Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Alcoa - AA CFD

40.47
1.33%
0.13
Χαμηλό: 40.07
Υψηλό: 40.89
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Alcoa Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 39.94
Άνοιγμα* 40.07
Μεταβολή 1 έτους* -56.33%
Εύρος ημέρας* 40.07 - 40.89
Εύρος 52 εβδ. 33.55-93.99
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.21M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 108.54M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.16B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 178.36M
Έσοδα 12.45B
EPS -0.94
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.99701
Beta 2.47
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 18, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 40.47 0.63 1.58% 39.84 41.00 39.84
Mar 27, 2023 39.94 -0.31 -0.77% 40.25 40.74 39.48
Mar 24, 2023 40.05 0.95 2.43% 39.10 40.15 38.75
Mar 23, 2023 40.08 -0.43 -1.06% 40.51 41.59 39.37
Mar 22, 2023 40.01 -1.66 -3.98% 41.67 42.01 39.47
Mar 21, 2023 41.73 0.66 1.61% 41.07 42.44 40.93
Mar 20, 2023 40.06 0.69 1.75% 39.37 40.74 39.37
Mar 17, 2023 38.97 -1.30 -3.23% 40.27 40.56 38.87
Mar 16, 2023 40.59 1.99 5.16% 38.60 41.05 38.47
Mar 15, 2023 39.72 -2.30 -5.47% 42.02 42.16 38.76
Mar 14, 2023 44.38 -1.43 -3.12% 45.81 46.15 43.70
Mar 13, 2023 44.66 1.39 3.21% 43.27 45.98 42.09
Mar 10, 2023 44.87 -2.63 -5.54% 47.50 47.92 44.35
Mar 9, 2023 47.73 -2.70 -5.35% 50.43 51.02 47.15
Mar 8, 2023 50.87 0.51 1.01% 50.36 51.19 49.54
Mar 7, 2023 49.98 -2.47 -4.71% 52.45 52.95 49.76
Mar 6, 2023 53.62 -0.13 -0.24% 53.75 54.81 53.31
Mar 3, 2023 55.47 1.35 2.49% 54.12 55.68 53.51
Mar 2, 2023 53.45 3.79 7.63% 49.66 53.65 49.66
Mar 1, 2023 51.60 0.74 1.45% 50.86 52.90 50.46

Alcoa Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 12451 12152 9286 10433 13403
Έσοδα 12451 12152 9286 10433 13403
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10212 9153 7969 8537 10053
Ακαθάριστο Εισόδημα 2239 2999 1317 1896 3350
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11761 11203 8778 10588 11592
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 204 227 206 280 248
Έρευνα & Ανάπτυξη 32 31 27 27 31
Depreciation / Amortization 617 664 653 713 733
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 696 1128 -77 1031 527
Λειτουργικά Έσοδα 690 949 508 -155 1811
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 32 -68 -223 -185 -57
Gain (Loss) on Sale of Assets -10 354 -8 3 0
Άλλο, Καθαρό -10 -36 -104 -101 -129
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 702 1199 173 -438 1625
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 38 570 -14 -853 893
Δικαίωμα Μειοψηφίας -161 -141 -156 -272 -643
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -123 429 -170 -1125 250
Καθαρά Κέρδη -123 429 -170 -1125 250
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -123 429 -170 -1125 250
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -123 429 -170 -1125 250
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -123 429 -170 -1125 250
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 181 190 186 185 189
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.67956 2.25789 -0.91398 -6.08108 1.32275
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.8558 4.19451 -1.15511 -2.46919 2.85506
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.4 0.1
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 2663 2851 3644 3293 3340
Έσοδα 2663 2851 3644 3293 3340
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2596 2668 2767 2181 2383
Ακαθάριστο Εισόδημα 67 183 877 1112 957
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2810 3520 2912 2519 3681
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 64 44 52 44 68
Έρευνα & Ανάπτυξη 9 7 7 9 10
Depreciation / Amortization 147 149 161 160 165
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6 652 -75 125 1055
Λειτουργικά Έσοδα -147 -669 732 774 -341
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -87 -62 185 -4 42
Gain (Loss) on Sale of Assets -3 -2 -4 -1 222
Άλλο, Καθαρό -3 4 -5 -6 6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -240 -729 908 763 -71
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -420 -769 674 553 -369
Δικαίωμα Μειοψηφίας 25 23 -125 -84 -23
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -395 -746 549 469 -392
Καθαρά Κέρδη -395 -746 549 469 -392
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -395 -746 549 469 -392
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -395 -746 549 469 -392
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -395 -746 549 469 -392
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 178 179 186 188 183
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.2191 -4.1676 2.95161 2.49468 -2.14208
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.23006 -1.79274 2.66827 2.98043 0.81667
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5026 4520 3530 4328 4238
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1814 1607 879 1113 1358
Μετρητά & Ισοδύναμα 1814 1607 879 1113 1358
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 884 556 660 1003 1043
Accounts Receivable - Trade, Net 757 471 546 830 811
Total Inventory 1956 1398 1644 1819 1453
Prepaid Expenses 354 287 227 250 175
Other Current Assets, Total 18 672 120 143 209
Total Assets 15025 14860 14631 16132 17447
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6623 7190 7916 8327 9138
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 19753 20522 21715 21807 23046
Accumulated Depreciation, Total -13130 -13332 -13799 -13480 -13908
Goodwill, Net 144 145 150 151 154
Intangibles, Net 35 45 52 57 62
Long Term Investments 1189 1041 1103 1350 1400
Note Receivable - Long Term 215 134 179 210 340
Other Long Term Assets, Total 1793 1785 1701 1709 2115
Total Current Liabilities 3223 2761 2563 2919 3252
Accounts Payable 1674 1403 1484 1663 1898
Accrued Expenses 418 455 474 400 459
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1 2 1 1 16
Other Current Liabilities, Total 1130 901 604 855 879
Total Liabilities 10353 11549 10519 10514 12924
Total Long Term Debt 1726 2463 1799 1801 1388
Long Term Debt 1726 2463 1799 1801 1388
Deferred Income Tax 191 209 276 301 309
Minority Interest 1612 1705 1774 1970 2275
Other Liabilities, Total 3601 4411 4107 3523 5700
Total Equity 4672 3311 4112 5618 4523
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 9577 9663 9639 9611 9590
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -315 -725 -555 570 113
Other Equity, Total -4592 -5629 -4974 -4565 -5182
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15025 14860 14631 16132 17447
Total Common Shares Outstanding 184.1 185.978 185.58 184.77 185.201
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5598 5026 4285 4201 4891
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1554 1814 1452 1652 2544
Μετρητά & Ισοδύναμα 1554 1814 1452 1652 2544
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1050 884 861 744 677
Accounts Receivable - Trade, Net 952 757 769 644 587
Total Inventory 2495 1956 1702 1547 1417
Prepaid Expenses 324 354 244 230 235
Other Current Assets, Total 175 18 26 28 18
Total Assets 15988 15025 14197 14438 14931
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6824 6623 6679 6976 6930
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20445 19753 20111 20551 20199
Accumulated Depreciation, Total -13621 -13130 -13432 -13575 -13269
Long Term Investments 1224 1199 1146 1113 1055
Other Long Term Assets, Total 2342 2177 2087 2148 2055
Total Current Liabilities 3466 3223 2929 2671 3221
Accounts Payable 1645 1674 1482 1392 1284
Accrued Expenses 392 418 420 427 419
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1 1 1 1 745
Other Current Liabilities, Total 1428 1130 1026 851 773
Total Liabilities 11409 10353 10319 10669 11683
Total Long Term Debt 1727 1726 1724 2216 2214
Long Term Debt 1727 1726 1724 2216 2214
Deferred Income Tax 192 191 182 191 204
Minority Interest 1678 1612 1583 1649 1625
Other Liabilities, Total 4346 3601 3901 3942 4419
Total Equity 4579 4672 3878 3769 3248
Common Stock 2 2 2 2 2
Additional Paid-In Capital 9537 9577 9708 9695 9674
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 114 -315 96 -241 -550
Other Equity, Total -5074 -4592 -5928 -5687 -5878
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 15988 15025 14197 14438 14931
Total Common Shares Outstanding 184.449 184.1 187.103 186.866 186.725
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 570 -14 -853 893 608
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 920 394 686 448 1224
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 664 653 713 733 752
Deferred Taxes 147 -26 15 -30 168
Μη Χρηματικά Στοιχεία 790 148 1249 666 369
Cash Taxes Paid 152 183 732 507
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 191 135 113 111
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1251 -367 -438 -1814 -673
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 565 -167 -468 -405 -226
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -390 -353 -379 -399 -405
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 955 186 -89 -6 179
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1158 514 -444 -288 -506
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -215 -225 -439 -686 -517
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -125 1 2 -27 43
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -799 738 -7 425 -32
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -13 -14 -7 -4 14
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 314 727 -233 -249 506
Total Cash Dividends Paid -19
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 553 570 939 569 219
Cash From Operating Activities 34 920 355 -80 6
Cash From Operating Activities 160 664 499 343 182
Deferred Taxes -4 147 61 48 18
Non-Cash Items 146 790 7 -34 -12
Changes in Working Capital -821 -1251 -1151 -1006 -401
Cash From Investing Activities -93 565 471 548 514
Capital Expenditures -74 -390 -237 -154 -75
Other Investing Cash Flow Items, Total -19 955 708 702 589
Cash From Financing Activities -209 -1158 -966 -421 428
Financing Cash Flow Items -137 -215 -186 -154 -71
Issuance (Retirement) of Stock, Net -54 -125 19 14 4
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -799 -799 -281 495
Foreign Exchange Effects 9 -13 -11 -2 -11
Net Change in Cash -259 314 -151 45 937
Total Cash Dividends Paid -18 -19
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.9839 17806700 230048 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.4136 15006119 -2312 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4866 8002090 732949 2022-12-31 LOW
Union Investment Privatfonds GmbH Investment Advisor 2.5269 4506808 4412158 2022-12-31 LOW
Theleme Partners LLP Hedge Fund 2.2772 4061530 660000 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.2743 4056314 -417411 2022-12-31 LOW
Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.2126 3946270 2924568 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 2.2112 3943772 56587 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8738 3341953 168293 2022-12-31 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.7292 3084104 -889614 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6502 2943269 21131 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5856 2828058 252009 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3992 2495615 6298 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.1986 2137831 -91723 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.0773 1921384 -1030731 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0489 1870696 -2305700 2022-12-31 HIGH
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0294 1835941 989119 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0164 1812747 -156867 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.9712 1732120 604480 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9581 1708828 -107754 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Alcoa Company profile

Σχετικά με την Alcoa

Η Alcoa Corporation είναι εμπορική εταιρεία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και προϊόντων αλουμινίου. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αποτελούνται από τρεις αναφερόμενους επιχειρηματικούς τομείς: Βωξίτης, Αλουμίνα και Αλουμίνιο. Οι τομείς του βωξίτη και της αλουμίνας αποτελούνται κυρίως από μια σειρά συνδεδεμένων λειτουργικών οντοτήτων που ανήκουν στην Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), η οποία είναι κοινοπραξία μεταξύ της Alcoa Corporation και της Alumina Limited. Ο τομέας Αλουμίνιο αποτελείται από τις επιχειρήσεις τήξης, χύτευσης και έλασης αλουμινίου της Εταιρείας, μαζί με την επιχείρηση παραγωγής ενέργειας. Ο τομέας βωξίτη αποτελείται από τις παγκόσμιες δραστηριότητες εξόρυξης βωξίτη της Εταιρείας. Ο τομέας αλουμίνας της Εταιρείας αποτελείται από το παγκόσμιο σύστημα διύλισης της Εταιρείας, το οποίο επεξεργάζεται τον βωξίτη σε αλουμίνα. Ο τομέας Αλουμινίου αποτελείται από το παγκόσμιο σύστημα τήξης και χύτευσης, ένα χαρτοφυλάκιο ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων στη Βραζιλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει πάνω από 28 λειτουργικές τοποθεσίες σε εννέα χώρες.

Industry: Aluminum (NEC)

201 Isabella St Ste 500
PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15212-5873
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,967.06 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,644.10 Price
+1.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.77 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,673.80 Price
+0.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου