.43494 -0.31703 -0.4199
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.29202 -0.32898 -0.43494 -0.31703 -0.4199
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.84934 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.32356 1.83913 0.04254 0.39006
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.39182 0.00834 0.03889 0.29034
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.39182 0.00834 0.03889 0.29034
Prepaid Expenses 0.92617 0.00079 0.00365 0.09972
Total Assets 11.373 7.45273 3.35621 1.5086
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.12767 0.11747 0.10774 0.07374
Intangibles, Net 0.71225 4.38419 3.19805 1.03314
Other Long Term Assets, Total 1.20953 1.11194 0.00788 0.01167
Total Current Liabilities 2.36276 6.42183 0.79141 0.01053
Accounts Payable 0.51671 0.02384 0.01053
Accrued Expenses 0.09818 0.1166 0.00848 0
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 5.55881 0.75909 0
Total Liabilities 2.36276 6.42183 0.79141 0.01053
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Total Equity 9.01025 1.03091 2.5648 1.49806
Redeemable Preferred Stock 0 2.5 2.5 1.5
Common Stock 0.00162 0.00044 0.00025 0.00025
Additional Paid-In Capital 37.9679 2.02487 0 0
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -26.9593 -3.49441 0.06455 -0.00219
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 11.373 7.45273 3.35621 1.5086
Total Common Shares Outstanding 15.9317 11.7955 11.7955 11.7955
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.00558 1.83
Accounts Receivable - Trade, Net 0.00558 1.83
Other Current Liabilities, Total 0 0.22971
Payable/Accrued 2.26458
Treasury Stock - Common -2
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 0.92825 5.32356 11.4612 22.109 0.11347
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.34595 4.39182 10.0665 19.6936 0.09602
Μετρητά & Ισοδύναμα 0.34595 4.39182 10.0665 19.6936 0.09602
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.0969 0.00558 0 0.01745
Accounts Receivable - Trade, Net 0.0969 0.00558 0 0.01745
Prepaid Expenses 0.4854 0.92617 1.39465 2.41536 0
Total Assets 6.49444 11.373 16.9504 27.2996 5.50641
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.74262 4.12767 3.54925 0.15052 0.11637
Intangibles, Net 0.66824 0.71225 0.75625 3.94507 4.16463
Other Long Term Assets, Total 1.15533 1.20953 1.18375 1.09498 1.11194
Total Current Liabilities 2.68568 2.36276 1.16206 0.98223 7.40238
Accounts Payable 0.98223 1.09202
Accrued Expenses 0.08514 0.09818 0.11144 0 0.22272
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 5.80881
Other Current Liabilities, Total 0 0 0.27883
Total Liabilities 2.68568 2.36276 1.16206 0.98223 7.40238
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0
Total Equity 3.80876 9.01025 15.7883 26.3174 -1.89597
Redeemable Preferred Stock 0 0 2.5
Common Stock 0.00162 0.00162 0.00162 0.0016 0.00046
Additional Paid-In Capital 38.059 37.9679 37.896 37.6795 2.27486
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -32.2519 -26.9593 -20.1092 -11.3638 -6.67129
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6.49444 11.373 16.9504 27.2996 5.50641
Total Common Shares Outstanding 15.9572 15.9317 15.931 16.0409 4.59908
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.24296
Accumulated Depreciation, Total -0.09244
Payable/Accrued 2.60054 2.26458 1.05062
Treasury Stock - Common -2 -2 -2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -18.9444 -3.55896 0.06674 -0.00219
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -16.0662 -3.17017 0.20676 -0.08919
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.15078 0.46424 0.02217 0.00219
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.06353 -2.33016 0.11786 -0.08919
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.6038 -1.6601 -2.21729 -1.12073
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -5.6038 -1.6601 -2.21729 -1.12073
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 26.0535 4.79972 1.75909 1.50025
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 29.7823 0 1 1.50025
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3.72881 4.79972 0.75909 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 4.38348 -0.03056 -0.25145 0.29034
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.66394 2.25471
Cash Taxes Paid 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.28548
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -5.2926 -18.9444 -12.0944 -7.86935 -2.70883
Cash From Operating Activities -4.06894 -16.0662 -11.3674 -7.74893 -1.90287
Cash From Operating Activities 0.41632 1.15078 0.71883 0.45777 0.24732
Non-Cash Items 0.08077 1.66394 1.58243 1.66391 0.31036
Cash Taxes Paid 0 0 0
Cash Interest Paid 0.00003 0.28548 0.28548 0
Changes in Working Capital 0.72656 0.06353 -1.5743 -2.00127 0.24829
Cash From Investing Activities 0 -5.6038 -4.62447 -0.0517 -0.00779
Capital Expenditures 0 -5.6038 -4.62447 -0.0517 -0.00779
Cash From Financing Activities 0.02308 26.0535 26.0501 27.486 1.99835
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.72881 -3.72881 -3.50596 1.99835
Net Change in Cash -4.04587 4.38348 10.0582 19.6853 0.08769
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.02308 29.7823 29.7789 30.9919
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Lee Aerospace, Inc. Corporation 27.0091 4347079 0 2022-08-15 LOW
Pereira (Paul Antonio) Individual Investor 10.9602 1764032 0 2022-04-30 LOW
Cook (John M II) Individual Investor 8.8073 1417526 0 2022-04-30 LOW
McIntosh (Dennis) Individual Investor 0.3914 63002 0 2022-04-30 LOW
Bordes (Peter A Jr.) Individual Investor 0.1957 31501 0 2022-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Alfi, Inc. Company profile

Σχετικά με την Alfi, Inc.

Η ALFI, Inc. παρέχει λύσεις στην αγορά της ψηφιακής διαφήμισης εκτός σπιτιού (DOOH). Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ανάλυση μεγάλων δεδομένων για τη μέτρηση και την πρόβλεψη της ανθρώπινης ανταπόκρισης. Η τεχνολογία υπολογιστικής όρασης της τροφοδοτείται από AI για τον προσδιορισμό της ηλικίας, του φύλου, της εθνικότητας, της γεωγραφικής θέσης και του συναισθήματος κάποιου που βρίσκεται μπροστά από μια συσκευή Alfi-enabled, όπως ένα tablet ή ένα περίπτερο. Στη συνέχεια, μπορεί να παρέχει σε πραγματικό χρόνο, τις διαφημίσεις στον συγκεκριμένο θεατή με βάση το δημογραφικό και ψυχογραφικό προφίλ του θεατή. Η τεχνολογία υπολογιστικής όρασης επιτρέπει στην Alfi, την πλατφόρμα υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο θεατής αλληλεπίδρασε με τη διαφήμιση και το συναίσθημά του βλέποντας τη διαφήμιση, ακόμη και αν ο θεατής δεν έκανε κλικ στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου για πρόσθετες πληροφορίες. Η λειτουργία αναφοράς δεδομένων ενημερώνει τον διαφημιζόμενο ότι κάποιος είδε τη διαφήμισή του, πόσοι άνθρωποι είδαν τη διαφήμιση, καθώς και την αντίδραση κάθε θεατή στη διαφήμιση.

Industry: IT Services & Consulting (NEC)

429 Lenox Avenue
Suite 547
33139

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.84 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,963.60 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.54 Price
+3.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00543

BTC/USD

27,626.90 Price
+1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου