Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Dominari Holdings Inc. - DOMH CFD

  2.24
  1.36%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.21
  Άνοιγμα* 2.19
  Μεταβολή 1 έτους* -35.01%
  Εύρος ημέρας* 2.19 - 2.24
  Εύρος 52 εβδ. 1.76-4.45
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 8,300.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 224.71K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.82M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 5.35M
  Έσοδα 1.03M
  EPS -4.49
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.99
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 29, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 2.21 0.02 0.91% 2.19 2.25 2.19
  Nov 29, 2023 2.25 0.06 2.74% 2.19 2.27 2.18
  Nov 28, 2023 2.25 0.11 5.14% 2.14 2.27 2.14
  Nov 27, 2023 2.18 0.09 4.31% 2.09 2.27 2.09
  Nov 24, 2023 2.14 0.14 7.00% 2.00 2.24 2.00
  Nov 22, 2023 2.04 0.10 5.15% 1.94 2.23 1.90
  Nov 21, 2023 1.99 -0.01 -0.50% 2.00 2.04 1.95
  Nov 20, 2023 1.99 0.00 0.00% 1.99 2.02 1.90
  Nov 17, 2023 2.02 0.07 3.59% 1.95 2.02 1.90
  Nov 16, 2023 1.95 0.06 3.17% 1.89 1.95 1.89
  Nov 15, 2023 1.90 0.03 1.60% 1.87 1.95 1.79
  Nov 14, 2023 1.89 0.02 1.07% 1.87 1.90 1.85
  Nov 13, 2023 1.87 -0.05 -2.60% 1.92 1.92 1.87
  Nov 10, 2023 1.94 0.02 1.04% 1.92 1.98 1.92
  Nov 9, 2023 1.89 0.00 0.00% 1.89 1.89 1.85
  Nov 8, 2023 1.91 0.01 0.53% 1.90 1.95 1.90
  Nov 7, 2023 2.02 0.08 4.12% 1.94 2.04 1.94
  Nov 6, 2023 2.04 0.05 2.51% 1.99 2.05 1.95
  Nov 3, 2023 2.00 0.18 9.89% 1.82 2.09 1.79
  Nov 2, 2023 1.81 -0.01 -0.55% 1.82 1.86 1.81

  Dominari Holdings Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, March 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Dominari Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 Dominari Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0.009 0.028
  Έσοδα 0 0.009 0.028
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14.346 9.441 6.546 5.694 6.902
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.683 7.734 4.057 3.172 3.056
  Depreciation / Amortization 1.443
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.403
  Λειτουργικά Έσοδα -14.346 -9.441 -6.546 -5.685 -6.874
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -7.825 2.135 -5.81 1.502 8.601
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Καθαρά Κέρδη -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Total Adjustments to Net Income -4.109
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.216 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.216 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.216 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 5.33408 4.84667 1.65142 0.14773 0.11157
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.91482 -1.47957 -7.47055 -28.3151 15.4797
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.91482 -1.47957 -7.47055 -28.3151 37.0186
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.663 1.707 2.489 2.522
  Άλλο, Καθαρό 0.064 0.135 0.019
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.071 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 9.082 3.834 3.144 5.101 2.298
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.08 3.833 3.119 4.515 2.262
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.002 0.001 0.025 0.586 0.036
  Λειτουργικά Έσοδα -9.011 -3.834 -3.144 -5.101 -2.298
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.56 0.072 -4.112 -1.138 -2.779
  Άλλο, Καθαρό -0.212 0 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
  Καθαρά Κέρδη -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -5.077
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -6.177
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -6.177
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.663 -3.762 -7.256 -6.239 -6.177
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 4.82724 5.30551 5.48675 5.34499 5.25102
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.79461 -0.70907 -1.32246 -1.16726 -1.17634
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.79461 -0.70907 -1.32246 -1.16726 -1.17634
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 -1.1
  Έσοδα 0.071
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 50.656 90.889 27.731 1.129 2.905
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.317 83.463 27.516 0.948 2.717
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.091 0.017
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.143 13.7 24.801 0.857 2.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.865 0.442 0.215 0.181 0.188
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 76.236 102.656 30.495 11.282 13.251
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.919 0 0.001
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.458 0.155 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.789 1.061 0.877 0.75 1.153
  Payable/Accrued 0.447 0.381 0.567 0.068 0.132
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.342 0.68 0.31 0.682 0.732
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.289
  Σύνολο Οφειλών 2.469 1.061 0.877 0.75 1.153
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.68 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 73.767 101.595 29.618 10.532 12.098
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.00055 0.009 0.003 0 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 262.97 265.624 186.482 155.062 152.444
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -185.881 -163.774 -156.603 -144.266 -140.083
  Treasury Stock - Common -3.322 -0.264 -0.264 -0.264 -0.264
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 76.236 102.656 30.495 11.282 13.251
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5.01708 5.27505 2.05401 0.28384 0.11823
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00466 0.00466 0.00556 0.00556 0.00556
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 23.103 9.465 2.764 10.153 10.345
  Μετρητά 33.174 69.763 2.715
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.474 6.984
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.474 6.984
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.1 2.147
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00055
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34.886 38.422 44.771 50.656 56.092
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 20.663 24.286 33.94 42.317 46.754
  Μετρητά & Ισοδύναμα
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.275 20.688 24.407 9.143 8.065
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.715 0.715 0.745 0.865 0.693
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 63.206 67.695 74.154 76.236 84.447
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 22.696 23.178 23.103 23.103 26.089
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.379 1.72 1.85 1.1 1.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.722 2.658 1.72 1.789 1.899
  Payable/Accrued 0.315 0.232 0.641 0.447 0.518
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.22 1.002 0.955 1.342 1.381
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 4.859 5.917 5.083 2.469 2.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 58.347 61.778 69.071 73.767 81.847
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.00053 0.00053 0.00048 0.00055 0.00055
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 260.695 260.585 259.215 262.97 262.973
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -201.847 -198.306 -189.643 -185.881 -178.625
  Treasury Stock - Common -0.501 -0.501 -0.501 -3.322 -2.501
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 63.206 67.695 74.154 76.236 84.447
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 5.28516 5.28516 4.75545 5.01708 5.14011
  Total Preferred Shares Outstanding 0.00466 0.00466 0.00466 0.00466 0.00466
  Μετρητά 4.388 3.598 9.533 33.174 38.689
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.336 6.339 6.536 7.474 8.645
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.336 6.339 6.536 7.474 8.645
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.172 7.082 3.55
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.00053 -0.00053 -0.00048 -0.00055 -0.00055
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.787 3.917 3.972 0.919 0.708
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.137 3.259 3.363 0.68 0.701
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.187 1.424 0.124
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -22.107 -7.171 -12.337 -4.183 1.727
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -10.597 -6.603 -4.021 -3.017 -2.729
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.038
  Amortization 1.405
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 11.949 1.018 8.073 1.38 -5.924
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.439 -0.45 0.243 -0.214 0.025
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -14.598 -8.853 -24.963 1.256 -0.151
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.833 -0.617 -1.469 -0.36 -0.036
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -12.765 -8.236 -23.494 1.616 -0.115
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7.193 78.303 31.608 1.835 2.7
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -22.026 0 -0.106
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 14.833 78.303 31.608 1.941 2.7
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -32.388 62.847 2.624 0.074 -0.18
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -3.762 -22.107 -14.851 -8.612 -3.535
  Cash From Operating Activities -3.991 -10.597 -8.735 -5.872 -3.836
  Non-Cash Items 0.283 11.949 6.533 3.21 -0.029
  Changes in Working Capital -0.519 -0.439 -0.417 -0.47 -0.272
  Cash From Investing Activities -18.711 -14.598 -15.959 -15.278 -10.078
  Capital Expenditures -0.361 -1.833 -0.525 0 0
  Other Investing Cash Flow Items, Total -18.35 -12.765 -15.434 -15.278 -10.078
  Cash From Financing Activities -0.939 -7.193 -6.372 -5.621 18.991
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.939 14.833 15.654 16.405 18.991
  Net Change in Cash -23.641 -32.388 -31.066 -26.771 5.077
  Financing Cash Flow Items -22.026 -22.026 -22.026
  Cash From Operating Activities 0.007
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Yu (Soo) Individual Investor 11.4758 613416 0 2023-07-27 MED
  Hayes (Anthony) Individual Investor 4.0328 215565 4000 2023-08-23 LOW
  Wool (Kyle Michael) Individual Investor 3.9929 213431 6369 2023-08-25 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6226 193641 0 2023-06-30 LOW
  Intracoastal Capital, L.L.C. Corporation 2.8449 152067 152067 2022-06-13 LOW
  Way (George) Individual Investor 1.8018 96311 96311 2023-10-02
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4082 75275 0 2023-06-30 LOW
  Asher (Daniel B) Individual Investor 1.1838 63277 63277 2022-06-13
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0852 58005 -8670 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8103 43311 0 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.6983 37326 2400 2023-06-30 HIGH
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.6806 36379 -29400 2023-06-30 HIGH
  Devall (Christopher Franklin) Individual Investor 0.3935 21033 0 2023-07-27 MED
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.3835 20500 0 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3739 19986 0 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3337 17836 17836 2023-06-30 LOW
  Ledwick (Tim S) Individual Investor 0.1849 9885 0 2023-07-27 LOW
  Vander Zanden (Robert J) Individual Investor 0.1826 9761 0 2023-07-27 LOW
  Blattner (Gregory James) Individual Investor 0.1772 9470 0 2023-07-27 LOW
  Dudley (Robert Frederick) Individual Investor 0.1772 9470 0 2023-07-27 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Dominari Holdings Inc. Company profile

  Σχετικά με την AIkido Pharma Inc.

  Η AIkido Pharma Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας, με ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο μικρομοριακών αντικαρκινικών και αντιιικών θεραπευτικών προϊόντων υπό ανάπτυξη. Ο αγωγός της εταιρείας αποτελείται από κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία από πανεπιστήμια και ερευνητές. Η Εταιρεία προωθεί τον αγωγό θεραπευτικών φαρμάκων της μέσω συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ στη Βαλτιμόρη και το Πανεπιστήμιο Wake Forest. Τα ογκολογικά θεραπευτικά της προϊόντα περιλαμβάνουν θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος, την οξεία μυελοειδή λευχαιμία (AML) και την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL). Αναπτύσσει επίσης μια αντιιική πλατφόρμα ευρέος φάσματος, στην οποία οι κύριες ενώσεις έχουν δραστικότητα έναντι πολλαπλών ιών, όπως ο ιός της γρίπης, ο ιός Ebolavirus και ο ιός Marburg, ο ιός SARS-CoV, ο ιός MERS-CoV και ο ιός SARS-CoV-2, που προκαλεί το COVID-19. Το υποψήφιο φάρμακο για το πάγκρεας, DHA-dFdC, το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν και έλαβε άδεια χρήσης από αυτό, είναι μια χημειοθεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  725 Fifth Avenue
  22Nd Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10022
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0111%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.31
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου